Kinh Nghiệm về Đề bài – đề số 13 – đề kiểm tra học kì 1 – toán 9 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – đề số 13 – đề kiểm tra học kì 1 – toán 9 được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-02 03:20:21 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

(beginarraylP = left( dfracxsqrt x – 1x – sqrt x – dfracxsqrt x + 1x + sqrt x right):left[ dfrac2left( x – 2sqrt x + 1 right)x – 1 right]\ = left[ dfracleft( sqrt x right)^3 – 1^3sqrt x left( sqrt x – 1 right) – dfracleft( sqrt x right)^3 + 1^3sqrt x left( sqrt x + 1 right) right]:left[ dfrac2left( sqrt x – 1 right)^2left( sqrt x right)^2 – 1 right]\ = left[ dfracleft( sqrt x – 1 right)left( x + sqrt x + 1 right)sqrt x left( sqrt x – 1 right) – dfracleft( sqrt x + 1 right)left( x – sqrt x + 1 right)sqrt x left( sqrt x + 1 right) right]:left[ dfrac2left( sqrt x – 1 right)^2left( sqrt x – 1 right)left( sqrt x + 1 right) right]\ = left( dfracleft( x + sqrt x + 1 right)sqrt x – dfracleft( x – sqrt x + 1 right)sqrt x right):dfrac2left( sqrt x – 1 right)sqrt x + 1\ = dfrac2sqrt x sqrt x .dfracsqrt x + 12left( sqrt x – 1 right) = dfracsqrt x + 1sqrt x – 1endarray)
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  Đề bài
  LG bài 1
  LG bài 2
  LG bài 3
  LG bài 4
  LG bài 5

Đề bài

Câu 1 (3,0 điểm):

a) Nêu điều kiệnđể (sqrt A ) có nghĩa.

Áp dụng: Tìm Đk của (x) để (sqrt 3x – 7 ) có nghĩa.

b) Tính: (dfrac12sqrt 48 – 2sqrt 75 + dfracsqrt 33 sqrt 11 .)

c) Rút gọn biểu thức: (P = left( dfracxsqrt x – 1x – sqrt x – dfracxsqrt x + 1x + sqrt x right):left[ dfrac2left( x – 2sqrt x + 1 right)x – 1 right]) (với (x > 0)và (x ne 1))

Câu 2 (3 điểm):

Cho hàm số (y = 2x – 2).

a) Hàm số đã cho đồng biến hay nghịch biến trên (mathbbR). Vì sao?

b) Vẽ đồ thị hàm số (y = 2x – 2).

c) Với giá trị nào của (m) thì đường thẳng (y = (m – 1)x + 3,,,,,(m ne 1)) tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng (y = 2x – 2).

Câu 3 (1,0 điểm):

Giải hệ phương trình: (left{ beginarrayl3x + y = 3\2x – y = 7endarray right.)

Câu 4 (1,0 điểm):

Cho (Delta ABC) vuông tại (A), đường cao (AH), biết (BH = 9cm,,,CH = 25cm). Tính (AH).

Câu 5 (1 điểm):

Cho đường tròn ((O)), điểm (A) nằm bên cạnh phía ngoài đường tròn. Kẻ những tiếp tuyến (AM,AN) với đường tròn ((M,N) là những tiếp điểm).

a) Chứng minh rằng (OA bot MN).

b) Vẽ đường kính (NOC). Chứng minh rằng MC// AO.

LG bài 1

Lời giải rõ ràng:

a) Điều kiện để (sqrt A ) nghĩa là (A ge 0).

Áp dụng: (sqrt 3x – 7 ) có nghĩa khi (3x – 7 ge 0)( Leftrightarrow 3x ge 7,, Leftrightarrow x ge dfrac73)

Vậy với (x ge dfrac73) thì (sqrt 3x – 7 ) có nghĩa.

b) Ta có:

(beginarrayldfrac12sqrt 48 – 2sqrt 75 + dfracsqrt 33 sqrt 11 = dfrac12sqrt 16.3 – 2sqrt 25.3 + sqrt dfrac3311 \ = dfrac12.4sqrt 3 – 2.5sqrt 3 + sqrt 3 \ = 2sqrt 3 – 10sqrt 3 + sqrt 3 \ = – 7sqrt 3 endarray)

c) Điều kiện: (x > 0,;;x ne 1.)

(beginarraylP = left( dfracxsqrt x – 1x – sqrt x – dfracxsqrt x + 1x + sqrt x right):left[ dfrac2left( x – 2sqrt x + 1 right)x – 1 right]\ = left[ dfracleft( sqrt x right)^3 – 1^3sqrt x left( sqrt x – 1 right) – dfracleft( sqrt x right)^3 + 1^3sqrt x left( sqrt x + 1 right) right]:left[ dfrac2left( sqrt x – 1 right)^2left( sqrt x right)^2 – 1 right]\ = left[ dfracleft( sqrt x – 1 right)left( x + sqrt x + 1 right)sqrt x left( sqrt x – 1 right) – dfracleft( sqrt x + 1 right)left( x – sqrt x + 1 right)sqrt x left( sqrt x + 1 right) right]:left[ dfrac2left( sqrt x – 1 right)^2left( sqrt x – 1 right)left( sqrt x + 1 right) right]\ = left( dfracleft( x + sqrt x + 1 right)sqrt x – dfracleft( x – sqrt x + 1 right)sqrt x right):dfrac2left( sqrt x – 1 right)sqrt x + 1\ = dfrac2sqrt x sqrt x .dfracsqrt x + 12left( sqrt x – 1 right) = dfracsqrt x + 1sqrt x – 1endarray)

LG bài 2

Lời giải rõ ràng:

a) Hàm số đã cho đồng biến trên (mathbbR) vì (a = 2 > 0).

b) Vẽ đồ thị hàm số (y = 2x – 2)

Cho (x = 0 Rightarrow y = – 2), ta được điểm ((0; – 2)) thuộc đường thẳng (y = 2x – 2);

(y = 0 Rightarrow x = 1), ta được điểm ((1;0)) thuộc đường thẳng (y = 2x – 2).

Vậy đồ thị hàm số (y = 2x – 2)là đường thẳng trải qua 2 điểm (left( 0; – 2 right),;left( 1;;0 right).;)

Đồ thị hàm số như hình vẽ bên:

c) Đường thẳng (y = (m – 1)x + 3,,(m ne 1)) tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng (y = 2x – 2)

(beginarrayl Leftrightarrow m – 1 = 2\ Leftrightarrow m = 3endarray) (vì (3 ne – 2))

LG bài 3

Lời giải rõ ràng:

(beginarrayl;;;;;left{ beginarrayl3x + y = 3\2x – y = 7endarray right. Leftrightarrow left{ beginarrayly = 3 – 3x\2x – (3 – 3x) = 7endarray right. Leftrightarrow left{ beginarrayly = 3 – 3x\2x – 3 + 3x = 7endarray right.\ Leftrightarrow left{ beginarrayly = 3 – 3x\5x = 10endarray right. Leftrightarrow left{ beginarrayly = 3 – 3.2\x = 2endarray right. Leftrightarrow left{ beginarrayly = – 3\x = 2endarray right.endarray)

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là ((x;y) = (2; – 3).)

LG bài 4

Lời giải rõ ràng:

Áp dụng hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông ta có:

(beginarraylAH^2 = BH.CH\ Rightarrow AH = sqrt BH.CH = sqrt 9.25 = sqrt 225 \ Rightarrow AH = 15cmendarray)

LG bài 5

Lời giải rõ ràng:

a) Ta có:

(AM = AN,,,,AO) là tia phân giác của góc (A) (tính chất của hai

tiếp tuyến cắt nhau)

( Rightarrow Delta AMN) cân tại (A), có (AO) là tia phân giác của góc (A)

( Rightarrow AO) là đường cao ứng với cạnh (MN)

( Rightarrow AO bot MN;;left( dpcm right).)

b) Gọi (H) là giao điểm của (MN) và (OA), có (AO bot MN)(tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau).

( Rightarrow MH = HN) (quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây)

MÀ (CO = ON) (cùng bán kính ((O)))

( Rightarrow HO) là đường trung bình của tam giác (MNC)

( Rightarrow HO//MC,) do đó (MC//AO.)

Xem thêm: Lời giải rõ ràng Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) môn Toán 9 tại Tuyensinh247

://.youtube/watch?v=fS-N_NdMiEc

Reply
4
0
Chia sẻ

4495

Video Đề bài – đề số 13 – đề kiểm tra học kì 1 – toán 9 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – đề số 13 – đề kiểm tra học kì 1 – toán 9 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Đề bài – đề số 13 – đề kiểm tra học kì 1 – toán 9 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Đề bài – đề số 13 – đề kiểm tra học kì 1 – toán 9 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – đề số 13 – đề kiểm tra học kì 1 – toán 9

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – đề số 13 – đề kiểm tra học kì 1 – toán 9 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #đề #số #đề #kiểm #tra #học #kì #toán