Thủ Thuật Hướng dẫn Đa giác 7 cạnh có bao nhiêu đường chéo Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Đa giác 7 cạnh có bao nhiêu đường chéo được Update vào lúc : 2022-11-05 22:22:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Lời giải của Tự Học 365

Giải rõ ràng:

Chọn 2 trong n đỉnh của đa giác ta lập được một cạnh hoặc đường chéo. (left( n ge 3,;n in in N^* right))

Số cạnh và đường chéo là (C_n^2) (đường).

( Rightarrow ) Số đường chéo của đa giác n cạnh là (C_n^2 – n) (đường).

Theo đề bài, số đường chéo gấp hai số cạnh nên ta có phương trình:

(beginarrayl;;;;C_n^2 – n = 2n Leftrightarrow fracn!2!(n – 2)! = 3n\ Leftrightarrow fracnleft( n – 1 right)left( n – 2 right)!2left( n – 2 right)! = 3n\ Leftrightarrow n(n – 1) = 6n Leftrightarrow n^2 – 7n = 0\ Leftrightarrow left[ beginarrayln = 7;;left( tm right)\n = 0;;left( ktm right)endarray right.endarray) .

Vậy đa giác cần tìm có 7 cạnh.

Chọn A.

4177

Video Đa giác 7 cạnh có bao nhiêu đường chéo ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đa giác 7 cạnh có bao nhiêu đường chéo tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Đa giác 7 cạnh có bao nhiêu đường chéo miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Đa giác 7 cạnh có bao nhiêu đường chéo Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đa giác 7 cạnh có bao nhiêu đường chéo

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đa giác 7 cạnh có bao nhiêu đường chéo vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đa #giác #cạnh #có #bao #nhiêu #đường #chéo