Mẹo Hướng dẫn Chuyên de quang hợp ở thực vật Sinh học 11 Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Chuyên de quang hợp ở thực vật Sinh học 11 được Update vào lúc : 2022-01-23 15:04:23 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nhóm biên soạn: TRƯỜNG THPT ATK TÂN TRÀO

Nhóm phản biện: TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ ATK SƠN DƯƠNG

CHUYÊN ĐỀ: QUANG HỢP Ở THỰC VẬT

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

– Nêu được khái niệm quang hợp.

– Trình bày được vai trò của quy trình quang hợp ở thực vật.

– Trình bày được điểm lưu ý hình thái của lá thích nghi với hiệu suất cao quang hợp.

– Liệt kê được những sắc tố quang hợp và nêu hiệu suất cao hầu hết của những sắc tố quang hợp.

– Trình bày được quy trình quang hợp ở thực vật C3 (thực vật ôn đới) gồm có pha sáng và pha tối.

– Trình bày được điểm lưu ý của thực vật C4: sống ở khí hậu nhiệt đới gió mùa, cấu trúc lá có tế bào bao bó mạch, có hiệu suất cao.

– Nêu được thực vật CAM mang điểm lưu ý của cây ở vùng sa mạc, có năng suất thấp.

– Phân biệt được ảnh hưởng của cường độ ánh sáng và quang phổ đến quang hợp.

– Mô tả được mối phụ thuộc của cường độ quang hợp vào nồng độ CO2.

– Nêu được vai trò của nước riêng với quang hợp.

– Trình bày được sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến cường độ quang hợp.

– Nêu được vai trò của những ion khoáng riêng với quang hợp.

– Trình bày được quan hệ Một trong những yếu tố đến quang hợp.

– Trình bày được vai trò quyết định hành động của quang hợp riêng với năng suất cây trồng.

– Nêu được những giải pháp nâng cao năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển và tinh chỉnh cường độ quang hợp.

2. Kĩ năng:

– Rèn luyện kĩ năng phân tích, khái quát hóa.

3. Thái độ:

– Học sinh có hứng thú học tập ,tìm tòi và lý giải được một số trong những hiện tượng kỳ lạ trong tự nhiên.

II. Kiến thức cơ bản:

A. Quang hợp ở thực vật:

I. Khái niệm:

1.Quang hợp là gì?

– Quang hợp ở thực vật là quy trình trong số đó nguồn tích điện ánh sáng mặt trời được diệp lục hấp thụ để tạo ra cacbohiđrat và ôxi từ khí CO2 và H2O.

– Phương trình tổng quát:

ASMT

6CO2 + 12H2O C6H12O6 + 6O2 + 6H2O

DL

2. Vai trò của quang hợp:

– Tạo chất hữu cơ phục vụ cho việc sống trên trái đất và là nguồn nguyên vật tư cho công nghiệp, dược liệu cho y học.

– Biến đổi và tích luỹ nguồn tích điện (nguồn tích điện vật lí thành nguồn tích điện hoá học)

– Hấp thụ CO2 và thải O2 điều hòa không khí.

II. LÁ LÀ CƠ QUAN QUANG HỢP:

1. Hình thái giải phẫu của lá thích nghi với hiệu suất cao quang hợp:

* Hình thái:

– Diện tích mặt phẳng lớnđể hấp thụ được nhiều tia sáng.

– Phiến lá mỏng dính thuận tiện cho khí khuếch tán vào và ra được thuận tiện và đơn thuần và giản dị.

– Trong lớp biểu bì của mặt lá có khí khổng tương hỗ cho khí CO2 khuếch tán vào bên trong lá đến lục lạp.

2. Lục lạp là bào quan quang hợp:

+ Cấu tạo:

– Lục lạp có màng kép, bên trong là những túi tilacôit xếp chồng lên nhau gọi là grana.

– Nằm giữa màng trong của lục lạp và màng tilacôit là chất nền (strôma).

+ Chức năng:

– Màng tilacôit là nơi phân loại hệ sắc tố quang hợp, nơi xẩy ra những phản ứng của pha sáng.

– Xoang tilacôit là nơi xẩy ra những phản ứng quang phân li nước và quy trình tổng hợp ATP trong quang hợp.

– Chất nền là nơi xẩy ra những phản ứng của pha tối quang hợp.

3. Hệ sắc tố quang hợp:

– Thành phần của hệ sắc tố gồm có diệp lục và carôtenôit.

Diệp lục có 2 loại là DL a và DL b.

Carôtenôit là nhóm sắc tố phụ quang hợp gồm carôten và xantôphyl.

– Vai trò của chất diệp lục là hấp thụ và chuyển hoá nguồn tích điện quang năng thành hoá năng trong ATP và NADPH và carôtenôit là hấp thụ và chuyển nguồn tích điện cho diệp lục theo sơ đồ: carôtenôit ® diệp lục b ® diệp lục a ® diệp lục a TT phản ứng.

Lưu ý: chỉ có diệp lục a (P680 và P700) nằm ở vị trí TT phảm ứng quang hợp mới trực tiếp tham gia vào sự chuyển hoá nguồn tích điện quang năng thành hoá năng trong ATP và NADPH.

B. QUANG HỢP Ở THỰC VẬT C3, C4 VÀ CAM:

I. THỰC VẬT C3 :

1. Pha sáng:

– Khái niệm: Pha sáng là pha chuyển hóa nguồn tích điện của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành nguồn tích điện của những link hóa học trong ATP và NADPH.

– Nơi trình làng: trên màng tilacôit, giống nhau ở những thực vật.

– Nguyên liệu: H2O và ánh sáng.

– Sản phẩm: ATP, NADPH và O2

– Trong pha sáng trình làng quy trình quang phân li nước, theo sơ đồ phản ứng:

Ánh sáng

2H2O 4H+ + 4e + O2

Diệp lục

2. Pha tối: (pha cố định và thắt chặt CO2)

– Nơi trình làng: chất nền (strôma) của lục lạp.

– Nguyên liệu: CO2 , ATP và NADPH

– Sản phẩm: Cacbohiđrat

– Thực vật C3 pha tối thực thi bằng quy trình Canvin gồm 3 quy trình chính:

+ Giai đoạn cố định và thắt chặt CO2 (cacbôxil hoá):

chất nhận CO2 thứ nhất là RiDP (ribulôzơ- 1,5- điphôtphat)

3 RiDP + 3 CO2 ® 6 APG

Sản phẩm cố định và thắt chặt CO2 thứ nhất là APG (axit phôtpho glixêric – thành phầm 3C).

+ Giai đoạn khử: với việc tham gia của 6ATP và 6NADPH:

6APG ® 6AlPG

+ Giai đoạn tái sinh chất nhận RiDP và tạo đường với việc tham gia của 3 ATP:

5AlPG ® 3RiDP

1AlPG ® Tham gia tạo C6H12O6

– Sản phẩm ở đầu cuối: Cacbohiđrat

II. THỰC VẬT C4 :

Đặc điểm của thực vật C4: sống ở khí hậu nhiệt đới gió mùa và cận nhiệt đới gió mùa, khí hậu nóng ẩm kéo dãn, cấu trúc lá có tế bào bao bó mạch. Thực vật C4 có những ưu việt hơn thực vật C3 : có cường độ quang hợp cao hơn, điểm bù CO2 thấp hơn, nhu yếu nước thấp hơn, thoát hơi nước thấp hơn nên có năng suất cao hơn.

III. THỰC VẬT CAM:

Đặc điểm của thực vật CAM: sống ở vùng sa mạc, Đk khô hạn kéo dãn. Vì lấy được ít nước nên tránh mất nước do thoát hơi nước cây đóng khí khổng vào ban ngày và nhận CO2 vào ban đêm khi khí khổng mở ® có năng suất thấp.

C. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP:

I- ÁNH SÁNG:

1. Cường độ ánh sáng:

– Cường độ ánh sáng tăng dần tới điểm bão hoà thì cường độ quang hợp tăng dần, từ điểm bão hòa trở đi, cường độ AS tăng thì cường độ quang hợp giảm dần.

2. Quang phổ của ánh sáng:

– Cây quang hợp mạnh nhất ở miền ánh sáng đỏ tiếp theo đó là miền ánh sáng xanh tím.

– Tia lục thực vật không quang hợp.

– Các tia sáng xanh tím kích thích sự tổng hợp những axit amin, prôtêin.

– Các tia sáng đỏ xúc tiến quy trình tổng hợp cacbohiđrat.

II. NỒNG ĐỘ CO2:

Nồng độ CO2 tăng dần tới điểm bão hoà thì cường độ quang hợp tăng dần; từ điểm bão hoà trở đi, nồng độ CO2 tăng thì cường độ quang hợp giảm dần.

III. NƯỚC:

Hàm lượng nước trong không khí, trong lá, trong đất ảnh hưởng đến quy trình thoát hơi nước ® ảnh hưởng đến độ mở khí khổng ® ảnh hưởng đến vận tốc hấp thụ CO2 vào lục lạp ® ảnh hưởng đến cường độ quang hợp.

IV. NHIỆT ĐỘ:

– Nhiệt độ ảnh hưởng đến những phản ứng enzim trong pha sáng và pha tối của quang hợp.

– Khi nhiệt độ tăng đến nhiệt độ tối ưu thì cường độ quang hợp tăng rất nhanh, thường đạt cực lớn ở 25 – 35oC rồi tiếp theo đó tụt giảm.

V. NGUYÊN TỐ KHOÁNG:

Các nguyên tố khoáng ảnh hưởng đến quy trình tổng hợp những sắc tố quang hợp, enzim quang hợp, điều tiết độ mở khí khổng cho CO2 khuếch tán vào lá, liên qua đến quang phân li nước

® ảnh hưởng đến cường độ Q..Hợp

VI. TRỒNG CÂY DƯỚI ÁNH SÁNG NHÂN TẠO:

– Sử dụng ánh sáng của nhiều chủng loại đèn thay cho ánh sáng mặt trời để trồng cây trong nhà có mái che, trong phòng

– Trồng cây dưới ánh sáng tự tạo giúp con người khắc phục được điềukiện bất lợi của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

D. QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG

I. QUANG HỢP QUYẾT ĐỊNH NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG:

– Phân tích thành phần hoá học những thành phầm cây trồng có: C chiếm 45%, O chiếm 42%, H chiếm 6,5%. Tổng 3 nguyên tố này chiếm 90 – 95% (lấy từ CO2 và H2O thông qua quy trình quang hợp), phần còn sót lại 5 10% là những nguyên tố khoáng ® Quang hợp quyết định hành động năng suất cây trồng.

– Một số khái niệm liên quan đến năng suất cây trồng:

+ Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời hạn sinh trưởng của cây.

+ Năng suất kinh tế tài chính là khối lượng chất khô được tích luỹ trong cơ quan (hạt, củ, quả, lá, …) chứa những thành phầm có mức giá trị kinh tế tài chính riêng với con người của từng loài cây.

II.TĂNG NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG THÔNG QUA SỰ ĐIỀU KHIỂN QUANG HỢP:

1. Tăng diện tích s quy hoạnh lá:

– Tăng diện tích s quy hoạnh lá hấp thụ ánh sáng là tăng diện tích s quy hoạnh quang hợp dẫn đến tăng tích luỹ chất hữu cơ trong cây và tăng năng suất cây trồng.

– Các giải pháp để tăng diện tích s quy hoạnh lá: vận dụng những giải pháp nông sinh như bón phân, tưới nước hợp lý, thực thi kĩ thuật chăm sóc phù phù thích hợp với giống và loài cây trồng.

2. Tăng cường độ quang hợp:

– Cường độ quang hợp là chỉ số thể hiện hiệu suất hoạt động và sinh hoạt giải trí của cỗ máy quang hợp (lá).

– Điều khiển hoạt động và sinh hoạt giải trí quang hợp của lá bằng phương pháp vận dụng những giải pháp kĩ thuật nông sinh như phục vụ nước, bón phân, chăm sóc hợp lý, … hoàn toàn có thể tăng quang hợp

– Tuyển chọn và tạo mới những giống cây trồng có cường độ quang hợp cao.

3. Tăng thông số kinh tế tài chính:

– Tuyển chọn những giống cây có sự phân loại thành phầm quang hợp vào những bộ phận có mức giá trị kinh tế tài chính (hạt, củ, quả, lá, …) với tỉ lệ cao.

– Các giải pháp nông sinh (như bón phân hợp lý).

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG:

Câu 1: Tại sao quang hợp có vai trò quyết định hành động riêng với việc sống trên trái đất?

Trả lời:

Vì thành phầm quang hợp là nguồn khởi nguyên phục vụ thức ăn, nguồn tích điện cho việc trái đất và là nguồn phục vụ nguyên vật tư cho công nghiệp, dược liệu cho con người

Câu 2: Đặc điểm bên phía ngoài của lá cây xanh thích nghi với hiệu suất cao quang hợp ra làm sao?

Trả lời:

– Bên ngoài:

+ Diện tích mặt phẳng lớn hấp thụ những tia sáng.

+ Phiến lá mỏng dính thuận tiện cho khí khuếch tán vào và ra được rễ dàng.

+ Trong lớp biểu bì của mặt lá có khí khổng giúp khí CO2 khuếch tán vào bên trong lá đến lục lạp.

Câu 3: So sánh những con phố C3, C4 và CAM?

Trả lời:

Chỉ tiêu SS

Con đường C3

Con đường C4

Con đường CAM

Giống nhau

Đều có quy trình Canvin, tạo ra AlPG rồi từ đó tạo thành nên những hợp chất cacbohiđrat, axit amin, prôtêin, lipit.

Khác nhau

-Nhóm TV

Đa số thực vật

Một số TV ở vùng nhiệt đới gió mùa, cận nhiệt đới gió mùa: ngô, rau dền, mía

Những loài thực vật mọng nước

-Chất nhận CO2 thứ nhất

Ribulôzơ-1,5-diP

PEP

PEP

-Sản phẩm ổn định thứ nhất

APG (hợp chất 3C)

AOA (hợp chất 4C)

AOA (hợp chất 4C)

-Thời gian cố định và thắt chặt CO2

Chỉ có một quy trình vào ban ngày

Cả 2 quy trình vào ban ngày

Giai đoạn 1 vào ban đêm, quy trình 2 vào ban ngày

-Các tế bào quang hợp

Tế bào nhu mô

Tế bào nhu mô và tế bào bao bó mạch

Tế bào nhu mô

-Các loại lục lạp

1

2

1

Câu 4: Một cây trồng tích lũy tinh bột, anh chị sẽ làm gì cho cây đạt năng suất cao nhất thông qua điều khiển và tinh chỉnh quang hợp?

Trả lời:

Biện pháp điều khiển và tinh chỉnh quang hợp

– Chiếu ánh sáng đỏ, cường độ bằng điểm bão hòa

– Nồng độ CO2 bằng điểm bão hòa

– Nhiệt độ thích hợp

– Nước đủ

Câu 5: Phân biệt điểm bù ánh sáng và điểm bão hòa ánh sáng trong quy trình quang hợp?

Trả lời:

-Điểm bù về ánh sáng: là yếu tố của cường độ ánh sáng để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp của cây bằng nhau

-Điểm bão hòa về ánh sáng: là yếu tố của cường độ ánh sáng để cường độ quang hợp đạt cực lớn. Điểm bão hòa về ánh sáng của quang hợp thay đổi tùy từng loại thực vật.

Ví dụ: cây ưa bóng có điểm bão hòa ánh sáng thấp hơn cây ưa sáng.

Câu 7:Phân tích mối liên hệ giữa cường độ quang phù thích hợp với cường độ ánh sáng

Trả lời:

Quan hệ giữa quang hợp và cường độ ánh sáng:

-Ánh sáng là yếu tố kiện cơ bản để cây tiến hành quang hợp.

-Cây hoàn toàn có thể quang hợp ở cường độ ánh sáng tối thiểu rất thấp như ánh sáng vào lúc hoàng hôn, ánh sáng đèn điện yếu, Từ cường độ ánh sáng tối thiểu, nếu tăng dần cường độ ánh sáng thì cường độ quang hợp tăng dẫn tới điểm bão hòa ánh sáng. Từ điểm bão hòa ánh sáng nếu tiếp tục tăng cường mức độ ánh sáng thì cường độ quang hợp không tăng rồi giảm dần.

-Nếu cùng một cường độ chiếu sáng thì ánh sáng đơn sắc red color có hiệu suất cao quang hợp to nhiều hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh.

IV. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:

Nhận biết:

Câu 1. Khái niệm quang hợp nào dưới đấy là đúng?

A. Quang hợp là quy trình mà thực vật sử dụng nguồn tích điện ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ chất vô cơ (chất khoáng và nước).

B. Quang hợp là quy trình mà thực vật có hoa sử dụng nguồn tích điện ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ chất vô cơ (CO2 và nước).

C. Quang hợp là quy trình mà thực vật sử dụng nguồn tích điện ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường galactôzơ) từ chất vô cơ (CO2 và nước).

D. Quang hợp là quy trình mà thực vật sử dụng nguồn tích điện ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường lactozơ) từ chất vô cơ (CO2 và nước).

Câu 2. Phương trình tổng quát của quy trình quang hợp là

Năng lượng ánh sáng

A. 6CO2 + 12 H2O C6H12O6 + 6 O2 + 6H2O

Hệ sắc tố

Năng lượng ánh sáng

B. 6CO2 + 12 H2O C6H12O6 + 6 O2

Hệ sắc tố

Năng lượng ánh sáng

C. CO2 + H2O C6H12O6 + O2 + H2O

Hệ sắc tố

Năng lượng ánh sáng

D. 6CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 O2 + 6H2

Hệ sắc tố

Câu 3. Bào quan thực thi hiệu suất cao quang hợp là

A. ti thể. B. lạp thể. B. lục lạp. D. nhân.

Câu 4. Cơ quan thực thi hiệu suất cao quang hợp ở thực vật là

A. cành. B. rễ. C. thân. D. lá.

Câu 5. Sắc tố tham gia trực tiếp vào chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong thành phầm quang hợp ở cây xanh là

A. diệp lục a. B. diệp lục b.

C. diệp lục a, b. D. diệp lục a, b và carôtenôit.

Câu 6. Nhiệt độ tối ưu nhất cho quy trình quang hợp là

A. 150C -> 250.C. B. 350 C -> 450 C.

C. 450 C -> 550 C. D. 250 C -> 350 C.

Câu 7. Các chất hữu cơ trong cây hầu hết được tạo ra từ

A. H2O. B. CO2 . C. những chất khoáng. D. nitơ.

Câu 8. Tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển và tinh chỉnh quang hợp là

A. tăng diện tích s quy hoạnh lá.

B. tăng cường mức độ quang hợp.

C. tăng thông số kinh tế tài chính.

D. tăng diện tích s quy hoạnh lá, tăng cường mức độ quang hợp, tăng thông số kinh tế tài chính.

Câu 9. Bước sóng ánh sáng có hiệu suất cao nhất riêng với quy trình quang hợp là

A. xanh lục. B. vàng. C. đỏ. D. da cam.

Câu 10. Quang hợp quyết định hành động bao nhiêu Phần Trăm năng suất của cây trồng?

A .Quang hợp quyết định hành động 90 95% năng suất của cây trồng.

B. Quang hợp quyết định hành động 80 85% năng suất của cây trồng.

C. Quang hợp quyết định hành động 60 65% năng suất của cây trồng.

D. Quang hợp quyết định hành động 70 75% năng suất của cây trồng

Câu 11. Cường độ ánh sáng tăng thì

A. ngừng quang hợp. B.quang hợp giảm.

C. quang hợp tăng. D. quang hợp đạt tới cực lớn.

Thông hiểu

Câu 12. Vì sao lá cây có màu xanh lục?

A. Vì diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

B. Vì diệp lục b hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

C. Vì nhóm sắc tố phụ (carootênôit) hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

D. Vì hệ sắc tố không hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

Câu 13. Cấu tạo ngoài nào của lá thích nghi với hiệu suất cao hấp thụ được nhiều ánh sáng?

A.Có cuống lá. B. Có diện tích s quy hoạnh mặt phẳng lớn.

C. Phiến lá mỏng dính. D. Các khí khổng triệu tập ở mặt dưới.

Câu 14. Kết quả nào sau này không đúng thời cơ đưa cây ra ngoài sáng, lục lạp trong tế bào khí khổng tiến hành quang hợp?

A. Làm tăng hàm lượng đường.

B. Làm thay đổi nồng độ CO2 và pH.

C. Làm cho hai tế bào khí khổng hút nước, trương nước và khí khổng mở.

D. Làm giảm áp suất thẩm thấu trong tế bào.

Câu 15. Nước ảnh hưởng ra làm sao đến quang hợp?

A. Là nguyên vật tư quang hợp. B. Điều tiết khí khổng.

C. Ảnh hưởng đến quang phổ. D. Là nguyên vật tư quang hợp và điều tiết khí khổng.

Câu 16. Giai đoạn quang hợp thực sự tạo ra C6H12C6 ở cây mía là

A. quang phân li nước. B. quy trình CanVin.

C. pha sáng. D. pha tối.

Câu 17. Các tia sáng tím kích thích

A. sự tổng hợp cacbohiđrat. B. sự tổng hợp lipit.

C. sự tổng hợp ADN. D. sự tổng hợp prôtêin.

Câu 18. Ý nào dưới đây không đúng với quy trình canvin?

A. Cần ADP. B. Giải phóng ra CO2.

C. Xảy ra vào ban đêm. D. Sản xuất C6H12O6 (đường).

Câu 19. Nếu cùng cường độ chiếu sáng thì

A. ánh sáng đơn sắc red color sẽ có được hiệu suất cao quang hợp kém hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím.

B. ánh sáng đơn sắc red color sẽ có được hiệu suất cao quang hợp bằng ánh sáng đơn sắc màu xanh tím.

C. ánh sáng đơn sắc red color sẽ có được hiệu suất cao quang hợp to nhiều hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím.

D. ánh sáng đơn sắc red color sẽ có được hiệu suất cao quang hợp nhỏ hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh lam.

Câu 20. Sự hoạt động và sinh hoạt giải trí của khí khổng ở thực vật CAM có tác dụng hầu hết là

A. tăng cường quang hợp. B. hạn chế sự mất nước.

C. tăng cường sự hấp thụ nước của rễ. D. tăng cường CO2 vào lá.

Câu 21. Trong quy trình quang hợp, cây lấy nước hầu hết nhờ

A. nước thoát ra ngoài theo lỗ khí được hấp thụ lại.

B. nước được rễ cây hút từ đất đưa lên lá qua mạch gỗ của thân và gân lá.

C. nước được tưới lên lá thẩm thấu qua lớp tế bào biểu bì vào lá.

D. nước trong không khí được hấp thụ vào lá qua lỗ khí.

Câu 22. Về bản chất pha sáng của quy trình quang hợp là

A. Pha ôxy hoá nước để sử dụng H+, CO2 và điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.

B. Pha ôxy hoá nước để sử dụng H+ và điện tử cho việc hình thành ADP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.

C. Pha ôxy hoá nước để sử dụng H+ và điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.

D. Pha khử nước để sử dụng H+ và điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.

Câu 23. Mối quan hệ giữa cường độ ánh sáng và nồng độ CO2 có ảnh hưởng đến quy trình quang hợp ra làm sao?

A. Trong Đk cường độ ánh sáng thấp, tăng nồng độ CO2 thuận tiện cho quang hợp.

B. Trong Đk cường độ ánh sáng thấp, giảm nồng độ CO2 thuận tiện cho quang hợp.

C. Trong Đk cường độ ánh sáng cao, giảm nồng độ CO2 thuận tiện cho quang hợp.

D. Trong Đk cường độ ánh sáng cao, tăng nồng độ CO2 thuận tiện cho quang hợp.

Vận dụng:

Câu 24. Vì sao thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật C­3?

A. Tận dụng được nồng độ CO­2. B. Tận dụng được ánh sáng cao.

C. Nhu cầu nước thấp. D. Không có hô hấp sáng.

Câu 25: Nhờ điểm lưu ý nào mà tổng diện tích s quy hoạnh của lục lạp to nhiều hơn diện tích s quy hoạnh lá chứa chúng?

A. Do số lượng lục lạp trong lá quá rộng.

B. Do lục lạp có hình khối bầu dục làm tăng diện tích s quy hoạnh tiếp xúc lên nhiều lần.

C. Do lá có hình phiến mỏng dính, còn tế bào lá chứa lục lạp có hình khối.

D. Do lục lạp được sản sinh liên tục trong lá.

Câu 26. Sự giống nhau về bản chất giữa con phố CAM và con phố C4 là

I. thành phầm ổn định thứ nhất là AOA, axit malic.

II. chất nhận CO2 là PEP.

III. gồm quy trình C4 và quy trình CanVin.

IV. thành phầm ổn định thứ nhất là Rib- 1,5- điP.

A. I. B. I, II. C. I, II, III. D. I, II, III, IV.

Câu 27. Cây C3 và một cây C4 được đặt trong cùng một chuông thủy tinh kín dưới ánh sáng. Nồng độ CO2 thay đổi ra làm sao trong chuông?

A. Không thay đổi. B. Giảm tới điểm bù cây C3.

C. Giảm tới điểm bù cây C3. D. Nồng độ CO2 tăng

Câu 28. Điểm giống nhau trong quy trình cố định và thắt chặt CO2 ở nhóm thực vật C3, C4 và CAM là

A. quy trình Canvin xẩy ra ở tế bào nhu mô thịt lá.

B. chất nhận CO2 thứ nhất ribulozơ- 1,5 diP.

C. thành phầm thứ nhất của pha tối là APG.

D. có 2 loại lục lạp.

Câu 29. Khi nhiệt độ cao và lượng ôxi hòa tan cao hơn lượng CO2 trong lục lạp, sự tăng trưởng không giảm ở cây

A. lúa mì. B. dưa hấu.

C. cây lúa. D. mía.

Câu 30: Điểm bão hoà ánh sáng là

A. cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt cực lớn.

B. cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt cực tiểu.

C. cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt tới trung bình.

D. cuờng độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt trên mức trung bình.

://.youtube/watch?v=5dleK49yfPk

Reply
1
0
Chia sẻ

4339

Clip Chuyên de quang hợp ở thực vật Sinh học 11 ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Chuyên de quang hợp ở thực vật Sinh học 11 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Chuyên de quang hợp ở thực vật Sinh học 11 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Tải Chuyên de quang hợp ở thực vật Sinh học 11 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Chuyên de quang hợp ở thực vật Sinh học 11

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Chuyên de quang hợp ở thực vật Sinh học 11 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Chuyên #quang #hợp #ở #thực #vật #Sinh #học