Mẹo Hướng dẫn Đề bài – câu 86 trang 131 sách bài tập hình học 11 nâng cao Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – câu 86 trang 131 sách bài tập hình học 11 nâng cao được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-25 11:06:01 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

(eqalign & S_AB_1C’D_1 = 1 over 2B_1D_1,AC’ cr & B_1D_1 = BrmD = asqrt 2 cr & AC’^2 = AC^2 + CC’^2 = 2rma^2 + 6rma^2 = 8rma^2 cr & Rightarrow AC’ = 2rmasqrt 2 cr )

Đề bài

Cho hình lăng trụ tứ giác đều ABCD.ABCD cạnh đáy bằng a, cạnh bên (asqrt 6 ). Xét đường thẳng trải qua điểm A và tuy nhiên tuy nhiên với BD. Gọi (P) là mặt phẳng qua và điểm C.

a) Thiết diện của hình lăng trụ đã cho khi cắt bởi mp(P) là hình gì? Tính diện tích s quy hoạnh thiết diện.

b) Tính góc giữa mp(P) và mp(ABCD).

Lời giải rõ ràng

a) Gọi (I = CrmD cap Delta ,J = BC cap Delta ),

(B_1 = C’J cap BB’,D_1 = C’I cap rmDD’)

thì thiết diện thu được (AB_1C’D_1).

Dễ thấy (AB_1C’D_1) là hình bình hành và B1, D1lần lượt là trung điểm của BB, DD.

Từ đó (ArmD_1 = D_1C’)

Do đó thiết diện (AB_1C’D_1) là hình thoi.

(eqalign & S_AB_1C’D_1 = 1 over 2B_1D_1,AC’ cr & B_1D_1 = BrmD = asqrt 2 cr & AC’^2 = AC^2 + CC’^2 = 2rma^2 + 6rma^2 = 8rma^2 cr & Rightarrow AC’ = 2rmasqrt 2 cr )

Vậy (S_AB_1C’D_1 = 1 over 2asqrt 2 .2rmasqrt 2 = 2rma^2.)

b) Ta có (AC bot BrmD) mà // BD nên (AC bot Delta ).

Mặt khác (C’C bot left( ABCrmD right)) nên (AC’ bot Delta ) (định lí ba đường vuông góc).

Vậy (widehat C’AC) là góc giữa mp(P) và mp(ABCD).

Ta có (tan widehat C’AC = CC’ over AC = asqrt 6 over asqrt 2 = sqrt 3 ), từ đó (widehat C’AC = 60^0)

Chú ý. Cũng hoàn toàn có thể tính góc giữa mp(P) và mp(ABCD) bởi công thức

(S_ABCrmD = S_AB_1C’D_1 = 2rma^2)

mà (S_ABCrmD = a^2,S_AB_1C’D_1 = 2rma^2)

tức là (cos varphi = 1 over 2,,hay,,varphi = 60^0).

://.youtube/watch?v=5VQsAcmWVLU

Reply
0
0
Chia sẻ

4269

Video Đề bài – câu 86 trang 131 sách bài tập hình học 11 nâng cao ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – câu 86 trang 131 sách bài tập hình học 11 nâng cao tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Đề bài – câu 86 trang 131 sách bài tập hình học 11 nâng cao miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Download Đề bài – câu 86 trang 131 sách bài tập hình học 11 nâng cao Free.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – câu 86 trang 131 sách bài tập hình học 11 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – câu 86 trang 131 sách bài tập hình học 11 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #câu #trang #sách #bài #tập #hình #học #nâng #cao