Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – bài 27 trang 66 sgk hình học 10 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 27 trang 66 sgk hình học 10 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-17 00:05:20 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

(Rightarrow r = fracS_ABCp. = fracfraca^22frac2a + asqrt 2 2 ) (= fraca^22:frac2a + asqrt 2 2 = fraca^22.frac22a + asqrt 2 = fraca2 + sqrt 2 )

Đề bài

Tam giác (ABC) vuông cân tại (A) và nội tiếp trong đường tròn tâm (O) bán kính (R). Gọi (r) là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác (ABC). Khi đó tỉ số (R over r)là:

A. (1 + sqrt 2)

B. (2 + sqrt 2 over 2)

C. (sqrt 2 – 1 over 2)

D. (1 + sqrt 2 over 2)

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=shyTgR6aBVY

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

– Tính bán kính R.

– Tính diện tích s quy hoạnh tam giác và nửa chu vi suy ra r.

– Tính tỉ số.

Lời giải rõ ràng

Đặt AB=AC=a.

+) Tam giác ABC vuông tại A nên theo Pitago ta có: (BC =AB^2+AC^2) (= sqrt a^2 + a^2 = asqrt 2 )

(Rightarrow R =frac12BC= fracasqrt 2 2.)

+) Nửa chu vi tam giác (ABC) là:(p. = fraca + a + asqrt 2 2) (= frac2a + asqrt 2 2)

Ta có: (S_ABC = frac12AB.AC = frac12.a.a = fraca^22)

Mà (S_ABC = pr)

(Rightarrow r = fracS_ABCp. = fracfraca^22frac2a + asqrt 2 2 ) (= fraca^22:frac2a + asqrt 2 2 = fraca^22.frac22a + asqrt 2 = fraca2 + sqrt 2 )

(Rightarrow fracRr) (= fracfracasqrt 2 2fraca2 + sqrt 2 )

(= fracasqrt 2 2:fraca2 + sqrt 2 = fracasqrt 2 2.frac2 + sqrt 2 a) ( = fracsqrt 2 left( 2 + sqrt 2 right)2 = sqrt 2 + 1)

Vậy chọn A.

://.youtube/watch?v=2CbFkCUeZZI

Reply
9
0
Chia sẻ

4409

Clip Đề bài – bài 27 trang 66 sgk hình học 10 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 27 trang 66 sgk hình học 10 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Đề bài – bài 27 trang 66 sgk hình học 10 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Đề bài – bài 27 trang 66 sgk hình học 10 Free.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 27 trang 66 sgk hình học 10

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 27 trang 66 sgk hình học 10 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sgk #hình #học