Mẹo về Cơ sở nội dung của những đề xuất kiến nghị cải cách Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cơ sở nội dung của những đề xuất kiến nghị cải cách được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-10 07:13:10 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài tập Sách giáo khoa

Trả lời câu hỏiin nghiêng

(trang 134 sgk Lịch Sử 8):-Nêu những nhận xét chính về tình hình kinh tế tài chính, xã hội Việt Nam giữa thế kỉ XIX.

Trả lời:

Giữa thế kỉ XIX, nền kinh tế thị trường tài chính-xã hội Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ nghiêm trọng: cỗ máy cơ quan ban ngành thường trực từ TW đến địa phương mục ruỗng, nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp sa sút, tài chính khô kiệt, đời sống nhân dân vô cùng trở ngại vất vả, xích míc giai cấp và xích míc xã hội ngày càng nóng giãy làm cho xã hội thêm rối loạn.

(trang 134 sgk Lịch Sử 8):-Nguyên nhân nào dẫn đến những cuộc khởi nghĩa nông dân chống triều đình phong kiến trong nửa cuối thế kỉ XIX ?

Trả lời:

Bộ máy cơ quan ban ngành thường trực mục mát từ TW đến địa phương, kinh tế tài chính sa sút, nhân dân bị áp bức một cổ hai tròng (sự bóc lột của triều đình phong kiến, sự bóc lột đàn áp của cơ quan ban ngành thường trực đô hộ), đời sống vô cùng cực khổ => trào lưu khởi nghĩa của nông dân lại tiếp tục bùng nổ kinh hoàng trong trong năm cuối thế kỉ XIX.

(trang 135 sgk Lịch Sử 8):-Vì sao những quan lại, sĩ phu đưa ra những đề xuất kiến nghị cải cách ?

Trả lời:

– Đất nước đang trong tình trạng nguy khốn (Pháp mở rộng xâm lược; triều đình bảo thủ, lỗi thời: kinh tế tài chính kiệt quệ; xích míc xã hội nóng giãy…).

– Xuất phát từ lòng yêu nước.

– Các sĩ phu là những người dân thông thái, đi nhiều, biết nhiều, đã từng được tận mắt tận mắt chứng kiến sự phồn thịnh của tư bản Âu – Mĩ và thành tựu của nền văn hoá phương Tây.

(trang 135 sgk Lịch Sử 8):-Kể tên những sĩ phu tiêu biểu vượt trội trong trào lưu cải cách ở nửa cuối thế kỉ XIX. Nêu những nội dung chính trong những đề xuất kiến nghị cải cách của tớ.

Trả lời:

– Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế (1868): xin Open biển Trà Lí (Tỉnh Nam Định).

– Đinh Văn Điền (1868) xin tăng cường việc khai khẩn đất hoang và khai mỏ, tăng trưởng marketing thương mại, trấn áp và chấn chỉnh quốc phòng.

– Nguyễn Trường Tộ (1863 – 1871): đề xuất kiến nghị trấn áp và chấn chỉnh cỗ máy quan lại. tăng trưởng công, thương nghiệp và tài chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục.

– Nguyễn Lộ Trạch (1877-1882): đề xuất kiến nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ giang sơn.

(trang 136 sgk Lịch Sử 8):-Trình bày những hạn chế của những đề xuất kiến nghị cải cách cuối thế kỉ XIX.

Trả lời:

Các đề xuất kiến nghị cải vẫn mang tính chất chất chất lẻ tẻ, rời rạc, chưa xuất phát từ những cơ sở bên trong, chưa động chạm tới những yếu tố cơ bản của thời đại…

Bài 1 (trang 136 sgk Lịch sử 8):Kể tên những nhà cải cách cuối thế kỉ XIX. Trình bày nội dung một số trong những đề xuất kiến nghị cải cách.

Lời giải:

– Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế (1868): xin Open biển Trà Lí (Tỉnh Nam Định).

– Đinh Văn Điền (1868) xin tăng cường việc khai khẩn đất hoang và khai mỏ, tăng trưởng marketing thương mại, trấn áp và chấn chỉnh quốc phòng.

– Nguyễn Trường Tộ (1863 – 1871): đề xuất kiến nghị trấn áp và chấn chỉnh cỗ máy quan lại. tăng trưởng công, thương nghiệp và tài chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục.

– Nguyễn Lộ Trạch (1877-1882): đề xuất kiến nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ giang sơn.

Bài 2 (trang 136 sgk Lịch sử 8):Vì sao những đề xuất kiến nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực thi được ?

Lời giải:

– Các đề xuất kiến nghị cải cách vẫn mang tính chất chất chất lẻ tẻ, rời rạc, chưa xuất phát từ những cơ sở bên trong, chưa động chạm tới những yếu tố cơ bản của thời đại.

– Triều đình phong kiến bảo thủ, cự tuyệt mọi đề xuất kiến nghị cải cách.

Bài tập Sách bài tập

Bài 1 trang 82 VBT Lịch Sử 8:Vào nửa sau thế kỉ XIX, đất việt nam ở trong tình cảnh rối ren. Hãy ghi lại X vào ô trống chỉ nội dung mà em cho là đúng.

Lời giải:

Các câu vấn đáp đúng là:

[X]Thực dân Pháp ráo riết mở rộng trận chiến tranh xâm lược.

[X]Triều đình Huế tiếp tục thực thi chủ trương đối nội, đối ngoại lỗi thời, lỗi thời.

[X]Chính quyền phong kiến nhà Nguyễn từ TW đến địa phương mục rỗng.

[X]trào lưu khởi nghĩa của nhân dân tiếp tục bùng nổ kinh hoàng

Bài 2 trang 82 VBT Lịch Sử 8:a) Em hãy viết tiếp những nội dung chính trong những đề xuất kiến nghị cải cách của một số trong những sĩ phu phong kiến tiêu biểu vượt trội theo bảng sau

b) Em có nhận xét gì về việc làm của những sĩ phu, quan lại trên?

c) Hãy nêu nhận xét của em qua những đề xuất kiến nghị cải cách đó

Lời giải:

a)

STTTên người, cơ quan đề xuất kiến nghị cải cáchNội dung chính1Trần Đình Túc- Mở cửa biển Trà Lí (Nam Đinh) để tăng trưởng thương mại với quốc tế.Nguyễn Huy Tế- Đẩy mạnh khai khẩn đất hoang.- Củng cố quốc phòng.2Viện Thương Bạc- Mở ba cửa biển ở miền Bắc và miền Trung để thông thương với bên phía ngoài.3Nguyễn Trường Tộ- trấn áp và chấn chỉnh cỗ máy quan lại.- Phát triển đồng thời cả 3 ngành kinh tế tài chính: nông nghiệp thủ công nghiệp và thương nghiệp.- Cải tu võ bị, cũng cố quốc phòng.- Mở rộng ngoại giao- Thực hiện Đoàn kết Lương giáo.- cải cách giáo dục.4Nguyễn Lộ Trạch- Chấn hưng dân khí.- khai thông dân trí….

b) – Hành động đề xuất kiến nghị cải cách, canh tân đấn nước của những sĩ phu, quan lại đều xuất phát từ: lòng yêu nước, thương dân; mong ước nước nhà hùng mạnh để hoàn toàn có thể đương đầu với cuộc tiến công của quân địch.

c)- Điểm tích cực:

+ Đáp ứng phần nào yêu cầu lịch sử nêu lên cho dân tộc bản địa Việt Nam.

+ Tấn công vào những tư tưởng bảo thủ.

+ Phản ánh trình độ nhận thức mới của những người dân Việt Nam hiểu biết, thức thời.

+ Chuẩn bị cho việc Ra đời của trào lưu Duy Tân ở Việt Nam vào đầu thế kỉ XX.

– Điểm hạn chế:

– Chưa động chạm đến những yếu tố cơ bản của thời đại là: xử lý và xử lý hai xích míc hầu hết của xã hội Việt Nam: xích míc dân tộc bản địa (giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp); xích míc giai cấp (giữa địa chủ và nông dân).

– Mang tính lẻ tẻ, rời rạc.

– Không xuất phát từ những cơ sở bên trong của kinh tế tài chính – xã hội Việt Nam.

Bài 3 trang 83 VBT Lịch Sử 8:Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý vấn đáp đúng.

3.1 (VBT – Trang 83) Nguyên nhân làm cho những đề xuất kiến nghị cải cách không được thực thi là

A. Những đề xuất kiến nghị cải cách không phù phù thích hợp với Đk việt nam.

B. Những nội dung cải cách còn lẻ tẻ, rời rạc.

C. Nước ta hiện giờ đang bị thực dân Pháp xâm lược.

D. Triều đình phong kiến bảo thủ, cự tuyệt, trái chiều với mọi sự thay đổi.

3.2 (VBT – Trang 83) Mặc dù không thực thi được, tuy nhiên những đề xuất kiến nghị cải cách lúc này vẫn vẫn đang còn ý nghĩa nhất định, đó là:

A. Gây được tiếng vang lớn, dám tiến công vào những tư tưởng bảo thủ, lỗi thời.

B. Phản ánh trình độ nhận thức mới của những người dân Việt Nam yêu nước, tiến bộ.

C. Góp phần vào việc sẵn sàng sẵn sàng cho việc Ra đời trào lưu Duy Tân ở Việt Nam đầu thế kỉ XX.

D. Tất cả những ý trên đều đúng.

Lời giải:

3.1.D.Triều đình phong kiến bảo thủ, cự tuyệt, trái chiều với mọi sự thay đổi.

3.2.D.Tất cả những ý trên đều đúng.

://.youtube/watch?v=KehjA2jEQ54

Reply
4
0
Chia sẻ

4439

Review Cơ sở nội dung của những đề xuất kiến nghị cải cách ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cơ sở nội dung của những đề xuất kiến nghị cải cách tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Cơ sở nội dung của những đề xuất kiến nghị cải cách miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Cơ sở nội dung của những đề xuất kiến nghị cải cách miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cơ sở nội dung của những đề xuất kiến nghị cải cách

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cơ sở nội dung của những đề xuất kiến nghị cải cách vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cơ #sở #nội #dung #của #những #đề #nghị #cải #cách