Kinh Nghiệm về Đề bài – bài 56.1 trang 115 sbt vật lí 9 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 56.1 trang 115 sbt vật lí 9 được Update vào lúc : 2022-02-13 06:19:24 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Vì câu A, B, D là sử dụng tác dụng quang của ánh sáng chỉ có ở câu C phơi thóc ngoài sân khi trời nắng to là sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng để thóc mau khô.

Đề bài

Trong việc làm nào dưới đây, ta đã sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng ?

A. Đưa một chậu cây ra ngoài sân phơi cho đỡ cớm.

B. Kê bàn học tập sinh cạnh hiên chạy cửa số cho sáng.

C. Phơi thóc ngoài sân khi trời nắng to.

D. Cho ánh sáng chiếu vào bộ pin mặt trời của máy tính để nó hoạt động và sinh hoạt giải trí.

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Sử dụng lý thuyết: Tác dụng nhiệt của anh sáng là làm cho vật nóng lên bằng phương pháp chiếu ánh sáng vào.

Lời giải rõ ràng

Ta đã sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng trong việc phơi thóc ngoài sân khi trời nắng to.

Vì câu A, B, D là sử dụng tác dụng quang của ánh sáng chỉ có ở câu C phơi thóc ngoài sân khi trời nắng to là sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng để thóc mau khô.

4326

Clip Đề bài – bài 56.1 trang 115 sbt vật lí 9 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – bài 56.1 trang 115 sbt vật lí 9 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 56.1 trang 115 sbt vật lí 9 miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Download Đề bài – bài 56.1 trang 115 sbt vật lí 9 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 56.1 trang 115 sbt vật lí 9

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 56.1 trang 115 sbt vật lí 9 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sbt #vật #lí