Mẹo về Có bao nhiêu phát biểu đúng Khi nói về đột biến cấu trúc NST Chi tiết Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Có bao nhiêu phát biểu đúng Khi nói về đột biến cấu trúc NST Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-30 16:13:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Có bao nhiêu phát biểu đúng Khi nói về đột biến cấu trúc NST Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Có bao nhiêu phát biểu đúng Khi nói về đột biến cấu trúc NST được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-30 16:13:06 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Khi nói về đột biến cấu trúc NST, có bao nhiêu phát biểu trong những phát biểu sau này là đúng?

(1) Đột biến quần hòn đảo đoạn làm cho gen từ nhóm link này chuyển sang nhóm link khác.

(2) Đột biến chuyển đoạn hoàn toàn hoàn toàn có thể không làm thay đổi sổ lượng và thành phần gen của một nhiễm sắc thể.

(3) Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể chỉ xẩy ra ở nhiễm sắc thể thường mà không xẩy ra ở nhiễm sắc thể giới tỉnh.

(4) Đột biến mất đoạn không làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể.

A.

2

Nội dung chính

  Khi nói về đột biến cấu trúc NST, có bao nhiêu phát biểu trong những phát biểu sau này là đúng?

  (1) Đột biến quần hòn đảo đoạn làm cho gen từ nhóm link này chuyển sang nhóm link khác.

  (2) Đột biến chuyển đoạn hoàn toàn hoàn toàn có thể không làm thay đổi sổ lượng và thành phần gen của một nhiễm sắc thể.

  (3) Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể chỉ xẩy ra ở nhiễm sắc thể thường mà không xẩy ra ở nhiễm sắc thể giới tỉnh.

  (4) Đột biến mất đoạn không làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể.

  Bài tập trắc nghiệm 45 phút Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể – Sinh học 12 – Đề số 1Video liên quan

B.

3

C.

1

D.

4

Đáp án và lời giải

Đáp án:C

Lời giải:

Ýđúnglà (2) nếu xẩy ra đột biến chuyển đoạn trong cùng 1 NST thì hoàn toàn hoàn toàn có thể không làm thay đổi số lượng và thành phần gen của một nhiễm sắc thể Ý (1)saivì quần hòn đảo đoạn không làm cho gen từ nhóm link này chuyển sang nhóm link khác Ý (3) sai, hoàn toàn hoàn toàn có thể xẩy ra ở cả NST thường và NST giới tính Ý (4)saivì mất đoạn làm giảm số lượng gen trên NST

Vậy đáp án là C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể – Sinh học 12 – Đề số 1

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

  Cho những phát biểu sau về hậu quả của đột biến quần hòn đảo đoạn NST:

  – (1) Làm thay đổi trình tự phân loại của những gen trên NST.

  – (2) Làm giảm hoặc làm tăng số lượng gen trên NST.

  – (3) Làm thay đổi thành phần trong nhóm gen link.

  – (4) Làm cho một gen nào đó vốn đang hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi hoàn toàn hoàn toàn có thể không hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi hoặc tăng giảm mức độ hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi.

  – (5) Có thể làm giảm kĩ năng sinh sản của thể đột biến.

  Những phát biểu đúng là:

  Vào kì đầu của giảm phân I, sự trao đổi đoạn không tương ứng giữa 2 cromatit thuộc cùng 1 cặp NST tương tự sẽ gây nên ra ra:

  1. đột biến lặp đoạn NST.

  2. đột biến chuyển đoạn NST.

  3. đột biến mất đoạn NST.

  4. đột biến quần hòn đảo đoạn NST.

  Số phương án đúng là:

  Loại đột biến nhiễm sắc thế nào sau này hoàn toàn hoàn toàn có thể làm thay đổi số lượng gen trên một nhiễm sắc thể?

  Đột biến mất đoạn 2. Đột biến đa bội 3. Đột biến lệch bội Đột biến quần hòn đảo đoạn 5. Chuyển đoạn tương hỗ 6. Lặp đoạn

  7. Chuyển đoạn không tương hỗ

  Cho biết một số trong những trong những hệ quả của những dạng đột biến cấu trúc NST như sau:

  (1) Làm giảm hoặc tăng số lượng gen trên NST.

  (2) Làm thay đổi trình tự phân loại những gen trên NST.

  (3) Làm thay đổi thành phần những gen trong nhóm link.

  (4) Làm cho một gen nào đó đang hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi hoàn toàn hoàn toàn có thể ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi.

  (5) Có thể làm giảm kĩ năng sinh sản của thể đột biến.

  (6) Có thể làm thay đổi chiều dài của phân tử ADN cấu trúc nên NST đó. Trong những hệ quả trên thì đột biến quần hòn đảo đoạn có bao nhiêu hệ quả?

  Ở người chuyển đoạn không cân giữa NST số 22′ với NST số 9 tạo ra NST số 22 ngắn lại thông thường gây ra

  Một loài giao phối có bộ NST 2n=8. Cặp NST thứ nhất, thứ ba và thứ tư mỗi cặp đều phải có một chiếc bị đột biến cấu trúc. Quá trình giảm phân xẩy ra thông thường. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ giao tử mang 2 nhiễm sắc thể đột biến cấu trúc là

  Cho nhiễm sắc thể có cấu trúc và trình tự những gen ABCDE*FGH ( dấu* biểu lộ cho tâm động), đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể tạo ra nhiễm sắc thể có cấu trúc ABCBCDE*FGH thuộc dạng đột biến

  Ở ruồi giấm, 2n = 8. Một nhóm tế bào sinh tinh mang đột biến cấu trúc ở hai NST thuộc 2 cặp tương tự số 2 và số 4. Biết quy trình giảm phân trình làng thông thường và không xẩy ra trao đổi chéo. Tính theo lý thuyết, tổng tỉ lệ nhiều chủng loại giao tử hoàn toàn hoàn toàn có thể mang NST đột biến trong tổng số giao tử là

  Chọn phát biểu không đúng?

  Đột biến cấu trúc NST nào sau này được sử dụng rộng tự do để xác lập vị trí gen trên NST

  Trong giảm phân , sự trao đổi đoạn không tương ứng giữa hai crômatit của hai nhiễm sắc thể khác cặp.. tương đồng xảy ra ở kì đầu I , giảm phân II thông thường. Quá trình trên hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo ra giao tử chứa.

  (1) Nhiễm sắc thể bị đột biến lặp.. đoạn.

  (2) Nhiễm sắc thể đột biến chuyển đoạn.

  (3) Nhiễm sắc thể đột biến mất đoạn.

  (4) Nhiễm sắc thể đột biến đảo đoạn.

  Số phương án đúng là: Chọn câu trả lời đúng

  Khi nói về đột biến cấu trúc NST, có bao nhiêu phát biểu trong những phát biểu sau này là đúng?

  (1) Đột biến quần hòn đảo đoạn làm cho gen từ nhóm link này chuyển sang nhóm link khác.

  (2) Đột biến chuyển đoạn hoàn toàn hoàn toàn có thể không làm thay đổi sổ lượng và thành phần gen của một nhiễm sắc thể.

  (3) Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể chỉ xẩy ra ở nhiễm sắc thể thường mà không xẩy ra ở nhiễm sắc thể giới tỉnh.

  (4) Đột biến mất đoạn không làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể.

  Giả sử một nhiễm sắc thể có trình tự những gen là ABCD*EFGH bị đột trở thành nhiễm sắc thể có trình tự những gen là ABCBCD*EFGH. Đây là đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thuộc dạng:

  Đột biến quần hòn đảo đoạn nhiễm sắc thể hoàn toàn hoàn toàn có thể dẫn tới bao nhiêu nhiêu hệ quả sau này?

  I. Làm thay đổi trình tự phân loại của những gen trên NST.

  II. Làm giảm hoặc làm ngày càng tăng số lượng gen trên NST.

  III. Làm thay đổi thành phần nhóm gen link.

  IV. Làm cho một gen nào đó đang hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi hoàn toàn hoàn toàn có thể ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi.

  V. Làm giảm kĩ năng sinh sản của thể đột biến.

  VI. Làm thay đổi chiều dài của phân tử ADN cấu trúc nên NST đó.

  Dạng ĐB cấu trúc NST dẫn đến một số trong những trong những gen của nhóm link này chuyển sang nhóm link khác là:

  Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau này góp thêm phần tạo ra loài mới ?

  Có bao nhiêu điểm lưu ý trong những điểm lưu ý sau chỉ có ở thể đột biến quần hòn đảo đoạn NST mà không hề ở thể đột biến chuyển đoạn tương hỗ?

  (1) Không làm thay đổi hàm lượng ADN trong tế bào của thể đột biến.

  (2) Có thể làm giảm kĩ năng sinh sản của thể đột biến.

  (3) Thường ít ảnh hưởng đến sức sống của thể đột biến.

  (4) Không làm thay đổi hình thái NST.

  (5) Không làm thay đổi thành phần gen trên NST

  Dạng đột biến nào sau này thường gây chết hoặc làm giảm sức sống

  Cho những thông tin:

  (1) Làm thay đổi hàm lượng ADN ở trong nhân.

  (2) Không làm thay đổi số lượng và thành phần gen có trong mọi nhóm gen link.

  (3) Làm thay đổi chiều dài của ADN.

  (4) Xảy ra ở thực vật mà ít gặp ở thú hoang dã.

  (5) Được sử dụng để lập map gen.

  (6) Có thể làm ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của gen trên NST.

  (7) Làm xuất hiện loài mới.

  Đột biến mất đoạn NST có những điểm lưu ý;

  Các phát biểu nào sau này đúng với đột biến quần hòn đảo đoạn nhiễm sắc thể?

  I. Làm thay đổi trình tự phân loại gen trên nhiễm sắc thể

  II. Làm giảm hoặc tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể

  III. Làm thay đổi thành phần gen trong nhóm gen link

  IV. Có thể làm giảm kĩ năng sinh sản của thể đội biến

  Chọn phát biểu không đúng?

  Cho nhiều chủng loại đột biến sau:

  1. Mất đoạn NST

  2. Lặp đoạn NST

  3. Đột biến ba nhiễm

  4. Chuyển đoạn tương hỗ

  5. Đảo đoạn NST

  6. Đột biến thể tứ bội

  7. Chuyển đoạn trên 1 NST

  Những loại đột biến nào làm cho hai gen nào đó trong hệ gen gần nhau hơn?

  Đột biến cấu trúc NST nào sau này được sử dụng rộng tự do để xác lập vị trí gen trên NST.

  Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau này hoàn toàn hoàn toàn có thể làm cho một gen từ nhóm link này chuyển sang nhóm link khác?

  Bệnh máu khó đông ở người do gen lặn nằm trên NST giới tính X quy định và không hề alen tương ứng trên Y. Bố bị bệnh, mẹ thông thường, con gái bị bệnh. Điều nào sau này là đúng chuẩn ?

Một số vướng mắc khác hoàn toàn hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

  Lai hai cây hoa trắng thuần chủng với nhau, thu được F1gồm toàn cây hoa đỏ. Cho F1giao phấn với nhau được F2gồm 56,25% cây hoa đỏ: 43,75% cây hoa trắng. Nếu cho cây hoa đỏ F1giao phấn với từng cây hoa trắng của F2thu được thế hệ con. Cho những nhận định về yếu tố phân ly kiểu hình ở thế hệ con của từng phép lai như sau:

  (1) 9 đỏ: 7 trắng. (2) 1 đỏ: 3 trắng. (3) 3 đỏ: 1 trắng.

  (4) 3 đỏ: 5 trắng. (5) 1 đỏ: 1 trắng.

  Trong những nhận định trên, có bao nhiêu nhận định đúng?

  Để chăm sóc tốt sức mạnh thể chất ban đầu cho nhân dân, nên phải:

  Trên khoảng thì hàm số .

  Những vị trí vị trí căn cứ nào sau này được sử dụng để lập map gen?

  1. Đột biến lệch bội. 4. Đột biến chuyển đoạn NST.

  2. Đột biến quần hòn đảo đoạn NST. 5. Đột biến mất đoạn NST.

  3. Tần số HVG.

  Tập nghiệm của bất phương trình là ?

  Cho fxdx=Fx+C . Khi đó với a0  , a  , b  là hằng số ta có fax+bdx bằng.

  Tia tử ngoại được sử dụng

  Ở 1 loài thực vật, khi cho 2 thứ hoa thuần chủng hoa đỏ và hoa trắng lai với nhau thu được F1100% cây hoa đỏ. Khi cho cây F1lai phân tích thu được F2có tỷ suất : 1đỏ : 2 hồng : 1 trắng. Khi cho F1tự thụ phấn thu được F2với tỉ lệ kiểu hình là

  Tỉ lệ chết ở trẻ sơ sinh tụt giảm khá nhanh, một số trong những trong những căn bệnh truyền nhiễm được đẩy lùi là vì:

  Cho hàm số . Gọi M, N lần lượt là giá trị lớn số 1 và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [1;2]. Khi đó tích M.N bằng:

Chia Sẻ Link Down Có bao nhiêu phát biểu đúng Khi nói về đột biến cấu trúc NST miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Có bao nhiêu phát biểu đúng Khi nói về đột biến cấu trúc NST tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Có bao nhiêu phát biểu đúng Khi nói về đột biến cấu trúc NST miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Có bao nhiêu phát biểu đúng Khi nói về đột biến cấu trúc NST

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Có bao nhiêu phát biểu đúng Khi nói về đột biến cấu trúc NST vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Có #bao #nhiêu #phát #biểu #đúng #Khi #nói #về #đột #biến #cấu #trúc #NST

4428

Clip Có bao nhiêu phát biểu đúng Khi nói về đột biến cấu trúc NST Chi tiết ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Có bao nhiêu phát biểu đúng Khi nói về đột biến cấu trúc NST Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Có bao nhiêu phát biểu đúng Khi nói về đột biến cấu trúc NST Chi tiết miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Có bao nhiêu phát biểu đúng Khi nói về đột biến cấu trúc NST Chi tiết miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Có bao nhiêu phát biểu đúng Khi nói về đột biến cấu trúc NST Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Có bao nhiêu phát biểu đúng Khi nói về đột biến cấu trúc NST Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Có #bao #nhiêu #phát #biểu #đúng #Khi #nói #về #đột #biến #cấu #trúc #NST #Chi #tiết