Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – bài 2.34 trang 79 sbt đại số và giải tích 11 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 2.34 trang 79 sbt đại số và giải tích 11 được Update vào lúc : 2022-02-08 10:22:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

(beginarrayl = C_n^0.1^n + C_n^1.1^n – 1.left( ax right)^1 + C_n^2.1^n – 2.left( ax right)^2 + \ + … + C_n^n – 1.1^1.left( ax right)^n – 1 + C_n^n.left( ax right)^n\ = 1 + C_n^1ax + C_n^2left( ax right)^2 + … + \ + C_n^n – 1left( ax right)^n – 1 + C_n^nleft( ax right)^nendarray)

Đề bài

Trong khai triển (left( 1 + ax right)^n) ta có số hạng đầu là (1), số hạng thứ hai là (24x), số hạng thứ ba là (252x^2). Hãy tìm (a)và(n).

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Sử dụng công thức Nhị thức Niu-tơn:

(left( a + b right)^n )

(= C_n^0a^n + C_n^1a^n – 1b + … )

(+ C_n^n – 1ab^n – 1 + C_n^nb^n)

Với (a=1), (b=ax) tiếp theo đó giống hệt những số hạng thứ nhất, thứ hai, thứ 3 với những giá trị cho ở đề bài.

Sử dụng công thức lũy thừa của một tích: ((x.y)^alpha = x^alpha y^alpha ) để thu gọn biểu thức.

Sử dụng công thức: (C_n^k=dfracn!k!(n-k)!).

Lời giải rõ ràng

Ta có:

(beginarrayl
= C_n^0.1^n + C_n^1.1^n – 1.left( ax right)^1 + C_n^2.1^n – 2.left( ax right)^2 + \
+ … + C_n^n – 1.1^1.left( ax right)^n – 1 + C_n^n.left( ax right)^n\
= 1 + C_n^1ax + C_n^2left( ax right)^2 + … + \
+ C_n^n – 1left( ax right)^n – 1 + C_n^nleft( ax right)^n
endarray)

(= 1 + C_n^1ax + C_n^2a^2x^2 + …)

Theo bài ra:

(left{ beginarraylC_n^1a = 24\C_n^2a^2 = 252endarray right. )

(Leftrightarrow left{ beginarraylna = 24\dfracnleft( n – 1 right)a^22 = 252endarray right. )

( Leftrightarrow left{ beginarrayl
na = 24\
frac24left( n – 1 right)a2 = 252
endarray right.)

(Leftrightarrow left{ beginarraylna = 24\left( n – 1 right)a = 21endarray right.)

( Leftrightarrow left{ beginarrayl
na = 24\
na – a = 21
endarray right. Leftrightarrow left{ beginarrayl
na = 24\
24 – a = 21
endarray right.)

(Leftrightarrow left{ beginarrayla = 3\n = 8.endarray right.)

4144

Review Đề bài – bài 2.34 trang 79 sbt đại số và giải tích 11 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – bài 2.34 trang 79 sbt đại số và giải tích 11 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Đề bài – bài 2.34 trang 79 sbt đại số và giải tích 11 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Download Đề bài – bài 2.34 trang 79 sbt đại số và giải tích 11 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 2.34 trang 79 sbt đại số và giải tích 11

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 2.34 trang 79 sbt đại số và giải tích 11 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sbt #đại #số #và #giải #tích