Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – giải câu 1 trang 38 sbt địa 9 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – giải câu 1 trang 38 sbt địa 9 được Update vào lúc : 2022-02-09 23:09:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – giải câu 1 trang 38 sbt địa 9 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – giải câu 1 trang 38 sbt địa 9 được Update vào lúc : 2022-02-09 23:09:05 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

a) Vùng có tổng mức bán lẻ hàng hoá lớn số 1 việt nam lúc bấy giờ là Đông Nam Bộ.

Đề bài

Khoanh tròn vần âm trước ý đúng.

a) Vùng có tổng mức bán lẻ hàng hoá lớn số 1 việt nam lúc bấy giờ là

A. Đông Nam Bộ.

B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Bắc Trung Bộ.

D. Đồng bằng sông Hồng.

b) Nước ta trở thành thành viên chính thức của WTO vào năm

A. 2006. C. 2008.

B. 2007. D. 2009.

Xem lại kiến thức và kỹ năng và kỹ năng thương mại – Xem rõ ràng

Lời giải rõ ràng

a) Vùng có tổng mức bán lẻ hàng hoá lớn số 1 việt nam lúc bấy giờ là Đông Nam Bộ.

Chọn: A

b) Nước ta trở thành thành viên chính thức của WTO vào trong trong năm 2007.

Chọn: B

Reply

0

0

Chia sẻ

Share Link Down Đề bài – giải câu 1 trang 38 sbt địa 9 miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – giải câu 1 trang 38 sbt địa 9 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Đề bài – giải câu 1 trang 38 sbt địa 9 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – giải câu 1 trang 38 sbt địa 9

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – giải câu 1 trang 38 sbt địa 9 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #giải #câu #trang #sbt #địa

4041

Review Đề bài – giải câu 1 trang 38 sbt địa 9 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – giải câu 1 trang 38 sbt địa 9 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Đề bài – giải câu 1 trang 38 sbt địa 9 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Download Đề bài – giải câu 1 trang 38 sbt địa 9 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – giải câu 1 trang 38 sbt địa 9

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – giải câu 1 trang 38 sbt địa 9 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #giải #câu #trang #sbt #địa