Kinh Nghiệm Hướng dẫn Chrome Remote desktop shortcut 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Chrome Remote desktop shortcut được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-02 00:08:17 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Remote Desktop Services Shortcut Keys

Is this page helpful?

Please rate your experience

Yes

No

Any additional feedback?

Feedback will be sent to Microsoft: By pressing the submit button, your feedback will be used to improve Microsoft products and services. Privacy policy.

Nội dung chính

    Remote Desktop Services Shortcut KeysPlease rate your experienceIn this articleRelated topicsVideo liên quan

Submit

Thank you.

In this article

The following is a list of the Remote Desktop Services shortcut keys.

A note regarding missing keys: Many compact keyboards do not contain some keys. For example, many laptops do not have a dedicated BREAK key. However, they usually have keyboard shortcuts that replace dedicated keys. These key replacements are specified by the manufacturer of the keyboard, so you may need to look up key replacements in the documentation provided by your keyboard or máy tính manufacturer.

There are two different sets of shortcut key combinations you can use on a remote desktop connection: the default Windows shortcut keys, or the shortcut keys originally designed for the remote desktop. You can set which shortcut keys you use on the local and remote machine through the Remote Desktop Connection client (ie, the dialog that appears when you click on the Remote Desktop Connection icon). From there, click Show Options (if you cannot see the options), and then click the Local Resources tab. In the Apply Windows key combinations drop-down, you have three options:

Option
Description
On this computer
The default key combinations will work on your local machine only. You must use the alternate combinations on the remote desktop.
On the remote computer
The default key combinations will work only on the remote desktop. You must use the alternate combinations on the local machine. Note that once you close down the Remote Desktop Connection, your local machine will once again use the default windows shortcuts.
Only when using the full screen
The default key combinations will work on whichever machine has the full desktop; functionally, this means that the default key combinations work for the local machine, unless you have the Remote Desktop Connection window in full-screen mode.

For more user information about Remote Desktop connection, See How to use Remote Desktop.

Shortcut key
Description
CTRL+ALT+HOME
Activates the connection bar.
CTRL+ALT+BREAK or one of these shortcuts:

    CTRL+ALT+PAUSE
    CTRL+ALT+PRTSCN
    CTRL+ALT+FN+SCRLK

Switches the client between full-screen mode and window mode.
If these shortcuts don’t work, or the keys aren’t available, you can try the following alternative:

    Press CTRL+ALT+HOME, TAB, TAB, TAB, TAB, TAB, ENTER. This activates the connection bar, and then presses the Restore down button.

CTRL+ALT+END
Brings up the Windows Security dialog box for the Remote Desktop Session Host (RD Session Host) (provides the same functionality as pressing CTRL+ALT+DEL on the local computer).

The following table describes the standard Windows shortcut keys and their equivalent Remote Desktop shortcuts that are different. (For example, Ctrl+Z is generally the ‘Undo’ shortcut on both standard Windows and Remote Desktop.)

Windows shortcut
Remote Desktop shortcut
Description
ALT+TAB
ALT+PAGE UP
Switches between programs from left to right.
ALT+SHIFT+TAB
ALT+PAGE DOWN
Switches between programs from right to left.

ALT+INSERT
Cycles through the programs in the order they were started.
Windows key
or
CTRL+ESC
ALT+HOME
Displays the Start menu.
ALT+SPACE BAR
ALT+DELETE
Displays the system menu.
ALT+PRINT SCREEN
CTRL+ALT+MINUS SIGN (-)
Places a snapshot of the active window, within the client, on the clipboard.
PRINT SCREEN
CTRL+ALT+PLUS SIGN (+)
Places a snapshot of the entire client windows area on the clipboard .

Remote Desktop Services

4294

Video Chrome Remote desktop shortcut ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Chrome Remote desktop shortcut tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Chrome Remote desktop shortcut miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Chrome Remote desktop shortcut miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Chrome Remote desktop shortcut

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Chrome Remote desktop shortcut vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Chrome #Remote #desktop #shortcut