Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – bài 3 trang 56 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 3 trang 56 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-27 15:11:18 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

(eqalign & 82 over 7 – left( 34 over 9 + 42 over 7 right) = 58 over 7 – left( 31 over 9 + 30 over 7 right) cr & = 58 over 7 – 31 over 9 – 30 over 7 = 522 over 63 – 217 over 63 – 270 over 63 = 35 over 63 = 5 over 9. cr )

Đề bài

Tính bằng hai cách :

a) (35 over 9 + 21 over 4) b) (51 over 6 – 32 over 5)

c) (5 – 34 over 7) d) (82 over 7 – left( 34 over 9 + 42 over 7 right)).

Lời giải rõ ràng

a)Cách 1: (35 over 9 + 21 over 4 = 32 over 9 + 9 over 4 = 128 over 36 + 81 over 36 = 209 over 36 = 529 over 36.)

Cách 2: (35 over 9 + 21 over 4 = 320 over 36 + 29 over 36 = 529 over 36.)

b) Cách 1: (51 over 6 – 32 over 5 = 31 over 6 – 17 over 5 = 155 over 30 – 102 over 30 = 53 over 30 = 123 over 30.)

Cách 2: (51 over 6 – 32 over 5 = 55 over 30 – 312 over 30 = 435 over 30 – 312 over 30 = 123 over 30.)

c) Cách 1: (5 – 34 over 7 = 5 – 25 over 7 = 35 over 7 – 25 over 7 = 10 over 7 = 13 over 7.)

Cách 2: (5 – 34 over 7 = 47 over 7 – 34 over 7 = 13 over 7.)

d) Cách 1:

(eqalign & 82 over 7 – left( 34 over 9 + 42 over 7 right) = 58 over 7 – left( 31 over 9 + 30 over 7 right) cr & = 58 over 7 – 31 over 9 – 30 over 7 = 522 over 63 – 217 over 63 – 270 over 63 = 35 over 63 = 5 over 9. cr )

Cách 2: (82 over 7 – left( 34 over 9 + 42 over 7 right) = left( 82 over 7 – 42 over 7 right) – 34 over 9 = 4 – 34 over 9 = 39 over 9 – 34 over 9 = 5 over 9.)

://.youtube/watch?v=4w4X3GHZN48

Reply
0
0
Chia sẻ

4283

Video Đề bài – bài 3 trang 56 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 3 trang 56 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 3 trang 56 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Đề bài – bài 3 trang 56 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 3 trang 56 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 3 trang 56 tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #tài #liệu #dạy #học #toán #tập