Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho hai tuyến phố thẳng cắt nhau d và d phẩy có bao nhiêu phép đối xứng tâm biến d thành d phẩy Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho hai tuyến phố thẳng cắt nhau d và d phẩy có bao nhiêu phép đối xứng tâm biến d thành d phẩy được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-11 08:22:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Câu 1 Cho hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên d và d. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến d thành d A. Không có phép tịnh tiến nào B. Có duy nhất một phép tịnh tiến C. Chỉ có hai phép tịnh tiến D. Có vô số phép tịnh tiếnLời giải rõ ràng:Lấy A d, A d thì phép tịnh tiến vecto (overrightarrow AA’ ) biến d thành d Chọn D Câu 2 Cho bốn đường thẳng a, b , a, b trong số đó a // a, b // b, a cắt b. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến a và b thành a và b ? A. Không có phép tịnh tiến nào B. Có duy nhất một phép tịnh tiến C. Chỉ có hai phép tịnh tiến D. Có thật nhiều phép tịnh tiếnLời giải rõ ràng:Gọi I là giao điểm của a và b I là giao điểm của a và b Khi đó phép tịnh tiến vecto (overrightarrow II’ ) biến a, b lần lượt thành a, b Chọn B Câu 3 Cho hai tuyến phố thẳng cắt nhau d và d. Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến d thành d ? A. Không có phép đối xứng trục nào B. Có duy nhất một phép đối xứng trục C. Chỉ có hai phép đối xứng trục D. Có thật nhiều phép đối xứng trụcLời giải rõ ràng:Hai đường phân giác của góc tạo bởi hai tuyến phố thẳng d và d là những trục đối xứng trục biến đường thẳng d thành đường thẳng d Chọn C Câu 4 Trong những hình dưới đây, hình nào có bốn trục đối xứng ? A. Hình bình hành B. Hình bình hành C. Hình thoi D. Hình vuôngLời giải rõ ràng:Hình vuông có 4 trục đối xứng Chọn D Câu 5 Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ? A. Hình gồm hai tuyến phố tròn không bằng nhau có trục đối xứng B. Hình gồm một đường tròn và một đoạn thẳng tùy ý có trục đối xứng C. Hình gồm một đường tròn và một đường thẳng tùy ý có trục đối xứng D. Hình gồm một tam cân và đường tròn ngoại tiếp tam giác đó có trục đối xứngLời giải rõ ràng: Chọn B Câu 6 Trong những hình sau này, hình nào không còn tâm đối xứng ? A. Hình gồm một đường tròn và một hình chữ nhật nội tiếp B. Hình gồm một đường tròn và một tam giác đều nội tiếp C. Hình lục giác đều D. Hình gồm một hình vuông vắn và đường tròn nội tiếpLời giải rõ ràng:Tâm O của đường tròn không là tâm đối xứng của tam giác đều ABC Chọn B Câu 7 Cho hình vuông vắn ABCD tâm O. Xét phép quay Q. có tâm quay O và góc quay φ. Với giá trị nào sau này của φ, phép quay Q. biến hình vuông vắn ABCD thành chính nó ? A.(varphi = pi over 6) B.(varphi = pi over 4) C.(varphi = pi over 3) D.(varphi = pi over 2)Lời giải rõ ràng:Xét phép quay Q. tâm O, góc (pi over 2)ta có: Q.: A B B C C D D A Suy ra Q.: ABCD ABCD Chọn D Câu 8 Cho hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên d và d. Có bao nhiêu phép vị tự với tỉ số k = 100 biến d thành d ? A. Không có phép nào B. Có duy nhất một phép C. Chỉ có hai phép D. Có thật nhiều phép Lời giải rõ ràng:Trên đường thẳng HH d (H d, H d) Lấy O sao cho (overrightarrow OH’ = 100,,overrightarrow OH ) Phép vị tự tâm O tỉ số k biến d thành d Chọn D Câu 9 Cho đường tròn (O ; R). Tìm mệnh đềsaitrong những mệnh đề sau này: A. Có phép tịnh tiến biến (O ; R) thành chính nó B. Có hai phép vị tự biến (O ; R) thành chính nó C. Có phép đối xứng trục biến (O ; R) thành chính nó D. Trong ba mệnh đề A, B, C, có tối thiểu một mệnh đề saiLời giải rõ ràng:A, B, C đều đúng. Chọn D Câu 10 Trong những mệnh đề sau này, mệnh đề nàosai? A. Tâm vị tự ngoài của hai tuyến phố tròn nằm ngoài hai tuyến phố tròn đó B. Tâm vị tự ngoài của hai tuyến phố tròn không nằm trong tâm hai tâm của hai tuyến phố tròn đó C. Tâm vị tự trong của hai tuyến phố tròn luôn thuộc đoạn thẳng nối tâm hai tuyến phố tròn đó D. Tâm vị tự của hai tuyến phố tròn hoàn toàn có thể là yếu tố chung của toàn bộ hai tuyến phố tròn đóLời giải rõ ràng:Chọn A Câu 11 Phép biến hình nào sau này không còn tính chất: Biến một đường thẳng thành đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên hoặc trùng với nó ? A. Phép tịnh tiến B. Phép đối xứng tâm C. Phép đối xứng trục D. Phép vị tựLời giải rõ ràng:Chọn C Câu 12 Trong những mệnh đè sau này, mệnh đề nàosai ? A. Phép dời hình là một phép đồng dạng B. Phép vị tự là một phép đồng dạng C. Phép đồng dạng là một phép dời hình D. Có phép vị tự không phải là phép dời hình Lời giải rõ ràng:Chọn C Loigiaihay

4302

Video Cho hai tuyến phố thẳng cắt nhau d và d phẩy có bao nhiêu phép đối xứng tâm biến d thành d phẩy ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho hai tuyến phố thẳng cắt nhau d và d phẩy có bao nhiêu phép đối xứng tâm biến d thành d phẩy tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Cho hai tuyến phố thẳng cắt nhau d và d phẩy có bao nhiêu phép đối xứng tâm biến d thành d phẩy miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cho hai tuyến phố thẳng cắt nhau d và d phẩy có bao nhiêu phép đối xứng tâm biến d thành d phẩy Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho hai tuyến phố thẳng cắt nhau d và d phẩy có bao nhiêu phép đối xứng tâm biến d thành d phẩy

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho hai tuyến phố thẳng cắt nhau d và d phẩy có bao nhiêu phép đối xứng tâm biến d thành d phẩy vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hai #đường #thẳng #cắt #nhau #và #phẩy #có #bao #nhiêu #phép #đối #xứng #tâm #biến #thành #phẩy