Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – giải bài 2 sbt sinh học 12 trang 60 Chi tiết 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – giải bài 2 sbt sinh học 12 trang 60 Chi tiết được Update vào lúc : 2022-01-17 18:21:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Đề bài – giải bài 2 sbt sinh học 12 trang 60 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – giải bài 2 sbt sinh học 12 trang 60 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-17 18:21:04 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Một người đàn ông mù màu (bệnh do gen lặn trên NST giới tính X gây ra) có vợ là một phụ nữ đồng hợp thông thường về gen này. Họ sinh được 2 con, rủi ro không mong muốn không mong ước cả hai đứa trẻ đều mắc chứng Tơcnơ (XO), một đứa không trở thành mù màu, còn đứa kia bị mù màu.

Đề bài

Một người đàn ông mù màu (bệnh do gen lặn trên NST giới tính X gây ra) có vợ là một phụ nữ đồng hợp thông thường về gen này. Họ sinh được 2 con, rủi ro không mong muốn không mong ước cả hai đứa trẻ đều mắc chứng Tơcnơ (XO), một đứa không trở thành mù màu, còn đứa kia bị mù màu.

a) Đối với những người con mù màu, sự không phân li cặp NST giới tính xẩy ra ở mẹ hay bố? Giải thích.

b) Đối với những người con không trở thành mù màu, sự không phân li cặp NST giới tính xẩy ra ở bố hay mẹ? Giải thích.

Bệnh mù màu gây ra bởi gen lặn trên NST X

Quy ước gen

Viết sơ đồ lai và biện luận

Lời giải rõ ràng

a) Theo đưa ra, phép lai giữa cặp vợ chồng này hoàn toàn hoàn toàn có thể viết như sau :

Quy ước gen A : không bệnh ; a : bị bệnh mù màu, ta có

p.. : (X^AX^A)(không trở thành bệnh) x (X^aY)(bị bệnh)

Đứa con : (X^aO)đã nhận được được NST (X^a) từ bố, tức là tinh trùng (X^a)được thụ tinh với trứng không hề NST giới tính -> (X^aO): Tơcnơ, mù màu. Do vậy, sự không phân li cặp NST giới tính xẩy ra ở mẹ.

b) Đứa trẻ bị Tơcnơ, nhưng không trở thành mù màu :(X^AO)nhận NST XA từ mẹ, tức là trứng (X^A)thụ tinh với tinh trùng không hề NST giới tính ->(X^aO), nên sự không phân li cặp NST giới tính xẩy ra ở bố.

Reply

0

0

Chia sẻ

Share Link Download Đề bài – giải bài 2 sbt sinh học 12 trang 60 miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – giải bài 2 sbt sinh học 12 trang 60 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Đề bài – giải bài 2 sbt sinh học 12 trang 60 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – giải bài 2 sbt sinh học 12 trang 60

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – giải bài 2 sbt sinh học 12 trang 60 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #giải #bài #sbt #sinh #học #trang

4049

Video Đề bài – giải bài 2 sbt sinh học 12 trang 60 Chi tiết ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – giải bài 2 sbt sinh học 12 trang 60 Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Đề bài – giải bài 2 sbt sinh học 12 trang 60 Chi tiết miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Download Đề bài – giải bài 2 sbt sinh học 12 trang 60 Chi tiết Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – giải bài 2 sbt sinh học 12 trang 60 Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – giải bài 2 sbt sinh học 12 trang 60 Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #giải #bài #sbt #sinh #học #trang #Chi #tiết