Mẹo về Đề bài – đề kiểm tra giữa kì 1 lịch sử 9 – đề số 3 có lời giải rõ ràng Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – đề kiểm tra giữa kì 1 lịch sử 9 – đề số 3 có lời giải rõ ràng được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-20 04:06:28 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Phong trào đấu tranh giành độc lập ở Angiêri chịu ràng buộc mạnh mẽ và tự tin từ Việt Nam. Đặc biệt, sự kiện Điện Biên Phủ năm 1954. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác lập thắng lợi Điện Biên Phủ: Là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta mà cũng là thắng lợi chung của toàn bộ những dân tộc bản địa bị áp bức trên toàn thế giới. Trong số ấy, Algieri có số phận giống với Việt Nam nhất, trong Đk cuộc kháng chiến ở vương quốc này đang đi vào bế tắc thì Điện Biên Phủ cách đó nửa vòng trái đất như một lối thoát làm cho dân tộc bản địa Algieri coi thắng lợi đó như thắng lợi của chính mình, là “tiềm năng” cho con phố cách mạng phía trước.

Đề bài

TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Tình hình của Liên Xô sau CTTGT II ra làm sao?

A. Được hưởng nhiều quyền lợi.

B. Không bị thiệt hại trong trận chiến tranh.

C. Bị tổn thất nặng nề, nền kinh tế thị trường tài chính tăng trưởng đình trệ tới 10 năm.

D. Câu A và B đúng.

Câu 2. Hội đồng tương trợ kinh tế tài chính (SEV) được xây dựng với mục tiêu

A. Bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của những nước Đông Âu.

B. Tăng cường trình độ hóa trong sản xuất Một trong những nước Xã hội chủ nghĩa.

C. Đối phó với chủ trương vây hãm của những nước phương Tây.

D. Hợp tác, giúp sức lẫn nhau Một trong những nước Xã hội chủ nghĩa.

Câu 3. Nội dung nào sau này không thể hiện nguyên nhân dẫn đến việc Ra đời của những nước dân gia chủ dân Đông Âu?

A. Do sự thỏa thuận hợp tác của những nước liên minh chống phát xít.

B. Do Nghị quyết của hội nghị I-an-ta (2/1945).

C. Hồng quân Liên Xô truy kích thắng lợi quân phát xít Đức.

D. Do sự hợp tác có hiệu suất cao trong Tổ chức Hiệp ước Vacsava.

Câu 4. Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết tồn tại được bao nhiêu năm?

A. 71 năm

B. 72 năm

C. 73 năm

D. 74 năm.

Câu 5. Phong trào đấu tranh giành độc lập ở Angiêri chịu ràng buộc mạnh mẽ và tự tin từ giang sơn nào?

A. Trung Quốc.

B. Liên Xô.

C. Việt Nam

D. Ấn Độ.

Câu 6. Trở ngại chủ quan nào ảnh hưởng đến thắng lợi của Xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu?

A. Sự phá hoại của những thế lực phản động.

B. Rập khuôn, giáo điều theo quy mô ở Liên Xô.

C. Chưa đảm bảo sự công minh xã hội.

D. Thiếu năng động trước những biến hóa của tình hình toàn thế giới.

Câu 7. Từ trong năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân cũ chỉ từ tồn tại dưới hình thức nào?

A. Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.

B. Chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

C. Chế độ phân biệt chủng tộc.

D. Chế độ thực dân.

Câu 8. Yếu tố nào sau này quyết định hành động đến việc tăng trưởng của trào lưu đấu tranh của nhân dân Mĩ Latinh?

A. Sự suy yếu của đế quốc Mĩ.

B. Thắng lợi của cách mạng Cuba.

C. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

D. Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc.

Câu 9. Thắng lợi của trào lưu giải phóng dân tộc bản địa ở Môdămbích, Ănggôla và Ghi-nê Bít-xao đã ghi lại sự tan rã của khối mạng lưới hệ thống thuộc địa của

A. Tây Ban Nha.

B. Bồ Đào Nha

C. Anh.

D. Pháp.

Câu 10. Sự kiện nào ghi lại chủ nghĩa thực dân đế quốc đã sụp đổ đến tận gốc rễ?

A. Cách mạng Cuba giành thắng lợi.

B. 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.

C. Chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa khỏi hoàn toàn.

D. Môdămbích và Ănggôla tuyên bố độc lập.

Câu 11. Tại sao nhiều người nhận định rằng: Thế kỉ XXI sẽ là thế kỉ của châu Á?

A. Nhiều nước châu Á đạt được sự tăng trưởng nhanh về kinh tế tài chính.

B. Các nước châu Á đều thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân.

C. Các nước châu Á bước vào quy trình xây dựng và tăng trưởng giang sơn.

D. Nhiều nước châu Á vươn lên hàng cường quốc về công nghệ tiên tiến và phát triển ứng dụng, công nghệ tiên tiến và phát triển hạt nhân.

Câu 12. Lãnh tụ của trào lưu 26/7 của cách mạng Cu-ba là

A. Ra-un Ca-xto-ro.

B. Chê Ghê-va-ra.

C. Phi-đen Ca-xtơ-rô.

D. A-gien-de.

Câu 13. Nước cộng hòa Cuba Ra đời cũng là ghi lại

A. hiến pháp được phát hành

B. nhân dân tiến công vào trại lính Môncađa

C. chính sách độc tài Batixta sụp đổ

D. do sự lãnh đạo của Phiđen Cátxtơrô

Câu 14. Tội ác điển hình nhất của chủ nghĩa A-pác-thai ở Nam Phi là

A. Tô thuế nặng nề.

B. Gây chia rẽ nội bộ người Nam Phi.

C. Phân biệt, kì thị chủng tộc riêng với những người da đen và da màu.

D. Bóc lột nhân công rẻ mạt.

Câu 15. Vì sao năm 1960 lại được gọi là Năm châu Phi?

A. 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập

B. Chủ nghĩa thực dân cũ bị sụp đổ hoàn toàn

C. Chủ nghĩa thực dân mới bị sụp đổ về cơ bản

D. Chế độ phân biệt chủng tộc bị tiêu diệt

Câu 16. Từ công cuộc cải cách, Open ở Trung Quốc, sự tan rã của Liên Xô và những nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đã yên cầu Việt Nam nên phải

A. Định hướng lại thể chế chính trị

B. Dập khuôn theo quy mô cải cách- Open của Trung Quốc

C. Định hướng lại quy mô tăng trưởng kinh tế tài chính

D. Đổi mới toàn vẹn và tổng thể trên những nghành.

II. TỰ LUẬN

Câu 17. Trình bày tình hình Ra đời, tiềm năng và nguyên tắc hoạt động và sinh hoạt giải trí của tổ chức triển khai ASEAN.

Câu 18. Công cuộc cải tổ của Liên Xô từ thời điểm năm 1985 đến năm 1991 để lại hậu quả ra làm sao?

Lời giải rõ ràng

TRẮC NGHIỆM

1. C

2. D

3. D

4. D

5. C

6. B

7. C

8. B

9. B

10. C

11. A

12. C

13. C

14. C

15. A

16. D

Câu 1

Phương pháp: sgk trang 3

Cách giải:

Bước thoát khỏi cuộc trận chiến tranh toàn thế giới thứ hai, tuy với tu thế của người thắng lợi, nhưng Liên Xô phải chịu những tổn thất rất là nặng nề

Chọn: C

Câu 2

Phương pháp: sgk trang 8.

Cách giải:

Ngày 8-1-1949, Hội đồng tương trợ kinh tế tài chính (SEV) được xây dựng nhằm mục đích tăng cường sự hợp tác , giúp sức lẫn nhau Một trong những nước Xã hội chủ nghĩa và ghi lại sự hình thành của khối mạng lưới hệ thống xã hội chủ nghĩa.

Chọn: D

Câu 3

Phương pháp: sgk trang 5, 6, suy luận.

Cách giải:

Nhân tố dẫn đến việc Ra đời của những nhà nước dân gia chủ dân Đông Âu gồm có:

– Khi Hồng quân Liên Xô tiến vào lãnh thổ Đông Âu truy kích quân đội phát xít Đức, nhân dân những nước Đông Âu đã nhanh gọn nổi dậy và khởi nghĩa vũ trang giành cơ quan ban ngành thường trực. Dưới sự lãnh đạo của những người dân cộng sản, một loạt nhà nước dân gia chủ dân đã được xây dựng ở Đông Âu từ thời gian ở thời gian cuối năm 1944 đến năm 1946. => Các nhà nước dân gia chủ dân Đông Âu được xây dựng là vì thành quả đấu tranh của những lực lượng yêu nước chống phát xít ở Đông Âu và Hồng quân Liên Xô truy kích thắng lợi quân phát xít Đức.

– Những quyết định hành động của Hội nghị Ianta (2-1945), đại diện thay mặt thay mặt cho những nước Đông minh chống phát xít, những nước trị cột của khối liên minh (Liên Xô, Mĩ, Anh) đã quyết định hành động những nước Đông Âu đặt dưới sự ảnh hưởng của Liên Xô. Trong khi Liên Xô là nước theo chính sách xã hội chủ nghĩa nên lẽ tất yếu những nước Đông Âu cũng tiếp tục đi theo con phố tương tự.

Đáp án D: Tổ chức Hiệp ước Vacsava Ra đời vào tháng 5-1955 => không phải tác nhân ảnh hưởng đến việc Ra đời của những nhà nước dân gia chủ dân Đông Âu.

Chọn: D

Câu 4

Phương pháp: sgk trang 10.

Cách giải:

Ngày 25/12/1991, lá cờ Liên bang Xô viết trên nóc điện Krem-li bị hạ xuống, ghi lại sự chấm hết của chính sách xã hội chủ nghĩa ở Liên bang Xô viết sau 74 năm tồn tại.

Chọn: D

Câu 5

Phương pháp: Liên hê.

Cách giải:

Phong trào đấu tranh giành độc lập ở Angiêri chịu ràng buộc mạnh mẽ và tự tin từ Việt Nam. Đặc biệt, sự kiện Điện Biên Phủ năm 1954. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác lập thắng lợi Điện Biên Phủ: Là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta mà cũng là thắng lợi chung của toàn bộ những dân tộc bản địa bị áp bức trên toàn thế giới. Trong số ấy, Algieri có số phận giống với Việt Nam nhất, trong Đk cuộc kháng chiến ở vương quốc này đang đi vào bế tắc thì Điện Biên Phủ cách đó nửa vòng trái đất như một lối thoát làm cho dân tộc bản địa Algieri coi thắng lợi đó như thắng lợi của chính mình, là “tiềm năng” cho con phố cách mạng phía trước.

Chọn: C

Câu 6

Phương pháp: sgk trang 12, suy luận.

Cách giải:

– Ở những nước Đông Âu, thời gian ở thời gian cuối năm 1988, nhân dân ở nhiều nước míttinh đòi cải cách về kinh tế tài chính, thực thi đa nguyên về chính trị, tiến hành tổng tuyển cử tự do nhằm mục đích vào đảng cộng sản cầm quyền. => Ban lãnh đạo những nước Đông Âu đã đồng ý từ bỏ quyền lãnh đạo của Đảng cộng sản (giống Liên Xô), thực thi đa nguyên chính trị và tiến hành tổng tuyển cử tự do

– Sau tổng tuyển cử tự do, những thế lực chống chủ nghĩa xã hội đã thắng cử, những đảng cộng sản không hề được nắm cơ quan ban ngành thường trực => Cuối năm 1989, chính sách xã hội chủ nghĩa bị sụp đổ ở hầu hết những nước Đông Âu.

=> Trở lại chủ quan ảnh hưởng đến thắng lợi của Xã hội chủ nghĩa Đông Âu là rập khuôn, giáo điều theo quy mô ở Liên Xô.

Chọn: B

Câu 7

Phương pháp: sgk trang 14.

Cách giải:

Trong cuối trong năm 70, chủ nghĩa thực dân chỉ từ tồn tại dưới hình thức ở đầu cuối của nó là chính sách phân biệt chủng tộc (Apacthai) triệu tập ở ba nước miền Nam châu Phi là: Rô-đê-đi-a, Tây Nam Phi và Cộng hòa Nam Phi.

Chọn: C

Câu 8

Phương pháp: Phân tích, nhìn nhận.

Cách giải:

Sau cách mạng Cuba thắng lợi đã cổ vũ cho những nước còn sót lại nổi dậy đấu tranh giành độc lập vào trong năm 60-70 của thế kỉ XX. Cách mạng Cuba đóng vai trò là lá cờ đầu quyết định hành động đên sự tăng trưởng của trào lưu đấu tranh của nhân dân Mĩ Latinh.

Chọn: B

Câu 9

Phương pháp: sgk trang 14.

Cách giải:

Thắng lợi của trào lưu giải phóng dân tộc bản địa ở Môdămbích, Ănggôla và Ghi-nê Bít-xao đã ghi lại sự tan rã của khối mạng lưới hệ thống thuộc địa của Bồ Đào Nha.Đây là một thắng lợi quan trọng trong trào lưu giải phóng dân tộc bản địa ở châu Phi.

Chọn: B

Câu 10

Phương pháp: sgk trang 14, suy luận.

Cách giải:

Sau khi Môdămbích và Ănggôla tuyên bố độc lập thì từ trong năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân chỉ từ tồn tại dưới hình thức là chính sách phân biệt chủng tộc (Apacthai) triệu tập ở ba nước miền Nam châu Phi.

=> Năm 1993, Hiến pháp Nam Phi quy định chính sách phân biệt chủng tộc được xóa khỏi hoàn toàn.

=> Hình thức tồn tại ở đầu cuối của chủ nghĩa thực dân đế quốc bị xóa khỏi hoàn toàn.

=> Chế độ phân biệt chủng tộc Apacthai được xóa khỏi cũng đồng nghĩa tương quan chủ nghĩa đế quốc thực dân đã sụp đổ đến tận gốc rễ.

Chọn: C

Câu 11

Phương pháp: sgk trang 15, suy luận.

Cách giải:

Từ nhiều thập niên qua, nhiều nước châu Á đã đạt được sự tăng trưởng nhanh về kinh tế tài chính, tiêu biểu vượt trội như Nhật Bản, Nước Hàn, Trung Quốc, Xi-ga-po, Ma-lai-xi-a và Thái Lan. Chính vì thế, nhiều người nhận định rằng thế kỉ XXI sẽ là thế kỉ của châu Á.

Chọn: A

Câu 12 Phương pháp: SGK Lịch sử 9, trang 31.

Cách giải:

Lãnh tụ của trào lưu 26/7 của cách mạng Cu-ba là Phi-đen Ca-xtơ-rô.

Chọn: C

Câu 13

Phương pháp: sgk trang 34.

Cách giải:

Ngày 1-1-1959, chính sách độc tài Ba-xti-ta bị lật đổ. Cuộc cách mạng nhân dân Cuba giành thắng lợi, nước Cộng hòa Cua được xây dựng.

=> Nước Cộng hòa Cuba Ra đời đồng thời ghi lại chính sách độc tài Ba-xti-ta sụp đổ.

Chọn: C

Câu 14

Phương pháp: SGK Lịch sử 9, trang 28, suy luận.

Cách giải:

Tội ác điển hình nhất của chủ nghĩa A-pác-thai ở Nam Phi là: Phân biệt, kì thị chủng tộc riêng với những người da đen và da màu

Chọn: C

Câu 15

Phương pháp: sgk trang 26, suy luận.

Cách giải:

Năm 1960 được gọi là Năm châu Phi với việc kiện 17 nước ở lục địa này tuyên bố độc lập. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân lần lượt tan rã.

Chọn: A

Câu 16

Phương pháp: liên hệ.

Cách giải:

Xuất phát từ nguyên nhân của những cuộc khoảng chừng hoảng của Liên Xô, Trung Quốc, Đông Âu, Việt Nam rút ra

bài học kinh nghiệm tay nghề nên phải thay đổi toàn vẹn và tổng thể trên toàn bộ nghành (chính trị, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống) để tạo ra sức mạnh tổng hòa.Đây cũng là bài học kinh nghiệm tay nghề được Đảng và Nhân dân vận dụng trong công cuộc thay đổi giang sơn bắt nguồn từ thời điểm tháng 12-1986.

Chọn: D

TỰ LUẬN

Câu 17

Phương pháp: sgk lịch sử 9, trang 23

Cách giải:

– Hoàn cảnh Ra đời:

+ Sau khi giành độc lập, đứng trước những yêu cầu tăng trưởng kinh tế tài chính, xã hội của giang sơn, nhiều nước Khu vực Đông Nam Á chủ trương xây dựng một tổ chức triển khai liên minh khu vực nhằm mục đích cùng nhau hợp tác tăng trưởng.

+ Hạn chế ảnh hưởng của những cường quốc bên phía ngoài riêng với khu vực.

=> Ngày 8 – 8 – 1967, Thương Hội những vương quốc Khu vực Đông Nam Á (ASEAN) được xây dựng tại Băng Cốc (Thái Lan) với việc tham gia của 5 nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po và Thái Lan.

– Mục tiêu:tăng trưởng kinh tế tài chính và văn hóa truyền thống thông qua những nỗ lực hợp tác chung Một trong những nước thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

– Nguyên tắc hoạt động và sinh hoạt giải trí:

+ Cùng nhau tôn trọng độc lập lãnh thổ, toàn vẹn lãnh thổ.

+ Không can thiệp vào việc làm nội bộ của nhau.

+ Giải quyết những tranh chấp bằng giải pháp hòa bình.

+ Hợp tác tăng trưởng có kết quả

Câu 18

Phương pháp: sgk lịch sử 9, trang 10

Cách giải:

Hậu quả:

– Đất nước càng lún sâu vào khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ và rối loạn.

– Nhiều cuộc bãi công trình làng, xích míc sắc tộc bùng nổ, nhiều nước cộng hòa đòi li khai, những tệ nạn xã hội ngày càng tăng, những thế lực chống đối ráo riết kích động quần chúng,

– Một số người lãnh đạo Đảng và Nhà nước Xô viết đã tiến hành thay máu chính quyền, lật đổ Tổng thống Goóc-ba-chốp. Nhưng cuộc thay máu chính quyền nhanh gọn thất bại và đã dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng.

– Ngày 21 – 12 – 1991, những người dân lãnh đạo 11 nước cộng hoà trong Liên bang Xô viết đã họp và kí kết hiệp định về giải tán Liên bang xô viết, xây dựng Cộng đồng những vương quốc độc lập (thường gọi tắt là SNG).

– Ngày 25- 12- 1991, Goóc-ba-chốp tuyên bố từ chức tổng thống. Lá cờ Liên bang Xô viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống, ghi lại sự chấm hết của chính sách xã hội chủ nghĩa ở Liên bang Xô viết.

://.youtube/watch?v=c5HLdn573To

Reply
9
0
Chia sẻ

4092

Clip Đề bài – đề kiểm tra giữa kì 1 lịch sử 9 – đề số 3 có lời giải rõ ràng ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – đề kiểm tra giữa kì 1 lịch sử 9 – đề số 3 có lời giải rõ ràng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Đề bài – đề kiểm tra giữa kì 1 lịch sử 9 – đề số 3 có lời giải rõ ràng miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – đề kiểm tra giữa kì 1 lịch sử 9 – đề số 3 có lời giải rõ ràng miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – đề kiểm tra giữa kì 1 lịch sử 9 – đề số 3 có lời giải rõ ràng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – đề kiểm tra giữa kì 1 lịch sử 9 – đề số 3 có lời giải rõ ràng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #đề #kiểm #tra #giữa #kì #lịch #sử #đề #số #có #lời #giải #chi #tiết