Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo thông số tỉ lệ k khi x 7 thì y 14 thông số tỉ lệ là Mới nhất 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo thông số tỉ lệ k khi x 7 thì y 14 thông số tỉ lệ là Mới nhất được Update vào lúc : 2022-04-17 18:45:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo thông số tỉ lệ k khi x 7 thì y 14 thông số tỉ lệ là Mới Nhất
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo thông số tỉ lệ k khi x 7 thì y 14 thông số tỉ lệ là được Update vào lúc : 2022-04-17 18:43:08 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

19/06/2022 381

B. y = -14x

Đáp án đúng chuẩn

Nội dung chính

    B. y = -14x Từ câu trước ta có: x = (-4)y ⇒ y = (-1/4)xChọn đáp án B CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Từ câu trước ta có: x = (-4)y ⇒ y = (-1/4)xChọn đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Khi có xy = a với a là hằng số khác 0, ta nói

Xem đáp án » 19/06/2022 1,491

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo thông số tỉ lệ k = -3.Cho giá trị bảng sau

Khi đó:

Xem đáp án » 19/06/2022 1,319

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau. Khi x = -1/2 thì y = 8. Khi đó thông số tỉ lệ a và công thức màn màn biểu diễn y theo x là:

Xem đáp án » 19/06/2022 1,100

Cho hai đại lượng x và y có bảng giá trị sau:

Kết luận nào sau này đúng

Xem đáp án » 19/06/2022 745

Cứ 100kg thóc thì cho 60kg gạo. Hỏi 2 tấn thóc thì cho bao nhiêu kilogam gạo?

Xem đáp án » 19/06/2022 613

Giả sử x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận x1, x2; là hai giá trị rất rất khác nhau của x và y1, y2 là hai giá trị tương ứng của y. Tính x1, y1 biết 2y1 + 3×1 = 24, x2 = -6, y2 = 3

Xem đáp án » 19/06/2022 582

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Khi x = 7 thì y = 4. Tìm y khi x = 5

Xem đáp án » 19/06/2022 323

Cho hai đại lượng tỉ lệ nghịch x và y; x1, x2 là hai giá trị rất rất khác nhau của x và y1, y2 là hai giá trị tương ứng của y. Biết x1 = 4; x2 = 3 và y1 + y2 = 14. Khi đó y2 = ?

Xem đáp án » 19/06/2022 302

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo thông số -2. Hãy màn màn biểu diễn theo y theo x.

Xem đáp án » 19/06/2022 285

Cho biết y tỉ lệ nghịch với x theo tỉ số k1 (k1 ≠ 0) và x tỉ lệ nghịch với z theo tỉ số k2 (k2 ≠ 0). Chọn câu đúng

Xem đáp án » 19/06/2022 256

Cho hàm số y = 5x. Trong những điểm A(1, 2); B(2, 10); C(-2, 10); D(-1/5, -1) có bao nhiêu điểm thuộc đồ thị hàm số y = 5x

Xem đáp án » 19/06/2022 243

Giả sử x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận; x1, x2 là hai giá trị rất rất khác nhau của x và y1, y2 là hai giá trị tương ứng của y. Tính x1 biết x2 = 3, y1 = -3/5, y2 = 1/10

Xem đáp án » 19/06/2022 224

Chia số 117 thành ba phần x, y, z (0

Xem đáp án » 19/06/2022 209

Cho x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Biết rằng với hai giá trị x1, x2 của có tổng bằng 1 thì hai giá trị tương ứng y1, y2 có tổng bằng 5. Biểu diễn y theo x ta được

Xem đáp án » 19/06/2022 190

Cho đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) là đường thẳng OM trên hình vẽ. Khi đó thông số a bằng

Xem đáp án » 19/06/2022 152

Khách

Hãy nhập vướng mắc của bạn vào đây

Dưới đấy là một vài vướng mắc hoàn toàn hoàn toàn có thể liên quan tới vướng mắc mà bạn trình lên. Có thể trong số đó có câu vấn đáp mà bạn cần!

Bài 1. Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 3 thì y = -7

a. Tìm thông số tỉ lệ k của y riêng với x

b. Biểu diễn y theo x

c. Tính giá trị của y khi x = -9, x = 18

d. Biểu diễn x theo y

e. Tính giá trị của x khi y = 7, y = -35

Bài 9. Một trường có ba lớp 7. Tổng số học viên ở cả hai lớp 7A và 7B là 85 học viên. Nếu chuyển 10 học viên từ lớp 7A sang lớp 7C thì số học viên ở ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 7, 8, 9. Hỏi lúc đầu mỗi lớp có bao nhiêu học viên ?

Bài 10. Anh hơn em 8 tuổi. Cách đây năm năm tuổi của anh bằng ¾ tuổi của em sau 8 năm nữa. tính tuổi lúc bấy giờ của từng người.

Bài 11. Tam giác ABC có số đo những góc A, B, C tỉ lệ với 3, 5, 7. Tính số đo góc A

Khách

Hãy nhập vướng mắc của bạn vào đây

Dưới đấy là một vài vướng mắc hoàn toàn hoàn toàn có thể liên quan tới vướng mắc mà bạn trình lên. Có thể trong số đó có câu vấn đáp mà bạn cần!

Bài 1. Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 3 thì y = -7

a. Tìm thông số tỉ lệ k của y riêng với x

b. Biểu diễn y theo x

c. Tính giá trị của y khi x = -9, x = 18

d. Biểu diễn x theo y

e. Tính giá trị của x khi y = 7, y = -35

Bài 9. Một trường có ba lớp 7. Tổng số học viên ở cả hai lớp 7A và 7B là 85 học viên. Nếu chuyển 10 học viên từ lớp 7A sang lớp 7C thì số học viên ở ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 7, 8, 9. Hỏi lúc đầu mỗi lớp có bao nhiêu học viên ?

Bài 10. Anh hơn em 8 tuổi. Cách đây năm năm tuổi của anh bằng ¾ tuổi của em sau 8 năm nữa. tính tuổi lúc bấy giờ của từng người.

Bài 11. Tam giác ABC có số đo những góc A, B, C tỉ lệ với 3, 5, 7. Tính số đo góc A

Chia Sẻ Link Cập nhật Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo thông số tỉ lệ k khi x 7 thì y 14 thông số tỉ lệ là miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo thông số tỉ lệ k khi x 7 thì y 14 thông số tỉ lệ là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo thông số tỉ lệ k khi x 7 thì y 14 thông số tỉ lệ là miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo thông số tỉ lệ k khi x 7 thì y 14 thông số tỉ lệ là
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo thông số tỉ lệ k khi x 7 thì y 14 thông số tỉ lệ là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #biết #tỉ #lệ #thuận #với #theo #hệ #số #tỉ #lệ #khi #thì #hệ #số #tỉ #lệ #là

4150

Clip Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo thông số tỉ lệ k khi x 7 thì y 14 thông số tỉ lệ là Mới nhất ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo thông số tỉ lệ k khi x 7 thì y 14 thông số tỉ lệ là Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo thông số tỉ lệ k khi x 7 thì y 14 thông số tỉ lệ là Mới nhất miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo thông số tỉ lệ k khi x 7 thì y 14 thông số tỉ lệ là Mới nhất Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo thông số tỉ lệ k khi x 7 thì y 14 thông số tỉ lệ là Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo thông số tỉ lệ k khi x 7 thì y 14 thông số tỉ lệ là Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #biết #tỉ #lệ #thuận #với #theo #hệ #số #tỉ #lệ #khi #thì #hệ #số #tỉ #lệ #là #Mới #nhất