Kinh Nghiệm về Đề bài – bài 1.40 trang 38 sbt hình học 11 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 1.40 trang 38 sbt hình học 11 được Update vào lúc : 2022-02-08 10:57:57 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Gọi (A’,B’) và (C’) tương ứng là ảnh của ba điểm(A,B) và (C) qua phép đồng dạng. Chứng minh rằng nếu (overrightarrow AB = p.overrightarrow AC ) thì (overrightarrow A’B’ = p.overrightarrow A’C’ ), trong số đó (p.) là một số trong những. Từ đó chứng tỏ rằng phép đồng dạng biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và nếu điểm (B) nằm trong tâm hai điểm (A) và (C) thì điểm (B’) nằm trong tâm hai điểm (A’) và (C’).

Đề bài

Gọi (A’,B’) và (C’) tương ứng là ảnh của ba điểm(A,B) và (C) qua phép đồng dạng. Chứng minh rằng nếu (overrightarrow AB = p.overrightarrow AC ) thì (overrightarrow A’B’ = p.overrightarrow A’C’ ), trong số đó (p.) là một số trong những. Từ đó chứng tỏ rằng phép đồng dạng biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và nếu điểm (B) nằm trong tâm hai điểm (A) và (C) thì điểm (B’) nằm trong tâm hai điểm (A’) và (C’).

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Sử dụng định nghĩa phép đồng dạng tỉ số (k) biến (M) thành (M’) và (N) thành (N’) thì (M’N’ = kMN).

Lời giải rõ ràng

Xét phép đồng dạng tỉ số (k) biến những điểm (A,B,C) thành (A’,B’,C’).

Khi đó theo bài 1.39 ta có:

(A’C’^2 = k^2AC^2,A’B’^2 = k^2AB^2,)(overrightarrow A’C’ .overrightarrow A’B’ = k^2overrightarrow AC .overrightarrow AB ).

Ta có: (left( overrightarrow A’B’ – p.overrightarrow A’C’ right)^2)( = A’B’^2 – 2poverrightarrow A’B’ .overrightarrow A’C’ + p.^2A’C’^2)

( = k^2left( AB^2 – 2poverrightarrow AB .overrightarrow AC + p.^2AC^2 right))( = k^2left( overrightarrow AB – p.overrightarrow AC right)^2 = 0)

Từ đó suy ra (overrightarrow A’B’ – p.overrightarrow A’C’ = overrightarrow 0 )

Giả sử ba điểm (A,B,C) thẳng hàng và điểm (B) nằm trong tâm hai điểm (A) và (C). Khi đó (overrightarrow AB = p.overrightarrow AC ), với (0 < p. < 1). Khi đó (overrightarrow A'B' = p.overrightarrow A'C' ), với (0 < p. < 1).

Do đó ba điểm (A’,B’,C’) thẳng hàng và điểm (B’) nằm trong tâm hai điểm (A’) và (C’).

4584

Clip Đề bài – bài 1.40 trang 38 sbt hình học 11 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – bài 1.40 trang 38 sbt hình học 11 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Đề bài – bài 1.40 trang 38 sbt hình học 11 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Tải Đề bài – bài 1.40 trang 38 sbt hình học 11 Free.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 1.40 trang 38 sbt hình học 11

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 1.40 trang 38 sbt hình học 11 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sbt #hình #học