Thủ Thuật về Cho mạch điện như hình vẽ với R1 6 R2 2 R3 4 cường độ dòng điện qua mạch đó đó là I = 2A 2022 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho mạch điện như hình vẽ với R1 6 R2 2 R3 4 cường độ dòng điện qua mạch đó đó là I = 2A 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-04 09:06:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Cho mạch điện như hình vẽ với R1 6 R2 2 R3 4 cường độ dòng điện qua mạch đó đó là I = 2A Mới Nhất
You đang tìm kiếm từ khóa Cho mạch điện như hình vẽ với R1 6 R2 2 R3 4 cường độ dòng điện qua mạch đó đó là I = 2A được Update vào lúc : 2022-04-04 09:05:11 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cách giải bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau và tuy nhiên tuy nhiên hay, rõ ràng

Nội dung chính

  A. Phương pháp & Ví dụB. Bài tậpNgân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại banmaynuocnong

A. Phương pháp & Ví dụ

Định luật ôm cho toàn mạch:

Mạch điện mắc tiếp nối đuôi nhau những điện trở:

Mạch điện mắc tuy nhiên tuy nhiên những điện trở:

Ví dụ 1: Hai điện trở R1, R2 mắc vào hiệu điện thế U = 12V. Lần đầu R1, R2 mắc tuy nhiên tuy nhiên, dòng điện mạch chính Is = 10A. Lần sau R1, R2 mắc tiếp nối đuôi nhau, dòng điện trong mạch In = 2,4A. Tìm R1, R2.

Hướng dẫn:

Điện trở tương tự của đoạn mạch khi:

+ [R1 // R2]:

+ [R1 nt R2]:

Từ (1) và (2) ta có hệ:

R1 và R2 là nghiệm của phương trình:

x2 – 5x + 6 = 0

Ví dụ 2: Cho mạch điện như hình vẽ: R1 = 12Ω, R2 = 15Ω, R3 = 5Ω, cường độ qua mạch chính I = 2A. Tìm cường độ dòng điện qua từng điện trở.

Ta có: R23 = R2 + R3 = 15 + 5 = 20Ω

UAB = I.RAB = 2.7,5 = 15V.

Cường độ dòng điện qua điện trở R1:

Cường độ dòng điện qua điện trở R2, R3:

Ví dụ 3: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết UMN = 18V, cường độ dòng điện qua R2 là I2 = 2A. Tìm:

a) R1 nếu R2 = 6Ω, R3 = 3Ω.

b) R3 nếu R1 = 3Ω, R2 = 1Ω.

Hướng dẫn:

a) Hiệu điện thế giữa hai đầu R2: U2 = I2.R2 = 2.6 = 12V.

Cường độ dòng điện qua R3:

Cường độ dòng điện qua R1: I1 = I2 + I3 = 2 + 4 = 6A.

Hiệu điện thế giữa hai đầu R1: U1 = UMN – U2 = 18 – 12 = 6V.

Điện trở của R1:

b) Hiệu điện thế giữa hai đầu R2: U2 = I2.R2 = 2.1 = 2V.

Hiệu điện thế giữa hai đầu R1: U1 = UMN – U2 = 18 – 2 = 16V.

Cường độ dòng điện qua R1:

Cường độ dòng điện qua R3:

Điện trở của R3:

Ví dụ 4: Cho đoạn mạch như hình vẽ: R1 = R3 = 3Ω, R2 = 2Ω, R4 = 1Ω, R5 = 4Ω, cường độ qua mạch chính I = 3A. Tìm:

a) UAB.

b) Hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở.

c) UAD, UED.

d) Nối D, E bằng tụ điện C = 2μF. Tìm điện tích của tụ.

Hướng dẫn:

a) R13 = R1 + R3 = 3 + 3 = 6Ω;

R24 = R2 + R4 = 2 + 1 = 3Ω;

RAB = R5 + RCB = 4 + 2 = 6Ω → UAB = I.RAB = 3.6 = 18V.

b) U5 = I.R5 = 3.4 = 12V.

UCB = I.RCB = 3.2 = 6V

U3 = I3.R3 = 1.3 = 3V.

→ U2 = I2.R2 = 2.2 = 4V; U4 = I4.R4 = 2.1 = 2V.

c) UAD = UAC + UCD = U5 + U1 = 12 + 3 = 15V.

UED = UEB + UBD = U4 – U3 = 2 – 3 = -1V.

d) Q.. = CU = 2.10-6.1 = 2.10-6 C.

Ví dụ 5: Cho đoạn mạch như hình vẽ: R1 = 36Ω, R2 = 12Ω, R3 = 10Ω, R4 = 30Ω, UAB = 54V. Tìm cường độ dòng điện qua từng điện trở.

Hướng dẫn:

Mạch điện được vẽ lại như sau:

Cường độ dòng điện qua R1:

Cường độ dòng điện qua R2:

Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R3 và R4: U34 = U3 = U4 = I2.R34 = 2,25.12 = 27V.

Cường độ dòng điện qua R3:

Cường độ dòng điện qua R4:

Ví dụ 6:Cho mạch điện như hình vẽ: R1 = R3 = 45Ω, R2 = 90Ω, UAB = 90V. Khi K mở hoặc đóng, cường độ dòng điện qua R4 là như nhau. Tính R4 và hiệu điện thế hai đầu R4.

Hướng dẫn:

– Khi K đóng, mạch điện được vẽ như hình a; khi K mở, mạch điện được vẽ như hình b:

– Khi K đóng, ta có:

– Khi K mở, ta có:

– Từ (1) và (2), ta có:

⇔ 902R4 + 243000 = 4050R4 + 303750 ⇔ 4050R4 = 60750 ⇒ R4 = 15Ω.

B. Bài tập

Bài 1: Cho mạch điện như hình vẽ. Trong số đó R1 = R2 = 4 Ω; R3 = 6 Ω; R4 = 3 Ω; R5 = 10 Ω; UAB = 24 V. Tính điện trở tương tự của đoạn mạch AB và cường độ dòng điện qua từng điện trở.

Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ. Trong số đó R1 = 2,4 Ω; R3 = 4 Ω; R2 = 14 Ω; R4 = R5 = 6 Ω; I3 = 2 A. Tính điện trở tương tự của đoạn mạch AB và hiệu điện thế giữa hai đầu những điện trở.

Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ. Trong số đó R1 = R3 = R5 = 3 Ω; R2 = 8 Ω; R4 = 6 Ω; U5 = 6 V. Tính điện trở tương tự của đoạn mạch AB và cường độ dòng điện chạy qua từng điện trở.

Bài 4: Hai điện trở R1 = 6Ω, R2 = 4Ω chịu được cường độ dòng điện tối đa là 1A và 1,2A. Hỏi bộ hai điện trở chịu được cường độ tối đa là bao nhiêu nếu chúng mắc:

a) Nối tiếp.

b) Song tuy nhiên.

Bài 5: Cho mạch điện như hình vẽ: U = 12V, R2 = 3Ω, R3 = 5Ω.

a) Khi K mở, hiệu điện thế giữa C, D là 2V. Tìm R1.

b) Khi K đóng, hiệu điện thế giữa C, D là 1V. Tìm R4.

Bài 6: Cho mạch điện như hình vẽ.

UAB = 75V, R2 = 2R1 = 6Ω, R3 = 9Ω.

a) Cho R4 = 2Ω. Tính cường độ qua CD.

b) Tính R4 khi cường độ qua CD là 0.

Xem thêm những dạng bài tập Vật Lí lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

  Dạng 1: Cách tính điện trở tương tự mạch tiếp nối đuôi nhau, mạch tuy nhiên tuy nhiên, mạch cầu
  Trắc nghiệm tính điện trở tương tự mạch tiếp nối đuôi nhau, mạch tuy nhiên tuy nhiên, mạch cầu
  Trắc nghiệm Định luật Ôm cho đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau và tuy nhiên tuy nhiên
  Dạng 3: Tìm số chỉ của Ampe kế và Vôn kế
  Trắc nghiệm Tìm số chỉ của Ampe kế và Vôn kế
  50 bài tập trắc nghiệm Định luật Ôm cho đoạn mạch chỉ có điện trở R có đáp án rõ ràng (phần 1)
  50 bài tập trắc nghiệm Định luật Ôm cho đoạn mạch chỉ có điện trở R có đáp án rõ ràng (phần 2)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại banmaynuocnong

  Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 có đáp án
  Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án rõ ràng
  Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 có đáp án
  Kho trắc nghiệm những môn khác

Chia Sẻ Link Down Cho mạch điện như hình vẽ với R1 6 R2 2 R3 4 cường độ dòng điện qua mạch đó đó là I = 2A miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho mạch điện như hình vẽ với R1 6 R2 2 R3 4 cường độ dòng điện qua mạch đó đó là I = 2A tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Cho mạch điện như hình vẽ với R1 6 R2 2 R3 4 cường độ dòng điện qua mạch đó đó là I = 2A miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho mạch điện như hình vẽ với R1 6 R2 2 R3 4 cường độ dòng điện qua mạch đó đó là I = 2A
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho mạch điện như hình vẽ với R1 6 R2 2 R3 4 cường độ dòng điện qua mạch đó đó là I = 2A vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #mạch #điện #như #hình #vẽ #với #cường #độ #dòng #điện #qua #mạch #chính #là

4271

Video Cho mạch điện như hình vẽ với R1 6 R2 2 R3 4 cường độ dòng điện qua mạch đó đó là I = 2A 2022 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho mạch điện như hình vẽ với R1 6 R2 2 R3 4 cường độ dòng điện qua mạch đó đó là I = 2A 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Cho mạch điện như hình vẽ với R1 6 R2 2 R3 4 cường độ dòng điện qua mạch đó đó là I = 2A 2022 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Cho mạch điện như hình vẽ với R1 6 R2 2 R3 4 cường độ dòng điện qua mạch đó đó là I = 2A 2022 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho mạch điện như hình vẽ với R1 6 R2 2 R3 4 cường độ dòng điện qua mạch đó đó là I = 2A 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho mạch điện như hình vẽ với R1 6 R2 2 R3 4 cường độ dòng điện qua mạch đó đó là I = 2A 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #mạch #điện #như #hình #vẽ #với #cường #độ #dòng #điện #qua #mạch #chính #là