Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – bài 7 trang 55 sgk đại số và giải tích 11 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 7 trang 55 sgk đại số và giải tích 11 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-05 15:16:16 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trong mặt phẳng có bao nhiêu hình chữ nhật được tạo thành từ bốn đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với nhau và năm đường thẳng vuông góc với bốn đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên đó ?

Đề bài

Trong mặt phẳng có bao nhiêu hình chữ nhật được tạo thành từ bốn đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với nhau và năm đường thẳng vuông góc với bốn đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên đó ?

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=OjN4PAAtCw4

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Một hình chữ nhật được tạo thành từ hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên và 2 đường vuông góc bất kì trong những đường đã cho.

+) Chọn (2) đường thẳng (không phân biệt thứ tự) từ nhóm (4) đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên đã cho.

+) Chọn (2) đường thẳng (không phân biệt thứ tự) từ nhóm (5) đường thẳng đã cho, vuông góc với (4) đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên.

Sau đó sử dụng quy tắc nhân.

Lời giải rõ ràng

Ta thấy:Một hình chữ nhật được tạo thành từ hai tuyến phố tuy nhiên tuy nhiên và 2 đường vuông góc bất kì.

+) Chọn (2) đường thẳng (không phân biệt thứ tự) từ nhóm (4) đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên đã cho có (C_4^2 = 6 ) (cách)

+) Chọn (2) đường thẳng (không phân biệt thứ tự) từ nhóm (5) đường thẳng đã cho, vuông góc với (4) đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên có (C_5^2 = 10) (cách).

Vậy theo quy tắc nhân có (6 . 10 = 60) (cách) hay (60) hình chữ nhật.

4371

Review Đề bài – bài 7 trang 55 sgk đại số và giải tích 11 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 7 trang 55 sgk đại số và giải tích 11 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Đề bài – bài 7 trang 55 sgk đại số và giải tích 11 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Down Đề bài – bài 7 trang 55 sgk đại số và giải tích 11 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 7 trang 55 sgk đại số và giải tích 11

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 7 trang 55 sgk đại số và giải tích 11 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sgk #đại #số #và #giải #tích