Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – giải bài 14 trang 130 sbt sinh học 10 Chi tiết 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – giải bài 14 trang 130 sbt sinh học 10 Chi tiết được Update vào lúc : 2022-02-11 22:57:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Đề bài – giải bài 14 trang 130 sbt sinh học 10 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – giải bài 14 trang 130 sbt sinh học 10 được Update vào lúc : 2022-02-11 22:57:03 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Các vi trùng tía và vi trùng lục không lưu huỳnh đều là vi trùng quang hợp, thay vì clorophin, chúng chứa bacterioclorophin (khuẩn diệp lục) hoàn toàn hoàn toàn có thể dùng ánh sáng mặt trời làm nguồn năng lượngẽTuy nhiên, vi trùng tía và vi trùng lục không lưu huỳnh sử dụng chất hữu cơ làm nguồn cacbon nên chúng làquang dị dưỡng.

Đề bài

Vi khuẩn tía và vi trùng lục không lưu huỳnh thuộc kiểu dinh dưỡng nào ? Chúng có giống với vi trùng tía lưu huỳnh và vi trùng lục lưu huỳnh không ?

Xem lại Môi trường và những kiểu dinh dưỡng

Lời giải rõ ràng

Các vi trùng tía và vi trùng lục không lưu huỳnh đều là vi trùng quang hợp, thay vì clorophin, chúng chứa bacterioclorophin (khuẩn diệp lục) hoàn toàn hoàn toàn có thể dùng ánh sáng mặt trời làm nguồn năng lượngẽTuy nhiên, vi trùng tía và vi trùng lục không lưu huỳnh sử dụng chất hữu cơ làm nguồn cacbon nên chúng làquang dị dưỡng.

Hai loại vi trùng tía lưu huỳnh và vi trùng lục lưu huỳnh sử dụng C02làm nguồn cacbon nên chúng làquang tự dưỡng. Vì vậy, vi trùng tía và vi trùng lục không lưu huỳnh nó rất khác với vi trùng tía lưu huỳnh và vi trùng lục lưu huỳnh.

Reply

3

0

Chia sẻ

Share Link Down Đề bài – giải bài 14 trang 130 sbt sinh học 10 miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – giải bài 14 trang 130 sbt sinh học 10 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Đề bài – giải bài 14 trang 130 sbt sinh học 10 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – giải bài 14 trang 130 sbt sinh học 10

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – giải bài 14 trang 130 sbt sinh học 10 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #giải #bài #trang #sbt #sinh #học

4185

Clip Đề bài – giải bài 14 trang 130 sbt sinh học 10 Chi tiết ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – giải bài 14 trang 130 sbt sinh học 10 Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Đề bài – giải bài 14 trang 130 sbt sinh học 10 Chi tiết miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – giải bài 14 trang 130 sbt sinh học 10 Chi tiết Free.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – giải bài 14 trang 130 sbt sinh học 10 Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – giải bài 14 trang 130 sbt sinh học 10 Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #giải #bài #trang #sbt #sinh #học #Chi #tiết