Mẹo về Công vụ những Sứ đồ đoạn 11 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Công vụ những Sứ đồ đoạn 11 được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-15 19:19:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Phia-rơ trở về Giê-ru-sa-lem

11Các sứ đồ và những tín hữu ở Giu-đia nghe rằng một số trong những người dân không phải Do-thái đã và đang tiếp nhận lời dạy của Thượng Đế. 2Nhưng lúc Phia-rơ trở về Giê-ru-sa-lem thì một số trong những tín hữu Do-thái phản đối ông. 3Họ bảo, Anh đi vào trong nhà mấy người không chịu cắt dương bì mà ăn uống với họ!

4Vì thế Phia-rơ lý giải đầu đuôi câu truyện cho họ biết. 5Ông kể, Tôi đang cầu nguyện ở Gióp-ba và thì thấy một dị tượng. Tôi thấy có vật gì in như tấm khăn lớn thòng xuống từ trời, treo bốn góc lên. Khăn ấy tiến đến gần sát tôi. 6Tôi nhìn vào trong thì thấy súc vật, muông thú, loài bò sát và chim chóc. 7Tôi nghe tiếng bảo tôi rằng, Phia-rơ, hãy ngồi dậy giết chúng và ăn đi. 8Nhưng tôi đáp, Không được đâu, thưa Chúa! Tôi chưa hề bao giờ ăn thứ gì dơ dáy hay là không sạch. 9Nhưng tiếng từ trời lặp lại lần nữa, Thượng Đế đã làm sạch những thứ nầy rồi, ông không nên gọi chúng là không sạch. 10Lời đó lặp lại ba lần như vậy, rồi toàn bộ liền được rút lên trời. 11Ngay lúc ấy có ba người từ Xê-xa-rê được sai đến nhà tôi đang trọ. 12Thánh Linh bảo tôi cứ đi với họ đừng ngờ vực gì. Sáu anh em tín hữu xuất hiện đây cùng đi với tôi. Chúng tôi vào trong nhà Cọt-nây. 13Ông thuật cho chúng tôi nghe về thiên sứ mà ông thấy đứng trong nhà ông. Thiên sứ bảo, Hãy sai mấy người xuống Gióp-ba mời Xi-môn Phia-rơ về đây. 14Nhờ lời chỉ dạy của ông ấy, ngươi và cả mái ấm gia đình đều sẽ tiến hành cứu. 15Khi tôi khởi đầu giảng giải thì Thánh Linh ngự xuống trên họ như đã ngự xuống trên toàn bộ chúng ta lúc đầu . 16Rồi tôi sực nhớ lại lời Chúa Giê-xu phán, Giăng làm lễ báp-têm cho những ngươi bằng nước nhưng những ngươi sẽ nhận được lễ báp-têm bằng Thánh Linh. 17Nếu Thượng Đế đã cho họ cùng một ân tứ như Ngài đã ban cho toàn bộ chúng ta là những người dân tin Chúa Cứu Thế Giê-xu thì tôi là ai mà dám ngăn trở việc làm Ngài?

18Sau khi những tín hữu Do-thái nghe vậy thì họ thôi không khiến gổ nữa. Họ ca tụng Thượng Đế rằng, Như thế là Thượng Đế cũng khá được cho phép những người dân không phải Do-thái trở về cùng Ngài để được cứu nữa.

Tin Mừng lan đến An-ti-ốt

19Nhiều tín hữu tản lạc lúc bị tàn hại sau khi Ê-tiên bị giết. Một số chạy đến những nơi xa như Phê-ni-xi, Chíp, và An-ti-ốt, giảng Tin Mừng cho nhiều người, nhưng chỉ giảng cho những người dân Do-thái mà thôi. 20Có một số trong những tín hữu quê quán ở Chíp và Xy-ren. Khi đến An-ti-ốt họ cũng giảng cho những người dân Hi-lạp , rao truyền Tin Mừng về Chúa Giê-xu. 21Quyền năng Chúa ở cùng những tín hữu ấy nên có rất nhiều người tin nhận và trở lại cùng Ngài.

22Hội thánh Giê-ru-sa-lem nghe tin ấy liền phái Ba-na-ba xuống An-ti-ốt. 23-24Ba-na-ba là người đạo đức, đầy dẫy Thánh Linh và đức tin. Lúc đến An-ti-ốt ông vui mừng vì thấy Thượng Đế đã ban phúc lành cho nhiều người. Ông khuyên những tín hữu ở An-ti-ốt luôn luôn hết lòng vâng phục Chúa. Nhiều người tiếp nhận Ngài.

25Sau đó Ba-na-ba đi đến Tạt-xơ để tìm Sau-lơ. 26Sau khi tìm kiếm được rồi thì đưa ông về An-ti-ốt. Trọn năm, Sau-lơ và Ba-na-ba gặp gỡ hội thánh và dạy dỗ nhiều người ở đó. Tại An-ti-ốt, lần thứ nhất những tín hữu được gọi là Cơ-đốc-nhân.

27Trong khoảng chừng thời hạn ấy có mấy nhà tiên tri từ Giê-ru-sa-lem đến An-ti-ốt. 28Một trong những người dân ấy tên A-ga-bút, được cảm Thánh Linh, đứng lên nói tiên tri rằng, Sẽ có nạn đói kém trên khắp đất. Biến cố nầy xẩy ra trong đời nhà vua Lau-đia. 29Các tín hữu quyết định hành động giúp sức anh chị em tín hữu ở Giu-đia, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. 30Họ quyên góp tiền trợ giúp rồi trao cho Ba-na-ba và Sau-lơ để mang về cho những trưởng lão ở Giu-đia.

://.youtube/watch?v=YCOlZfrhvxo

Related posts:

4161

Review Công vụ những Sứ đồ đoạn 11 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Công vụ những Sứ đồ đoạn 11 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Công vụ những Sứ đồ đoạn 11 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Download Công vụ những Sứ đồ đoạn 11 Free.

Giải đáp vướng mắc về Công vụ những Sứ đồ đoạn 11

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Công vụ những Sứ đồ đoạn 11 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Công #vụ #những #Sứ #đồ #đoạn