Kinh Nghiệm Hướng dẫn Chọn phương án sai trong những phương án sau nói về hệ điều hành quản lý đa nhiệm nhiều người tiêu dùng Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Chọn phương án sai trong những phương án sau nói về hệ điều hành quản lý đa nhiệm nhiều người tiêu dùng được Update vào lúc : 2022-03-29 19:19:21 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Nội dung chính

    Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đâyA. điều hành quản lý việc phân phối tài nguyên cho những chương trình thực thi đồng thờiB. ghi nhớ những thông tin của người tiêu dùng ( ví như mật khầu, thư mục riêng, những chương trình đang hoạt động …)C. đảm bảo sao cho lỗi trong một chương trình không làm ảnh hưởng tới việc thực thi những chương trình khácD. Cả 3 câu A, B, C đều đúng CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

Câu 1: Người sử dụng hoàn toàn có thể tiếp xúc với máy tính bằng phương pháp nào trong những phương pháp sau này:

A. Chỉ bằng dòng lệnh (Command)

B. Đưa vào những lệnh (Command) hoặc chọn trên bảng chọn (Menu)

C. Chỉ bằng khối mạng lưới hệ thống bảng chọn (Menu)

D. Chỉ bằng “giọng nói”

Đáp án : B

Giải thích :

Người sử dụng hoàn toàn có thể tiếp xúc với máy tính bằng phương pháp đưa vào những lệnh (Command) được nhập từ bàn phím hoặc chọn trên bảng chọn (Menu) được điều khiển và tinh chỉnh bằng bàn phím hoặc chuột.

Câu 2: Hệ điều hành quản lý nào những chương trình phải được thực thi lần lượt và chỉ 1 người được đăng nhập vào khối mạng lưới hệ thống?

A. Đa nhiệm 1 người tiêu dùng

B. Đơn nhiệm 1 người tiêu dùng

C. Đa nhiệm nhiều người tiêu dùng

D. Kết quả khác

Đáp án : B

Giải thích :

Hệ điều hành quản lý đơn nhiệm 1 người tiêu dùng là hệ điều hành quản lý mà những chương trình phải được thực thi lần lượt và chỉ 1 người được đăng nhập vào khối mạng lưới hệ thống. Ví dụ như hệ điều hành quản lý MS-DOS.

Câu 3: Hệ điều hành quản lý nào mà nhiều chương trình được thực thi cùng 1 lúc và nhiều người được đăng nhập vào khối mạng lưới hệ thống?

A. Đa nhiệm 1 người tiêu dùng

B. Đơn nhiệm 1 người tiêu dùng

C. Đa nhiệm nhiều người tiêu dùng

D. Kết quả khác

Đáp án : C

Giải thích :

Hệ điều hành quản lý mà nhiều chương trình được thực thi cùng một lúc và nhiều người được đăng nhập vào khối mạng lưới hệ thống là hệ điều hành quản lý đa nhiệm nhiều người tiêu dùng. Hệ điều hành quản lý này rất phức tạp, yên cầu máy phải có bộ xử lí mạnh, bộ nhớ trong lớn như Windows 2000 Server.

Câu 4: Hãy chọn câu phát biểu đúng nhất lúc nói về hệ điều hành quản lý

A. Mỗi hệ điều hành quản lý phải có thành phần để link Internet, trao đổi thư điện tử

B. Hệ điều hành quản lý phục vụ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên tiếp xúc giữa người tiêu dùng và khối mạng lưới hệ thống

C. Hệ điều hành quản lý thường được setup sẵn từ khi sản xuất máy tính

D. Một phương án khác

Đáp án : B

Giải thích :

Hệ điều hành quản lý là tập hợp những chương trình được tổ chức triển khai thành một khối mạng lưới hệ thống với trách nhiệm tương tác giữa người tiêu dùng với máy tính và người tiêu dùng với khối mạng lưới hệ thống.

Câu 5: Hệ điều hành quản lý được tàng trữ ở đâu?

A. Bộ nhớ trong (Rom, Ram)

B. Bộ nhớ ngoài (Đĩa cứng, CD,…)

C. Bộ xử lý TT

D. Kết quả khác

Đáp án : B

Giải thích :

Hệ điều hành quản lý được tàng trữ dưới dạng những môđun độc lập trên bộ nhớ ngoài (Đĩa cứng, đĩa mềm, CD…).

Câu 6: Tìm câu sai trong những câu dưới đây khi nói về hệ điều hành quản lý:

A. Hệ điều hành quản lý đảm bảo tiếp xúc giữa người tiêu dùng và máy tính

B. Chức năng chính của hệ điều hành quản lý là thực thi tìm kiếm thông tin trên Internet

C. Hệ điều hành quản lý phục vụ những phương tiện đi lại và dịch vụ để người tiêu dùng thuận tiện và đơn thuần và giản dị thực thi chương trình, quản lí ngặt nghèo, khai thác những tài nguyên của máy tính một cách tối ưu

D. Hệ điều hành quản lý Windows là hệ điều hành quản lý dùng cho máy tính thành viên của hãng sản xuất Microsoft

Đáp án : B

Giải thích :

+ Hệ điều hành quản lý là tập hợp những chương trình được tổ chức triển khai thành một khối mạng lưới hệ thống với trách nhiệm đảm bảo tiếp xúc giữa người tiêu dùng và máy tính, phục vụ những phương tiện đi lại và dịch vụ để người tiêu dùng thuận tiện và đơn thuần và giản dị thực thi chương trình, quản lí ngặt nghèo, khai thác những tài nguyên của máy tính một cách tối ưu. Hệ điều hành quản lý Windows là một hệ điều hành quản lý dùng cho máy tính thành viên của hãng sản xuất Microsoft→ A, B, D đúng.

+ Phần mềm ứng dụng thực thi tìm kiếm thông tin trên Internet → C sai.

Câu 7: Một số hiệu suất cao của hệ điều hành quản lý là:

A. Cung cấp những dịch vụ tiện ích khối mạng lưới hệ thống

B. Hỗ trợ bằng ứng dụng cho những thiết bị ngoại vi để hoàn toàn có thể khai thác chúng một cách thuận tiện và hiệu suất cao

C. Tổ chức tàng trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài, phục vụ những phương tiện đi lại để tìm kiếm và truy vấn thông tin được tàng trữ

D. Cả ba câu trên đều đúng

Đáp án : D

Giải thích :

Một số hiệu suất cao của hệ điều hành quản lý là:

+ Tổ chức tiếp xúc giữa người tiêu dùng và khối mạng lưới hệ thống

+ Cung cấp những dịch vụ tiện ích khối mạng lưới hệ thống

+ Hỗ trợ bằng ứng dụng cho những thiết bị ngoại vi để hoàn toàn có thể khai thác chúng một cách thuận tiện và hiệu suất cao

+ Tổ chức tàng trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài, phục vụ những phương tiện đi lại để tìm kiếm và truy vấn thông tin được tàng trữ

+ Cung cấp những tài nguyên cho những chương trình và những tổ chức triển khai thực thi chương trình đó.

Câu 8: Hệ điều hành quản lý đa nhiệm nhiều người tiêu dùng là hệ điều hành quản lý thực thi…

A. Điều hành việc phân phối tài nguyên cho những chương trình thực thi đồng thời

B. Ghi nhớ những thông tin của người tiêu dùng (ví như mật khẩu, thư mục riêng, những chương trình đang hoạt động…)

C. Đảm bảo sao cho lỗi trong một chương trình không làm ảnh hưởng tới việc thực thi những chương trình khác

D. Cả 3 câu A, B, C đều đúng

Đáp án : D

Giải thích :

Hệ điều hành quản lý đa nhiệm nhiều người tiêu dùng là hệ điều hành quản lý mà nhiều người cùng đăng nhập vào khối mạng lưới hệ thống và nhiều chương trình được thực thi cùng một lúc.

Câu 9: Một số thành phần của hệ điều hành quản lý là:

A. Các chương trình nạp khối mạng lưới hệ thống

B. Các chương trình quản lí tài nguyên

C. Các chương trình điều khiển và tinh chỉnh và những chương trình tiện ích khối mạng lưới hệ thống

D. Cả ba câu trên đều đúng

Đáp án : D

Giải thích :

Một số thành phần của hệ điều hành quản lý là:

+ Các chương trình nạp khối mạng lưới hệ thống (chương trình tiếp xúc giữa người tiêu dùng và khối mạng lưới hệ thống).

+ Các chương trình quản lí tài nguyên (phân phối và tịch thu tài nguyên).

+ Các chương trình điều khiển và tinh chỉnh và những chương tiện ích khối mạng lưới hệ thống.

Câu 10: Hệ điều hành quản lý “Đa nhiệm một người tiêu dùng” là:

A. Chỉ có một người đăng nhập vào khối mạng lưới hệ thống. Nhưng hoàn toàn có thể kích hoạt cho khối mạng lưới hệ thống thực thi đồng thời nhiều chương trình

B. Cho phép nhiều người tiêu dùng được đăng nhập vào khối mạng lưới hệ thống, từng người tiêu dùng chỉ hoàn toàn có thể cho khối mạng lưới hệ thống thực thi đồng thời nhiều chương trình

C. Các chương trình phải được thực thi lần lượt và mỗi lần thao tác chỉ được một người đăng nhập vào khối mạng lưới hệ thống

D. Cả 3 câu A, B, C đều đúng

Đáp án : A

Giải thích :

Hệ điều hành quản lý “Đa nhiệm một người tiêu dùng” là chỉ có một người đăng nhập vào khối mạng lưới hệ thống. Nhưng hoàn toàn có thể kích hoạt cho khối mạng lưới hệ thống thực thi đồng thời nhiều chương trình.

03/09/2022 647

A. điều hành quản lý việc phân phối tài nguyên cho những chương trình thực thi đồng thời

B. ghi nhớ những thông tin của người tiêu dùng ( ví như mật khầu, thư mục riêng, những chương trình đang hoạt động …)

C. đảm bảo sao cho lỗi trong một chương trình không làm ảnh hưởng tới việc thực thi những chương trình khác

D. Cả 3 câu A, B, C đều đúng 

Đáp án đúng chuẩn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Hệ điều hành quản lý nào dưới đây không phải là hệ điều hành quản lý đa nhiệm nhiều người tiêu dùng?

Xem đáp án » 03/09/2022 1,978

Hãy chọn phương án ghép đúng . Hệ điều hành quản lý là 

Xem đáp án » 03/09/2022 1,123

Tìm câu sai trong những câu sau 

Xem đáp án » 03/09/2022 1,028

Chọn câu phát biểu sai:

Xem đáp án » 03/09/2022 872

Một số hiệu suất cao của hệ điều hành quản lý là 

Xem đáp án » 03/09/2022 872

Hãy chọn câu ghép đúng. Hệ điều hành quản lý là

Xem đáp án » 03/09/2022 854

Hãy chọn phương án ghép đúng nhất . Các hệ điều hành quản lý thông dụng lúc bấy giờ thường được tàng trữ ở đâu 

Xem đáp án » 03/09/2022 534

Chọn phát biểu sai trong những câu sau 

Xem đáp án » 03/09/2022 501

Hãy chọn tổng hợp những phương án thích hợp nhất để điền vào ô trống trong mô tả về hệ điều hành quản lý như sau : “ Hệ điều hành quản lý là một tập hợp những ( a ) được tổ chức triển khai thành một ( b ) với trách nhiệm đảm bảo ( c ) giữa dùng với máy tính, phục vụ những phương tiện đi lại và dịch vụ để người tiêu dùng thuận tiện và đơn thuần và giản dị thực thi chương trình, quản lí ngặt nghèo những tài nguyên của máy, tổ chức triển khai khai thác chúng một cách thuận tiện và tối ưu .”

Xem đáp án » 03/09/2022 455

Hãy chọn phương án ghép đúng nhất . Hệ điều hành quản lý “ đa nhiệm một người tiêu dùng ” là:

Xem đáp án » 03/09/2022 453

Hãy chọn câu ghép đúng. Hệ điều hành quản lý là

Xem đáp án » 03/09/2022 354

Hãy chọn câu phát biểu đúng nhất 

Xem đáp án » 03/09/2022 320

Một số hiệu suất cao của hệ điều hành quản lý là 

Xem đáp án » 03/09/2022 253

Hãy chọn lý giải đúng trong những lý giải dưới đây về lí do tại sao người ta thường không tàng trữ sẵn hệ điều hành quản lý trong ROM mà lưu trên đĩa cứng .

Xem đáp án » 03/09/2022 159

Một số thành phần của hệ điều hành quản lý là 

Xem đáp án » 03/09/2022 147

4602

Review Chọn phương án sai trong những phương án sau nói về hệ điều hành quản lý đa nhiệm nhiều người tiêu dùng ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Chọn phương án sai trong những phương án sau nói về hệ điều hành quản lý đa nhiệm nhiều người tiêu dùng tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Chọn phương án sai trong những phương án sau nói về hệ điều hành quản lý đa nhiệm nhiều người tiêu dùng miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Chọn phương án sai trong những phương án sau nói về hệ điều hành quản lý đa nhiệm nhiều người tiêu dùng Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Chọn phương án sai trong những phương án sau nói về hệ điều hành quản lý đa nhiệm nhiều người tiêu dùng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Chọn phương án sai trong những phương án sau nói về hệ điều hành quản lý đa nhiệm nhiều người tiêu dùng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Chọn #phương #án #sai #trong #những #phương #án #sau #nói #về #hệ #điều #hành #đa #nhiệm #nhiều #người #dùng