Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – bài 21 trang 54 sgk toán 9 tập 1 Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 21 trang 54 sgk toán 9 tập 1 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-05 20:21:18 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

(left{ matrix m ne 0 hfill cr 2m + 1 ne 0 hfill cr right. Leftrightarrow left{ matrix m ne 0 hfill cr 2m ne – 1 hfill cr right. Leftrightarrow left{ matrix m ne 0 hfill cr m ne dfrac-12 hfill cr right.)

Đề bài

Cho hàm số số 1 (y = mx + 3) và (y = (2m + 1)x – 5). Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là:

a) Hai đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với nhau;

b) Hai đường thẳng cắt nhau.

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=e30ImuW7Hy0

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

a) + Điều kiện để hàm số đã cho là hàm số 1 là (a ne 0).

+ Hai đường thẳng: ((d)): (y=ax+b), ((a ne 0)) và ((d’)): (y=a’x+b’) ((a’ ne 0)) tuy nhiên tuy nhiên khi và chỉ khi (a = a’) và (b ne b’)

b) + Điều kiện để hàm số đã cho là hàm số 1 là (a ne 0).

+ Hai đường thẳng: ((d)): (y=ax+b), ((a ne 0)) và ((d’)): (y=a’x+b’) ((a’ ne 0)) cắt nhau khi và chỉ khi ( a ne a’)

Lời giải rõ ràng

Ta có:

+ (y = mx + 3 Rightarrow left{ matrix
a = m hfill cr
b = 3 hfill cr right.)

+ (y = (2m + 1)x – 5 Rightarrow left{ matrix
a’ = 2m + 1 hfill cr
b’ = – 5 hfill cr right.)

+ Để hai hàm số đã cho là hàm số 1 thì ta nên phải có những thông số (a) và (a’) khác (0), tức là:

(left{ matrix
m ne 0 hfill cr
2m + 1 ne 0 hfill cr right. Leftrightarrow left{ matrix
m ne 0 hfill cr
2m ne – 1 hfill cr right. Leftrightarrow left{ matrix
m ne 0 hfill cr
m ne dfrac-12 hfill cr right.)

a) Để hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên thì:

(left{ matrix
a = a’ hfill cr
b ne b’ hfill cr right. Leftrightarrow left{ matrix
m = 2m + 1 hfill cr
3 ne – 5 hfill cr right.)

( Leftrightarrow left{ matrix
m – 2m = 1 hfill cr
3 ne – 5 hfill cr right. Leftrightarrow left{ matrix
m = – 1 (thỏa mãn điều kiện)hfill cr
3 ne – 5 (luôn đúng) hfill cr right.)

Vậy (m=-1) thì hai tuyến phố thẳng trên tuy nhiên tuy nhiên với nhau.

b)Để hai tuyến phố thẳng cắt nhau thì:

(a ne a’ Leftrightarrow mneq 2m+1)

(Leftrightarrow m-2m neq 1)

(Leftrightarrow -m ne 1)

(Leftrightarrow m ne -1)

Kết phù thích hợp với Đk trên, ta có (m ne -1, m ne 0, m ne dfrac-12) thì hai tuyến phố thẳng trên cắt nhau.

4360

Review Đề bài – bài 21 trang 54 sgk toán 9 tập 1 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – bài 21 trang 54 sgk toán 9 tập 1 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Đề bài – bài 21 trang 54 sgk toán 9 tập 1 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Download Đề bài – bài 21 trang 54 sgk toán 9 tập 1 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 21 trang 54 sgk toán 9 tập 1

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 21 trang 54 sgk toán 9 tập 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sgk #toán #tập