Mẹo về Dây của đường tròn là gì 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Dây của đường tròn là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-27 06:01:49 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

1. Các kiến thức và kỹ năng cần nhớ

a. So sánh độ dài của đường kính và dây

Trong những dây của đường tròn, dây lớn số 1 là đường kính.

b. Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây

– Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với một dây thì trải qua trung điểm của dây ấy.

– Trong một đường tròn, đường kính trải qua trung điểm của một dây không trải qua tâm thì vuông góc với dây ấy.

Ví dụ: Cho đường tròn $(O)$.

+ Đường kính $DE$ trải qua trung điểm $H$ của dây $AB$, khi đó (DE bot AB) tại $H$.

+ Đường kính$DE$ vuông góc với dây $AB$ tại $H$ thì $H$ là trung điểm của dây $AB$ hay $HA=HB$.

c. Liên hệ giữa dây và khoảng chừng cách từ tâm đến dây

– Trong một đường tròn:

+ Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm.

+ Hai dây cách đều tâm thì bằng nhau.

– Trong hai dây của một đường tròn:

+ Dây nào to nhiều hơn thì dây đó gần tâm hơn.

+ Dây nào gần tâm hơn thì dây đó to nhiều hơn.

Ví dụ:Cho đường tròn $(O)$ với hai dây $AB$, $CD$

+ $AB=CD$( Leftrightarrow ) $OF=OE$

+ $AB>CD$( Leftrightarrow ) $OF>OE$

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Tính độ dài đoạn thẳng và những yếu tố liên quan.

Phương pháp:

Ta thường sử dụng những kiến thức và kỹ năng sau:

+) Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây

Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với một dây thì trải qua trung điểm của dây ấy.

Trong một đường tròn, đường kính trải qua trung điểm của một dây không trải qua tâm thì vuông góc với dây ấy.

+) Dùng định lý Pytago, hệ thức lượng trong tam giác vuông.

Dạng 2: So sánh hai đoạn thẳng

Phương pháp:

Ta thường sử dụng những kiến thức và kỹ năng sau:

– Trong một đường tròn:

+ Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm.

+ Hai dây cách đều tâm thì bằng nhau.

– Trong hai dây của một đường tròn:

+ Dây nào to nhiều hơn thì dây đó gần tâm hơn.

+ Dây nào gần tâm hơn thì dây đó to nhiều hơn,

– Chứng minh hai tam giác bằng nhau, quan hệ Một trong những yếu tố trong tam giác.

4433

Review Dây của đường tròn là gì ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Dây của đường tròn là gì tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Dây của đường tròn là gì miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Dây của đường tròn là gì Free.

Thảo Luận vướng mắc về Dây của đường tròn là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Dây của đường tròn là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Dây #của #đường #tròn #là #gì