Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – bài 5 trang 190 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao Mới nhất Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 5 trang 190 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-20 10:37:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Đề bài – bài 5 trang 190 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 5 trang 190 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao được Update vào lúc : 2022-01-20 10:37:06 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

(beginarraylleft( overline z right)^3 = overline z .left( overline z right)^2 = left( – frac12 – fracsqrt 3 2i right)left( – frac12 – fracsqrt 3 2i right)^2 = left( – frac12 – fracsqrt 3 2i right)left( frac14 + fracsqrt 3 2i + frac34i^2 right) = left( – frac12 – fracsqrt 3 2i right)left( – frac12 + fracsqrt 3 2i right) = left( – frac12 right)^2 – left( fracsqrt 3 2i right)^2 = frac14 – frac34i^2 = frac14 + frac34 = 1endarray)

Đề bài

Cho (z = – 1 over 2 + sqrt 3 over 2i.)

Hãy tính (1 over z); (overline z ); (z^2); (left( overline z right)^3); (1 + z + z^2).

Sử dụng những công thức:

(dfrac1z = dfracoverline z left^2)

Kết hợp những công thức cộng, trừ nhân số phức.

Lời giải rõ ràng

Ta có(z = – frac12 + fracsqrt 3 2i ) (Rightarrow overline z = – frac12 – fracsqrt 3 2i)

(left| z right| = sqrt left( – 1 over 2 right)^2 + left( sqrt 3 over 2 right)^2 = 1)

Nên (1 over z = overline z over ^2 = overline z = – 1 over 2 – sqrt 3 over 2i)

(z^2 = left( – 1 over 2 + sqrt 3 over 2i right)^2 ) (= 1 over 4 – sqrt 3 over 2i – 3 over 4 = – 1 over 2 – sqrt 3 over 2i)

(beginarrayl
left( overline z right)^3 = overline z .left( overline z right)^2
= left( – frac12 – fracsqrt 3 2i right)left( – frac12 – fracsqrt 3 2i right)^2
= left( – frac12 – fracsqrt 3 2i right)left( frac14 + fracsqrt 3 2i + frac34i^2 right)
= left( – frac12 – fracsqrt 3 2i right)left( – frac12 + fracsqrt 3 2i right)
= left( – frac12 right)^2 – left( fracsqrt 3 2i right)^2
= frac14 – frac34i^2
= frac14 + frac34 = 1
endarray)

(1 + z + z^2) ( = 1 + left( – 1 over 2 + sqrt 3 over 2i right) + left( – 1 over 2 – sqrt 3 over 2i right)) ( = 0)

Chú ý:

Có thể tính(frac1z) và (left( overline z right)^3) như sau:

Reply

6

0

Chia sẻ

Share Link Cập nhật Đề bài – bài 5 trang 190 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – bài 5 trang 190 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Đề bài – bài 5 trang 190 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – bài 5 trang 190 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – bài 5 trang 190 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #bài #trang #sgk #đại #số #và #giải #tích #nâng #cao

4621

Video Đề bài – bài 5 trang 190 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao Mới nhất ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 5 trang 190 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 5 trang 190 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao Mới nhất miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Down Đề bài – bài 5 trang 190 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao Mới nhất miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 5 trang 190 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 5 trang 190 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sgk #đại #số #và #giải #tích #nâng #cao #Mới #nhất