Mẹo về Cho những phát biểu sau Cho dung dịch AgNO3 -Thủ Thuật Mới Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho những phát biểu sau Cho dung dịch AgNO3 -Thủ Thuật Mới được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-28 05:22:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho những phát biểu sau Cho dung dịch AgNO3 được Update vào lúc : 2022-03-28 05:21:08 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trang chủ Đề thi & kiểm tra Lớp 12 Hoá học Đề thi thử THPT QG môn Hóa năm 2022 – Trường THPT Hải Lăng, Quảng Trị

Câu hỏi: Cho những phát biểu sau:(1)Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2 sau phản ứng thu được hai chất kết tủa.

Đề thi thử THPT QG môn Hóa năm 2022 – Trường THPT Hải Lăng, Quảng Trị

A.

4.

B.

5.

C.

3.

D.

6.

(a) Phát biểu (a) đúng.

(b) Phát biểu (b) sai.

(c)Cu và Fe3O4 đều không tan trong nước Phát biểu (c) sai.

(d)Cu + 2FeCl3 (dư) Dung dịch thu được chứa 3 muối: CuCl2, FeCl2, FeCl3 dư Phát biểu (d) sai.

(e) Hỗn hợp Al và Na2O tan hoàn toàn trong nước dư Phát biểu (e) đúng.

(f) Thu được một chất kết tủa là BaSO4 Phát biểu (f) sai.

Các phát biểu đúng là (a), (b), (e).

Vậy đáp án đúng là C.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

Cho hỗn hợp rắn X gồm những chất có cùng số mol gồm BaO, NaHSO4, FeCO3 vào lượng nước dư, lọc lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi, thu được rắn Y chứa

Khí CO2 có lẫn khí HCl. Hóa chất dùng để vô hiệu khí HCl là:

Thuốc thử để phân biệt trực tiếp những dung dịch: HCl, H2SO4, NaOH là:

Hỗn hợp X gồm những chất có cùng số mol Fe3O4, Al2O3, CuO và MgO. Nung nóng X rồi dẫn luồng khí H2 dư qua thu được hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư thu được m gam muối và 3,36 lít H2 (đktc). Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là ?

Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào 200ml dung dịch X chứa Na2CO3 và NaHCO3. Phản ứng được màn màn biểu diễn theo đồ thị sau:

Nếu cho từ từ 200ml dung dịch HCl 0,8M và H2SO4aM vào 200ml dung dịch X, thu được dung dịch Y và 1,792 lít khí CO2 (đktc). Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

Nung nóng hỗn hợp gồm CaCO3, Fe(NO3)3, Al(NO3)3 và CuO thu được hỗn hợp rắn X. Cho rắn X vào nước dư, thu được dung dịch Y chứa hai chất tan và rắn Z. Dẫn luồng khí CO đến dư qua rắn Z, nung nóng, thu được rắn T. Các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Trong T có chứa:

Cho hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 vào lượng dư dung dịch H2SO4 loãng. Kết thúc những phản ứng thu được dung dịch Y và chất rắn Z. Dãy chỉ gồm những chất mà khi cho chúng tác dụng lần lượt với dung dịch Y thì đều phải có phản ứng oxi hóa – khử xẩy ra là ?

Hòa tan hết m gam chất rắn gồm CaCO3 và KHCO3 vào dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít khí CO2 ở đktc. Giá trị của m bằng:

Các dung dịchnàosauđâyđềutácdụngvớiNH4Cl ?

Cho những thí nghiệm sau:

(1) Khi cho Cu vào dung dịch FeCl3;

(2) H2S vào dung dịch CuSO4;

(3) HI vào dung dịch FeCl3;

(4) Dung dịch AgNO3 vào dung dịch FeCl3;

(5) Dung dịch NaHSO4 vào dung dịch Fe(NO3)2;

(6) CuS vào dung dịch HCl.

Số cặp chất phản ứng được với nhau là:

Nhúng thanh Cu vào 200ml dung dịch gồm HCl 0,6M và FeCl3 xM, sau thuở nào gian thu được dung dịch X; đồng thời khối lượng thanh đòng giảm 3,84 gam. Tiến hành điện phân dung dịch X bằng điện cực trơ, sau thời hạn t giây, ở catot khởi đầu có khí thoát ra. Tiếp tục điện phân với thời hạn 2t giây nữa thì dừng điện phân, lấy thanh catot ra lau khô, cân lại thấy khối lượng tăng 10,56 gam. Giá trị của x là:

Cho 5,6 gam Fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 0,5M và HCl 1M thu được khí NO và m gam kết tủa. Xác định m. Biết rằng NO là thành phầm khử duy nhất của NO3-và không hề khí H2 bay ra.

Tiến hành những thí nghiệm sau:

a)Cho Al vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.

b)Cho dung dịch NaOH (loãng,dư) vào dung dịch hỗn hợp Al2(SO4)3 và FeCl3.

c)Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2.

d)Cho nước cứng trong thời gian trong thời điểm tạm thời vào dung dịch NaOH.


Số thí nghiệm thu sát hoạch sát hoạch được kết tủa là:

Cho từ từ từng giọt đến hết 100 ml dung dịch HCl aM vào 100 ml dung dịch Na2CO3 1M, thấy thoát ra 1,344 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của a là.

Cho bốn chất rắn đựng trong bốn bình riêng không liên quan gì đến nhau mất nhãn gồm có Na, Mg, Al, Al2O3. Nên dùng thuốc thử nào sau này để phân biệt chất rắn trên?

Cho những dung dịch: KOH, Ba(HCO3)2, Ca(OH)2, HCl, KHCO3, BaCl2 phản ứng với nhau từng đôi một. Số cặp chất xẩy ra phản ứng ở nhiệt độ thường là:

Tiến hành những thí nghiệm sau:

(1) Sục luồng khí NH3 vào dung dịch CuSO4 dư

(2) Nhỏ từ tử dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaCrO2

(3) Cho dung dịch Na3PO4 vào dung dịch AgNO3

(4) Sục khí H2S qua dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên axit, đun nóng

(5) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NH3 vào dung dịch NiCl2

(6) Cho dung dịch CuCl2 vào dung dịch NaF

Sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu sát hoạch sát hoạch được kết tủa là

Cho những phản ứng:

(1) O3 + dung dịch KI →

(2) F2+ H2O →

(3) KClO3(rắn) + HCl(đặc →

(4) SO2 + dung dịch H2S →

(5) Cl2 + dung dịch H2S →

(6) NH3(dư) + Cl2 →

(7) NaNO2(bão hoà) + NH4Cl(bão hoà),t0

(8) NO2 + NaOH(dung dịch) →

Số phản ứng tạo ra đơn chất là

Cho những cặp chất sau này: dung dịch và dung dịch HCl (1), và dung dịch , dung dịch và dung dịch HCl (3), dung dịch và , và dung dịch HCl (5), C và CaO (6). Số cặp chất xẩy ra phản ứng hóa học (Đk thiết yếu có đủ) là:

Tiến hành những thí nghiệm sau:

(a) Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4.

(b) Dẫn khí CO qua Fe2O3nung nóng.

(c) Điện phân dung dịch NaCl bão hòa, có màng ngăn.

(d) Đốt bột Fe trong khí oxi.

(e) Cho sắt kẽm sắt kẽm kim loại Ag vào dung dịch HNO3loãng.

(f) Nung nóng Cu(NO3)2.

(g) Cho Fe3O4vào dung dịch H2SO4đặc, nóng.

Số thí nghiệm có xẩy ra sự oxi hóa sắt kẽm sắt kẽm kim loại là:

Để hòa tan hết hỗn hợp X gồm Cr2O3, CuO, Fe3O4 cần vừa đủ 550 ml HCl 2M, sau phản ứng thu được dung dịch Y. Một nửa dung dịch Y hòa tan hết tối đa 2,8 gam Ni. Cô cạn nửa dung dịch Y còn sót lại thu được bao nhiêu gam muối kha?

Cho những dung dịch: HCl (X1); KNO3 (X2); HCl và Fe(NO3)2 (X3); Fe2(SO4)3 (X4). Dung dịch hoàn toàn hoàn toàn có thể tác dụng với Cu là ?

Có những phát biếu sau: (1) Lưu huỳnh, photpho, C2H5OH đều bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3. (2) Ion Fe3+ có thông số kỹ thuật electron viết gọn là [Ar]3d5. (3) Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí clo. (4) Phèn chua có công thức là Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O Các phát biểu đúng là

Cho những phát biểu sau:

(a) Các oxit của sắt kẽm sắt kẽm kim loại kiềm thổ phản ứng với CO tạo thành sắt kẽm sắt kẽm kim loại.

(b) Các sắt kẽm sắt kẽm kim loại Ca, Fe, Al và Na chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

(c) Các sắt kẽm sắt kẽm kim loại Mg, K và Fe đều khử được ion Ag+ trong dung dịch thành Ag.

(d) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư, không thu được Fe.

Số phát biểu đúng là

Hấp thụ hết 5,6 lít khí CO2 ở đktc vào dung dịch gồm 0,15 mol BaCl2; 0,08 mol Ba(OH)2 và 0,29 mol KOH sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A và m gam kết tủa. Giá trị của m bằng:

Cho những dung dịch sau: AgNO3, CuSO4, FeCl2, Al2(SO4)3, ZnSO4, Ba(NO3)2, Fe(NO3)3. Khi cho dung dịch NH3 đến dư lần lượt vào những dung dịch trên thì số dung dịch tạo kết tủa là:


Trong tự nhiên brom có hai đồng vị là và , nguyên tử khối trung bình của brom là 79,986. Nếu nguyên tử khối mỗi đồng vị có gái trị bằng số khối thì tỉ lệ % số nguyên tử đồng vị là:

Có những dung dịch Al(NO3)3, NaNO3, Mg(NO3)2, H2SO4. Thuốc thử để phân biệt những dd đó là

Cho những phát biểu sau:

(a)Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2 sau phản ứng thu được hai chất kết tủa.

(b)Kim loại Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp NaNO3 và H2SO4 (loãng).

(c)Hỗn hợp Cu, Fe3O4 có số mol bằng nhau tan hết trong nước.

(d)Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch FeCl3, thu được dung dịch chứa hai muối.

(e)Hỗn hợp Al và Na2O (tỉ lệ mol tương ứng là 2:1) tan hoàn toàn trong nước dư.

(f)Cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch Al2(SO4)3 sau phản ứng thu được hai chất kết tủa.

Số phát biểu đúng là:

Cho 0,3 mol bột Cu và 0,6 mol Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,9 mol H2SO4 (loãng). Sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được V lít khí NO (thành phầm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là

Cho dung dịch NaOH (dư) vào dung dịch chứa hỗn hợp FeCl2 và CrCl3, thu được kết tủa X. Nung X trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y. Vậy Y là

Cho Na2CO3 vào dung dịch chất nào sau này mà chỉ cho kết tủa mà không tạo khí bay ra?

Dung dịch X có chứa , dung dịch Y chứa . Trộn X với Y hoàn toàn hoàn toàn có thể xẩy ra bao nhiêu phản ứng hóa học

Cho dung dịch muối X đến dư vào dung dịch muối Y, thu được kết tủa Z. Cho Z vào dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được chất rắn T và khí không màu hóa nâu trong không khí. X và Y lần lượt là :

Cho phản ứng sau: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + NO + H2O. Nếu tỉ lệ số mol giữa NO và NO2 là một trong : 2 thì thông số cân đối của HNO3 (thông số nguyên dương, tối giản) trong phương trình hoá học là

Cho 33,7 gam hỗn hợp X gồm Al2O3, CuO, Al, Cu (trong số đó có 18,99% khối lượng oxi) vào trong dung dịch HCl dư thấy thu được 3,36 lít khí H2 (đktc), lọc lấy phần chất rắn không tan cho vào dung dịch HNO3 đặc, nóng (dư), thu được 8,96 lít khí NO2 (đktc, là thành phầm khử duy nhất). Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Al2O3 trong hỗn hợp X sớm nhất với giá trị nào sau này?

Trong phản ứng: . Phát biểu nào sau này đúng?

Để hòa tan vừa hết 24,4 gam hỗn hợp MgO và Al2O3 cần vừa đủ 700ml dung dịch H2SO4 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam muối. Giá trị của m là:

Lắc 13,14g Cu với 250 ml dung dịch AgNO3 0,6 M thuở nào gian thu được 22,56g chất rắn A và dung dịch B. Nhúng thanh sắt kẽm sắt kẽm kim loại M nặng 15,45g vào dung dịch B khuấy đều đến khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch chỉ chứa một muối duy nhất và 17,355g chất rắn Z. Kim loại M là :

Nung nóng 1,26 mol hỗn hợp.. X gồm Mg, Fe(NO3)2 và FeCO3 trong một bình kín đến khới lượng không đổi thu được chất rắn Y và 13,44 lít hỗn hợp.. khí Z (đktc) có tỉ khối đối với H2 là 22,8. Cho toàn bộ chất rắn Y tác dụng với dung dịch hỗn hợp.. 2,7 mol HCl và 0,38 mol HNO3 đun nhẹ thu được dung dịch A và 7,168 lít hỗn hợp.. khí B (đktc) gồm NO và N2O. Cho toàn bộ dung dịch A tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3, thu được 0,448 lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất và m gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau này?

Một số vướng mắc khác hoàn toàn hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

Cho 500ml dung dịch NaOH 0,3M phản ứng với 200 ml dung dịch 0,1M. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là ?

Đặt vào hai đầu đoạn một điện áp vào hai đầu cuộn cảm thuần có thông số tự cảm L thì dòng điện hiệu dụng qua mạch là 2A. Hệ số tự cảm L có mức giá trị:

Tên gọi của của C2H5NH2 là:

Cho tam giác ABO vuông tại O, có góc . Quay tam giác ABO quanh trục AO ta được một hình nón có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh xung quanh bằng:

Phát biểu nào sau này không đúng chuẩn?

Biếtphươngtrìnhvớicómộtnghiệm. Tính

Tiến hành phản ứng khử oxit X thành sắt kẽm sắt kẽm kim loại bằng khí CO (dư) theo sơ đồ hình vẽ:

Oxit X là:

Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên lúc bấy giờ, cần triệu tập vào những giải pháp nào sau

đây?

Xây dựng những nhà máy sản xuất sản xuất xử lí và tái chế rác thải.

Quản lí ngặt nghèo những chất gây ô nhiễm môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.

Tăng cường khai thác rừng đầu nguồn và rừng nguyên sinh.

Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên cho mọi người.

Tăng cường khai thác nguồn tài nguyên tài nguyên.

Cho những sắt kẽm sắt kẽm kim loại tổng hợp sau: Al – Zn (1); Fe – Zn (2); Zn – Cu (3); Mg – Zn (4). Khi tiếp xúc với dung dịch axit H2SO4 loãng thì những sắt kẽm sắt kẽm kim loại tổng hợp mà trong số đó Zn bị ăn mòn điện hóa học là ?

Trong giao thoa sóng cơ, hai nguồn xấp xỉ với những phương trình là và . Biết rằng vận tốc truyền sóng bằng , điểm M cách những nguồn lần lượt là 8,25 cm và 8,75 cm có biên độ tổng hợp là (cm). Khi đó hoàn toàn hoàn toàn có thể nhận giá trị nào dưới đây?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về

.

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho những phát biểu sau Cho dung dịch AgNO3 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #những #phát #biểu #sau #Cho #dung #dịch #AgNO3

4041

Review Cho những phát biểu sau Cho dung dịch AgNO3 -Thủ Thuật Mới ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho những phát biểu sau Cho dung dịch AgNO3 -Thủ Thuật Mới tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Cho những phát biểu sau Cho dung dịch AgNO3 -Thủ Thuật Mới miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Download Cho những phát biểu sau Cho dung dịch AgNO3 -Thủ Thuật Mới miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho những phát biểu sau Cho dung dịch AgNO3 -Thủ Thuật Mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho những phát biểu sau Cho dung dịch AgNO3 -Thủ Thuật Mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #những #phát #biểu #sau #Cho #dung #dịch #AgNO3 #Thủ #Thuật #Mới