Mẹo về Đề bài – bài 2 trang 52 tài liệu dạy 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 2 trang 52 tài liệu dạy được Update vào lúc : 2022-01-28 11:50:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – bài 2 trang 52 tài liệu dạy – học hóa học 8 tập 1 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 2 trang 52 tài liệu dạy – học hóa học 8 tập 1 được Update vào lúc : 2022-01-28 11:50:38 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

c) Công thức hóa học giữa Al và O có dạng: (mathop Al_xlimits^III mathop O_ylimits^II )

Đề bài

Lập công thức hóa học của nguyên tố sau với oxi:

a) K(I) b) Ba(II) c) Al(III)

d) Si(IV) e) P(V) g) S(VI).

Lời giải rõ ràng

a) Công thức hóa học giữa K và O có dạng: (mathop K_xlimits^I mathop O_ylimits^II )

Theo qui tắc hóa trị: (x.I = y.II Rightarrow x over y = II over I = 2 over 1)

Ta lấy (left{ matrix x = 2 hfill cr y = 1 hfill cr right.)

Công thức hóa học của hợp chất là K2O.

Cách khác:

K hóa trị I, O hóa trị II( Rightarrow ) Công thức hóa học giữa K và O là: K2O.

b) Công thức hóa học giữa Ba và O có dạng: (mathop Ba_xlimits^II mathop O_ylimits^II )

Theo qui tắc hóa trị: (x.II = y.II Rightarrow x over y = II over II = 1 over 1)

Ta lấy (left{ matrix x = 1 hfill cr y = 1 hfill cr right.)

Công thức hóa học của hợp chất là BaO.

Cách khác:

Ba hóa trị II, O hóa trị II( Rightarrow ) Công thức hóa học giữa Ba và O là: BaO.

c) Công thức hóa học giữa Al và O có dạng: (mathop Al_xlimits^III mathop O_ylimits^II )

Theo qui tắc hóa trị: (x.III = y.II Rightarrow x over y = II over III = 2 over 3)

Ta lấy (left{ matrix x = 2 hfill cr y = 3 hfill cr right.)

Công thức hóa học của hợp chất là Al2O3.

Cách khác:

Al hóa trị III, O hóa trị II( Rightarrow ) Công thức hóa học giữa Al và O là: Al2O3.

d) Công thức hóa học giữa Si và O có dạng: (mathop Si_xlimits^IV mathop O_ylimits^II )

Theo qui tắc hóa trị: (x.IV = y.II Rightarrow x over y = II over IV = 1 over 2)

Ta lấy (left{ matrix x = 1 hfill cr y = 2 hfill cr right.)

Công thức hóa học của hợp chất là SiO2.

Cách khác:

Si hóa trị IV, O hóa trị II( Rightarrow ) Công thức hóa học giữa Si và O là: SiO2.

e) Công thức hóa học giữa P và O có dạng: (mathop P_xlimits^V mathop O_ylimits^II )

Theo qui tắc hóa trị: (x.V = y.II Rightarrow x over y = II over V = 2 over 5)

Ta lấy (left{ matrix x = 2 hfill cr y = 5 hfill cr right.)

Công thức hóa học của hợp chất là P2O5.

Cách khác:

P hóa trị V, O hóa trị II( Rightarrow ) Công thức hóa học giữa P và O là: P2O5.

g) Công thức hóa học giữa S và O có dạng: (mathop S_xlimits^VI mathop O_ylimits^II )

Theo qui tắc hóa trị: (x.VI = y.II Rightarrow x over y = II over VI = 1 over 3)

Ta lấy (left{ matrix x = 1 hfill cr y = 3 hfill cr right.)

Công thức hóa học của hợp chất là SO3.

Cách khác:

S hóa trị VI, O hóa trị II( Rightarrow ) Công thức hóa học giữa S và O là: SO3.

Reply

8

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải Đề bài – bài 2 trang 52 tài liệu dạy – học hóa học 8 tập 1 miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 2 trang 52 tài liệu dạy – học hóa học 8 tập 1 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Đề bài – bài 2 trang 52 tài liệu dạy – học hóa học 8 tập 1 Free.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 2 trang 52 tài liệu dạy – học hóa học 8 tập 1

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – bài 2 trang 52 tài liệu dạy – học hóa học 8 tập 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #bài #trang #tài #liệu #dạy #học #hóa #học #tập

4153

Video Đề bài – bài 2 trang 52 tài liệu dạy ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 2 trang 52 tài liệu dạy tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Đề bài – bài 2 trang 52 tài liệu dạy miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Đề bài – bài 2 trang 52 tài liệu dạy Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – bài 2 trang 52 tài liệu dạy

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 2 trang 52 tài liệu dạy vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #tài #liệu #dạy