Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – bài 38.21 trang 55 sbt hóa học 8 2022 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 38.21 trang 55 sbt hóa học 8 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-08 09:09:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Đề bài – bài 38.21 trang 55 sbt hóa học 8 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 38.21 trang 55 sbt hóa học 8 được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-08 09:09:05 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho 0,3 g một sắt kẽm sắt kẽm kim loại tác dụng hết với nước cho 168 ml khí hiđro (ở đktc). Xác định tên sắt kẽm sắt kẽm kim loại, biết rằng sắt kẽm sắt kẽm kim loại có hoá trị tối đa là III.

Đề bài

Cho 0,3 g một sắt kẽm sắt kẽm kim loại tác dụng hết với nước cho 168 ml khí hiđro (ở đktc). Xác định tên sắt kẽm sắt kẽm kim loại, biết rằng sắt kẽm sắt kẽm kim loại có hoá trị tối đa là III.

+) Gọi R là kí hiệu, nguyên tử khối của sắt kẽm sắt kẽm kim loại , có hóa trị n

+) PTHH: (2R + 2nH_2O to 2R(OH)_n + nH_2)

+) Dựa theo PTHH, lập pt toán học màn màn biểu diễn R theo n.

+) Biện luận R theo n => Kết luận.

Lời giải rõ ràng

Gọi R là kí hiệu, nguyên tử khối của sắt kẽm sắt kẽm kim loại , có hóa trị n

Phương trình hóa học của phảnứng:

(2R + 2nH_2O to 2R(OH)_n + nH_2)

2R g n mol

0,3 g (dfrac16822400= 0,0075mol)

Theo phương trình hóa học trên, ta có

(dfrac2R0,3 = dfracn0,0075)

2R x 0,0075 = 0,3n —-> R=20n

Với: n=1 —> R=20 không hề sắt kẽm sắt kẽm kim loại nào có nguyên tử khối là 20 (loại)

n=2 —->R=40 (Ca)

n=3 —–> R= 60 (loại)

Kim loại là Ca

Reply

9

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải Đề bài – bài 38.21 trang 55 sbt hóa học 8 miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – bài 38.21 trang 55 sbt hóa học 8 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Đề bài – bài 38.21 trang 55 sbt hóa học 8 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 38.21 trang 55 sbt hóa học 8

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – bài 38.21 trang 55 sbt hóa học 8 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #bài #trang #sbt #hóa #học

4548

Clip Đề bài – bài 38.21 trang 55 sbt hóa học 8 2022 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 38.21 trang 55 sbt hóa học 8 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Đề bài – bài 38.21 trang 55 sbt hóa học 8 2022 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Download Đề bài – bài 38.21 trang 55 sbt hóa học 8 2022 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 38.21 trang 55 sbt hóa học 8 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 38.21 trang 55 sbt hóa học 8 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sbt #hóa #học