Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – thử tài bạn 2 trang 13 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – thử tài bạn 2 trang 13 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-27 12:02:25 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

(eqalign & x over 5 = 12 over 3 cr & Rightarrow 3x = 12.5 cr & ,,,,,,,3,x = 60 cr & ,,,,,,,,,,x = 60:3 cr & ,,,,,,,,,,x = 20 cr )

Đề bài

1. Các cặp phân số sau này có bằng nhau hay là không ? Vì sao ?

a)(dfrac12) và (dfrac36) b)(dfrac – 34) và (dfrac – 610)

c)(dfrac – 25) và (dfrac8 – 20) d) 5 và (dfrac20 4.)

2. Tìm số nguyên x, biết :(dfracx5 = dfrac123)

Lời giải rõ ràng

1.

(a);dfrac12 = dfrac36) vì (1.6 = 3.2)

(b);dfrac – 34 ne dfrac – 610) vì ( – 3.10 ne – 6.4)

(c);dfrac – 25 = dfrac8 – 20) vì (-2.(-20) = 8.5)

(d);5 = dfrac20 4) vì (5.4 = 20)

2.

(eqalign
& x over 5 = 12 over 3 cr
& Rightarrow 3x = 12.5 cr
& ,,,,,,,3,x = 60 cr
& ,,,,,,,,,,x = 60:3 cr
& ,,,,,,,,,,x = 20 cr )

://.youtube/watch?v=iM6xjgnDL6A

Reply
7
0
Chia sẻ

4587

Video Đề bài – thử tài bạn 2 trang 13 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – thử tài bạn 2 trang 13 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – thử tài bạn 2 trang 13 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Down Đề bài – thử tài bạn 2 trang 13 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – thử tài bạn 2 trang 13 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – thử tài bạn 2 trang 13 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #thử #tài #bạn #trang #tài #liệu #dạy #học #toán #tập