Thủ Thuật về Công chức loại A1 A2 là gì Đầy đủ Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Công chức loại A1 A2 là gì Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-01-23 15:07:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Công chức loại A1 A2 là gì Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Công chức loại A1 A2 là gì được Update vào lúc : 2022-01-23 15:07:08 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cán bộ, công chức, viên chức muốn biết thông số lương của tớ bao nhiêu, bậc mấy: Xem toàn bộ tại đây

(TuyenBig)Tham gia: Số nội dung nội dung bài viết: Số điểm: Cảm ơn: Được cảm ơn:

Ngày đăng: 27/05/2022

06 việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm từ là một trong/7/2022

>>>Cán bộ, công chức nên biết 17 thay đổi này từ là một trong/7/2022

>>> Nhiều thay đổi quan trọng từ thời gian ngày một/7/2022 về tuyển dụng, nâng ngạch công chức

Dưới đây mình sẽ tổng hợp bảng lương riêng với:

– Chuyên gia cao cấp (Bảng 1)

– Bảng lương trình độ, trách nhiệm riêng với cán bộ, công chức trong những cty nhà nước(Bảng 2)

– Bảng lương trình độ, trách nhiệm riêng với cán bộ, viên chức trong những cty sự nghiệp của nhà nước(Bảng 3)

– Bảng lương nhân viên cấp dưới cấp dưới thừa hành, phục vụ trong những cty nhà nước và những cty sự nghiệp của nhà nước(Bảng 4)

– Bảng lương cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị xã(Bảng 5)

– Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân(Bảng 6)

– Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và trình độ kỹ thuật thuộc công an nhân dân(Bảng 7)

(Đối với những bảng có kích thước lớn, bạn không thấy hết được nội dung thì bạn vui lòng click vào bảng để xem rõ ràng)

Hướng dẫn phương pháp tính lương: bạn chỉ việc lấy thông số nhân với mức lương cơ sở:

– Theo đó Mức lương cơ sở lúc bấy giờ đến ngày 30/6/2022 là 1.390.000đồng/tháng

– Từ ngày thứ nhất/7/2022, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng (tăng 100.000 đồng/tháng so với quy định hiện hành).

Bảng 1

BẢNG LƯƠNG CHUYÊN GIA CAO CẤP

(Ban hành kèm theo Nghị định số204/2004/NĐ-CPngày 14/12/2004 của Chính phủ)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Hệ số lương

8,80

9,40

10,00

Ghi chú:

Áp dụng riêng với những đối tượng người dùng người tiêu dùng không giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử, chỉ định) trong những nghành chính trị, hành chính, kinh tế tài chính tài chính, khoa học – kỹ thuật, giáo dục, y tế, văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn – nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp.

Bảng 2

BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Nghị định số204/2004/NĐ-CPngày 14/12/2004 của Chính phủ)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Số TT

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

1

Công chức loại A3

a

Nhóm 1 (A3.1)

Hệ số lương

6,20

6,56

6,92

7,28

7,64

8,00

b

Nhóm 2 (A3.2)

Hệ số lương

5,75

6,11

6,47

6,83

7,19

7,55

2

Công chức loại A2

a

Nhóm 1 (A2.1)

Hệ số lương

4,40

4,74

5,08

5,42

5,76

6,10

6,44

6,78

b

Nhóm 2 (A2.2)

Hệ số lương

4,00

4,34

4,68

5,02

5,36

5,70

6,04

6,38

3

Công chức loại A1

Hệ số lương

2,34

2,67

3,00

3,33

3,66

3,99

4,32

4,65

4,98

4

Công chức loại A0

Hệ số lương

2,10

2,41

2,72

3,03

3,34

3,65

3,96

4,27

4,58

4,89

5

Công chức loại B

Hệ số lương

1,86

2,06

2,26

2,46

2,66

2,86

3,06

3,26

3,46

3,66

3,86

4,06

6

Công chức loại C

a

Nhóm 1 (C1)

Hệ số lương

1,65

1,83

2,01

2,19

2,37

2,55

2,73

2,91

3,09

3,27

3,45

3,63

b

Nhóm 2 (C2)

Hệ số lương

1,50

1,68

1,86

2,04

2,22

2,40

2,58

2,76

2,94

3,12

3,30

3,48

c

Nhóm 3 (C3)

Hệ số lương

1,35

1,53

1,71

1,89

2,07

2,25

2,43

2,61

2,79

2,97

3,15

3,33

Ghi chú:

1. Trong những cty nhà nước có sử dụng những chức vụ cán bộ, công chức theo ngành trình độ mang tên ngạch thuộc đối tượng người dùng người tiêu dùng vận dụng bảng 3 thì xếp lương riêng với cán bộ, công chức đó theo ngạch tương ứng quy định tại bảng 3. Việc trả lương thực thi theo quy định của cơ quan nhà nước mà cán bộ, công chức đó đang thao tác.

2. Khi chuyển xếp lương cũ sang ngạch, bậc lương mới, nếu đã xếp bậc lương cũ cao hơn bậc lương mới ở đầu cuối trong ngạch thì những bậc lương cũ cao hơn này được quy đổi thành % phụ cấp thâm niên vượt khung so với mức lương của bậc lương mới ở đầu cuối trong ngạch.

3. Hệ số lương của những ngạch công chức loại C (gồm C1, C2 và C3) đã tính yếu tố Đk lao động cao hơn thông thường.

4. Cán bộ, công chức có đủ tiêu chuẩn, Đk, vị trí công tác thao tác thao tác phù phù thích phù thích hợp với ngạch và còn ngạch trên trong cùng ngành trình độ, thì vị trí vị trí căn cứ vào thời hạn tối thiểu thao tác trong ngạch (không quy định theo thông số lương hiện hưởng) để được xem xét cử đi thi nâng ngạch như sau:

– Đối với cán bộ, công chức loại B và loại C: Không quy định thời hạn tối thiểu thao tác trong ngạch.

– Đối với cán bộ, công chức loại A0 và loại A1: Thời gian tối thiểu thao tác trong ngạch là 9 năm (gồm có cả thời hạn thao tác trong những ngạch khác tương tự).

– Đối với cán bộ, công chức loại A2: Thời gian tối thiểu thao tác trong ngạch là 6 năm (gồm có cả thời hạn thao tác trong những ngạch khác tương tự).

5. Trong quy trình thực thi, nếu có tương hỗ update về chức vụ cán bộ, công chức (ngạch) quy định tại đối tượng người dùng người tiêu dùng vận dụng bảng 2, thì những Bộ, cơ quan ngang Bộ quản trị và vận hành ngạch công chức chuyên ngành đề xuất kiến nghị kiến nghị Bộ Nội vụ phát hành chức vụ, tiêu chuẩn trách nhiệm của ngạch công chức và hướng dẫn việc xếp lương phù phù thích phù thích hợp với ngạch công chức đó.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG BẢNG 2

1. Công chức loại A3:

Nhóm 1 (A3.1):

Số TT

Ngạch công chức

1

Chuyên viên cao cấp

2

Thanh tra viên cao cấp

3

Kiểm soát viên cao cấp thuế

4

Kiểm toán viên cao cấp

5

Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng nhà nước nhà nước

6

Kiểm tra viên cao cấp hải quan

7

Thẩm kế viên cao cấp

8

Kiểm soát viên cao cấp thị trường

9

Thống kê viên cao cấp

10

Kiểm soát viên cao cấp chất lượng thành phầm, thành phầm & thành phầm & hàng hóa

11

Chấp hành viên cao cấp (thi hành dân sự)

12

Thẩm tra viên cao cấp (thi hành dân sự)

13

Kiểm tra viên cao cấp thuế

– Nhóm 2 (A3.2):

Số TT

Ngạch công chức

1

Kế toán viên cao cấp

2

Kiểm dịch viên cao cấp động – thực vật

2. Công chức loại A2:

Nhóm 1 (A2.1):

Số TT

Ngạch công chức

1

Chuyên viên chính

2

Chấp hành viên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3

Thanh tra viên chính

4

Kiểm soát viên chính thuế

5

Kiểm toán viên chính

6

Kiểm soát viên chính ngân hàng nhà nước nhà nước

7

Kiểm tra viên chính hải quan

8

Thẩm kế viên chính

9

Kiểm soát viên chính thị trường

10

Thống kê viên chính

11

Kiểm soát viên chính chất lượng thành phầm, thành phầm & thành phầm & hàng hóa

12

Chấp hành viên trung cấp (thi hành dân sự)

13

Thẩm tra viên chính (thi hành dân sự)

14

Kiểm tra viên chính thuế

15

Kiểm lâm viên chính

– Nhóm 2 (A2.2):

Số TT

Ngạch công chức

1

Kế toán viên chính

2

Kiểm dịch viên chính động – thực vật

3

Kiểm soát viên chính đê điều(*)

3.Công chức loại A1:

Số TT

Ngạch công chức

1

Chuyên viên

2

Chấp hành viên quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

3

Công chứng viên

4

Thanh tra viên

5

Kế toán viên

6

Kiểm soát viên thuế

7

Kiểm toán viên

8

Kiểm soát viên ngân hàng nhà nước nhà nước

9

Kiểm tra viên hải quan

10

Kiểm dịch viên động – thực vật

11

Kiểm lâm viên

12

Kiểm soát viên đê điều(*)

13

Thẩm kế viên

14

Kiểm soát viên thị trường

15

Thống kê viên

16

Kiểm soát viên chất lượng thành phầm, thành phầm & thành phầm & hàng hóa

17

Kỹ thuật viên dữ gìn và bảo vệ

18

Chấp hành viên sơ cấp (thi hành dân sự)

19

Thẩm tra viên (thi hành dân sự)

20

Thư ký thi hành án (dân sự)

21

Kiểm tra viên thuế

4. Công chức loại Ao:Áp dụng riêng với những ngạch công chức yêu cầu trình độ đào tạo và giảng dạy và giảng dạy cao đẳng (hoặc cử nhân cao đẳng), những Bộ, cơ quan ngang Bộ quản trị và vận hành ngạch công chức chuyên ngành đề xuất kiến nghị kiến nghị Bộ Nội vụ phát hành chức vụ, tiêu chuẩn trách nhiệm của ngạch và hướng dẫn xếp lương cho thích hợp (công chức loại A0 khi có đủ Đk được thi nâng ngạch lên công chức loại A2 nhóm 2 trong cùng ngành trình độ).

5.Công chức loại B:

Số TT

Ngạch công chức

1

Cán sự

2

Kế toán viên trung cấp

3

Kiểm thu viên thuế

4

Thủ kho tiền, vàng bạc, đá quý (ngân hàng nhà nước nhà nước)(*)

5

Kiểm tra viên trung cấp hải quan

6

Kỹ thuật viên kiểm dịch động – thực vật

7

Kiểm lâm viên trung cấp

8

Kiểm soát viên trung cấp đê điều(*)

9

Kỹ thuật viên kiểm nghiệm dữ gìn và bảo vệ

10

Kiểm soát viên trung cấp thị trường

11

Thống kê viên trung cấp

12

Kiểm soát viên trung cấp chất lượng thành phầm, thành phầm & thành phầm & hàng hóa

13

Thư ký trung cấp thi hành án (dân sự)

14

Kiểm tra viên trung cấp thuế

15

Kỹ thuật viên dữ gìn và bảo vệ trung cấp

16

Thủ kho dữ gìn và bảo vệ

6. Công chức loại C:

– Nhóm 1 (C1):

Số TT

Ngạch công chức

1

Thủ quỹ kho bạc, ngân hàng nhà nước nhà nước

2

Kiểm ngân viên

3

Nhân viên hải quan

4

Kiểm lâm viên sơ cấp

5

Thủ kho dữ gìn và bảo vệ nhóm I

6

Thủ kho dữ gìn và bảo vệ nhóm II

7

Bảo vệ, tuần tra canh gác

8

Nhân viên bảo vệ kho dự trữ

– Nhóm 2 (C2):

Số TT

Ngạch công chức

1

Thủ quỹ cơ quan, cty

2

Nhân viên thuế

– Nhóm 3 (C3): Ngạch kế toán viên sơ cấp

Ghi chú:

Các ngạch ghi lại (*) là có thay đổi về phân loại công chức.

Bảng 3

BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Nghị định số204/2004/NĐ-CPngày 14/12/2004 của Chính phủ)

Đơn vị tính: 1000 đồng

Số TT

Nhóm chức vụ nghềnghiệp viên chức

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

1

Viên chức loại A3

a

Nhóm 1 (A3.1)

Hệ số lương

6,20

6,56

6,92

7,28

7,64

8,00

b

Nhóm 2 (A3.2)

Hệ số lương

5,75

6,11

6,47

6,83

7,19

7,55

2

Viên chức loại A2

a

Nhóm 1 (A2.1)

Hệ số lương

4,40

4,74

5,08

5,42

5,76

6,10

6,44

6,78

b

Nhóm 2 (A2.2)

Hệ số lương

4,00

0

4,34

4,68

5,02

5,36

5,70

6,04

6,38

3

Viên chức loại A1

Hệ số lương

2,34

2,67

3,00

3,33

3,66

3,99

4,32

4,65

4,98

4

Viên chức loại A0

Hệ số lương

2,10

2,41

2,72

3,03

3,34

3,65

3,96

4.27

4,58

4,89

5

Viên chức loại B

Hệ số lương

1,86

2,06

2,26

2,46

2,66

2,86

3,06

3,26

3,46

3,66

3,86

4,06

6

Viên chức loại C

a

Nhóm 1 (C1)

Hệ số lương

1,65

478,5

1,83

530,7

2,01

582,9

2,19

635,1

2,37

687,3

2,55

739,5

2,73

791,7

2,91

843,9

3,09

896,1

3,27

948,3

3,45

1.000,5

3,63

1.052,7

b

Nhóm 2:

Nhân viên nhà xác (C2)

Hệ số lương

2,00

2,18

2,36

2,54

2,72

2,90

3,08

3,26

3,44

3,62

3,80

3,98

c

Nhóm 3:

Y công (C3)

Hệ số lương

1,50

1,68

1,86

2,04

2,22

2,40

2,58

2,76

2,94

3,12

3,30

3,48

Ghi chú:

1. Trong những cty sự nghiệp có sử dụng những chức vụ cán bộ, viên chức theo ngành trình độ mang tên ngạch thuộc đối tượng người dùng người tiêu dùng vận dụng bảng 2 thì xếp lương riêng với cán bộ, viên chức đó theo chức vụ nghề nghiệp viên chức tương ứng quy định tại bảng 2. Việc trả lương thực thi theo quy định của cty sự nghiệp mà cán bộ, viên chức đang thao tác.

2. Khi chuyển xếp lương cũ sang ngạch, bậc lương mới, nếu đã xếp bậc lương cũ cao hơn bậc lương mới ở đầu cuối trong ngạch thì những bậc lương cũ cao hơn này được quy đổi thành % phụ cấp thâm niên vượt khung so với mức lương của bậc lương mới ở đầu cuối trong ngạch.

3. Hệ số lương của những chức vụ nghề nghiệp viên chức loại C (gồm C1, C2 và C3) đã tính yếu tố Đk laođộng cao hơn thông thường.

4. Cán bộ, viên chức có đủ tiêu chuẩn, Đk, vị trí công tác thao tác thao tác phù phù thích phù thích hợp với ngạch và còn ngạch trên trong cùng ngành trình độ, thì vị trí vị trí căn cứ vào thời hạn tối thiểu thao tác trong ngạch (không quy định theo thông số lương hiện hưởng) để được xem xét cử đi thi nâng ngạch như sau:

– Đối với cán bộ, viên chức loại B và loại C: Không quy định thời hạn tối thiểu thao tác trong ngạch.

– Đối với cán bộ, viên chức loại A0 và loại A1: Thời gian tối thiểu thao tác trong ngạch là 9 năm (gồm có cả thời hạn thao tác trong những ngạch khác tương tự).

– Đối với cán bộ, viên chức loại A2: Thời gian tối thiểu thao tác trong ngạch là 6 năm (gồm có cả thời hạn thao tác trong những ngạch khác tương tự).

5. Trong quy trình thực thi, nếu có tương hỗ update về chức vụ cán bộ, viên chức (ngạch) quy định tại đối tượng người dùng người tiêu dùng vận dụng bảng 3, thì những Bộ, cơ quan ngang Bộ quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đề xuất kiến nghị kiến nghị Bộ Nội vụ phát hành chức vụ, tiêu chuẩn trách nhiệm của chức vụ nghề nghiệp viên chức và hướng dẫn việc xếp lương phù phù thích phù thích hợp với chức vụ nghề nghiệp viên chức đó.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG BẢNG 3

1. Viên chức loại A3:

Nhóm 1 (A3.1):

Số TT

Chức danh nghề nghiệp viên chức

1

Kiến trúc sư cao cấp

2

Nghiên cứu viên cao cấp

3

Kỹ sư cao cấp

4

Định chuẩn viên cao cấp

5

Giám định viên cao cấp

6

Dự báo viên cao cấp khí tượng thủy văn

7

Giáo sư – Giảng viên cao cấp

8

Bác sĩ cao cấp

9

Dược sĩ cao cấp

10

Biên tập – Biên kịch – Biên dịch viên cao cấp

11

Phóng viên – Bình luận viên cao cấp

12

Đạo diễn cao cấp

13

Diễn viên hạng I

14

Họa sĩ cao cấp

15

Huấn luyện viên cao cấp

16

Điều tra viên cao cấp tài nguyên môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên

17

Kiểm soát viên cao cấp khí tượng thủy văn

– Nhóm 2 (A3.2):

Số TT

Chức danh nghề nghiệp viên chức

1

Lưu trữ viên cao cấp

2

Chẩn đoán viên cao cấp bệnh thú hoang dã

3

Dự báo viên cao cấp bảo vệ thực vật

4

Giám định viên cao cấp thuốc bảo vệ thực vật – thú y

5

Kiểm nghiệm viên cao cấp giống cây trồng

6

Phát thanh viên cao cấp

7

Quay phim viên cao cấp(*)

8

Bảo tàng viên cao cấp

9

Thư viện viên cao cấp

10

Phương pháp viên cao cấp(*)

11

Âm thanh viên cao cấp(*)

12

Thư mục viên cao cấp(*)

2. Viên chức loại A2:

Nhóm 1 (A2.1):

Số TT

Chức danh nghề nghiệp viên chức

1

Kiến trúc sư chính

2

Nghiên cứu viên chính

3

Kỹ sư chính

4

Định chuẩn viên chính

5

Giám định viên chính

6

Dự báo viên chính khí tượng thủy văn

7

Phó giáo sư – Giảng viên chính

8

Bác sĩ chính

9

Dược sĩ chính

10

Biên tập – Biên kịch – Biên dịch viên chính

11

Phóng viên – Bình luận viên chính

12

Đạo diễn chính

13

Họa sĩ chính

14

Huấn luyện viên chính

15

Công tác xã hội viên chính

16

Trợ giúp viên pháp lý chính

17

Hộ sinh chính

18

Kỹ thuật viên chính y

19

Y tế công cộng chính

20

Điều dưỡng chính

21

Dân số viên chính

22

Kiểm định viên chính kỹ thuật bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín lao động

23

Trắc địa map viên chính

24

Địa chính viên chính

25

Điều tra viên chính tài nguyên môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên

26

Quan trắc viên chính tài nguyên môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên

27

Kiểm soát viên chính khí tượng thủy văn

– Nhóm 2 (A2.2):

Số TT

Chức danh nghề nghiệp viên chức

1

Lưu trữ viên chính

2

Chẩn đoán viên chính bệnh thú hoang dã

3

Dự báo viên chính bảo vệ thực vật

4

Giám định viên chính thuốc bảo vệ thực vật – thú y

5

Kiểm nghiệm viên chính giống cây trồng

6

Giáo viên trung học cao cấp

7

Phát thanh viên chính

8

Quay phim viên chính(*)

9

Dựng phim viên cao cấp

10

Diễn viên hạng II

11

Bảo tàng viên chính

12

Thư viện viên chính

13

Phương pháp viên chính(*)

14

Âm thanh viên chính(*)

15

Thư mục viên chính(*)

3. Viên chức loại A1:

Số TT

Chức danh nghề nghiệp viên chức

1

Lưu trữ viên

2

Chẩn đoán viên bệnh thú hoang dã

3

Dự báo viên bảo vệ thực vật

4

Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật – thú y

5

Kiểm nghiệm viên giống cây trồng

6

Kiến trúc sư

7

Nghiên cứu viên

8

Kỹ sư

9

Định chuẩn viên

10

Giám định viên

11

Dự báo viên khí tượng thủy văn

12

Quan trắc viên tài nguyên môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên

13

Giảng viên

14

Giáo viên trung học(1)

15

Bác sĩ(2)

16

Điều dưỡng

17

Hộ sinh

18

Kỹ thuật viên y

19

Dược sĩ

20

Biên tập – Biên kịch – Biên dịch viên

21

Phóng viên – Bình luận viên

22

Quay phim viên(*)

23

Dựng phim viên chính

24

Đạo diễn

25

Họa sĩ

26

Bảo tàng viên

27

Thư viện viên

28

Phương pháp viên(*)

29

Hướng dẫn viên chính

30

Tuyên truyền viên chính

31

Huấn luyện viên

32

Âm thanh viên(*)

33

Thư mục viên(*)

34

Công tác xã hội viên

35

Trợ giúp viên pháp lý

36

Y tế công cộng

37

Dân số viên

38

Giáo viên tiểu học cao cấp

39

Giáo viên mần nin thiếu nhi cao cấp

40

Giáo viên trung học cơ sở chính

41

Kiểm định viên kỹ thuật bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín lao động

42

Trắc địa map viên

43

Địa chính viên

44

Điều tra viên tài nguyên môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên

45

Kiểm soát viên khí tượng thủy văn

4. Viên chức loại Ao:

Số TT

Chức danh nghề nghiệp viên chức

1

Giáo viên trung học cơ sở (cấp 2)(*)

2

Phát thanh viên(*)

3

Công tác xã hội viên cao đẳng

4

Hộ sinh cao đẳng

5

Kỹ thuật viên cao đẳng y

6

Điều dưỡng cao đẳng

7

Dân số viên cao đẳng

8

Trắc địa map viên cao đẳng

9

Địa chính viên cao đẳng

10

Điều tra viên cao đẳng tài nguyên môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên

11

Quan trắc viên cao đẳng tài nguyên môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên

12

Kiểm soát viên cao đẳng khí tượng thủy văn

13

Dự báo viên cao đẳng khí tượng thủy văn

Các chức vụ nghề nghiệp viên chức sự nghiệp khác yêu cầu trình độ đào tạo và giảng dạy và giảng dạy cao đẳng (hoặc cử nhân cao đẳng), những Bộ, cơ quan ngang Bộ quản trị và vận hành chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đề xuất kiến nghị kiến nghị Bộ Nội vụ phát hành chức vụ, tiêu chuẩn trách nhiệm của chức vụ nghề nghiệp và hướng dẫn xếp lương cho thích hợp (viên chức loại A0 khi có đủ Đk được thi thổi lên viên chức loại A2 nhóm 2 trong cùng ngành trình độ).

5.Viên chức loại B:

Số TT

Chức danh nghề nghiệp viên chức

1

Lưu trữ viên trung cấp

2

Kỹ thuật viên tàng trữ

3

Kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh thú hoang dã

4

Kỹ thuật viên dự báo bảo vệ thực vật

5

Kỹ thuật viên giám định thuốc bảo vệ thực vật – thú y

6

Kỹ thuật viên kiểm nghiệm giống cây trồng

7

Kỹ thuật viên

8

Quan trắc viên trung cấp tài nguyên môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên

9

Giáo viên tiểu học

10

Giáo viên mần nin thiếu nhi(3)

11

Y sĩ

12

Điều dưỡng trung cấp

13

Hộ sinh trung cấp

14

Kỹ thuật viên trung cấp y

15

Dược sĩ trung cấp

16

Kỹ thuật viên chính dược

17

Dựng phim viên

18

Diễn viên hạng III

19

Họa sỹ trung cấp

20

Kỹ thuật viên bảo tồn, kho tàng trữ kho tàng trữ bảo tàng

21

Thư viện viên trung cấp

22

Hướng dẫn viên (ngành văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn – thông tin)

23

Tuyên truyền viên

24

Hướng dẫn viên (ngành thể dục thể thao)

25

Nhân viên công tác thao tác thao tác xã hội

26

Dân số viên trung cấp

27

Kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín lao động

28

Trắc địa map viên trung cấp

29

Địa chính viên trung cấp

30

Điều tra viên trung cấp tài nguyên môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên

31

Dự báo viên trung cấp khí tượng thủy văn

32

Kiểm soát viên trung cấp khí tượng thủy văn

6. Viên chức loại C:

Nhóm 1 (C1):

Số TT

Chức danh nghề nghiệp viên chức

1

Quan trắc viên sơ cấp tài nguyên môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên

2

Điều dưỡng sơ cấp

3

Hộ sinh sơ cấp

4

Kỹ thuật viên sơ cấp y

5

Hộ lý

6

Dược tá

7

Kỹ thuật viên dược

8

Công tác xã hội viên sơ cấp

9

Dân số viên sơ cấp

– Nhóm 2 (C2): chức vụ nhân viên cấp dưới cấp dưới nhà xác

– Nhóm 3 (C3): chức vụ Y công

Ghi chú:

Các chức vụ nghề nghiệp viên chức ghi lại (*) là có thay đổi về phân loại viên chức.

(1) Giáo viên trung học cơ sở xếp lương theo chức vụ nghề nghiệp viên chức loại A0.

(2) Đối với chức vụ bác sĩ: Trường hợp học nội trú khi tốt nghiệp được tuyển dụng vào chức vụ bác sĩ thì trong thời hạn thử việc được hưởng lương thử việc tính trên cơ sở mức lương bậc 2 của chức vụ bác sĩ; hết thời hạn thử việc được chỉ định vào chức vụ bác sĩ thì được xếp lương vào bậc 2 của chức vụ bác sĩ, thời hạn xét nâng bậc lương lần sau được xem Tính từ lúc ngày được chỉ định vào chức vụ bác sĩ.

Lương y xếp lương như y, bác sĩ có cùng yêu cầu trình độ đào tạo và giảng dạy và giảng dạy.

(3) Giáo viên mần nin thiếu nhi chưa đạt chuẩn thì xếp lương theo chức vụ nghềnghiệp viên chức loại C, nhóm 1.

4. Đối với viên chức đang xếp lương ở chức vụ giảng viên cao cấp được chỉ định chức vụ giáo sư thì được thực thi xếp lương như sau:

a) Trường hợp chưa xếp lương bậc ở đầu cuối của chức vụ giảng viên cao cấp thì được xếp lên 01 bậc trên liền kề từ thời gian ngày được chỉ định chức vụ giáo sư, thời hạn xét nâng bậc lương lần sau Tính từ lúc ngày giữ bậc lương cũ.

b) Trường hợp đã xếp bậc ở đầu cuối của chức vụ giảng viên cao cấp thì được thêm vào đó 03 năm (36 tháng) để tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung Tính từ lúc ngày ký quyết định hành động hành vi chỉ định chức vụ giáo sư.

BẢNG 4

BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN THỪA HÀNH, PHỤC VỤ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Nghị định số204/2004/NĐ-CPngày 14/12/2004 của Chính phủ)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Số TT

Nhóm ngạch nhân viên cấp dưới cấp dưới

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

1

Lái xe cơ quan

Kỹ thuật viên đánh máy

Hệ số lương

2,05

2,23

2,41

2,59

2,77

2,95

3,13

3,31

3,49

3,67

3,85

4,03

2

Nhân viên kỹ thuật

Hệ số lương

1,65

1,83

2,01

2,19

2,37

2,55

2,73

2,91

3,09

3,27

3,45

3,63

3

Nhân viên đánh máy

Nhân viên bảo vệ

Hệ số lương

1,50

1,68

1,86

2,04

2,22

2,40

2,58

2,76

2,94

3,12

3,30

3,48

4

Nhân viên văn thư

Hệ số lương

1,35

1,53

1,71

1,89

2,07

2,25

2,43

2,61

2,79

2,97

3,15

3,33

5

Nhân viên phục vụ

Hệ số lương

1,00

1,18

1,36

1,54

1,72

1,90

2,08

2,26

2,44

2,62

2,80

2,98

Ghichú:

1. Khi chuyển xếp lương cũ sang ngạch, bậc lương mới, nếu đã xếp bậc lương cũ cao hơn bậc lương mới ở đầu cuối trong ngạch thì những bậc lương cũ cao hơn này được quy đổi thành % phụ cấp thâm niên vượt khung so với mức lương của bậc lương mới ở đầu cuối trong ngạch.

2. Hệ số lương của những ngạch nhân viên cấp dưới cấp dưới thừa hành, phục vụ trong những cty nhà nước và những cty sự nghiệp của Nhà nước quy định tại bảng lương này đã tính yếu tố Đk lao động cao hơn thông thường.

3. Công chức cấp xã đang công tác thao tác thao tác chưa tốt nghiệp đào tạo và giảng dạy và giảng dạy trình độ theo quy định thì được hưởng thông số lương bằng 1,18.

4. Theo phân loại công chức, viên chức:

– Nhân viên thừa hành, phục vụ thuộc biên chế của những cty nhà nước là công chức ngạch nhân viên cấp dưới cấp dưới và tương tự.

– Nhân viên thừa hành, phục vụ thuộc biên chế của những cty sự nghiệp của Nhà nước là viên chức ngạch nhân viên cấp dưới cấp dưới.

5. Nhân viên theo những ngạch quy định tại bảng lương này còn tồn tại đủ tiêu chuẩn, Đk, vị trí công tác thao tác thao tác phù phù thích phù thích hợp với ngạch, thì được xem xét để cử đi thi nâng ngạch trên liền kề hoặc thi nâng ngạch lên những ngạch công chức, viên chức loại A0 và loại A1 mà không quy định thời hạn tối thiểu thao tác trong ngạch và không quy định theo thông số lương hiện hưởng.

BẢNG 5

BẢNG LƯƠNG CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Ban hành kèm theo Nghị định số204/2004/NĐ-CPngày 14/12/2004 của Chính phủ)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Số TT

Chức danh lãnh đạo

Bậc 1

Bậc 2

1

Bí thư đảng ủy

Hệsốlương

2,35

2,85

2

Phó Bí thư đảng ủy

Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Hệsốlương

2,15

2,65

3

Thường trực đảng ủy

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Hệsốlương

1,95

2,45

4

Trưởng những đoàn thể

Ủy viên Ủy ban nhân dân

Hệsốlương

1,75

2,25

Ghi chú:

1. Các đoàn thể ở cấp xã gồm có: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh.

2. Những người tốt nghiệp từ trung cấp trở lên được bầu giữ chức vụ cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị xã, nếu xếp lương theo như đúng chức vụ chuyên trách hiện đảm nhiệm mà thấp hơn so với mức lương bậc 1 của công chức có cùng trình độ đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, thì vẫn thực thi xếp lương theo chức vụ chuyên trách hiện đảm nhiệm và được hưởng thông số chênh lệch giữa thông số lương bậc 1 của công chức có cùng trình độ đào tạo và giảng dạy và giảng dạy so với thông số lương chức vụ. Khi được xếp lên bậc 2 của chức vụ chuyên trách hiện đảm nhiệm (từ nhiệm kỳ thứ hai trở lên) thì giảm tương ứng thông số chênh lệch. Khi thôi giữ chức vụ chuyên trách ở xã, phường, thị xã, nếu được tuyển dụng vào làm công chức trong cơ quan nhà nước (từ Trung ương đến xã, phường, thị xã) và viên chức trong cty sự nghiệp của Nhà nước thì thời hạn giữ chức vụ chuyên trách ở xã, phường, thị xã được xem để xếp bậc lương trình độ theo chủ trương nâng bậc lương thường xuyên.

3. Công chức ở xã, phường, thị xã được bầu giữ chức vụ chuyên trách ở xã, phường, thị xã thì thực thi theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 4 Nghị định số121/2003/NĐ-CPngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chủ trương, chủ trương riêng với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị xã.

4. Chế độ tiền lương riêng với cán bộ Xã đội quy định tại Điều 22 Nghị định số184/2004/NĐ-CPngày 02/11/2004 của Chính phủ được xem lại mức lương mới để hưởng Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 năm 2005 theo mức lương mới của cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị xã quy định tại Nghị định này (Riêng thông số lương 1,46 của xã đội phó quy định tại Khoản 3 Điều 22 Nghị định số184/2004/NĐ-CPđược chuyển xếp sang thông số lương mới là một trong,86).

BẢNG 6

BẢNG LƯƠNG CẤP BẬC QUÂN HÀM SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN; SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN CÔNG AN NHÂN DÂN
(Ban hành kèm theo Nghị định số204/2004/NĐ-CPngày 14/12/2004 của Chính phủ)

1. Bảng lương cấp bậc quân hàm

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Số TT

Cấp bậc quân hàm

Hệ số lương

1

Đạitướng

10,40

2

Thượngtướng

9,80

3

Trungtướng

9,20

4

Thiếutướng

8,60

5

Đạitá

8,00

6

Thượngtá

7,30

7

Trungtá

6,60

8

Thiếutá

6,00

9

Đạiúy

5,40

10

Thượngúy

5,00

11

Trungúy

4,60

12

Thiếuúy

4,20

13

Thượngsĩ

3,80

14

Trungsĩ

3,50

15

Hạsĩ

3,20

2. Bảng nâng lương quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân và sĩ quan công an nhân dân

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Số TT

Cấp bậc quân hàm

Nâng lương lần 1

Nâng lương lần 2

1

Đitá

Hệsốlương

8,40

8,60

2

Thượngtá

Hệsốlương

7,70

8,10

3

Trungtá

Hệsốlương

7,00

7,40

4

Thiếutá

Hệsốlương

6,40

6,80

5

Điúy

Hệsốlương

5,80

6,20

6

Thượng úy

Hệsốlương

5,35

5,70

Bảng nâng lương riêng với sĩ quan cấp tướng20

Số TT

Cấp bậc quân hàm

Hệ số nâng lương (1 lần)

1

Đại tướng

11,00

2

Thượng tướng

10,40

3

Trung tướng

9,80

4

Thiếu tướng

9,20

Ghi chú:

Thời hạn nâng lương của cấp bậc quân hàm Thiếu tướng, Trung tướng, Thượng tướng và Đại tướng là 4 năm.

BẢNG 7

BẢNG LƯƠNG QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP THUỘC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT THUỘC CÔNG AN NHÂN DÂN
(Ban hành kèm theo Nghị định số204/2004/NĐ-CPngày 14/12/2004 của Chính phủ)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Số TT

Chức danh

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

1

Quân nhân chuyên nghiệp cao cấp

a

Nhóm 1

Hệ số lương

3,85

4,20

4,55

4,90

5,25

5,60

5,95

6,30

6,65

7,00

7,35

7,70

b

Nhóm 2

Hệ số lương

3,65

4,00

4,35

4,70

5,05

5,40

5,75

6,10

6,45

6,80

7,15

7,50

2

Quân nhân chuyên nghiệp trung cấp

a

Nhóm 1

Hệ số lương

3,50

3,80

4,10

4,40

4,70

5,00

5,30

5,60

5,90

6,20

b

Nhóm 2

Hệ số lương

3,20

3,50

3,80

4,10

4,40

4,70

5,00

5,30

5,60

5,90

3

Quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp

a

Nhóm 1

Hệ số lương

3,20

3,45

3,70

3,95

4,20

4,45

4,70

4,95

5,20

5,45

b

Nhóm 2

Hệ số lương

Mức lương thực thi 01/10/2004

2,95

3,20

3,45

3,70

3,95

4,20

4,45

4,70

4,95

5,20

Reply

8

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Công chức loại A1 A2 là gì miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Công chức loại A1 A2 là gì tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Công chức loại A1 A2 là gì miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Công chức loại A1 A2 là gì

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Công chức loại A1 A2 là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Công #chức #loại #là #gì

4278

Video Công chức loại A1 A2 là gì Đầy đủ ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Công chức loại A1 A2 là gì Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Công chức loại A1 A2 là gì Đầy đủ miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Công chức loại A1 A2 là gì Đầy đủ Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Công chức loại A1 A2 là gì Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Công chức loại A1 A2 là gì Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Công #chức #loại #là #gì #Đầy #đủ