Mẹo về Đề bài – bài tập 24 trang 97 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài tập 24 trang 97 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2 được Update vào lúc : 2022-01-27 10:07:17 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho tam giác ABC cân tại A, lấy điểm D trên đoạn thẳng AB, qua D vẽ DE tuy nhiên tuy nhiên với BC (E thuộc AC)

Đề bài

Cho tam giác ABC cân tại A, lấy điểm D trên đoạn thẳng AB, qua D vẽ DE tuy nhiên tuy nhiên với BC (E thuộc AC)

a) Tam giác ADE là tam giác gì ? Vì sao ?

b) Gọi O là giao điểm của BE và CD. Chứng minh:

OB + OC + OD + OE > DE + BC.

c) Chứng minh 2BE > DE + BC.

Lời giải rõ ràng

a) Ta có: (widehat ADE = widehat ABC) (hai góc đồng vị và DE // BC)

(widehat AED = widehat ACB) (hai góc đồng vị và DE // BC)

Mà (widehat ABC = widehat ACB) (ABC cân tại A)

Do đó: (widehat ADE = widehat AED)

Vậy ADE cân tại A.

b) OBC có: OB + OC > BC (bất đẳng thức trong tam giác)

ODE có: OD + OE > DE (bất đẳng thức trong tam giác)

Do đó OB + OC + OD + OE > BC + DE.

c) Xét ABE và ACD

Ta có: AB = AC (ABC cân tại A)

(widehat A) (chung)

AE = AD (ADE cân tại A)

Do đó: ABE = ACD (c.g.c) => BE = CD

Ta có: OB + OC + OD + OE > BC + DE (câu b)

Suy ra: OB + OE + OC + OD > BC + DE

=> BE + CD > BC + DE

Mà BE = CD.Vậy 2BE > BC + DE.

4165

Review Đề bài – bài tập 24 trang 97 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài tập 24 trang 97 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Đề bài – bài tập 24 trang 97 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Đề bài – bài tập 24 trang 97 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài tập 24 trang 97 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài tập 24 trang 97 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #tập #trang #tài #liệu #dạy #học #toán #tập