Thủ Thuật về Đề bài – bài 4 trang 159 sgk đại số 10 Chi tiết Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 4 trang 159 sgk đại số 10 Chi tiết được Update vào lúc : 2022-01-16 10:20:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – bài 4 trang 159 sgk đại số 10 Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 4 trang 159 sgk đại số 10 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-16 10:20:04 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Áp dụng quy tắc đó, hãy xác lập giá trị của (m) để tam thức sau luôn luôn âm: (f(x) = – 2x^2 + 3x + 1 – m.)

Đề bài

Phát biểu định lí về dấu của một tam thức bậc hai (f(x) = ax^2+ bx + c).

Áp dụng quy tắc đó, hãy xác lập giá trị của (m) để tam thức sau luôn luôn âm: (f(x) = – 2x^2 + 3x + 1 – m.)

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=zsOAm0dIYBU

Lời giải rõ ràng

Định lí: Tam thức bậc hai (f(x) = ax^2+ bx + c (a 0))

có biệt thức (Δ = b^2 4ac)

– Nếu (Δ < 0) thì (f(x)) cùng dấu với thông số (a ) với mọi (xmathbb R)

– Nếu ( Δ = 0) thì (f(x)) luôn cùng dấu với thông số (a) với mọi(x ne – b over 2a)

– Nếu (Δ >0) thì (f(x)) có hai nghiệm (x_1;x_2) ((x_1<x_2))

( f(x)) cùng dấu với thông số (a) khi (xx_2)

(f(x)) trái dấu với thông số (a) khi (x_1<x<x_2)

Áp dụng: (f(x) = – 2x^2 + 3x + 1 – m)có thông số (a = -2<0)

Biệt thức: (Δ = 3^2-4 .(- 2) (1-m) = 17 – 8m)

Ta có (a=-2 < 0) nên tam thức (f(x)) luôn âm (tức (f(x) < 0 , x mathbb R) khi:

(eqalign
& Delta < rm 0 Leftrightarrow 17 – 8m < 0 cr
& Leftrightarrow m > 17 over 8. cr )

Reply

9

0

Chia sẻ

Share Link Cập nhật Đề bài – bài 4 trang 159 sgk đại số 10 miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 4 trang 159 sgk đại số 10 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 4 trang 159 sgk đại số 10 Free.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 4 trang 159 sgk đại số 10

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – bài 4 trang 159 sgk đại số 10 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #bài #trang #sgk #đại #số

4577

Review Đề bài – bài 4 trang 159 sgk đại số 10 Chi tiết ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – bài 4 trang 159 sgk đại số 10 Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Đề bài – bài 4 trang 159 sgk đại số 10 Chi tiết miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Download Đề bài – bài 4 trang 159 sgk đại số 10 Chi tiết Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – bài 4 trang 159 sgk đại số 10 Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 4 trang 159 sgk đại số 10 Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sgk #đại #số #Chi #tiết