Mẹo về Đáp án trắc nghiệm chức vụ nghề nghiệp hạng 2 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Đáp án trắc nghiệm chức vụ nghề nghiệp hạng 2 được Update vào lúc : 2022-01-01 06:02:41 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Download xin trình làng đến quý thầy cô giáo Bộ vướng mắc trắc nghiệm thăng hạng danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau này.

Tài liệu gồm có tuyển tập 200 vướng mắc trắc nghiệm môn Chuyên ngành có đáp án kèm theo, giúp những giáo viên có thêm nhiều tài liệu ôn tập, củng cố kiến thức và kỹ năng để đạt được kết quả cao trong kì thi sắp tới đây. Sau đấy là nội dung rõ ràng, mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm.

Bộ vướng mắc thi thăng hạng danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II

Môn Chuyên ngành (THCS từ hạng III lên hạng II)

Câu

Nội dung vướng mắc

Phương án vấn đáp

Đáp án

Tài liệu tìm hiểu thêm

A

B

C

D

1

Trong chương trình dạy học khuynh hướng tăng trưởng khả năng, khái niệm khả năng được sử dụng trong mấy trường hợp?

7

8

9

10

C

Mục 1.1 Tài liệu tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề 7 trang 194, 195

2

Mục tiêu dạy học theo khuynh hướng tăng trưởng khả năng là

Kết quả học tập cần đạt được mô tả rõ ràng và hoàn toàn có thể quan sát, nhìn nhận được; thể hiện được mức độ tiến bộ của HS một cách liên tục.

Kết quả học tập cần đạt được hoàn toàn có thể quan sát, nhìn nhận được; thể hiện được mức độ tiến bộ của HS một cách liên tục.

Kết quả học tập cần đạt được, nhìn nhận được; thể hiện được mức độ tiến bộ của HS một cách liên tục.

Kết quả học tập cần đạt được mô tả rõ ràng và hoàn toàn có thể quan sát được; thể hiện được mức độ tiến bộ của HS một cách liên tục.

A

Bảng so sánh trang 196. Tài liệu tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề 7

3

Nội dung dạy học theo khuynh hướng tăng trưởng khả năng là

Lựa chọn những nội dung đã quy định, gắn với những trường hợp thực tiễn. Chương trình chỉ quy định những nội dung chính, không quy định rõ ràng.

Lựa chọn những nội dung nhằm mục đích đạt được kết quả đầu ra đã quy định, gắn với những trường hợp thực tiễn. Chương trình chỉ quy định những nội dung chính, không quy định rõ ràng.

Lựa chọn những nội dung nhằm mục đích đạt được kết quả đầu ra gắn với những trường hợp thực tiễn. Chương trình chỉ quy định những nội dung chính, không quy định rõ ràng.

Lựa chọn những nội dung nhằm mục đích đạt được kết quả đầu ra đã quy định. Chương trình chỉ quy định những nội dung chính, không quy định rõ ràng.

B

Bảng so sánh trang 196. Tài liệu tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề 7

4

Hình thức dạy học theo khuynh hướng tăng trưởng khả năng là

Chú ý những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu và phân tích khoa học, trải
nghiệm sáng tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin và truyền thông trong dạy và học

Chú ý những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt ngoại khóa, nghiên cứu và phân tích khoa học, trải nghiệm sáng tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin và truyền thông trong dạy và học

Tổ chức hình thức học tập phong phú; để ý quan tâm những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu và phân tích khoa học, trải nghiệm sáng tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin và truyền thông trong dạy và học

Chú ý những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt xã hội, ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin và truyền thông trong dạy và học

C

Bảng so sánh trang 197. Tài liệu tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề 7

5

Đánh giá kết quả học tập của người học theo dạy học khuynh hướng tăng trưởng khả năng là

Tiêu chí nhìn nhận nhờ vào khả năng đầu ra, có tính đến việc tiến bộ trong quy trình học tập.

Tiêu chí nhìn nhận nhờ vào sự tiến bộ trong quy trình học tập, chú trọng kĩ năng vận dụng trong những trường hợp thực tiễn.

Tiêu chí nhìn nhận nhờ vào khả năng đầu ra, chú trọng kĩ năng vận dụng trong những trường hợp thực tiễn.

Tiêu chí nhìn nhận nhờ vào khả năng đầu ra, có tính đến việc tiến bộ trong quy trình học tập, chú trọng kĩ năng vận dụng trong những trường hợp thực tiễn.

D

Bảng so sánh trang 197. Tài liệu tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề 7

6

Cấu trúc chung của khả năng hành vi được mô tả là yếu tố phối hợp của những khả năng thành phần:

Năng lực trình độ, khả năng phương pháp, khả năng xã hội, khả năng thành viên.

Năng lực trình độ, khả năng chung, khả năng xã hội, khả năng thành viên.

Năng lực trình độ, khả năng cốt lõi, khả năng xã hội, khả năng thành viên.

Năng lực trình độ, khả năng chuyên biệt, khả năng xã hội, khả năng thành viên.

A

Tài liệu tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề 7 trang 197, 198

7

Người có khả năng về một nghành hoạt động và sinh hoạt giải trí nào đó nên phải có tín hiệu cơ bản nào?

Có kiến thức và kỹ năng, hiểu biết một cách có khối mạng lưới hệ thống hoặc nâng cao về nghành hoạt động và sinh hoạt giải trí đó; Có kĩ năng tiến hành hoạt động và sinh hoạt giải trí đó hiệu suất cao và đạt kết quả phù phù thích hợp với mục tiêu; Hành động có kết quả, ứng phó linh hoạt, hiệu suất cao trong những Đk mới, lạ lẫm thuộc

Có kĩ năng tiến hành hoạt động và sinh hoạt giải trí đó hiệu suất cao và đạt kết quả phù phù thích hợp với mục tiêu; Hành động có kết quả, ứng phó linh hoạt, hiệu suất cao trong những Đk mới, lạ lẫm thuộc

Có kiến thức và kỹ năng, hiểu biết một cách có khối mạng lưới hệ thống hoặc nâng cao về nghành hoạt động và sinh hoạt giải trí đó; hành vi có kết quả, ứng phó linh hoạt, hiệu suất cao trong những Đk mới, lạ lẫm thuộc

Có kiến thức và kỹ năng, hiểu biết một cách có khối mạng lưới hệ thống hoặc nâng cao về nghành hoạt động và sinh hoạt giải trí đó; Có kĩ năng tiến hành hoạt động và sinh hoạt giải trí đó hiệu suất cao và đạt kết quả phù phù thích hợp với mục tiêu

A

Mục 1.5.1 Tài liệu tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề 7 trang 203

8

Các hình thức nhìn nhận khả năng người học là

Sản phẩm; Dự án học tập; Thực hiện (trách nhiệm)

Dự án học tập; Trình diễn; Thực hiện (trách nhiệm)

Sản phẩm; Dự án học tập; Trình diễn; Thực hiện (trách nhiệm)

Sản phẩm; Dự án học tập; Trình diễn

C

Mục 1.5.3 Tài liệu tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề 7 trang 204

9

Xây dựng kiểm tra dánh giá khả năng gồm có bao nhiêu bước?

3

4

5

6

B

Mục 1.5.4 Tài liệu tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề 7 trang 204, 205

10

Trong bước xác lập chuẩn ở tiến trình xây dựng kiểm tra nhìn nhận khả năng giáo viên phải xác lập được bao nhiêu chuẩn?

2

3

4

5

B

Mục 1.5.4 Tài liệu tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề 7 trang 204, 205

11

Xác định trách nhiệm trong xây dựng kiểm tra nhìn nhận khả năng là

Nhiệm vụ là một hoạt động và sinh hoạt giải trí được thiết kế để xem nhận khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng, kĩ năng đã xác lập ở bước 1 (chuẩn) và xử lý và xử lý những thử thách trong thực tiễn.

Nhiệm vụ là một bài tập để xem nhận khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng, kĩ năng đã xác lập ở bước 1 (chuẩn) và xử lý và xử lý những thử thách trong thực tiễn.

Nhiệm vụ là một bài tập được thiết kế để xem nhận khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng, kĩ năng đã xác lập ở bước 1 (chuẩn).

Nhiệm vụ là một bài tập được thiết kế để xem nhận khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng, kĩ năng đã xác lập ở bước 1 (chuẩn) và xử lý và xử lý những thử thách trong thực tiễn.

D

Mục 1.5.4 Tài liệu tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề 7 trang 204, 205

12

Xác định tiêu chuẩn tốt nhìn nhận việc hoàn thành xong trách nhiệm trong xây dựng kiểm tra nhìn nhận khả năng là

Được phát biểu rõ ràng, dễ hiểu.

Được phát biểu rõ ràng, dễ hiểu; ngắn gọn; quan sát được.

Được phát biểu rõ ràng, dễ hiểu; ngắn gọn; quan sát được; mô tả được hành vi

Được phát biểu rõ ràng, dễ hiểu; quan sát được; mô tả được hành vi

C

Mục 1.5.4 Tài liệu tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề 7 trang 205

13

Thứ tự tiến trình trong quy trình thực thi ở phương pháp dạy học xử lý và xử lý yếu tố là

Phát hiện hoặc xâm nhập yếu tố; Tìm giải pháp; Nghiên cứu sâu giải pháp; Trình bày giải pháp.

Phát hiện hoặc xâm nhập yếu tố; Tìm giải pháp; Trình bày giải pháp; Nghiên cứu giải pháp

Phát hiện hoặc xâm nhập yếu tố; Tìm giải pháp; Trình bày giải pháp; Nghiên cứu sâu giải pháp

Phát hiện hoặc xâm nhập yếu tố; Tìm giải pháp; Nghiên cứu giải pháp; Trình bày giải pháp.

C

Mục 2.1.2 Tài liệu tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề 7 trang 207

14

Bản chất của việc dạy học phát hiện yếu tố là

Phương pháp dạy học trong số đó GV tạo ra yếu tố, HS phát hiện yếu tố, hoạt động và sinh hoạt giải trí tự giác, tích cực, dữ thế chủ động, sáng tạo để xử lý và xử lý yếu tố và thông thông qua đó sở hữu tri thức, rèn luyện kĩ năng và đạt được những mục tiêu học tập khác.

Phương pháp dạy học trong số đó GV tạo ra những trường hợp có yếu tố, điều khiển và tinh chỉnh HS phát hiện yếu tố, hoạt động và sinh hoạt giải trí tự giác, tích cực, dữ thế chủ động, sáng tạo để xử lý và xử lý yếu tố và thông thông qua đó sở hữu tri thức, rèn luyện kĩ năng và đạt được những mục tiêu học tập khác.

Phương pháp dạy học trong số đó GV điều khiển và tinh chỉnh HS phát hiện yếu tố, hoạt động và sinh hoạt giải trí tự giác, tích cực, dữ thế chủ động, sáng tạo để xử lý và xử lý yếu tố và thông thông qua đó sở hữu tri thức, rèn luyện kĩ năng và đạt được những mục tiêu học tập khác.

Phương pháp dạy học trong số đó GV tạo ra những trường hợp có yếu tố, điều khiển và tinh chỉnh HS phát hiện yếu tố, hoạt động và sinh hoạt giải trí tự giác, tích cực, dữ thế chủ động, sáng tạo để sở hữu tri thức, rèn luyện kĩ năng và đạt được những mục tiêu học tập khác.

B

Mục 2.1 Tài liệu tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề 7 trang 206

15

Tình huống có yếu tố trong dạy học xử lý và xử lý yếu tố là

Tình huống có yếu tố là một trường hợp gợi ra cho HS những trở ngại vất vả về lí luận hay thực hành thực tiễn mà người ta thấy cần hoàn toàn có thể vượt qua, nhưng không phải ngay tức khắc bằng một thuật giải, mà phải trải qua quy trình tích cực tâm ý, hoạt động và sinh hoạt giải trí để biến hóa đối tượng người dùng hoạt động và sinh hoạt giải trí hoặc kiểm soát và điều chỉnh kiến thức và kỹ năng sẵn có.

Tình huống có yếu tố là một trường hợp gợi ra cho HS những trở ngại vất vả mà người ta thấy cần hoàn toàn có thể vượt qua, nhưng không phải ngay tức khắc bằng một thuật giải, mà phải trải qua quy trình tích cực tâm ý, hoạt động và sinh hoạt giải trí để biến hóa đối tượng người dùng hoạt động và sinh hoạt giải trí hoặc kiểm soát và điều chỉnh kiến thức và kỹ năng sẵn có.

Tình huống có yếu tố là một trường hợp gợi ra cho HS những trở ngại vất vả về lí luận hay thực hành thực tiễn mà người ta thấy cần hoàn toàn có thể vượt qua, nhưng không phải ngay tức khắc bằng một thuật giải, mà phải trải qua quy trình tích cực tâm ý.

Tình huống có yếu tố là một trường hợp gợi ra cho HS những trở ngại vất vả về lí luận hay thực hành thực tiễn mà người ta thấy cần hoàn toàn có thể vượt qua, nhưng không phải ngay tức khắc bằng một thuật giải.

A

Mục 2.1. Tài liệu tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề 7 trang 206

16

Các yếu tố/ trường hợp đưa ra để HS xử lí, xử lý và xử lý cần thoả mãn bao nhiêu yêu cầu?

3

4

5

6

D

Đoạn 2 trang 210. Tài liệu tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề 7

17

Nội dung nào không phải là yếu tố cần để ý quan tâm khi tổ chức triển khai cho HS xử lý và xử lý, xử lí yếu tố/ trường hợp?

Cần sử dụng phương pháp động não để HS liệt kê những phương pháp xử lý và xử lý hoàn toàn có thể có.

Cách xử lý và xử lý tối ưu riêng với mỗi HS hoàn toàn có thể giống hoặc rất khác nhau.

Vấn đề/ trường hợp phải thân thiện với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường thực của HS

HS cần xác lập rõ yếu tố trước lúc đi vào xử lý và xử lý yếu tố.

C

Đoạn 2 trang 210 Tài liệu dạy học theo khuynh hướng tăng trưởng khả năng học viên ở trường THCS

18

Tổ chức cho HS xử lý và xử lý, xử lí yếu tố/ trường hợp có bao nhiêu để ý quan tâm?

3

4

5

6

B

Đoạn 2 trang 210. Tài liệu tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề 7

19

Ý nghĩa của hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm là

tạo sự thống nhất giữa giáo dục và dạy học, giữa giáo dục trong nhà trường và giáo dục ngoài nhà trường, giữa thời hạn trong năm học và thời hạn hè.

nó có quan hệ ngặt nghèo với hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục trong nhà trường

gắn lý thuyết với thực hành thực tiễn

thống nhất giữa nhận thức với hành vi

A

Mục 2.2.1 Tài liệu tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề 7 trang 212, 2013

20

Khi tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm có bao nhiêu yêu cầu?

2

3

4

5

C

Mục 2.2.2 Tài liệu tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề 7 trang 213, 2014, 2015

21

Mục tiêu của hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm gồm có:

tri thức, kỹ năng, thái độ, phẩm chất, khả năng

tri thức, kỹ năng, thái độ

tri thức, kỹ năng, thái độ, phẩm chất

tri thức, kỹ năng, thái độ, khả năng

B

Mục a Tài liệu tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề 7 trang 213

22

Mục tiêu về thái độ của hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm là

Biết tỏ thái độ trước những yếu tố của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, biết phụ trách về hành vi của tớ mình; đấu tranh tốt với những biểu lộ sai trái của tớ mình và của người khác (để tự hoàn thiện mình); biết cảm thụ và nhìn nhận nét trẻ trung trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường.

Biết tỏ thái độ trước những yếu tố của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, biết phụ trách về hành vi của tớ mình; đấu tranh tốt với những biểu lộ sai trái của người khác (để tự hoàn thiện mình); biết cảm thụ và nhìn nhận nét trẻ trung trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường.

Biết tỏ thái độ trước những yếu tố của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, đấu tranh tốt với những biểu lộ sai trái của tớ mình và của người khác (để tự hoàn thiện mình); biết cảm thụ và nhìn nhận nét trẻ trung trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường.

Biết tỏ thái độ trước những yếu tố của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, biết phụ trách về hành vi của tớ mình; biết cảm thụ và nhìn nhận nét trẻ trung trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường.

A

Mục a Tài liệu tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề 7 trang 213

23

Bản chất của tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm sáng tạo ở trường phổ thông là

thông qua tổ chức triển khai nhiều chủng quy mô hoạt động và sinh hoạt giải trí, những quan hệ nhiều mặt, nhằm mục đích giúp người học có kiến thức và kỹ năng thành hành vi, biến yêu cầu của nhà trường, của nhà sư phạm thành chương trình hành vi của tập thể lớp học viên và của thành viên học viên, biến quy trình giáo dục thành quy trình tự giáo dục.

thông qua tổ chức triển khai nhiều chủng quy mô hoạt động và sinh hoạt giải trí, những quan hệ nhiều mặt, nhằm mục đích giúp người học chuyển hoá một cách tự giác tri thức thành niềm tin, kiến thức và kỹ năng thành hành vi, biến yêu cầu của nhà trường, của nhà sư phạm thành chương trình hành vi của tập thể lớp học viên và của thành viên học viên, biến quy trình giáo dục thành quy trình tự giáo dục.

thông qua tổ chức triển khai nhiều chủng quy mô hoạt động và sinh hoạt giải trí, những quan hệ nhiều mặt, nhằm mục đích giúp người học tự giác tri thức thành niềm tin, kiến thức và kỹ năng thành hành vi, biến yêu cầu của nhà trường, của nhà sư phạm thành chương trình hành vi của tập thể lớp học viên và của thành viên học viên, biến quy trình giáo dục thành quy trình tự giáo dục.

thông qua tổ chức triển khai nhiều chủng quy mô hoạt động và sinh hoạt giải trí, nhằm mục đích giúp người học chuyển hoá một cách tự giác tri thức thành niềm tin, kiến thức và kỹ năng thành hành vi, biến yêu cầu của nhà trường, của nhà sư phạm thành chương trình hành vi của tập thể lớp học viên và của thành viên học viên, biến quy trình giáo dục thành quy trình tự giáo dục.

B

Mục b Tài liệu tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, chuyên đề 7 trang 214

,…………

Mời những bạn tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng

4491

Clip Đáp án trắc nghiệm chức vụ nghề nghiệp hạng 2 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đáp án trắc nghiệm chức vụ nghề nghiệp hạng 2 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Đáp án trắc nghiệm chức vụ nghề nghiệp hạng 2 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Download Đáp án trắc nghiệm chức vụ nghề nghiệp hạng 2 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đáp án trắc nghiệm chức vụ nghề nghiệp hạng 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đáp án trắc nghiệm chức vụ nghề nghiệp hạng 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đáp #án #trắc #nghiệm #chức #danh #nghề #nghiệp #hạng