Mẹo Hướng dẫn Để thực thi in văn bản, em chọn nút lệnh nào Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Để thực thi in văn bản, em chọn nút lệnh nào được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-26 04:15:21 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đề cương ôn tập Tin học lớp 6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá đầy đủ của tài liệu tại đây (364.26 KB, 6 trang )

CÂU HỎI, DẠNG BÀI TẬP ÔN TẬP HỌC KÌ II.
CÂU HỎI, DẠNG BÀI TẬP ÔN TẬP HỌC KÌ II.
NĂM HỌC: 2010 2011
NĂM HỌC: 2010 2011
MÔN: TIN HỌC 6.
MÔN: TIN HỌC 6.
Câu 1:
Hãy ghi lại trật tự đúng của những thao tác thường thực thi khi soạn thảo văn bản.
A.Gõ văn bản Chỉnh sửa In Lưu B. Gõ văn bản InLưu Chỉnh sửa
C. Gõ văn bản LưuIn Chỉnh sửa D. Gõ văn bản Chỉnh sửaLưu In
Câu 2
.Trong những chương trình dưới đây, chương trình nào là chương trình soạn thảo văn bản?
A. Microsoft Paint B. Microsoft Word C. Notepad D. Internet Explorer
Câu 3:
Để khởi động chương trình soạn thảo văn bản, ta thực thi:
A. Nháy đúp vào hình tượng trên màn hình hiển thị nền.
B. Vào StartSearchMicrosoft Word .
C. Vào StartProgramsMicrosoft Word.
D. Cả A, C đều đúng.
Câu 4:
Để khởi động chương trình soạn thảo văn bản Word, em nháy đúp vào hình tượng nào
dưới đây trên màn hình hiển thị nền?
A B. C. D.
Câu 5
. Cửa sổ của chương trình soạn thảo văn bản Word có những đối tượng người dùng chính nào?
A.Thanh tiêu đề, thanh bảng chọn và thanh công cụ
B.Thanh tiêu đề, thanh công cụ và những thanh cuốn
C.Thanh công cụ, những thanh cuốn, vùng soạn thảo và con trỏ soạn thảo
D.Tất cả những đối tượng người dùng trên
Câu 6 :
Thanh chứa những lệnh dưới đây được gọi là gì?

A. Thanh cuốn dọc. B. Thanh cuốn ngang.
C. Thanh những bảng chọn. D. Câu A và B đúng.
Câu 7 :
Dòng trên cùng của màn hình hiển thị soạn thảo văn bản cho em biết tên của tệp văn bản đang
mở và hiển thị trên màn hình hiển thị máy tính. Dòng đó gọi là:
A. Thanh bảng chọn B. Thanh tiêu đề
C. Thanh công cụ. D. Dòng thông báo
Câu 8.
Để gõ được văn bản bằng chữ Việt, ta hoàn toàn có thể dùng kiểu gõ:
A.Telex, B.Vni C.Unicode D.Cả (A ) và (B) đúng
Câu 9
.Khi gõ nội dung văn bản, nếu muốn xuống dòng, em phải:
A.Nhấn phím End B.Nhấn phím Enter
C.Gõ dấu chấm câu D.Nhấn phím trang chủ
Câu10
. để di tán con trỏ soạn thảo em hoàn toàn có thể dùng:
A. Chuột B.Bàn phím
C. cả (A) và (B) đều được D. Cả (A) và (B) đều không được
Câu 11 :
Để sao chép khối văn bản dùng tổng hợp phím?
A. Ctrl + V. B. Ctrl +C. C. Ctrl + N. D. Ctrl + X.
Câu 12 :
Để sao chép khối văn bản dùng hai nút lệnh nào?
A. và B. và
C. và D. và
Câu 13 :
Để di tán khối văn bản dùng hai nút lệnh nào?
A. và B. và
C. và D. và
Câu 14:

Nút lệnh nào sau này dùng để lưu văn bản?
A. Nút New B. Nút Open C. Nút Save D. Nút Print
Câu 15:
Nút lệnh nào dưới đây dùng để mở văn bản có sẵn?.
A. Nút New B. Nút Open C. Nút Save D. Nút Cut
Câu 16:
Nút lệnh nào dưới đây dùng để mở trang mới?
A. Nút New. B. Nút Open. C. Nút Save D. Nút Print
Câu17:
Nút lệnh nào sau này dùng để căn văn bản thẳng lề trái?
A. Nút . B. Nút . C. Nút D. Nút
Câu 18:
Nút lệnh nào sau này dùng để căn văn bản thẳng lề phải?
A. Nút . B. Nút . C. Nút D. Nút
Câu 19:
Nút lệnh nào sau này dùng để căn văn bản giữa trang?
A. Nút . B. Nút . C. Nút D. Nút
Câu 20:
Nút lệnh nào sau này dùng để căn văn bản thẳng hai lề?
A. Nút . B. Nút . C. Nút D. Nút
Câu 21:
Để xoá những ký tự bên phải con trỏ soạn thảo thì nhấn phím?
A. End. B. trang chủ. C. Delete. D. Backspace
Câu 22:
Để xoá những ký tự bên trái con trỏ soạn thảo thì nhấn phím?
A. End. B. trang chủ. C. Delete. D. Backspace
Câu 23.
Nút lệnh dùng để?
A. Di chuyển khối văn bản . B. Sao chép văn bản.
C. Thay đổi kiểu chữ. D. Tất cả đều sai.

Câu 24:
Để chọn chữ đậm cho văn bản thì?
A. Nhấn nút lệnh B.Nhấn Ctrl + B
C.Cả A và B đúng. D.Cả A và B sai.
Câu 25
: Nút lệnh nào sau này dùng để

kiểm soát và điều chỉnh những khoảng chừng cách Một trong những dòng trong đoạn
văn?
A.Nút , B.Nút , C.Nút , D.Nút
Câu 26
/.

Nút lệnh nào sau này dùng để

chọn màu chữ ?
A.Nút , B.Nút , C.Nút , D.Nút
Câu 27
/.

Nút lệnh nào sau này dùng để

chọn kiểu chữ đậm ?
A.Nút , B.Nút , C.Nút , D.Nút
Câu 28
.

Nút lệnh nào sau này dùng để

chọn kiểu chữ gạch chân ?

A.Nút , B.Nút , C.Nút , D.Nút
Câu 29
/.

Nút lệnh nào sau này dùng để

chọn kiểu chữ nghiêng ?
A.Nút , B.Nút , C.Nút , D.Nút
Câu 30
. Để giảm mức thụt lề trái, dùng nút lệnh:
A. B. C. D
Câu31
.Để định dạng đoạn văn bản , ngoài cách sử dụng nút lệnh ta hoàn toàn có thể sử dụng bảng chọn
bằng phương pháp :
A.Chọn lệnh Format Font B.Chọn lệnh Edit Font
C.Chọn lệnh Format Paragraph D.Chọn lệnh Edit Paragraph.
Câu32
.Để định dạng kí tự , ta hoàn toàn có thể thực thi lệnh sau :
A.Chọn lệnh Format Font B.Chọn lệnh Edit Font
C.Chọn lệnh Format Paragraph D.Chọn lệnh Edit Paragraph.
Câu 33
: Để tìm kiếm một từ hay một cụm từ trong văn bản ta thực thi:
A. Vào File Save. B. Vào Edit Find
C. Vào Edit Copy D. Tất cả A, B,C đều đúng.

Câu 34
:

Để tính hướng trang và đặt lề trang, ta thực thi thao tác?
A. File Page Setup . B. File Exit.

C. File Print. D. Edit Replace.
Câu 35
:

Để chèn hình ảnh lên văn bản, thao tác?.
A. Insert Picture. B. Insert Text box.
C. Format Font D.Edit Find.
Câu 36
:

Hình ảnh được chèn vào văn bản với mục tiêu gì?
A. Minh họa cho nội dung văn bản
B. Làm cho văn bản đẹp và rõ ràng hơn
C. Làm cho nội dung văn bản hoàn toàn có thể dễ hiểu hơn
D. Tất cả những phương án nói trên
Câu 37
Để xem văn bản trên màn hình hiển thị trước lúc in, ta dùng nút lệnh nào?
A/ B. C. D.
Câu 38
: Để tạo bảng ta dùng nút lệnh:
A/ B/ C/ D/
Câu 39
: Để chèn thêm một hàng vào bảng ta thực thi thao tác nào?
A/ Đặt con trỏ soạn thảo vào trong một ô rồi nhấn phím Enter.
B/ Đặt con trỏ soạn thảo vào trong một ô rồi nhấn phím Tab.
C/ Đặt con trỏ soạn thảo sang bên phải bảng (côt ngoài cùng) rồi nhấn phím Enter.
D/ Đặt con rỏ ngay phía dưới bảng và nhấn phím Enter
Câu 40: Để chèn hình ảnh vào văn bản, ta thực thi thao tác nào?
A. Chọn lệnh Insert

Picture

From file rồi chọn tệp hình ảnh trên hộp thoại
Insert Picture.
B. Nháy chuột vào nút lệnh Insert Picture. trên thanh công cụ, rồi chọn tệp hình
ảnh trên hộp thoại Insert Picture.
C. sử dụng lệnh sao chép và Past để sao chép hình ảnh.
D. Tất cả những thao tác trên đều được.
Câu41
. Để thay đổi vị trí tương đối giữa hình ảnh và văn bản, trong hộp thoại Format Picture ta
chọn trang:
A.Size B.Picture C.Texbox D.Layout
Câu 42 .
Sau khi sử dụng lệnh Find trong bảng chọn Edit để tìm kiếm được một từ, muốn tìm cụm từ
tiếp theo, em thực thi thao tác nào sau này?
A.Nháy nút Find Next B. Nhấn phím cách (Space)
C.Nhấn phím Enter D.Tất cả những thao tác trên đều đúng
Câu 43
. Để xóa dòng, thực thi thao tác:
A.TableDeleteRows B. TableDeleteColumns
C. TableDeleteTable D.Insert TableRows Above
Câu 44
. Để xóa cột, thực thi thao tác:
A.TableDeleteRows B. TableDeleteColumns
C. TableDeleteTable D.Insert TableColumn the Left
Hãy ghép mỗi thành phần ở cột A với thành phần tương ứng ở cột B.
Cột A Cột B Trả lời
1)
a) Chữ đậm.
1_

2)
b) Chữ nghiêng.
2_
3)
c) Chữ có gạch chân.
3_
4)
d) Chữ nghiêng và gạch chân.
4_
5)
e) Chữ đậm, gạch chân và nghiêng.
5_
6)
f) Chữ đậm và nghiêng.
6_
Hãy ghép mỗi thành phần ở cột A với thành phần tương ứng ở cột B.
Cột A Cột B Trả lời
1)
a) giảm khoảng chừng cách lề.
1_
2)
b) kiểm soát và điều chỉnh khoảng chừng cách những dòng trong đoạn
văn.
2_
3)
c) căn thẳng hai lề đoạn văn bản.
3_
4)
d) căn thẳng lề phải đoạn văn bản.
4_

5)
e) căn thẳng lề trái đoạn văn bản.
5_
6)
f) căn giữa đoạn văn bản.
6_
7)
g) tăng thêm mức chừng cách lề.
7_
Nếu muốn đặt lề trang thì trong hộp thoại Page Setup em cần nháy mũi tên bên phải ô
tương ứng. Hãy nối mỗi thành phần ở cột A với tác dụng tương ứng ở cột B.
Cột A Cột B Trả lời
1) Top a) để tại vị lề trái. 1_
2) Bottom b) để tại vị lề phải. 2_
3) Left c) để tại vị lề trên. 3_
4) Right d) để tại vị lề dưới. 4_
Hãy điền từ hoặc cụm từ (bên trái, bên phải) vào chỗ trống () để được câu đúng.
a) Phím Delete dùng để xóa kí tự .con trỏ soạn thảo.
b) Phím Backspace dùng để xóa kí tự..con trỏ soạn thảo.
Hãy điền những cụm từ đúng trong số những cụm từ: đặt sát vào bên phải, đặt sát vào từ, đặt
sát vào bên trái vào những phần để trống trong những câu sau này:
a) những dấu chấm, dấu phẩy, dấu hai chấm, dấu chấm phẩy, dấu chấm than, dấu chấm hỏi
phải được.đứng trước nó, tiếp theo là một dấu cách nếu tiếp theo này vẫn còn đấy nội
dung.
b) Các dấu mở ngoặc và những dấu mở nháy, gồm những dấu (, [, , và , phải được
.kí tự thứ nhất của từ tiếp theo.
c) Các dấu đóng ngoặc và những dấu đóng nháy tương ứng, gồm những dấu ), ], , >, và “,
phải được . kí tự ở đầu cuối của từ ngay trước đó.
Câu hỏi:
1) Các thành phần cơ bản của văn bản là gì?

Các thành phần cơ bản của văn bản là: kí tự, từ, câu, dòng, đoạn văn bản và trang văn
bản.
2) Có thể gõ văn bản chữ Việt bằng những kiểu gõ nào?
Có thể gõ văn bản chữ Việt bằng kiểu gõ Telex và Vni.
3) Trong văn bản trước lúc thực thi những thao tác có tác dụng đến toàn bộ chúng ta phải làm gì?
Trong văn bản trước lúc thực thi những thao tác có tác dụng đến toàn bộ chúng ta phải chọn (đánh
dấu) phần văn bản hay đối tượng người dùng.
4) Có mấy loại định dạng cơ bản? Kể ra?
Có hai loại định dạng cơ bản là định dạng kí tự và định dạng đoạn văn.
5) Có thể định dạng kí tự bằng những cách nào? Nêu rõ ràng từng cách?
Có thể sử dụng những nút lệnh định dạng kí tự trên thanh công cụ định dạng hoặc vào bảng
chọn Format Font mở hộp thoại Font để thực thi những thao tác định dạng kí tự.
6) Tìm kiếm và thay thế được thực thi bằng những lệnh nào?
Tìm kiếm và thay thế được thực thi tương ứng bằng những lệnh (Edit Find và Edit
Replace )
7) Có thể chèn những hình ảnh vào trong văn bản bằng lệnh nào?
Có thể chèn những hình ảnh vào trong văn bản để minh họa nội dung bằng lệnh Insert
Picture
8) Có thể chèn thêm hàng, thêm cột vào một trong những bảng hiện có (hoặc xóa hàng, cột) bằng lệnh nào?
Có thể chèn thêm hàng, thêm cột vào một trong những bảng hiện có (hoặc xóa hàng, cột) bằng lệnh
Insert (hoặc lệnh Delete) trong bảng chọn Table.
9) Sự khác lạ giữa lệnh Find và lệnh Find and Replacce ?
– Lệnh Find: dùng để tìm kiếm nhanh một từ (hoặc dãy kí tự) trong văn bản.
– Lệnh Replace: giúp thay thế dãy ký tự tìm kiếm được bằng một dãy khác (do em quy định).
10) Các bước cơ bản để chèn hình ảnh từ một tệp đồ hoạ vào văn bản ?
– Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn hình ảnh
– Chọn lệnh Insert Picture From File Hộp thoại Insert Picture xuất hiện
– Chọn tệp đồ hoạ thiết yếu
– Nháy Insert
11) Các bước để tạo bảng trong văn bản ?

– Chọn nút lệnh Insert Table (chèn bảng) trên thanh công cụ
– Nhấn giữ nút trái chuột và di tán chuột để chọn số hàng, số cột cho bảng rồi thả nút
chuột.
PHẦN THỰC HÀNH
1/Soạn văn bản và sắp xếp hình ảnh theo mẫu sau:
CHÚ MÈO NHÀ EM
Nhà em có nuôi một chú mèo tam thể rất đẹp. Ba em mua
chú từ thời điểm năm ngoái, giờ đây đã được một năm.
Chú có bộ lông ba màu vàng sậm, trắng muốt, đen tuyền
pha lẫn trông đến là đẹp. Chú rất thích chơi đùa với mọi người
trong mái ấm gia đình. Đầu chú tròn như quả cam.

BẢNG ĐIỂM CỦA EM
15 phút 1 tiết Thi HK
VĂN 7 8 9
TOÁN 5 8 10
TIN 9 7 8
.
*Chú ý : Hình ảnh hoàn toàn có thể khác với mẫu
2/Lưu lại bài tuân theo đường dẫn: D: dulieu
Ví dụ: D: dulieuTHI HK II AN- lớp 6A

Chúc những em ôn tập tốt và đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi.

://.youtube/watch?v=Fm4zkogAQgE

Reply
8
0
Chia sẻ

4472

Review Để thực thi in văn bản, em chọn nút lệnh nào ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Để thực thi in văn bản, em chọn nút lệnh nào tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Để thực thi in văn bản, em chọn nút lệnh nào miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Tải Để thực thi in văn bản, em chọn nút lệnh nào Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Để thực thi in văn bản, em chọn nút lệnh nào

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Để thực thi in văn bản, em chọn nút lệnh nào vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Để #thực #hiện #văn #bản #chọn #nút #lệnh #nào