Thủ Thuật về Đề bài – bài 18 trang 170 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 Chi tiết Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 18 trang 170 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-27 08:25:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – bài 18 trang 170 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 18 trang 170 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 được Update vào lúc : 2022-01-27 08:25:03 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nên (widehat ABC + widehat ABC + widehat BAC = 180^0 Rightarrow 2widehat ABC + widehat BAC = 180^0 Rightarrow widehat ABC = 180^0 – widehat BAC over 2(2))

Đề bài

Cho tam giác ABC cân tại A, kẻ AH vuông góc với BC tại H.

a) Kẻ (HF bot AB,HF bot AC(E in AB,F in AC).) Chứng minh rằng AE = AF.

b) Chứng minh rằng EF // BC.

Lời giải rõ ràng

a)Tam giác ABC cân tại A (gt) => AB = AC và (widehat ABC = widehat ACB.)

Mà (widehat ABH + widehat BAH = 90^0(Delta ABH) vuông tại H)

Và (widehat ACH + widehat CAH = 90^0(Delta ACH) vuông tại H).

Nên (widehat BAH = widehat CAH.)

Xét tam giác AEH vuông tại E ((HE bot AB))

Và tam giác AFH vuông tại F ((HF bot AC)) có:

AH là cạnh chung.

(widehat EAH = widehat FAH) (chứng tỏ trên).

Do đó: (Delta AEH = Delta AFH) (cạnh huyền – góc nhọn) => AE = AF.

b)Tam giác AEF có: AE = AF => tam giác AEF cân tại A(widehat AEF = widehat AFE.)

Mà (widehat AEF + widehat AFE + widehat EAF = 180^0) (tổng ba góc của một tam giác).

Nên (widehat AEF + widehat AEF + widehat EAF = 180^0 to 2widehat AEF + widehat EAF = 180^0 Rightarrow widehat AEF = 180^0 – widehat EAF over 2(1))

Tam giác ABC có: (widehat ABC + widehat BAC + widehat ACB = 180^0) mà (widehat ABC = widehat ACB(Delta ABC) cân tại A)

Nên (widehat ABC + widehat ABC + widehat BAC = 180^0 Rightarrow 2widehat ABC + widehat BAC = 180^0 Rightarrow widehat ABC = 180^0 – widehat BAC over 2(2))

Từ (1) và (2) suy ra: (widehat AEF = widehat ABC.)

Mà góc AEF và ABC đồng vị. Do đó EF // BC.

Reply

2

0

Chia sẻ

Share Link Tải Đề bài – bài 18 trang 170 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – bài 18 trang 170 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Đề bài – bài 18 trang 170 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – bài 18 trang 170 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – bài 18 trang 170 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #bài #trang #tài #liệu #dạy #học #toán #tập

4536

Review Đề bài – bài 18 trang 170 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 Chi tiết ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – bài 18 trang 170 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Đề bài – bài 18 trang 170 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 Chi tiết miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Down Đề bài – bài 18 trang 170 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 Chi tiết Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – bài 18 trang 170 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 18 trang 170 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #tài #liệu #dạy #học #toán #tập #Chi #tiết