Mẹo Hướng dẫn Có bao nhiêu cách chia 3 cái kẹo rất khác nhau cho 3 em nhỏ sao cho từng em được một chiếc 2022 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Có bao nhiêu cách chia 3 cái kẹo rất khác nhau cho 3 em nhỏ sao cho từng em được một chiếc 2022 được Update vào lúc : 2022-12-02 04:50:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

You đang tìm kiếm từ khóa Có bao nhiêu cách chia 3 cái kẹo rất rất khác nhau cho 3 em nhỏ sao cho từng em được một chiếc được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-02 04:50:06 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Quy tắc đếm là một bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề quan trọng trong Đại số tổng hợp, là nền tảng để những em hoàn toàn hoàn toàn có thể học tốt chương trình tổng hợp xác suất sau này. Hiểu được điều này, Chúng Tôi đã biên soạn lý thuyết của phần này và sẽ hướng dẫn những em làm bài tập toán lớp 11 trắc nghiệm phần quy tắc đếm. Hãy cùng theo dõi để học hỏi những phương pháp giải bài tập trắc nghiệm hiệu suất cao nhất nhé.

I. Lý thuyết cần nắm để giải bài tập toán lớp 11 – Quy tắc đếm
1. Quy tắc cộng:
2. Quy tắc nhân:
II. Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 11 – Phần quy tắc đếm

I. Lý thuyết cần nắm để giải bài tập toán lớp 11 – Quy tắc đếm

Để làm tốt những bài tập trắc nghiệm toán 11 phần quy tắc đếm những em cần nắm vững những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng sau này:

1. Quy tắc cộng:

Một việc làm sẽ tiến hành hoàn thành xong xong bởi một trong hai hành vi X hoặc Y. Nếu hành vi X có m cách thực thi, hành vi Y có n cách thực thi và không trùng với bất kể cách thực thi nào của X thì việc làm này sẽ đã có được m+n cách thực thi.

– Khi A và B là hai tập hợp hữu hạn, không giao nhau thì ta có:

n(AB) = n(A) + n(B)

– Khi A và B là hai tập hợp hữu hạn bất kỳ thì ta có:

n(AB) = n(A) + n(B) n(A B)

Chú ý: nếu A1,A2,…,An là những tập hợp hữu hạn và đôi một không giao nhau thì n(A1A2An) = n(A1) + n(A2)+…+n(An)

2. Quy tắc nhân:

Một việc làm được hoàn thành xong xong bởi hai hành vi liên tục là X và Y. Nếu hành vi X có m cách thực thi và ứng với hành vi Y có n cách thực thi thì có m.n cách hoàn thành xong xong việc làm.

Chú ý: Quy tắc nhân hoàn toàn hoàn toàn có thể mở rộng cho nhiều hành vi liên tục.

Các em cần phân biệt rõ hai quy tắc đếm này để khi vận dụng làm bài tập toán lớp 11 phần này sẽ không còn hề trở thành lúng túng và đạt kết quả cao nhất.

II. Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 11 – Phần quy tắc đếm

Dưới đấy là một số trong những trong những bài tập toán lớp 11 dạng trắc nghiệm về quy tắc đếm kèm theo phía dẫn giải. Các em hãy tự làm những bài tập trắc nghiệm môn toán lớp 11 này tiếp Từ đó mới xem hướng dẫn giải nhé.

Bài 1. Một lớp học có 20 học viên nữ và 17 học viên nam.

a) Có bao nhiêu cách chọn một học viên tham gia cuộc thi tìm hiểu về trái đất?

A. 23 B. 17

C. 37 D. 391

b) Có bao nhiêu cách chọn hai học viên tham gia hội trại Thành phố với Đk có cả nam và nữ?

A. 40 B. 340

C. 780 D. 1560

Hướng dẫn giải:

a) Theo quy tắc cộng có: 20 +17 = 37 cách chọn một học viên tham gia cuộc thi. Chọn đáp án C

b) Việc chọn hai học viên có cả nam và nữ phải tiến hành hai hành vi liên tục

Hành động 1: chọn một học viên nữ trong số 20 học viên nữ nên có 20 cách chọn

Hành động 2: chọn một học viên nam nên có 17 cách chọn

Theo quy tắc nhân, có 20*17=340 cách chọn hai học viên tham gia hội trại có cả nam và nữ. Chọn đáp án B

Câu 2. Một túi bóng có 20 bóng rất rất khác nhau trong số đó có 7 bóng đỏ, 8 bóng xanh và 5 bóng vàng.

a) Số cách lấy được 3 bóng khác màu là

A. 20

B. 280

C. 6840

D. 1140

b) Số cách lấy được 2 bóng khác màu là

A. 40

B. 78400

C. 131

D. 2340

Hướng dẫn giải:

a) Việc chọn 3 bóng khác màu phải tiến hành 3 hành vi liên tục: chọn một bóng đỏ trong 7 bóng đỏ nên có 7 cách chọn, tương tự có 8 cách chọn một bóng xanh và 5 cách chọn một bóng vàng. Áp dụng quy tắc nhân ta có: 7*8*5 = 280 cách. Vậy đáp án là B

b) Muốn lấy được 2 bóng khác màu từ trong túi đã cho xẩy ra những trường hợp sau:

– Lấy được một bóng đỏ và 1 bóng xanh: có 7 phương pháp để lấy 1 bóng đỏ và 8 phương pháp để lấy 1 bóng xanh. Do đó có 7*8 =56 cách lấy

– Lấy 1 bóng đỏ và 1 bóng vàng: có 7 cách lấy 1 bóng đỏ và 5 cách lấy 1 bóng vàng. Do đó co 7*5=35 cách lấy

– Lấy 1 bóng xanh và 1 bóng vàng: có 8 phương pháp để lấy 1 bóng xanh và 5 phương pháp để lấy 1 bóng vàng. Do đó có 8*5 = 40 phương pháp để lấy

– Áp dụng quy tắc cộng cho 3 trường hợp, ta có 56 + 35 +40 = 131 cách

Chọn đáp án là C

Câu 3. Từ những số 0,1,2,3,4,5 hoàn toàn hoàn toàn có thể lập được:

a) Bao nhiêu số có hai chữ số rất rất khác nhau và chia hết cho 5?

A. 25

B. 10

C. 9

D. 20

b) Bao nhiêu số có 3 chữ số rất rất khác nhau và chia hết cho 3?

A. 36

B. 42

C. 82944

D. Một kết quả khác

Hướng dẫn giải:

Gọi tập hợp A = 0,1,2,3,4,5

a) Số tự nhiên có hai chữ số rất rất khác nhau có dạng: ab (a 0; a,b A, a b)

Do đó ab chia hết cho 5 nên b = 0 hoặc b = 5

Khi b = 0 thì có 5 cách chọn a ( vì a 0)

Khi b = 5 thì có 4 cách chọn a ( vì a b và a 0)

Áp dụng quy tắc cộng, có toàn bộ 5 + 4 = 9 số tự nhiên cần tìm. Chọn đáp án là C.

b) Số tự nhiên có ba chữ số rất rất khác nhau có dạng

Ta có chia hết cho 3 (a+b+c) chia hết cho 3 (*)

Trong A có những bộ chữ số thỏa mãn nhu cầu nhu yếu (*) là:

(0,1,2);(0,1,5);(0,2,4);(1,2,3);(1,3,5);(2,3,4);(3,4,5)

Mỗi bộ có ba chữ số rất rất khác nhau và khác 0 nên ta viết được 3*2*1 =6 số có ba chữ số chia hết cho 3

Mỗi bộ có ba chữ số rất rất khác nhau và có một chữ số 0 nên ta viết được 2*2*1 = 4 số có ba chữ số chia hết cho 3

Vậy theo quy tắc cộng ta có: 6*4 +4*3 =36 số có 3 chữ số chia hết cho 3

Chọn đáp án là A

Câu 4: Cho dãy a1, a2, a3, a4, mỗi ai chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1. Hỏi có bao nhiêu dãy như vậy?

A. 8

B. 16

C. 70

D. 1680

Hướng dẫn giải:

Mỗi ai chỉ nhận hai giá trị (0 hoặc 1).

Theo quy tắc nhân số dãy a1, a2, a3, a4, là 2×2×2×2=16

Chọn đáp án: B

Câu 5: Trong một lớp học có 20 học viên nam và 25 học viên nữ. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn 2 học viên; 1 nam và 1 nữ tham gia đội cờ đỏ. Hỏi giáo viên chủ nhiệm có bao nhiêu cách chọn?

A. 44

B. 946

C. 480

D. 1892

Hướng dẫn giải:

Có 20 cách chọn bạn học viên nam và 24 cách chọn bạn học nữ. Áp dụng quy tắc nhân 20×24= 480 cách chọn hai bạn (1 nam 1 nữ) tham gia đội cờ đỏ.

Chọn đáp án C.

Câu 6: Trên giá sách có 5 quyển sách Tiếng Anh, 6 quyển sách Toán và 8 quyển sách Tiếng Việt. Các quyển sách này là rất rất khác nhau.

a) Có bao nhiêu cách chọn một quyển sách là:

A. 19

B. 240

C. 6

D. 8

b) Có bao nhiêu cách chọn 3 quyển sách khác môn học là:

A. 19

B. 240

C. 969

D. 5814

c) Có bao nhiêu cách chọn 2 quyển sách khác môn học là:

A. 38

B. 171

C. 118

D. 342

Hướng dẫn giải:

a. Số cách chọn một quyển sách là 5+6+8=19

Chọn đáp án: A

b. Số cách chọn 3 quyển sách là 5×6×8=240

Chọn đáp án: B

c. Số cách chọn 2 quyển sách khác môn học là: 5×6+5×8+6×8=118.

Chọn đáp án: C

Câu 7: Có bao nhiêu số chẵn có hai chữ số?

A. 14

B. 45

C. 15

D. 50

Hướng dẫn giải:

Số chẵn có hai chữ số có dạng:

Có 9 cách chọn a (từ là một trong đến 9) và có 5 cách chọn b(là 0,2,4,6,8). Vậy toàn bộ có 9×5=45 số.

Chọn đáp án: B

Câu 8: Có bao nhiêu số lẻ có hai chữ số rất rất khác nhau?

A. 40

B. 13

C. 14

D. 45

Hướng dẫn giải:

Số lẻ có hai chữ số rất rất khác nhau có dạng

Có 5 cách chọn b là một trong,3,5,7,9. ứng với mỗi cách chọn b sẽ đã có được 8 cách chọn a (trừ 0 và b). Áp dụng quy tắc nhân có toàn bộ 5*8=40 số.

Chọn đáp án: A.

Trên đấy là lý thuyết và bài tập toán lớp 11 phần quy tắc đếm. Cảm ơn những em đã theo dõi tài liệu này. Chúc những em học tập tốt.

Reply

7

0

Chia sẻ

Share Link Down Có bao nhiêu cách chia 3 cái kẹo rất rất khác nhau cho 3 em nhỏ sao cho từng em được một chiếc miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Có bao nhiêu cách chia 3 cái kẹo rất rất khác nhau cho 3 em nhỏ sao cho từng em được một chiếc tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Có bao nhiêu cách chia 3 cái kẹo rất rất khác nhau cho 3 em nhỏ sao cho từng em được một chiếc miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Có bao nhiêu cách chia 3 cái kẹo rất rất khác nhau cho 3 em nhỏ sao cho từng em được một chiếc

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Có bao nhiêu cách chia 3 cái kẹo rất rất khác nhau cho 3 em nhỏ sao cho từng em được một chiếc vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Có #bao #nhiêu #cách #chia #cái #kẹo #khác #nhau #cho #nhỏ #sao #cho #mỗi #được #một #cái

4432

Review Có bao nhiêu cách chia 3 cái kẹo rất khác nhau cho 3 em nhỏ sao cho từng em được một chiếc 2022 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Có bao nhiêu cách chia 3 cái kẹo rất khác nhau cho 3 em nhỏ sao cho từng em được một chiếc 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Có bao nhiêu cách chia 3 cái kẹo rất khác nhau cho 3 em nhỏ sao cho từng em được một chiếc 2022 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Có bao nhiêu cách chia 3 cái kẹo rất khác nhau cho 3 em nhỏ sao cho từng em được một chiếc 2022 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Có bao nhiêu cách chia 3 cái kẹo rất khác nhau cho 3 em nhỏ sao cho từng em được một chiếc 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Có bao nhiêu cách chia 3 cái kẹo rất khác nhau cho 3 em nhỏ sao cho từng em được một chiếc 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Có #bao #nhiêu #cách #chia #cái #kẹo #khác #nhau #cho #nhỏ #sao #cho #mỗi #được #một #cái