Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – giải bài 8.11 trang 54 sgk toán 6 link tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – giải bài 8.11 trang 54 sgk toán 6 link tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường được Update vào lúc : 2022-02-22 05:08:24 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Việt dung thước đo độ dài đoạn thẳng AB. Vì thước bị gãy mất một mẩu nên Việt chỉ hoàn toàn có thể đặt thước để điểm A trùng với vạch 3 cm. Khi đó điểm B trùng với vạch 12 cm .Em hãy giúp Việt tính độ dài đoạn thẳng AB.

Đề bài

Việt dung thước đo độ dài đoạn thẳng AB. Vì thước bị gãy mất một mẩu nên Việt chỉ hoàn toàn có thể đặt thước để điểm A trùng với vạch 3 cm. Khi đó điểm B trùng với vạch 12 cm .Em hãy giúp Việt tính độ dài đoạn thẳng AB.

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=0rXQKbL0YIs

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Lấy 12 trừ đi 3.

Lời giải rõ ràng

Độ dài đoạn thẳng AB là : 12-3=9 (cm).

://.youtube/watch?v=TtR70wTnccU

Reply
8
0
Chia sẻ

4519

Video Đề bài – giải bài 8.11 trang 54 sgk toán 6 link tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – giải bài 8.11 trang 54 sgk toán 6 link tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Đề bài – giải bài 8.11 trang 54 sgk toán 6 link tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải Đề bài – giải bài 8.11 trang 54 sgk toán 6 link tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – giải bài 8.11 trang 54 sgk toán 6 link tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – giải bài 8.11 trang 54 sgk toán 6 link tri thức với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #giải #bài #trang #sgk #toán #kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống