Thủ Thuật về Đề bài – bài 24 trang 162 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 24 trang 162 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-28 23:05:22 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trên đường thẳng xy cho điểm O. Trên tia Ox cho điểm A, trên tia Oy cho hai điểm B và C với B ở giữa O và C.

Đề bài

Trên đường thẳng xy cho điểm O. Trên tia Ox cho điểm A, trên tia Oy cho hai điểm B và C với B ở giữa O và C.

a) Tìm tia riêng với tia Ax.

b) Tìm tia riêng với tia By.

c) Tìm tia trùng với tia OC.

Lời giải rõ ràng

a) Tia riêng với tia Ax là: tia Ay, tia AO, tia AB, tia AC (bốn tia Ay, AO, AB, AC trùng nhau)

b) Tia riêng với tia By là: tia Bx, tia BO, tia BA (ba tia Bx, BO, BA trùng nhau)

c) Tia trùng với tia OC: tia Oy, tia OB (hai tia Oy, OB trùng nhau)

://.youtube/watch?v=6D52BpuTKa4

Reply
6
0
Chia sẻ

4520

Review Đề bài – bài 24 trang 162 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 24 trang 162 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Đề bài – bài 24 trang 162 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Down Đề bài – bài 24 trang 162 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 24 trang 162 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 24 trang 162 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #tài #liệu #dạy #học #toán #tập