Contents

Mẹo Hướng dẫn Chủ đề ngữ pháp tiếng anh thi tốt nghiệp Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Chủ đề ngữ pháp tiếng anh thi tốt nghiệp được Update vào lúc : 2022-03-26 16:24:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Chủ đề ngữ pháp tiếng anh thi tốt nghiệp được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-26 16:24:09 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

I. Các thì trong tiếng Anh
1. Giới thiệu chung
2. Thì hiện tại đơn (Simple Present)
3. Thì hiện tại tiếp nối (Present Continuous)
4. Thì hiện tại hoàn thành xong xong (Present Perfect)
5. Thì hiện tại hoàn thành xong xong tiếp nối (Present Perfect Continuous)
6. Thì quá khứ đơn (Simple Past)
7. Thì quá khứ tiếp nối (Past Continuous Tense)
8. Quá khứ hoàn thành xong xong (Past Perfect)
9. Quá khứ hoàn thành xong xong tiếp nối (Past Perfect Continuous)
10. Tương lai đơn (Simple Future)
11. Thì tương lai tiếp nối (Future Continuous)
12. Thì tương lai hoàn thành xong xong (Future Perfect)
13. Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn (Future Perfect Continuous)
II. Gerund and infinitive – Các dạng thức của động từ
1. Gerund (Danh động từ)
2. To-Infinitive
1. Đặc điểm chung của động từ khuyết thiếu
2. Các động từ khuyết thiếu thường gặp
IV. Types of Words – Các loại từ
1. Nouns: Danh từ
2. Pronouns: Đại từ
3. Verbs: Động từ
4. Adjective: Tính từ
5. Adverb: Trạng từ
6. Prepositions: Giới từ
7. Conjunctions: Liên từ
V. Comparison – So sánh trong Tiếng Anh
1. Equal Comparison: So sánh ngang bằng
2. Comparative: So sánh hơn
3. Superlative: So sánh nhất
4. Douple Comparative: So sánh kép
VI. Passive Voice – Câu Bị động
1. Cấu trúc câu bị động
2. Cách chuyển từ câu dữ thế dữ thế chủ động sang câu bị động
VII. Reported speech – Câu gián tiếp
1. Phân biệt câu trực tiếp – câu gián tiếp trong tiếng Anh
2. Cách chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp
VIII. Conditional sentences – Câu Đk
1. Conditional sentences type 1: Câu Đk loại 1
2. Conditional sentences type 2: Câu Đk loại 2
3. Conditional sentences type 3: Câu Đk loại 3
IX. WISH / IF ONLY – Câu điều ước
1. Câu ước loại 1: “Wish” trong tương lai
2. Câu ước loại 2: “Wish” ở hiện tại
3. Câu ước loại 3: “Wish” ở quá khứ
1. Các trường hợp luôn chia động từ số ít
2. Các trường hợp luôn chia động từ số nhiều
XI. Inversions – Đảo ngữ
1. Đảo ngữ với No và Not        
2. Đảo ngữ với những trạng từ phủ định
3. Đảo ngữ với ONLY    
4. Đảo ngữ với những cụm từ có No 
5. Đảo ngữ với SO và SUCH    
6. Đảo ngữ với NOT UNTIL/TILL (THEN/LATER)      
7. Đảo ngữ với NEITHER/NOR và SO       
8. Đảo ngữ với câu Đk    
9. Đảo ngữ sau những trạng từ chỉ phương hướng hoặc vị trí
XII. Clauses – Mệnh đề
1. Mệnh đề tính ngữ
2. Mệnh đề trạng ngữ
3. Mệnh đề danh từ
XIII. Phonetics – Ngữ âm
1. Nguyên âm tiếng Anh
2. Phụ âm tiếng Anh

Tiếng Anh là một trong trong 3 môn thi chính thức trong kì thi THPT Quốc gia. Vì vậy nếu muốn nắm chắc ngữ pháp tiếng Anh luyện thi THPT Quốc gia thì những em cần một phương pháp học tiếng Anh đúng đắn và một chuỗi khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống ngữ pháp theo trình tự.

Bài viết dưới đây, ieltscaptoc sẽ phục vụ cho những em khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống ngữ pháp tiếng Anh quan trọng để luyện thi THPT Quốc gia.

I. Các thì trong tiếng Anh

1. Giới thiệu chung

Thì (tense) trong tiếng Anh là thuật ngữ dùng để xác lập thời hạn đã xẩy ra, đang xẩy ra hoặc dự kiến sẽ xẩy ra một yếu tố, hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ, hành vi,… nào đó. 

12 Thì cơ bản trong tiếng Anh

Thì đi liền với chủ ngữ và động từ (động từ tobe theo ngôi khi phối hợp danh từ, tính từ hoặc động từ thường) dùng để chỉ về một trạng thái của động từ trong câu xẩy ra trong mức chừng thời hạn nào đó hoặc đã xẩy ra, dự kiến xẩy ra, luôn xẩy ra,…

Các loại thì trong tiếng Anh được chia theo thời hạn quá khứ, hiện tại và tương lai.

Để chinh phục những mức độ tiếng Anh nâng cao thì việc thành thạo cách sử dụng những thì trong tiếng Anh là một điều rất quan trọng. Thực tế, có tới 13 thì trong tiếng Anh (12 thì cơ bản + 1 thì mở rộng). Cụ thể đó là “tương lai gần (Near Future)”.

Bật mí

Để học và ghi nhớ những thì hiệu suất cao hơn thì mình có chia sẻ cách dùng những thì trong tiếng Anh, công thức thì và mẹo ghi nhớ. Cách này mình sẽ chia sẻ cuối nội dung nội dung bài viết sau khi bạn đã hiểu hết kiến thức và kỹ năng và kỹ năng nhé!

2. Thì hiện tại đơn (Simple Present)

Thì hiện tại đơn được sử dụng để diễn tả một hành vi chung chung, tổng quát và lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một thực sự hiển nhiên hoặc một hành vi trình làng trong ở thời hạn hiện tại.

2.1. Công thức thì hiện tại đơn

  Khẳng định: S + V(s/es) + O S + be (am/is/are) + O
  Phủ định: S + do not /does not + V_inf S + be (am/is/are) + not + O
  Nghi vấn: Do/Does + S + V_inf? Am/is/are + S + O?

2.2. Dấu hiệu nhận ra thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn trong câu thường sẽ đã có được những từ sau: Every, always, often, rarely, generally, frequently,…

2.3. Cách dùng thì hiện tại đơn

  Thì hiện tại đơn nói về một thực sự hiển nhiên, một chân lý đúng.

Ex: The sun rises in the East and sets in the West.

  Thì hiện tại đơn diễn tả 1 thói quen, một hành vi thường xẩy ra ở hiện tại.

Ex: I get up early every morning.

  Để nói lên kĩ năng của một người.

Ex: Thomas plays tennis very well.

  Thì hiện tại đơn còn được sử dụng để nói về một dự trù trong tương lại

EX: The football match starts 20 o’clock.

Lưu ý: Khi chia thì, ta thêm “es” sau những động từ tận cùng là : O, S, X, CH, SH.

3. Thì hiện tại tiếp nối (Present Continuous)

Thì hiện tại tiếp nối được sử dụng để diễn tả những yếu tố xẩy ra ngay lúc nói hay xung quanh thời hạn nói, và hành vi chưa chấm hết (còn tiếp tục trình làng).

3.1. Công thức thì hiện tại tiếp nối

  Khẳng định: S +am is/are + V_ing + O
  Phủ định: S + am/is/ are + not + V_ing + O
  Nghi vấn:Am/is/are + S + V_ing+ O?

3.2. Dấu hiệu nhận ra

Thì hiện tại tiếp nối trong câu thường có những cụm từ sau: At present, now, right now, the moment, , look, listen…

3.3. Cách dùng

  Diễn tả hành vi đang trình làng và kéo dãn trong hiện tại.
  Dùng để đề xuất kiến nghị kiến nghị, để ý quan tâm, mệnh lệnh.
  Thì này còn diễn tả 1 hành vi xẩy ra lặp đi lặp lại dùng với phó từ ALWAYS
  Dùng để diễn tả một hành vi sắp xẩy ra trong tương lai theo kế hoạch đã định trước
  Diễn tả sự không hài lòng hoặc phàn nàn về việc gì đó khi trong câu có “always”

Lưu ý: Không dùng thì hiện tại tiếp nối với những động từ chỉ tri giác, nhận thức như: to be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like, want, glance, think, smell, love, hate,…

Ex: He wants to go for a cinema the moment.

4. Thì hiện tại hoàn thành xong xong (Present Perfect)

Thì hiện tại hoàn thành xong xong (Present perfect tense) được sử dụng để diễn tả về một hành vi đã hoàn thành xong xong cho tới thời hạn hiện tại mà không bàn về thời hạn trình làng hành vi đó.

4.1. Công thức thì hiện tại hoàn thành xong xong

  Khẳng định: S + have/has + V3/ED + O
  Phủ định: S + have/has + NOT + V3/ED + O
  Nghi vấn: Have/has + S + V3/ED + O?

4.2. Dấu hiệu nhận ra

Trong thì hiện tại đơn thường có những từ sau: Already, not…yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before…

4.3. Cách dùng

  Nói về một hành vi xẩy ra trong quá khứ, kéo dãn đến hiện tại và hoàn toàn hoàn toàn có thể xẩy ra trong tương lai.
  Nói về hành vi xẩy ra trong quá khứ nhưng không xác lập được thời hạn, và triệu tập vào kết quả.

5. Thì hiện tại hoàn thành xong xong tiếp nối (Present Perfect Continuous)

Thì hiện tại hoàn thành xong xong tiếp nối được sử dụng để chỉ yếu tố xẩy ra trong quá khứ nhưng vẫn còn đấy đấy tiếp tục ở hiện tại và hoàn toàn hoàn toàn có thể vẫn còn đấy đấy tiếp tục trong tương lai. Chúng ta sử dụng thì này để nói về những yếu tố đã kết thúc nhưng toàn bộ toàn bộ chúng ta vẫn còn đấy đấy thấy ảnh hưởng

5.1. Công thức thì hiện tại hoàn thành xong xong tiếp nối

  Khẳng định: S + have/has + been + V_ing + O
  Phủ định: S + haven’t/hasn’t + been + V-ing
  Nghi vấn: Have/has + S + been + V-ing?

5.2. Dấu hiệu nhận ra

Đối với những câu ở thì hiện tại hoàn thành xong xong tiếp nối thường xuất hiện những từ sau: All day, all week, since, for, in the past week, for a long time, recently, lately, and so far, up until now, almost every day this week, in recent years.

5.3. Cách dùng

  Dùng để nói về hành vi xẩy ra trong quá khứ trình làng liên tục, tiếp tục kéo dãn đến hiện tại.
  Dùng để diễn tả hành vi xẩy ra trong quá khứ nhưng kết quả của nó vẫn còn đấy đấy ở hiện tại.

6. Thì quá khứ đơn (Simple Past)

Thì quá khứ đơn (Simple Past hay Past Simple) dùng để diễn tả hành vi sự vật đã xác lập trong quá khứ hoặc vừa mới kết thúc.

6.1. Công thức thì quá khứ đơn

  Khẳng định: S + was/were + V2/ED + O
  Phủ định: S + was/were + not+ V2/ED + O
  Nghi vấn: Was/were+ S + V2/ED + O ?

6.2. Dấu hiệu nhận ra

  Trong những câu ở thì quá khứ đơn thường có sự xuất hiện của: yesterday, last (week, year, month), ago, in the past, the day before, với những khoảng chừng chừng thời hạn đã qua trong thời hạn ngày (today, this afternoon, this evening).
  Sau as if, as though (như thể là), if only, wish (ước gì), it’s time (đã tới lúc), would sooner/rather (thích hơn) thì những từ thường xuất hiện trong thì quá khứ đơn gồm có: Yesterday, ago, last night/ last month/ last week/last year, ago (cách đó), when.

6.3. Cách dùng

Dùng thì quá khứ đơn khi nói về một hành vi đã xẩy ra và kết thúc trong quá khứ.

EX: I went to the concert last week/ I met him yesterday.

7. Thì quá khứ tiếp nối (Past Continuous Tense)

Thì quá khứ tiếp nối (Past Continuous Tense) trong 12 thì tiếng Anh được sử dụng để nhấn mạnh yếu tố yếu tố diễn biến hay quy trình của yếu tố vật hay yếu tố hoặc thời hạn sự vật hay việc đó trình làng

7.1. Công thức thì quá khứ tiếp nối

  Khẳng định: S + was/were + V_ing + O
  Phủ định: S + was/were + not + V_ing + O
  Nghi vấn: Was/were+S + V_ing + O ?

7.2. Dấu hiệu nhận ra

  Khi câu có “when” nói về một hành vi đang xẩy ra thì có một hành vi khác chen ngang vào.
  Trong câu có trạng từ thời hạn trong quá khứ với thời hạn xác lập:
  At + thời hạn quá khứ ( 5 o’clock last night,…)
  At this time + thời hạn quá khứ. ( this time one weeks ago, …)
  In + năm trong quá khứ (in 2010, in 2015)
  In the past

7.3. Cách dùng

  Có trạng từ thời hạn trong quá khứ với thời hạn xác lập.
  Diễn đạt hành vi đang xẩy ra tại thuở nào điểm trong quá khứ
  Hành động đang xẩy ra thì có hành vi khác xen vào
  Hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ và làm phiền đến người khác
  Diễn đạt hai hành vi xẩy ra đồng thời trong quá khứ

8. Quá khứ hoàn thành xong xong (Past Perfect)

Thì quá khứ hoàn thành xong xong dùng để diễn tả một hành vi xẩy ra trước một hành vi khác và cả hai hành vi này đều đã xẩy ra trong quá khứ.

Thì Quá khứ hoàn thành xong xong 8.1. Công thức thì quá khứ hoàn thành xong xong

  Khẳng định: S + had + V3/ED + O
  Phủ định: S + had + not + V3/ED + O
  Nghi vấn: Had + S + V3/ED + O?

8.2. Dấu hiệu nhận ra

Trong những câu quá khứ hoàn thành xong xong thường có sự xuất hiện của những từ sau này: After, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for…

8.3. Cách dùng

Diễn tả một hành vi đã xẩy ra, hoàn thành xong xong trước một hành vi khác trong quá khứ.

EX: I had gone to school before Nhung came.

9. Quá khứ hoàn thành xong xong tiếp nối (Past Perfect Continuous)

Thì quá khứ hoàn thành xong xong tiếp nối được sử dụng để diễn tả một quy trình xẩy ra 1 hành vi khởi đầu trước một hành vi khác trong quá khứ.

9.1. Công thức thì quá khứ hoàn thành xong xong tiếp nối

  Khẳng định: S + had + been + V-ing + O
  Phủ định: S + had+ not + been + V-ing
  Nghi vấn: Had + S + been + V-ing?

9.2. Dấu hiệu nhận ra

Đối với những câu ở thì quá khứ hoàn thành xong xong tiếp nối có những từ sau: Until then, by the time, prior to that time, before, after.

9.3. Cách dùng

  Nói về một hành vi xẩy ra kéo dãn liên tục trước một hành vi khác trong quá khứ.
  Nói về một hành vi xẩy ra kéo dãn liên tục trước thuở nào điểm được xác lập trong quá khứ.

10. Tương lai đơn (Simple Future)

Thì tương lai đơn được sử dụng trong trường hợp lúc không hề kế hoạch hay quyết định hành động hành vi làm gì nào trước lúc toàn bộ toàn bộ chúng ta nói. Chúng ta ra quyết định hành động hành vi tự phát tại thời hạn nói.

10.1. Công thức thì tương lai đơn

  Khẳng định: S + shall/will + V(infinitive) + O
  Phủ định: S + shall/will + not + V(infinitive) + O
  Nghi vấn: Shall/will + S + V(infinitive) + O?

10.2. Dấu hiệu nhận ra

Trong câu tương lai đơn thường xuất hiện những trạng từ sau: Tomorrow, Next day/ Next week/ next month/ next year, in + thời hạn…

10.3. Cách dùng

  Diễn tả dự trù nhất thời xẩy ra ngay tại lúc nói.
  Nói về một Dự kiến không hề vị trí vị trí căn cứ.
  Khi muốn yêu cầu, đề xuất kiến nghị kiến nghị.

11. Thì tương lai tiếp nối (Future Continuous)

Thì tương lai tiếp nối được sử dụng để nói về 1 hành vi đang trình làng tại thuở nào điểm xác lập trong tương lai.

11.1. Công thức thì tương lai tiếp nối

Khẳng định: S + shall/will + be + V-ing+ OPhủ định: S + shall/will + not + be + V-ing

Nghi vấn: Shall/Will + S + be + V-ing?

11.2. Dấu hiệu nhận ra

Những cụm từ: next year, next week, next time, in the future, and soon,… thường xuất hiện trong câu tương lai tiếp nối

11.3. Cách dùng

  Dùng để nói về một hành vi xẩy ra trong tương lai tại thời hạn xác lập.
  Dùng nói về một hành vi đang xẩy ra trong tương lai thì có hành vi khác chen vào.

12. Thì tương lai hoàn thành xong xong (Future Perfect)

Thì tương lai hoàn thành xong xong (Future Perfect) được sử dụng để diễn tả hành vi sẽ hoàn thành xong xong tới 1 thời hạn xác lập trong tương lai.

12.1. Công thức thì tương lai hoàn thành xong xong

  Khẳng định: S + shall/will + have + V3/ED
  Phủ định: S + shall/will + not + have + V3/ED
  Nghi vấn: Shall/Wil l+ S + have + V3/ED?

12.2. Dấu hiệu nhận ra

  By + thời hạn tương lai, By the end of + thời hạn trong tương lai, by the time …
  Before + thời hạn tương lai

12.3. Cách dùng

  Dùng để nói về một hành vi hoàn thành xong xong trước thuở nào điểm xác lập trong tương lai.
  Dùng để nói về một hành vi hoàn thành xong xong trước một hành vi khác trong tương lai.

13. Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn (Future Perfect Continuous)

Thì tương lai hoàn thành xong xong tiếp nối trong 12 thì tiếng Anh thường được sử dụng khi muốn nhấn mạnh yếu tố yếu tố hành vi nào đó ở tương lai.

13.1. Công thức thì tương lai hoàn thành xong xong tiếp nối

Khẳng định: S + shall/will + have been + V-ing + OPhủ định: S + shall/will not/ won’t + have + been + V-ing

Nghi vấn: Shall/Will + S+ have been + V-ing + O?

13.2. Dấu hiệu nhận ra

For + khoảng chừng chừng thời hạn + by/ before + mốc thời hạn trong tương lai

EX: For 10 years by the end of this year

(được 10 năm cho tới thời hạn ở thời hạn cuối trong năm này)

13.3. Cách dùng

  Dùng để nói về yếu tố, hành vi trình làng trong quá khứ tiếp nối liên tục đến tương lai với thời hạn nhất định.
  Dùng để nhấn mạnh yếu tố yếu tố tính liên tục của hành vi so với một hành vi khác trong tương lai.

Xem thêm: Tổng hợp kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về 12 thì cơ bản trong tiếng Anh

II. Gerund and infinitive – Các dạng thức của động từ

1. Gerund (Danh động từ)

1.1. Khái niệm

Gerund (danh động từ) là danh từ được hình thành bằng phương pháp thêm đuôi “ing” vào động từ.

Eg: coming, building, teaching…

  Phủ định của danh động từ được hình thành bằng phương pháp thêm not vào trước V-ing.

Eg: not making, not opening…

  Cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể thêm tính từ sở hữu vào trước danh động từ để nói rõ chủ thể thực thi hành vi.

Eg: my turning on the air conditioner.

1.2. Cách sử dụng danh động từ (Gerund)

  Dùng làm chủ ngữ trong câu.

Eg: Reading helps you improve your vocabulary.

  Dùng làm bổ ngữ cho động từ

Eg: Her favorite hobby is collecting stamps. (Sở thích của cô ấy là sưu tầm tem.)

  Dùng làm tân ngữ của động từ

Eg: He loves surfing the Internet. (Anh ấy thích lướt Internet.)

  Dùng sau một số trong những trong những động từ và cụm động từ

Dùng danh động từ sau những động từ hoặc cụm động từ: enjoy, avoid, admit, appreciate, mind, finish, practice, advise, suggest, recommend, postpone, delay, consider, hate, like, love, deny, detest, keep, miss, imagine, mention, risk, recall, risk, quiet, waste (time), forbid, permit, resent, escape, cant’ help, can’t bear/can’t stand, be used to, get used to, look forward to, it’s no use/it’s no good, be busy, be worth…

Eg:

  They enjoyed working on the boat. (Họ rất thích thao tác trên thuyền.)
  The man admitted stealing the company’s money. (Người đàn ông ấy thừa nhận đánh cắp tiền của công ty.)

2. To-Infinitive

2.1. Khái niệm

Infinitives là hình thức động từ nguyên mẫu. Có 2 loại động từ nguyên mẫu

  Động từ nguyên mẫu có “to” (to infinitives)
  Động từ nguyên dạng không to (bare infinitives).

Động từ trong tiếng Anh

Để thuận tiện, người Anh ‘ngầm’ quy ước rằng khi nói ‘động từ nguyên mẫu’ (infinitives) nghĩa là ‘động từ nguyên mẫu có to’ còn khi muốn nói ‘động từ nguyên mẫu không to’ thì người ta phải nói khá khá đầy đủ ‘infinitives without to’.

Eg:

  Infinitive: to learn, to watch, to play…
  Bare infinitive: learn, watch, play…

Phủ định của động từ nguyên mẫu được hình thành bằng phương pháp thêm “not” vào trước “to V” hoặc “V”.

Eg:

  Infinitive: not to learn, not to watch, not to play…
  Bare infinitive: not learn, not watch, not play…

2.2. Cách sử dụng INFINITIVES – Động từ nguyên mẫu Động từ nguyên mẫu có to

  Dùng làm chủ ngữ trong câu
  Dùng làm bổ ngữ cho động từ
  Dùng làm tân ngữ của động từ, tính từ
  Dùng sau hình thức bị động của động từ số 1
  Dùng sau động từ số 1 và tân ngữ
  Dùng sau tân ngữ là những từ để hỏi (trừ why)
  Dùng sau một số trong những trong những động từ: Agree, aim, arrange, attempt, care, choose, appear, afford, ask, demand, expect, hesitate, intend, invite
  Việc chia động từ ở gerund hay infinitive khi động từ đóng vai trò làm tân ngữ tùy từng động từ chính.

Ví dụ

To learn English well is important to your future job.

(Học tiếng Anh rất tốt cho việc làm tương lai của bạn)

To learn English well is important to your future job. 

(Học tiếng Anh rất tốt cho việc làm tương lai của bạn)

The most important thing for you now is to learn hard. 

(Điều quan trọng nhất riêng với bạn là học tập chăm chỉ.)

Động từ nguyên mẫu không To

  Dùng sau những động từ khuyết thiếu
  Dùng trong thể mệnh lệnh thức
  Dùng trong một số trong những trong những cấu trúc: would rather, had better+ V và have sb, let sb, make sb + V.
  Help hoàn toàn hoàn toàn có thể dùng cả động từ nguyên dạng có to và động từ nguyên dạng không to ở sau.
  Một số động từ đặc biệt quan trọng quan trọng (need, dare) hoàn toàn hoàn toàn có thể được sử dụng cả như động từ khuyết thiếu lẫn động từ thường. Khi được sử dụng như động từ khuyết thiếu, động từ đi sau sẽ để ở nguyên mẫu không to; khi được sử dụng như động từ thường, động từ đi sau sẽ chia ở nguyên mẫu có to.

Ví dụ

They helped us (to) clean our classroom.

Họ đã tương hỗ chúng tôi (để) quét dọn và sắp xếp lớp học.

I can speak Japanese. 

(Tôi hoàn toàn hoàn toàn có thể nói rằng rằng tiếng Nhật.)

1. Đặc điểm chung của động từ khuyết thiếu

  Không phải chia theo những ngôi, số ít hay số nhiều, chỉ dùng ở hai thời hạn hiện tại và quá khứ, không dùng cho những thì tương lai.
  Không hoàn toàn hoàn toàn có thể nguyên mẫu, có “to” hay những dạng phân từ.
  Không cần sử dụng trợ động từ trong vướng mắc Yes/ No hay vướng mắc có vấn từ.
  Có cách dùng tương đối giống một trợ động từ.

2. Các động từ khuyết thiếu thường gặp

Động từ khuyết thiếu (Modal Verbs) Chức năng của động từ khuyết thiếuCanDùng để diễn tả kĩ năng tại hiện tại hoặc tương lai là một người hoàn toàn hoàn toàn có thể làm được những gì hoặc một yếu tố hoàn toàn hoàn toàn có thể sắp xẩy ra.Could (thể quá khứ của động từ “Can”)Diễn tả một kĩ năng xẩy ra trong thì quá khứMustDiễn đạt sự một sự thiết yếu, bắt buộc ở thì hiện tại hoặc trong tương lai
Đưa ra lời khuyên hoặc sự suy luận mang tính chất chất chất chất chắc như đinh và yêu cầu được nhấn mạnhHave toDiễn tả sự thiết yếu phải làm điều gì nhưng là vì yếu tố khách quan (nội quy, quy định…)MayDùng để diễn tả điều gì hoàn toàn hoàn toàn có thể xẩy ra ở thì hiện tạiMight (thể quá khứ của “May”) Dùng để diễn tả điều gì hoàn toàn hoàn toàn có thể xẩy ra ở trong quá khứWillDùng để diễn đạt và Dự kiến yếu tố xảy sẽ ra trong tương lai. 
Dùng để lấy ra một quyết định hành động hành vi tại thời hạn nói.WouldDùng để diễn tả một giả định xẩy ra hoặc Dự kiến yếu tố hoàn toàn hoàn toàn có thể xẩy ra trong quá khứShallĐược dùng để xin ý kiến và lời khuyên.
“Will” được sử dụng nhiều hơnShouldDùng để chỉ sự bắt buộc hay trách nhiệm bắt buộc nhưng ở tại mức độ nhẹ hơn “Must” Để đưa ra lời khuyên và ý kiến 

Dùng để lấy ra suy đoán

Ought toDùng để chỉ sự bắt buộc.
Mạnh hơn “Should” nhưng chưa bằng “Must”

Xem thêm: Tổng hợp những Trợ động từ & cách dùng bài tập rõ ràng

IV. Types of Words – Các loại từ

1. Nouns: Danh từ

  Common nouns: Danh từ chung
  Proper nouns: Danh từ riêng
  Abstract nouns: Danh từ trừu tượng
  Collective nouns: Danh từ tập thể
  Countable nouns: Danh từ đếm được
  Uncountable nouns: Danh từ không đếm được

2. Pronouns: Đại từ

  Personal pronouns: Đại từ nhân xưng
  Indefinite pronouns: Đại từ bất định
  Possessive pronouns: Đại từ sở hữu
  Reflexive pronouns: Đại từ phản thân
  Relative pronouns: Đại từ quan hệ
  Demonstrative pronouns: Đại từ chỉ định
  Interrogative pronouns: Đại từ nghi vấn

3. Verbs: Động từ

  Physical verbs: Động từ chỉ thể chất
  Stative verbs: Động từ chỉ trạng thái
  Mental verbs: Động từ chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi nhận thức
  Ordinary verb: Động từ thường
  Auxiliary verb: Trợ động từ
  Intransitive verbs: Nội động từ
  Transitive verbs: Ngoại động từ

4. Adjective: Tính từ

  Descriptive adjective: Tính từ mô tả
  Limiting adjective: Tính từ chỉ số lượng số lượng giới hạn
  Positive adjectives: Tính từ sở hữu

5. Adverb: Trạng từ

  Manner: Trạng từ chỉ phương pháp
  Time: Trạng từ chỉ thời hạn
  Frequency: Trạng từ chỉ tần suất
  Place: Trạng từ chỉ xứ sở
  Grade: Trạng từ chỉ mức độ
  Quantity: Trạng từ chỉ số lượng
  Questions: Trạng từ nghi vấn
  Relation: Trạng từ liên hệ

6. Prepositions: Giới từ

  Time: Giới từ chỉ thời hạn
  Place: Giới từ chỉ xứ sở
  Reason: Giới từ chỉ nguyên nhân
  Intention: Giới từ chỉ tiềm năng

7. Conjunctions: Liên từ

  Coordinating conjunctions: Liên từ phối hợp
  Correlative conjunctions: Tương liên từ
  Subordinating conjunctions: Liên từ phụ thuộc

V. Comparison – So sánh trong Tiếng Anh

Câu so sánh trong tiếng Anh dựa theo tiềm năng sử dụng mà phân thành

  So sánh nhất: Sử dụng trong trường hợp so sánh một sự vật, yếu tố, hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ…có điểm nổi trội nhất so với những cái còn sót lại.
  So sánh ngang bằng: Sử dụng để so sánh trong trường hợp một sự vật, yếu tố, hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ…có điểm giống, tương tự với cùng 1 hoặc nhiều đối tượng người dùng người tiêu dùng cùng liên quan.
  So sánh hơn kém: So sánh một sự vật, hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ, yếu tố với đối tượng người dùng người tiêu dùng khác về điểm nào nổi trội hơn hoặc kém hơn.

Câu so sánh trong tiếng Anh

Các bạn lưu ý những kí hiệu viết tắt

  S – Chủ ngữ
  V – Vị ngữ
  Adj – tính từ
  Adv – trạng từ

1. Equal Comparison: So sánh ngang bằng

Công thức

S + to be/ V + as + adj/ adv + as + (S + tobe/ V) + O

Eg

Jane sings as well as her sister.

(Jane hát hay như thể thể chị cô ấy.)

Is the film as interesting as you expected?

(Phim có hay như thể thể bạn mong đợi không?)

2. Comparative: So sánh hơn

Công thức tính từ ngắn  S + to be + adj + er + than + Noun/ Pronoun

Eg: Tom is taller than Bin. (Tom cao hơn Bin.)

Quy tắc thêm “Er” sau tính từ

  Tính từ ngắn là tính từ có một âm tiết. Chúng ta thêm er phía sau tính từ để thể hiện sự so sánh hơn.
  Công thức hoàn toàn hoàn toàn có thể vận dụng với trạng từ có một âm tiết và 1 số tính từ 2 âm tiết có tận cùng bằng -ow, -y, -le, như dưới đây.
  Nếu tận ở đầu cuối âm y thì đổi thành I ngắn trước lúc thêm er
  Nếu tính từ mà có khởi đầu bằng phụ âm, nguyên âm và phụ âm thì phụ âm cuối phải gấp hai trước lúc thêm er.

Công thức so sánh hơn với tính từ dài S + V + more/less + adj/adv + than + N/pronoun

Eg: My son is more intelligent than her son.

(Con trai tôi thông minh hơn con trai cô ta.)

Biến đổi tính từ, trạng từ trong câu so sánh hơn

Đối với tính từ dài, có 2 âm tiết trở lên thì ta thêm more vào trước tính từ (hoặc trạng từ) để thể hiện so sánh hơn kém.

Tuy nhiên, không vận dụng với những từ hai âm tiết kết thúc bằng đuôi -er, -ow, -y, -le).

3. Superlative: So sánh nhất

Cấu trúc so sánh nhất với tính từ dài S + V + the + adj+ EST

Eg

Mai is the tallest in the class. (Mai là người cao nhất lớp)

Tom learns the best in his class. (Tom học tinh luyện trong lớp của anh ấy)

Quy tắc thêm “EST” sau tính từ trong câu so sánh hơn nhất

  Phần lớn những tính từ ngắn thêm –est

Ví dụ: fast -> the fastest

  Tính từ kết thúc bằng –y: bỏ –y và thêm –iest

Ví dụ: happy -> the happiest

  Tính từ kết thúc bằng –e: thêm –st

Ví dụ: simple -> the simplest

  Tính từ kết thúc bằng một nguyên âm và một phụ âm: gấp hai phụ âm cuối rồi tiếp Từ đó mới thê –est

Ví dụ: thin -> the thinnest

Công thức so sánh hơn nhất với tính từ dài S + V + the MOST + adj

Ví dụ

She is the most beautiful girl in the class. 

(Cô ấy là cô nàng xinh đẹp tuyệt vời nhất lớp.)

Thanh is the most handsome boy in the neighborhood. 

(Thành là chàng trai đẹp trai nhất xóm)

4. Douple Comparative: So sánh kép

Cấu trúc 1 The + comparative + S + V + the + comparative + S + V

Ví dụ: The sooner you take your medicine, the better you will feel

(Uống thuốc càng sớm, bạn sẽ càng cảm thấy tốt hơn)

Cấu trúc 2 The more + S + V + the + comparative + S + V

Ví dụ: The more you study, the smarter you will become

(Bạn càng học nhiều, bạn sẽ càng trở nên thông minh hơn)

Cấu trúc 3 Short adj: S + V + adj + er + and + adj + er

Long adj: S + V + more and more + adj

Ví dụ: The weather gets colder and colder

(Thời tiết ngày càng lạnh hơn)

Xem thêm: So sánh hơn (Comparative) & so sánh nhất rõ ràng trong tiếng Anh

VI. Passive Voice – Câu Bị động

1. Cấu trúc câu bị động

Subject + Verb + By Object

Ví dụ

My mother is washing apples in the yard.

(Mẹ tôi đang rửa táo ở ngoài sân.)

Apples are being washed in the yard by my mother.

(Táo đang rất được rửa ở ngoài sân bởi mẹ tôi.)

2. Cách chuyển từ câu dữ thế dữ thế chủ động sang câu bị động

Bước 1

Xác định thành phần của câu dữ thế dữ thế chủ động. Lưu ý, câu dữ thế dữ thế chủ động phải có tân ngữ thì mới chuyển được sang câu bị động. 
Trong câu có tân ngữ và trạng ngữ thường được ngăn cách nhau bởi một giới từ  hoặc những từ chỉ thời hạn.

Bước 2

Chuyển tân ngữ câu dữ thế dữ thế chủ động lên làm chủ ngữ câu bị động, nếu trong câu có đại từ nhân xưng làm tân ngữ thì phải chuyển thành đại từ để làm chủ ngữ tương ứng.

Bước 3

Để chuyển câu dữ thế dữ thế chủ động sang bị động cần xác lập thêm xen thì của câu dữ thế dữ thế chủ động thuộc thì nào cơ bản trong 12 thì đã học. Cấu trúc và tín hiệu những thì nên nắm thật chắc trong phần ngữ pháp. Sau đó chuyển thì ở câu dữ thế dữ thế chủ động sang câu bị động bằng phương pháp lùi 1 thì tương ứng. 

Lưu ý: Cần học thuộc bảng 360 động từ bất quy tắc để chia động từ dạng quá khứ cho đúng.

Bước 4

Xem chủ ngữ của câu dữ thế dữ thế chủ động có rõ ràng không, nếu tân ngữ rõ ràng rồi thì bạn chỉ việc lấy tân ngữ đó lên làm chủ ngữ của câu bị động. Còn nếu câu là đại từ nhân xưng thì phải cần chuyển đại từ đó làm tân ngữ tương ứng rồi mới chuyển lên làm chủ ngữ.

Bước 5

Nếu trong câu dữ thế dữ thế chủ động có trạng từ chỉ thời hạn hoặc trạng từ chỉ xứ sở thì bạn cần lưu ý chuyển sang câu bị động cho giống hệt.

Cách chuyển từ câu dữ thế dữ thế chủ động sang câu bị động

Eg 1: Jin bought oranges market.

(Jin mua những quả cam ở siêu thị)

-> Oranges were bought market by Jin.

Eg 2: Jane used the computer ten hours ago.

(Jane đã sử dụng máy tính mười giờ trước)

-> The computer was used by Jane ten hours ago.

Xem thêm: PASSIVE VOICE (Câu bị động) – Cấu trúc cách dùng độc lạ bí mật

VII. Reported speech – Câu gián tiếp

Lời nói gián tiếp – câu tường thuật (indirect speech): Là thuật lại lời nói của một người khác trong dạng gián tiếp, không sử dụng dấu ngoặc kép.

Ví dụ: Hoa said, ”I want to go home”

->Hoa said she wanted to go home là câu gián tiếp (indirect speech)

1. Phân biệt câu trực tiếp – câu gián tiếp trong tiếng Anh

  Câu trực tiếp (direct speech) là câu nói của người nào này được trích dẫn lại nguyên văn và thường được để dưới dấu ngoặc kép (“…”).

​Ví dụ: “I love shopping”, Sam said.

(Sam ấy đã nói “Tôi yêu shopping”)

  Câu gián tiếp (indirect/reported speech) là câu tường thuật lại lời nói của người khác theo ý của người tường thuật mà ý nghĩa không thay đổi.

​Ví dụ: Sam said that she loved shopping.

(Sam đã nói cô ấy yêu shopping)

2. Cách chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp

Bước 1: Xác định từ tường thuật

Với câu tường thuật, toàn bộ toàn bộ chúng ta có 2 động từ:

  Với told: Bắt buộc dùng khi toàn bộ toàn bộ chúng ta thuật lại
  Với said: Thuật lại lúc không nhắc tới người thứ 3.

Ngoài ra còn những động từ khác asked, denied, promised, …tuy nhiên sẽ không còn hề sử dụng cấu trúc giống said that.

Bước 2: Lùi thì của động từ trong câu tường thuật về quá khứ

Với mệnh đề được tường thuật, ta hiểu rằng việc đó không xẩy ra ở thời hạn nói nữa mà thuật lại lời nói trong quá khứ. Do đó, động từ trong câu sẽ tiến hành lùi về thì quá khứ 1 thì so với thời hạn nói. Tổng quát như sau

  Thì tương lai lùi về tương lai trong quá khứ
  Thì hiện tại lùi về quá khứ
  Thì quá khứ lùi về quá khứ hoàn thành xong xong

Bước 3: Đổi đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu và đại từ sở hữu

Khi tường thuật lại câu nói của Nam, ta sẽ không còn hề thể nói là “Bạn gái tôi sẽ tới đây thăm tôi vào trong thời gian ngày mai” mà tường thuật lại lời của Nam rằng “Bạn gái của Nam sẽ tới thăm anh ấy…”.

Tương ứng với nó, khi quy đổi từ câu trực tiếp sang gián tiếp, ta cũng phải lưu ý thay đổi đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu và đại từ sở hữu trong mệnh đề được tường thuật tương ứng.

Bước 4: Đổi cụm từ chỉ thời hạn, xứ sở

Thời gian, khu vực không hề xẩy ra ở thời hạn tường thuật nữa nên câu gián tiếp sẽ thay đổi. Một số cụm từ chỉ thời hạn, xứ sở cần thay đổi như sau

STTCâu trực tiếpCâu gián tiếp1HereThere2ThisThat3TheseThose4TodayThat day5TonightThat night6tomorrowThe next day/ The following day7Next weekThe following week8YesterdayThe day before/ The previous day9Last weekThe week before/ The previous week10The day after tomorrowIn 2 days’ time11The day before yesterdayTwo days before12NowThen13AgoBefore 

Xem thêm: (Reported Speech) câu trực tiếp & gián tiếp rõ ràng

VIII. Conditional sentences – Câu Đk

Trong tiếng Anh câu Đk dùng để diễn đạt, lý giải về một yếu tố nào đó hoàn toàn hoàn toàn có thể xẩy ra khi Đk nói tới xẩy ra. Hầu hết những câu Đk đều chứa “if”. Một câu Đk có hai mệnh đề.

  Mệnh đề chính hay gọi là mệnh đề kết quả.
  Mệnh đề chứa “if” là mệnh đề phụ hay mệnh đề Đk, nó nêu lên Đk để mệnh đề chính thành thực sự.

Thông thường mệnh đề chính sẽ đứng trước mệnh đề phụ đứng sau. Tuy nhiên toàn bộ toàn bộ chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể quần hòn đảo mệnh đề phụ lên trước câu và thêm dấu phẩy vào sau mệnh đề phụ để ngăn cách giữa mệnh đề phụ và mệnh đề chính.

1. Conditional sentences type 1: Câu Đk loại 1

Cấu trúc If + S + V (Hiện tại đơn), S + will + V (Tương lai đơn)

Ví dụ

  If you don’t hurry, you will miss the bus.

(Nếu bạn không nhanh lên, bạn sẽ lỡ chuyến xe buýt.)

Cách dùng

  Dùng để Dự kiến hành vi, yếu tố hoàn toàn hoàn toàn có thể xẩy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
  Dùng để đề xuất kiến nghị kiến nghị hoặc gợi ý.
  Dùng để để ý quan tâm hoặc rình rập rình rập đe dọa.

Ví dụ: If you don’t do your homework, you will be penalized by the teacher.

(Nếu bạn không làm bài tập, bạn sẽ bị giáo viên phạt.)

2. Conditional sentences type 2: Câu Đk loại 2

Cấu trúc If + S + V-ed (Quá khứ đơn), S + would + V (dạng 1 lùi thì) Cách dùng

  Dùng để diễn tả một hành vi, yếu tố hoàn toàn hoàn toàn có thể sẽ không còn hề xẩy ra trong tương lai.
  Dùng để khuyên bảo, đề xuất kiến nghị kiến nghị hoặc yêu cầu.

Ví dụ: If I were you, I wouldn’t buy it.

(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không còn hề mua nó.)

=> Hành động “mua” sẽ không còn hề xẩy ra bởi “tôi” không phải là “bạn”.

3. Conditional sentences type 3: Câu Đk loại 3

Cấu trúc If + S + had + V-PII , S + would + have + V-PII (Dạng 2 lùi thì) Cách dùng

  Diễn tả một hành vi, yếu tố đang không xẩy ra trong quá khứ.
  Sử dụng “might” để diễn tả một hành vi, yếu tố đã hoàn toàn hoàn toàn có thể xẩy ra trong quá khứ những không chắc như đinh.
  Sử dụng “could” để diễn tả một hành vi, yếu tố đủ Đk xẩy ra trong quá khứ nếu Đk nói tới xẩy ra.

Ví dụ: If I had enough money, I could have bought the phone.

(Nếu tôi có đủ tiền, tôi đã hoàn toàn hoàn toàn có thể mua điện thoại.)

=> Ta thấy được yếu tố “mua điện thoại” đã đủ Đk để xẩy ra nếu Đk nói tới “đủ tiền” xuất hiện.

Xem thêm: Câu Đk 123: Công thức, cách dùng & bài tập rõ ràng

IX. WISH / IF ONLY – Câu điều ước

1. Câu ước loại 1: “Wish” trong tương lai

Công thức S+ wish(es) + S + would + V1

Eg: I wish I would be an astronaut in the future.

(Tôi ước mình sẽ là một phi hành gia trong tương lai)

Cách dùng

  Câu ước ở quá khứ dùng để diễn tả những mong ước về một yếu tố không hề thật ở quá khứ, hay giả định một điều ngược lại so với thực tại đã xẩy ra ở quá khứ.
  Chúng ta sử dụng câu ước ở qúa khứ để ước điều trái với những gì xẩy ra trong quá khứ, thường là để diễn tả sự nuối tiếc với trường hợp ở quá khứ.

2. Câu ước loại 2: “Wish” ở hiện tại

Công thức S + wish(es) + S + V2/-ed + O (to be: were / weren’t)

Eg: 

She wishes she were a billionaire the moment.

(Cô ấy ước rằng thời hạn lúc bấy giờ cô ấy là một tỷ phú)

-> Thực tế hiện tại cô ấy không phải là một tỷ phú.)

Cách dùng

  Câu ước ở hiện tại dùng để diễn tả những mong ước về một yếu tố không hề thật ở hiện tại, hay giả định một điều ngược lại so với thực tiễn.
  Chúng ta dùng câu ước ở hiện tại để ước về điều không hề thật ở hiện tại, thường là thể hiện sự nuối tiếc về trường hợp hiện tại (regret about present situations).

3. Câu ước loại 3: “Wish” ở quá khứ

Công thức S + wish(es) + S + had + V3/-ed

Eg

Lan wishes she had gone to school yesterday.

(Lan ước rằng cô ấy đã đi học ngày ngày ngày hôm qua.)

Cách dùng

  Câu ước ở quá khứ dùng để diễn tả những mong ước về một yếu tố không hề thật ở quá khứ, hay giả định một điều ngược lại so với thực tại đã xẩy ra ở quá khứ.
  Chúng ta sử dụng câu ước ở quá khứ để ước điều trái với những gì xẩy ra trong quá khứ, thường là để diễn tả sự nuối tiếc với trường hợp ở quá khứ.

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject-Verb Agreement) nói cách khác là động từ phải tùy từng chủ ngữ.

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Ví dụ: Chủ ngữ số ít thì động từ phải chia ra làm thế nào? Về nguyên tắc cơ bản thì chủ ngữ số ít sẽ đi với động từ số ít, chủ ngữ số nhiều thì động từ số nhiều.

1. Các trường hợp luôn chia động từ số ít

Chủ ngữ số ít thì đi với động từ số ít 

Ví dụ: Her child is very intelligent.  

Con của cô ấy rất thông minh

Khi chủ ngữ là những đại lượng chỉ thời hạn, khoảng chừng chừng cách, tiền bạc, hay sự đo lường 

Ví dụ: Three hours is a long time to wait.  

Ba giờ là thuở nào gian dài để chờ đón.

Khi chủ ngữ là một đại từ bất định

Khi chủ ngữ là một đại từ bất định: someone, anything, nothing, everyone, another….. 

Ví dụ: Everything is ok!  

Mọi thứ đều ổn

Khi chủ ngữ là một mệnh đề danh từ 

Ví dụ: All I want to do now is to sleep.  

Tất cả những gì tôi muốn làm giờ đấy là ngủ.

Khi chủ ngữ khởi đầu bằng “To infinitive” hoặc “V.ing” 

Ví dụ

Reading is my hobby.  

Đọc sách là sở trường của tôi

To be successful in life is not easy.  

Để thành công xuất sắc xuất sắc trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường không phải là yếu tố thuận tiện và đơn thuần và giản dị.

Khi chủ ngữ khởi đầu bằng cụm “Many a” 

Ví dụ: Many a student has a bike.  

Nhiều học viên có một chiếc xe đạp điện điện.

Khi chủ ngữ là một tựa đề 

Ví dụ: “Chi Pheo” is a famous work of Nam Cao. 

“Chí Phèo” là một tác phẩm nổi tiếng của Nam Cao

Một số danh từ có hình thức số nhiều nhưng lại chia động từ số ít  

  News 
  Danh từ chỉ môn học, môn thể thao: physics, mathematics,  economics, athletics, billiards,…. 
  Danh từ chỉ bệnh: measles, mumps, diabetes, rabies, ….. 
  Danh từ chỉ tên một số trong những trong những vương quốc: The Philippines, the United States…. 

2. Các trường hợp luôn chia động từ số nhiều

Chủ ngữ số nhiều thì chia động từ số nhiều 

Ví dụ: Oranges are rich in vitamin C 

Cam rất giàu vitamin C

Một số danh từ không kết thúc bằng “s” nhưng dùng số nhiều

Một số danh từ không kết thúc bằng “s” nhưng dùng số nhiều: people, police, cattle, children, geese, mice…..

Ví dụ: People are searching for something to eat. 

Mọi người đang tìm kiếm thứ gì đó để ăn.

Nếu hai chủ ngữ nối nhau bằng “and” và có quan hệ đẳng lập

Ví dụ

Jane and Mary are my best friends. 

Jane và Mary là những người dân dân bạn tốt nhất của tôi.

Cấu trúc both N1 and N2 + V số nhiều 

Ví dụ: Both Betty and Joan are cooking for their dinner party. 

Cả Bette và Joan đều đang nấu ăn cho buổi tiệc tối của tớ.

Khi chủ ngữ là một trong đại từ Several, both, any, few, all, some +N số nhiều + V số nhiều  

Ví dụ: Many students like playing games nowadays. 

Ngày nay nhiều học viên thích trò chơi play.

The + adj: chỉ một tập hợp người + V số nhiều 

Ví dụ: The poor living here need help.

Những người nghèo sống ở đây nên phải giúp sức.

Các danh từ luôn dùng dạng số nhiều      

  Trousers: quần tây
  Eyeglasses: kính mắt 
  Jeans: quần jeans
  Shorts: quần sooc
  Pants: quần dài

Xem thêm: Sự hoà hợp những thì (Sequence of tenses)

XI. Inversions – Đảo ngữ

Câu quần hòn đảo ngữ thường được sử dụng để nhấn mạnh yếu tố yếu tố tính đặc biệt quan trọng quan trọng của một sự kiện nào đó và thường được mở đầu bằng một trạng từ (phó từ) nhất định. Trạng từ này sẽ không còn hề đứng ở vị trí thông thường của nó mà quần hòn đảo lên đứng ở đầu câu nhằm mục đích mục tiêu nhấn mạnh yếu tố yếu tố vào hành vi của chủ ngữ. Người ta gọi đó là câu quần hòn đảo ngữ. 

Trong câu quần hòn đảo ngữ, ngữ pháp sẽ thay đổi: Đằng sau phó từ đứng đầu câu là trợ động từ rồi mới đến chủ ngữ và động từ chính:

1. Đảo ngữ với No và Not        

No + N + Auxiliary + S + Verb (inf)

Not any +  N + Auxiliary +  S + Verb (inf)

Eg

No books shall I lend you from now on.

= Not any money shall I lend you from now on.

(Từ giờ đây tôi sẽ không còn hề cho bạn mượn bất kể quyển sách nào nữa.)

2. Đảo ngữ với những trạng từ phủ định

Never/ Rarely/ Seldom /Little/ Hardly ever + Auxiliary + S + V

Eg

Peter rarely studies hard.

=> Rarely does Peter study hard.

(Hiếm khi Peter học tập chăm chỉ.)

3. Đảo ngữ với ONLY    

Only once/ Only later/ Only in this way/ Only then + Auxiliary + S + V

Only one time did I meet Obama.

(Tôi chỉ được gặp Obama mỗi một lần.)

Only when I talked to her did I like her.

(Chỉ khi tôi rỉ tai với cô ấy thì tôi mới quý cô ấy.)

4. Đảo ngữ với những cụm từ có No 

On no account + Auxiliary + S + N

Eg

Under no case should you leave here.

(Trong bất kể trường hợp nào bạn cũng tránh việc rời khỏi đây.)

No longer does he live next to me.

(Bây giờ anh ấy không hề là một hàng xóm của tôi nữa.)

5. Đảo ngữ với SO và SUCH    

So + Tính từ+ Trợ động từ+ chủ ngữ+ Danh từ

Such + be + N + that + clause.

Ví dụ

She worked so hard that he forgot his lunch.

(Anh ấy thao tác chăm chỉ để quên bữa trưa.)

–> So hard did he work that he forgot his lunch.

Not only is he good History but he also sings very beautifully.

(Không những anh ấy giỏi lịch sử mà còn hát rất hay.)

6. Đảo ngữ với NOT UNTIL/TILL (THEN/LATER)      

Not until/till + Clause + Au + S + V

Eg

It was not I became a mother that I knew how my mother loved me.

=> Not until did I become a mother that I knew how my mother loved me.

(Mãi cho tới lúc tôi làm mẹ tôi mới biết mẹ yêu tôi đến nhường nào.)

7. Đảo ngữ với NEITHER/NOR và SO       

Khi NEITHER/NOR đứng ở đầu một mệnh đề thì ta thực thi quần hòn đảo ngữ. NEITHER/NOR dùng cho câu phủ định, còn SO dùng cho câu xác lập. 

Eg

They don’t like meat, and neither/nor do I.

(Họ không thích ăn thịt và tôi cũng vậy)

8. Đảo ngữ với câu Đk    

Công thức

  Câu Đk loại 1: Should +S + V…
  Câu Đk loại 2: Were  S + to-V/ Were + S
  Câu Đk loại 3 : Had + S + V­­3

Eg

Should she come late, she will miss the train.

(Nếu cô ấy đến muộn, cô ấy sẽ bỏ lỡ chuyến tàu.)

(Nếu tôi biết cô ấy, tôi sẽ mời cô ấy vào buổi tiệc)

9. Đảo ngữ sau những trạng từ chỉ phương hướng hoặc vị trí

Khi câu có một từ hoặc một cụm trạng ngữ chỉ phương hướng hoặc vị trí thì nội động từ được quần hòn đảo lên trước chủ ngữ.     

Eg

Peter started to open the box. A watch was inside the first.

-> Peter started to open the box. Inside the first was a watch.

Her cat sat in an armchair.

-> In an armchair sat her cat.

XII. Clauses – Mệnh đề

1. Mệnh đề tính ngữ

Mệnh đề tính từ có hiệu suất cao như một tính từ, để phẩm định cho danh từ được trước nó. Các mệnh đề này thường khởi đầu bằng những đại từ liên hệ như: who, whom, that, whose, hoặc những phó từ liên hệ như why, where, when.

Eg:

This is the bicycle that I would like to buy.

(Đây là chiếc xe đạp điện điện mà tôi muốn mua.)

The man who saw the accident yesterday is my neighbor.

(Người đàn ông đã tận mắt tận mắt tận mắt tận mắt chứng kiến ​​vụ tai nạn không mong muốn không mong ước ngày ngày ngày hôm qua là hàng xóm của tôi.)

2. Mệnh đề trạng ngữ

Mệnh đề trạng ngữ làm hiệu suất cao của một trạng từ hay phó từ.

Mệnh đề trong tiếng Anh

Eg:

Some people eat so that they may live. Others seem to live in order that they may eat.

(Một số người ăn để họ hoàn toàn hoàn toàn có thể sống. Những người khác dường như sống để họ hoàn toàn hoàn toàn có thể ăn.)

He sold the car because it was too small.

(Ông ta đã bán chiếc xe chính bới nó quá nhỏ.)

3. Mệnh đề danh từ

Mệnh đề danh từ làm hiệu suất cao của một danh từ: Làm tân ngữ của động từ, chủ từ của động từ; Tân ngữ cho giới từ; bổ ngữ cho câu; đồng cách cho danh từ.

Eg:

That a majority of shareholders didn’t attend the meeting is natural.

(Đa số cổ đông không đến tham gia cuộc họp là yếu tố thông thường thôi.)

We know that the astronauts were very tired after their long trip.

(Chúng ta biết rằng những phi hành gia đã rất mệt mỏi sau chuyến du ngoạn dài.)

XIII. Phonetics – Ngữ âm

1. Nguyên âm tiếng Anh

Chúng ta có tất thảy 20 nguyên âm:/ɪ/; /i:/; /ʊ/; /u:/; /e/; /ə/; /ɜ:/; /ɒ/; /ɔ:/; /æ/; /ʌ/; /ɑ:/; /ɪə/; /ʊə/; /eə/; /eɪ/; /ɔɪ/; /aɪ/; /əʊ/; /aʊ/.

Giờ thì toàn bộ toàn bộ chúng ta sẽ khởi đầu cách đầu lần lượt những nguyên âm tiếng Anh này nha

/ɪ/: Âm i ngắn, giống âm “i” của tiếng Việt nhưng phát âm rất ngắn ( = 1/2 âm i), môi hơi mở rộng sang hai bên, lưỡi hạ thấp.
/i:/: Âm i dài, kéo dãn âm “i”, âm phát trong khoang miệng chứ không thổi hơi ra. Môi mở rộng sang hai bên như đang mỉm cười, lưỡi nâng cao lên.
/ʊ /: Âm “u” ngắn, na ná âm “ư” của tiếng Việt, không dùng môi để phát âm này mà đẩy hơi rất ngắn từ cổ họng. Môi hơi tròn, lưỡi hạ thấp.
/u:/: Âm “u” dài, kéo dãn âm “u”, âm phát trong khoang miệng chứ không thổi hơi ra. Khẩu hình môi tròn. Lưỡi nâng cao lên.
/e/: Giống âm “e” của tiếng Việt nhưng phát âm rất ngắn. Mở rộng hơn so với khi phát âm âm /ɪ/. Lưỡi hạ thấp hơn so với âm /ɪ/.
/ə/: Giống âm “ơ” của tiếng Việt nhưng phát âm rất ngắn và nhẹ. Môi hơi mở rộng, lưỡi thả lỏng.
/ɜ:/: Âm “ơ” cong lưỡi, phát âm âm /ɘ/ rồi cong lưỡi lên, âm phát trong khoang miệng. Môi hơi mở rộng, lưỡi cong lên, chạm vào vòm miệng trên khi kết thúc âm.
/ɒ/: Âm “o” ngắn, giống âm o của tiếng Việt nhưng phát âm rất ngắn. Hơi tròn môi, lưỡi hạ thấp.
/ɔ:/: Âm “o” cong lưỡi, phát âm âm o như tiếng Việt rồi cong lưỡi lên, âm phát trong khoang miệng. Tròn môi, lưỡi cong lên, chạm vào vòm miệng trên khi kết thúc âm.
/æ/: Âm a bẹt, hơi lai giữa âm “a” và “e”, cảm hứng âm bị ép xuống. Miệng mở rộng, môi dưới hạ thấp xuống, lưỡi được hạ rất thấp.
/ʌ/: Na ná âm “ă” của tiếng việt, hơi lai giữa âm “ă” và âm “ơ”, phải bật hơi ra. Miệng thu hẹp, lưỡi hơi thổi lên rất cao.
/ɑ:/: Âm “a” kéo dãn, âm phát ra trong khoang miệng, miệng mở rộng, lưỡi hạ thấp.
/ɪə/: Đọc âm /ɪ/ rồi chuyển dần sang âm /ə/. Môi từ dẹt thành hình tròn trụ trụ dần, lưỡi thụt dần về phía sau.
/ʊə/: Đọc âm /ʊ/ rồi chuyển dần sang âm /ə/. Môi mở rộng dần, nhưng không mở rộng, lưỡi đẩy dần ra phía trước.
/eə/: Đọc âm /e/ rồi chuyển dần sang âm /ə/, hơi thu hẹp môi, Lưỡi thụt dần về phía sau.
/eɪ/: Đọc âm /e/ rồi chuyển dần sang âm /ɪ/, môi dẹt dần sang hai bên, lưỡi hướng dần lên trên
/ɔɪ/: Đọc âm /ɔ:/ rồi chuyển dần sang âm /ɪ/, môi dẹt dần sang hai bên, lưỡi thổi lên và đẩy dần ra phía trước.
/aɪ/: Đọc âm /ɑ:/ rồi chuyển dần sang âm /ɪ/, môi dẹt dần sang hai bên, lưỡi thổi lên và hơi đẩy ra phía trước.
/əʊ/: Đọc âm /ə/ rồi chuyển dần sang âm /ʊ/, môi từ hơi mở đến hơi tròn, lưỡi lùi dần về phía sau.
/aʊ/: Đọc âm /ɑ:/ rồi chuyển dần sang âm /ʊ/, môi tròn dần, lưỡi hơi thụt dần về phía sau.

Lưu ý:Khi phát âm những nguyên âm tiếng Anh này, dây thanh quản rung.

Từ âm /ɪə/ – /aʊ/: Phải phát âm đủ cả hai thành tố của âm, chuyển âm từ trái sang phải, âm đứng trước phát âm dài hơn thế nữa thế nữa âm đứng sau một chút ít ít.

Các nguyên âm không cần sử dụng răng nhiều => không cần để ý quan tâm đến vị trí đặt răng.

Xem thêm những nội dung nội dung bài viết về phong thái phát âm trong tiếng Anh

2. Phụ âm tiếng Anh

Chúng ta có 24 phụ âm: /p../; /b/; /t/; /d/; /t∫/; /dʒ/; /k/; /g/; /f/; /v/; /ð/; /θ/; /s/; /z/; /∫/; /ʒ/; /m/; /n/; /η/; /l/; /r/; /w/; /j/

/p../: Đọc gần tương tự với âm /p../ tiếng Việt, lực chặn của 2 môi không mạnh bằng, nhưng hơi thoát ra vẫn mạnh như vậy. Hai môi chặn luồng khí trong miệng, tiếp Từ đó bật mạnh luồng khí ra.
/b/: Giống âm /b/ tiếng Việt. Hai môi chặn luồng khí trong miệng, tiếp Từ đó bật mạnh luồng khí ra.
/t/: Âm /t/ tiếng Việt, nhưng bật hơi thật mạnh, đặt đầu lưỡi dưới nướu, khi luồng khí bật ra, đầu lưỡi chạm vào răng cửa dưới. Hai răng khít chặt, mở ra khi luồng khí mạnh thoát ra. 
/d/: Giống âm /d/ tiếng Việt nhưng hơi bật ra mạnh hơn một chút ít ít.  Đặt đầu lưỡi dưới nướu, khi luồng khí bật ra, đầu lưỡi chạm vào răng cửa dưới, hai răng khít chặt, mở ra khi luồng khí mạnh thoát ra.
/t∫/: Giống âm /ch/ tiếng Việt nhưng môi khi nói phải chu ra. Môi hơi tròn và chu về phía trước, khi luồng khí thoát ra, môi tròn nửa, lưỡi thẳng và chạm vào hàm dưới, để khí thoát ra trên mặt phẳng lưỡi.
/dʒ/: Giống âm /t∫/ nhưng có rung dây thanh quản. Môi hơi tròn và chu về phía trước, khi luồng khí thoát ra, môi tròn nửa, lưỡi thẳng và chạm vào hàm dưới, để khí thoát ra trên mặt phẳng lưỡi.
/k/: Giống âm /k/ tiếng Việt nhưng bật mạnh hơi, nâng phần sau của lưỡi, chạm ngạc mềm, hạ thấp khi luồng khí mạnh bật ra.
/g/:Giống âm /g/ tiếng Việt, nâng phần sau của lưỡi, chạm ngạc mềm, hạ thấp khi luồng khí mạnh bật ra.
/f/:Giống âm /ph/ (phở) trong tiếng Việt, hàm trên chạm nhẹ vào môi dưới.
/v/: Giống âm /v/ trong tiếng Việt, hàm trên chạm nhẹ vào môi dưới. 
/ð/: Đặt đầu lưỡi ở giữa hai hàm răng, để luồng khí thoát ra giữa lưỡi và hai hàm răng, thanh quản rung. 
/θ/: Đặt đầu lưỡi ở giữa hai hàm răng, để luồng khí thoát ra giữa lưỡi và hai hàm răng, thanh quản không rung.
/s/: Để lưỡi đặt nhẹ lên hàm trên, ngạc mềm nâng. Luồng khí thoát từ nửa mặt lưỡi và lợi. Không rung thanh quản, để mặt lưỡi chạm nhẹ vào lợi hàm trên.
/z/: Để lưỡi đặt nhẹ lên hàm trên, ngạc mềm nâng, luồng khí thoát từ nửa mặt lưỡi và lợi, rung thanh quản.
/∫/: Môi chu ra (giống khi yêu cầu ng khác im re: Shhhhhh!). Môi khuynh khuynh hướng về phía trước như đang kiss ai đó, môi tròn, để mặt lưỡi chạm lợi hàm trên, nâng phần trước của lưỡi lên.
/ʒ/: Môi chu ra (giống khi yêu cầu ng khác im re: Shhhhhh!). Nhưng có rung thanh quản, môi khuynh khuynh hướng về phía trước như đang kiss ai đó, môi tròn, để mặt lưỡi chạm lợi hàm trên, nâng phần trước của lưỡi lên.
/m/: Giống âm /m/ tiếng Việt, hai môi ngậm lại, để luồng khí thoát qua mũi.
/n/: Khí thoát ra từ mũi, môi hé, đầu lưỡi chạm vào lợi hàm trên, chặn luồng khí để khí thoát ra từ mũi.
/η/: Khí bị chặn ở lưỡi và ngạc mềm nên thoát ra từ mũi, thanh quản rung, môi héphần sau của lưỡi thổi lên, chạm ngạc mềm.
/l/: Từ từ cong lưỡi, chạm vào răng hàm trên, thanh quản rung, môi mở rộng, môi mở hoàn toàn, đầu lưỡi từ từ cong lên và đặt vào răng hàm trên.
/r /: Khác /r/ tiếng Việt: Lưỡi cong vào trong và môi tròn, hơi chu về phía trước. Khi luồng khí thoát ra, lưỡi về trạng thái thả lỏng, môi tròn mở rộng.
/w/: Lưỡi thả lỏng, môi tròn và chu về trước. Khi luồng khí thoát ra, lưỡi vẫn thả lỏng, môi tròn mở rộng.
/h/: Như âm /h/ tiếng Việt, không rung thanh quản, môi hé nửa, lưỡi hạ thấp để luồng khí thoát ra.
/j/: Nâng phần trước của lưỡi lên nhanh đạt tới gần ngạc cứng, đẩy luồng khí thoát ra giữa phần trước của lưỡi và ngạc cứng nhưng không hề tiếng ma sát của luồng khí (do khoảng chừng chừng cách giữa phần trước của lưỡi và ngạc cứng không thật gần) làm rung dây thanh trong cổ họng. Môi hơi mở khi luồng khí thoát ra, môi mở rộng, phần giữa lưỡi hơi thổi lên, khi luồng khí thoát ra, lưỡi thả lỏng. 

Bài viết của ieltscaptoc đã phục vụ cho những bạn rõ ràng và khá khá đầy đủ những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng ngữ pháp tiếng Anh thi Đại học THPT Quốc gia. Hy vọng những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng này sẽ tương hỗ ích cho những bạn trong thời hạn ôn luyện sắp tới đây đây. Chúc những bạn có kết quả thi thật tốt!

Share Link Cập nhật Chủ đề ngữ pháp tiếng anh thi tốt nghiệp miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Chủ đề ngữ pháp tiếng anh thi tốt nghiệp tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Chủ đề ngữ pháp tiếng anh thi tốt nghiệp miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Chủ đề ngữ pháp tiếng anh thi tốt nghiệp

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Chủ đề ngữ pháp tiếng anh thi tốt nghiệp vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Chủ #đề #ngữ #pháp #tiếng #anh #thi #tốt #nghiệp

4207

Video Chủ đề ngữ pháp tiếng anh thi tốt nghiệp ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Chủ đề ngữ pháp tiếng anh thi tốt nghiệp tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Chủ đề ngữ pháp tiếng anh thi tốt nghiệp miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Chủ đề ngữ pháp tiếng anh thi tốt nghiệp miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Chủ đề ngữ pháp tiếng anh thi tốt nghiệp

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Chủ đề ngữ pháp tiếng anh thi tốt nghiệp vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Chủ #đề #ngữ #pháp #tiếng #anh #thi #tốt #nghiệp