Kinh Nghiệm về Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0 , 4 pi 2022 Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0 , 4 pi 2022 được Update vào lúc : 2022-12-05 22:31:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0 , 4 pi Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0 , 4 pi được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-05 22:31:08 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Phương pháp giải:

Đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm thuần: (left{ beginarrayli = I_0.cos left( omega t + varphi right)u_L = I_0.Z_L.cos left( omega t + varphi + dfracpi 2 right)endarray right.)

Công suất toả nhiệt trên điện trở: (P = dfracU^2R)

Lời giải rõ ràng:

Cảm kháng: ZL= ωL = 40

Cường độ dòng điện cực lớn:(I_0 = dfracU_0Z_L = dfrac10040 = 2,5A)

Khi có cuộn dây thì i chậm pha hơn u góc(dfracpi 2)

Vậy pha ban đầu của i là:(varphi _i = varphi _u – dfracpi 2 = – pi mkern 1mu left( rad right))

Phương trình của i là: (i = 2,5cos left( 100pi t – pi right)A)

Điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch:

(U = dfracU_0sqrt 2 = dfrac100sqrt 2 = 50sqrt 2 V)

Nếu thay cuộn dây bằng điện trở R thì hiệu suất tiêu thụ của đoạn mạch là:

(P = dfracU^2R = dfracleft( 50sqrt 2 right)^220 = 250W)

Chọn B.

Reply

9

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0 , 4 pi miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0 , 4 pi tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0 , 4 pi miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0 , 4 pi

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0 , 4 pi vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đặt #vào #hai #đầu #đoạn #mạch #chỉ #có #cuộn #cảm #thuần #có #độ #tự #cảm

Related posts:

4590

Review Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0 , 4 pi 2022 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0 , 4 pi 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0 , 4 pi 2022 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0 , 4 pi 2022 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0 , 4 pi 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0 , 4 pi 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đặt #vào #hai #đầu #đoạn #mạch #chỉ #có #cuộn #cảm #thuần #có #độ #tự #cảm