Thủ Thuật Hướng dẫn Để thu được 16 5g kết tủa trắng cần dung bao nhiêu gam nước brom 60% để tác dụng với anilin Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Để thu được 16 5g kết tủa trắng cần dung bao nhiêu gam nước brom 60% để tác dụng với anilin được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-19 19:34:25 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đáp án C.

C6H5NH2 + 3Br2 à C6H2NH2(Br­)3 + 3HBr

nanilin = nkết tủa = 0,02 mol

à manilin = 0,02.93 = 1,86 gam

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bằng cách Đk, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Đáp án:

 (D)

Giải thích tiến trình giải:

 Phản ứng xẩy ra:

(C_6H_5NH_2 + 3Br_2xrightarrowC_6H_2Br_3NH_2 + 3HBr)

Ta có:

(n_C_6H_2Br_3NH_2 = frac16512.6 + 2 + 80.3 + 14 + 2 = 0,5text mol)

( to n_C_6H_5NH_2 = n_C_6H_2Br_3NH_2 = 0,5text mol)

( to n_C_6H_5NH_2 = 0,5.(12.6 + 5 + 14 + 2) = 46,5text gam)

    lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

khối lượng anilin cần dùng để tác dụng với nước brom thu được 6,6 gam kết tủa trắng là ?

Các vướng mắc tương tự

3 chất A, B, C (CxHyNz) có thành phần % theo khối lượng N trong A, B, C lần lượt là 45,16%; 23,73%; 15,05%; A, B, C tác dụng với axit khiến cho muối amoni R-NH3Cl. ctpt của A, B, C lần lượt là ?

Bạn nào đặc biệt quan trọng quan tâm tới bộ môn hóa thì bơi vào đây xem tí nha ! Vì không hề là một CTV nữa nên việc trao GP cho những bạn là yếu tố không thể riêng với mình . Vì vậy mình sẽ không còn hứa hẹn gì về việc trao tặng GP nha .

Bài 1 : Cho những chất hữu cơ mạch hở : X là axit không no đơn chức có 2 link pi trong phân tử , Y là axit no đơn chức , Z là ancol no hai chức , T là este của X,Y với Z . Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp M gồm X và T , thu được 0,108 mol (CO_2) và 0,078 mol (H_2O) . Cho 12,06 gam M phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được muối khan E. Đốt chay hoàn toàn E thu được (Na_2CO_3) , 0,345 mol (CO_2) và 0,225 mol (H_2O) . Khối lượng của T trong a gam M là bao nhiêu ?

Bài 2 : X,Y là 2 axit đơn chức cùng dãy đồng đẳng ((M_X< M_Y)) , T là este 2 chức tạo bởi X,Y với ancol no mạch hở Z . Đốt cháy 8,58 gam hỗn hợp E gồm X,Y,T thì thu được 7,168 lít (CO_2) và 5,22 gam (H_2O) . Mặt khác, đun nóng 8,58 gam E với dung dịch (AgNO_3/NH_3) thì thu được 17,28 gam Ag . Khi cho 8,58 gam E phản ứng hết với 150ml dung dịch NaOH 1M , rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam chất rắn ?

@Nguyễn Văn Đạt có thấy thì em đưa lên CHH hộ anh nha.

Tìm những chất X; Y (Hóa học – Lớp 9)

2 vấn đáp

Glucozơ có tính chất nào dưới đây (Hóa học – Lớp 9)

2 vấn đáp

A là chất nào trong những chất dưới đây (Hóa học – Lớp 9)

3 vấn đáp

Ancol etylic tác dụng được với chất nào sau này (Hóa học – Lớp 9)

3 vấn đáp

Phát biểu nào sau này là đúng (Hóa học – Lớp 9)

1 vấn đáp

Cho m gam anilin tác dụng vừa đủ với nước brom, thu được 16,5 gam kết tủa trắng (2,4,6-tribromanilin). Giá trị của m là

A.

B.

C.

D.

://.youtube/watch?v=jJuDTVpuH44

4119

Review Để thu được 16 5g kết tủa trắng cần dung bao nhiêu gam nước brom 60% để tác dụng với anilin ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Để thu được 16 5g kết tủa trắng cần dung bao nhiêu gam nước brom 60% để tác dụng với anilin tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Để thu được 16 5g kết tủa trắng cần dung bao nhiêu gam nước brom 60% để tác dụng với anilin miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải Để thu được 16 5g kết tủa trắng cần dung bao nhiêu gam nước brom 60% để tác dụng với anilin Free.

Thảo Luận vướng mắc về Để thu được 16 5g kết tủa trắng cần dung bao nhiêu gam nước brom 60% để tác dụng với anilin

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Để thu được 16 5g kết tủa trắng cần dung bao nhiêu gam nước brom 60% để tác dụng với anilin vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Để #thu #được #kết #tủa #trắng #cần #dung #bao #nhiêu #gam #nước #brom #để #tác #dụng #với #anilin