Thủ Thuật về Cho những nguyên tố 8o 9f 14si 16s. nguyên tố có tính phi kim lớn số 1 trong số những nguyên tố trên là Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho những nguyên tố 8o 9f 14si 16s. nguyên tố có tính phi kim lớn số 1 trong số những nguyên tố trên là được Update vào lúc : 2022-04-09 21:39:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Cho những nguyên tố 8o 9f 14si 16s. nguyên tố có tính phi kim lớn số 1 trong số những nguyên tố trên là Mới Nhất
You đang tìm kiếm từ khóa Cho những nguyên tố 8o 9f 14si 16s. nguyên tố có tính phi kim lớn số 1 trong số những nguyên tố trên là được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-09 21:37:07 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

$textVì S, Cl, Si cùng 1 chu kì, mà  trong cùng 1 chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì tính phi kim tăng dần nên ta có:$

$textSi

$textVì F, Cl cùng 1 nhóm  A, mà  trong cùng 1 nhóm A, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì tính phi kim giảm dần nên ta có:$

$textCl9)$

⇒ $textSi

Nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là

A. F.

B. O.

C. S.

D. Cl.

Các vướng mắc tương tự

Trong bảng tuần hoàn những nguyên tố (không kể nguyên tố franxi, không bền) thì

nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là

A. flo (F).     B. brom (Br)

C. photpho (P).    D. iot (I).

heo quy luật biến hóa tính chất đơn chất của những nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì:

A. Phi kim mạnh nhất là iot.

B. Kim loại mạnh nhất là liti.

C. Phi kim mạnh nhất là flo.

D. Kim loại yêu nhất là xesi.

Chọn đáp án đúng

Dựa vào quy luật biến hóa tính sắt kẽm sắt kẽm kim loại, tính phi kim của những nguyên tố trong bảng tuần hoàn, hãy vấn đáp những vướng mắc sau:

Nguyên tố nào là sắt kẽm sắt kẽm kim loại mạnh nhất? Nguyên tố nào là phi kim mạnh nhất?

Biết rằng tính phi kim giảm dần theo thứ tự : F, O, N, Cl. Phân tử có link phân cực nhất là phân tử nào sau này ?

A. F 2 O    B.  Cl 2 O

C. ClF    D. N Cl 3

Biết rằng tính phi kim giảm dần theo thứ tự F, O, Cl, N. Trong những phân tử sau, phân tử nào có link phân cực mạnh nhất.

A. F2O

B. Cl2O

C. NCl3

D. NF3

Dựa vào giá trị độ âm điện (F: 3,98; O: 3,44; Cl: 3,16; N: 3,04) hãy xét xem tính phi kim thay đổi ra làm thế nào của dãy nguyên tố sau : F, O, N, Cl.

Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là

A. O (oxi).       

B. F (flo).       

C. Cl (clo).       

D. Na (natri). 

Cho dãy những nguyên tố: 7N, 8O, 9F, 15P. Hãy sắp xếp chúng theo chiều tăng dần tính phi kim?

A.

B.

C.

D.

Cho những nguyên tố 9F, 16S, 17Cl, 14Si. Chiều giảm dần tính sắt kẽm sắt kẽm kim loại của chúng là:

A.

B.

C.

D.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Phương pháp giải:

Từ số hiệu nguyên tử suy ra vị trí của những nguyên tố trên trong bảng tuần hoàn.

Từ đó nhờ vào quy luật biến hóa tuần hoàn tính phi kim theo chu kì và theo 1 nhóm A để sắp xếp những nguyên tố theo chiều tăng dần tính phi kim.

Lời giải rõ ràng:

Ta có:

7N : 1s22s22p3 → N thuộc chu kì 2, nhóm VA

 8O: 1s22s22p4 → O thuộc chu kì 2, nhóm VIA

9F: 1s22s22p5 → N thuộc chu kì 2, nhóm VIIA

15P: 1s22s22p63s23p3 → P thuộc chu kì 3, nhóm VA

Ta có bảng tuần hoàn rút gọn:

Mà N, O, F đều thuộc chu kì 2 nên tính phi kim của N

Theo định luật tuần hoàn trong cùng 1 nhóm, theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân thì tính phi kim giảm dần: Mà N và P đều thuộc nhóm VA nên tính phi kim của P

Từ (1) và (2) tính phi kim P

Đáp án A

Phương pháp giải:

Dựa vào quy luật biến hóa tính phi kim trong một chu kì và trong một nhóm.

Lời giải rõ ràng:

8O: 1s22s22p4

 9F: 1s22s22p5

 14Si: 1s22s22p63s23p2

 15P: 1s22s22p63s23p3

Ta tương hỗ update thêm nguyên tố N thuộc chu kì 2, nhóm VA.

Ta có bảng tuần hoàn rút gọn như sau

Trong cùng 1 chu kì, khi đi từ trái sang phải theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân tính phi kim của những nguyên tố tăng dần nên

Trong cùng chu kì 2: tính phi kim N

Trong cùng chu kì 3: tính phi kim Si

Trong cùng 1 nhóm A, khi đi từ trên xuống dưới theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân tính phi kim của những nguyên tố giảm dần nên tính phi kim N > P

Vậy từ những so sánh trên ta có tính phi kim: Si

Sắp.. xếp.. những nguyên tố theo chiều giảm dần tính phi kim là: F, O, P, Si.

Đáp án A

Chia Sẻ Link Cập nhật Cho những nguyên tố 8o 9f 14si 16s. nguyên tố có tính phi kim lớn số 1 trong số những nguyên tố trên là miễn phí


Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho những nguyên tố 8o 9f 14si 16s. nguyên tố có tính phi kim lớn số 1 trong số những nguyên tố trên là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Cho những nguyên tố 8o 9f 14si 16s. nguyên tố có tính phi kim lớn số 1 trong số những nguyên tố trên là miễn phí.


Hỏi đáp vướng mắc về Cho những nguyên tố 8o 9f 14si 16s. nguyên tố có tính phi kim lớn số 1 trong số những nguyên tố trên là
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho những nguyên tố 8o 9f 14si 16s. nguyên tố có tính phi kim lớn số 1 trong số những nguyên tố trên là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #những #nguyên #tố #14si #16s #nguyên #tố #có #tính #phi #kim #lớn #nhất #trong #số #những #nguyên #tố #trên #là

4104

Clip Cho những nguyên tố 8o 9f 14si 16s. nguyên tố có tính phi kim lớn số 1 trong số những nguyên tố trên là ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho những nguyên tố 8o 9f 14si 16s. nguyên tố có tính phi kim lớn số 1 trong số những nguyên tố trên là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Cho những nguyên tố 8o 9f 14si 16s. nguyên tố có tính phi kim lớn số 1 trong số những nguyên tố trên là miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Cho những nguyên tố 8o 9f 14si 16s. nguyên tố có tính phi kim lớn số 1 trong số những nguyên tố trên là Free.

Giải đáp vướng mắc về Cho những nguyên tố 8o 9f 14si 16s. nguyên tố có tính phi kim lớn số 1 trong số những nguyên tố trên là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho những nguyên tố 8o 9f 14si 16s. nguyên tố có tính phi kim lớn số 1 trong số những nguyên tố trên là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #những #nguyên #tố #14si #16s #nguyên #tố #có #tính #phi #kim #lớn #nhất #trong #số #những #nguyên #tố #trên #là