Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho sắt kẽm kim loại x vào nước thu được dung dịch kiềm Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho sắt kẽm kim loại x vào nước thu được dung dịch kiềm được Update vào lúc : 2022-04-19 23:03:23 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trang chủ

Nội dung chính

  Đáp án A
  H+ + OH– → H2O || Trung hòa
  ⇒ nOH– = nH+ = 0,05 mol.
  Gọi hóa trị của X là n
  ⇒ nX = 0,05 ÷ n ⇒ MX = 1,15 ÷ (0,05 ÷ n)
  ||⇒ MX = 23n ⇒ n = 1 và MX = 23 ⇒ X là Natri CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀCÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Đáp án A
H+ + OH– → H2O || Trung hòa
⇒ nOH– = nH+ = 0,05 mol.
Gọi hóa trị của X là n
⇒ nX = 0,05 ÷ n ⇒ MX = 1,15 ÷ (0,05 ÷ n)
||⇒ MX = 23n ⇒ n = 1 và MX = 23 ⇒ X là Natri

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Phương pháp chung để điều chế Na, Ca, Al trong công nghiệp là

Xem đáp án » 18/06/2022 2,182

Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Na và Al vào nước dư, thu được 8,96 lít khí. Cũng hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na và Al vào dung dịch NaOH dư, thu được 12,32 lít khí (đktc). Giá trị của m là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,662

Ở nhiệt độ thường, sắt kẽm kim loại X không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch kiềm. Kim loại X là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,541

Trong công nghiệp, sắt kẽm kim loại nhôm được điều chế bằng phương pháp

Xem đáp án » 18/06/2022 1,182

Cho 0,69 gam một sắt kẽm kim loại kiềm tác dụng với nước (dư) thu được 0,015 mol khí H2. Kim loại kiềm là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,067

Cho 4,725 gam bột Al vào dung dịch HNO3 loãng dư, thu được dung dịch X chứa 37,275 gam muối và V lít khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của V là

Xem đáp án » 18/06/2022 851

Hòa tan 1,86 gam sắt kẽm kim loại tổng hợp của Mg và Al trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 560 ml khí N2O (thành phầm khử duy nhất ở đktc). Thành phần % theo khối lượng của Mg và Al trong sắt kẽm kim loại tổng hợp là

Xem đáp án » 18/06/2022 690

Cho 23 gam Na tác dụng với 100 gam nước. Nồng độ Phần Trăm của dung dịch thu được là

Xem đáp án » 18/06/2022 644

Hỗn hợp X gồm 0,3 mol Zn và 0,2 mol Al phản ứng vừa đủ với 0,45 mol hỗn hợp Y gồm khí Cl2 và O2, thu được x gam chất rắn. Phần trăm khối lượng của O2 trong Y và giá trị của x tương ứng là

Xem đáp án » 18/06/2022 577

Cho 3,37 gam hỗn hợp gồm Na và sắt kẽm kim loại kiềm M tác dụng với nước (lấy dư) thu được 2,576 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là

Xem đáp án » 18/06/2022 398

Hòa tan hoàn toán 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là

Xem đáp án » 18/06/2022 393

Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg và Al trong khí oxi (dư) thu được 30,2 gam hỗn hợp oxit. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là

Xem đáp án » 18/06/2022 377

Cho dung dịch X chứa 0,1 mol Al3+, 0,2 mol Mg2+, 0,2 mol NO3–, x mol Cl–, y mol Cu2+. 

– Nếu cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 86,1 gam kết tủa. 

– Nếu cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì khối lượng kết tủa thu được là

Xem đáp án » 18/06/2022 372

Al(OH)3 không phản ứng với dung dịch nào đây?

Xem đáp án » 18/06/2022 368

Hỗn hợp X gồm Mg và Al. Hòa tan hoàn toàn 7,5 gam hỗn hợp X bằng lượng vừa đủ V lít dung dịch HNO3 1M, thu được 0,672 lít N2 ở đktc (là khí duy nhất thoát ra) và dung dịch chứa 54,9 gam muối. Giá trị của V là:

Xem đáp án » 18/06/2022 366

Đáp án A

H+ + OH– → H2O || Trung hòa ⇒ nOH– = nH+ = 0,05 mol.

Gọi hóa trị của X là n ⇒ nX = 0,05 ÷ n ⇒ MX = 1,15 ÷ (0,05 ÷ n)

||⇒ MX = 23n ⇒ n = 1 và MX = 23 ⇒ X là Natri

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 256

Hòa tan hoàn toàn 1,15 gam sắt kẽm kim loại X vào nước thu được dung dịch Y. Để trung hòa Y cần vừa đủ 50 gam dung dịch HCl 3,65%. Kim loại X là

A. Na.

B. Ca.

C. Ba.

D. K.

Giải thích: 

nOH- = nH+  = nHCl = ( 50.3,65%):(100%. 36,5) = 0,05 (mol)

X + nH2O → X(OH)n + nH2↑

=> MX = 1,15 : 0,05n = 23n

Vậy n = 1 => MX = 23 => Na

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

4353

Clip Cho sắt kẽm kim loại x vào nước thu được dung dịch kiềm ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho sắt kẽm kim loại x vào nước thu được dung dịch kiềm tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Cho sắt kẽm kim loại x vào nước thu được dung dịch kiềm miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Cho sắt kẽm kim loại x vào nước thu được dung dịch kiềm miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cho sắt kẽm kim loại x vào nước thu được dung dịch kiềm

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho sắt kẽm kim loại x vào nước thu được dung dịch kiềm vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #kim #loại #vào #nước #thu #được #dung #dịch #kiềm