Kinh Nghiệm về Cho 6g hỗn hợp HCOOCH3 và ch3cooh phản ứng với dung dịch NaOH khối lượng NaOH cần dung là Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho 6g hỗn hợp HCOOCH3 và ch3cooh phản ứng với dung dịch NaOH khối lượng NaOH cần dung là được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-08 00:31:17 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

    lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

Xà phòng hóa 22.2 gam hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH nguyên chất. khối lượng NaOH tham gia phản ứng là?

Các vướng mắc tương tự

Một hỗn hợp X gồm 2 este A, B đơn chức đồng đẳng liên tục, khi bị xà phòng hoá cho ra 2 muối của axitcacboxylic và 1 ancol. Thể tích dung dịch NaOH 1M cần dùng để xà phòng hoá este này là 0,3 lit. Xác định CTCT và số mol mỗi este trong hỗn hợp X. Biết rằng khối lượng mX = 23,6 gam và trong 2 axit A, B không còn axit nào cho phản ứng tráng gương.

A. 0,1 mol CH3COOCH3 và 0,2 mol CH3COOC2H5.

B. 0,2 mol CH3COOCH3 và 0,1 mol CH3COOC2H5.

C. 0,2 mol CH3COOCH3 và 0,1 mol C2H5COOCH3.

D. 0,2 mol HCOOCH3 và 0,2 mol CH3COOC2H5.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong số đó, có hai axit no là đồng đẳng tiếp theo đó nhau và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa hai link pi trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 11,76 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào trong bình đựng Na dư, sau phản ứng thu được một,792 lít khí (đktc) và khối lượng bình tăng 4,96 gam so với ban đầu gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 11,76 gam X thì thu được CO2 và 7,92 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X có mức giá trị sớm nhất với giá trị nào sau này?

Đáp án C

Phương pháp giải:

Tính toán theo PTHH: HCOOCH3 + NaOH → HCOONa + CH3OH (đun nóng).

Giải rõ ràng:

nHCOOCH3 = 6 : 60 = 0,1 mol

PTHH: HCOOCH3 + NaOH → HCOONa + CH3OH (đun nóng)

                   0,1                      →      0,1     (mol)

→ mHCOONa = 0,1.68 = 6,8 gam.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu hỏi: Cho 6,0 gam HCOOCH3​ phản ứng hết với dung dịch NaOH đun nóng. Khối lượng muối HCOONa thu được là
A. 3,4 gam.
B. 8,2 gam.
C. 6,8 gam.
D. 4,1 gam.

Phương pháp giải:
Tính toán theo PTHH: HCOOCH3​ + NaOH → HCOONa + CH3​OH (đun nóng).
Giải rõ ràng:
nHCOOCH3​ = 6 : 60 = 0,1 mol
PTHH: HCOOCH3​ + NaOH → HCOONa + CH3​OH (đun nóng) 0,1 → 0,1 (mol)

→ mHCOONa​ = 0,1.68 = 6,8 gam.

://.youtube/watch?v=hXX1wXPlLeE

4517

Clip Cho 6g hỗn hợp HCOOCH3 và ch3cooh phản ứng với dung dịch NaOH khối lượng NaOH cần dung là ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho 6g hỗn hợp HCOOCH3 và ch3cooh phản ứng với dung dịch NaOH khối lượng NaOH cần dung là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Cho 6g hỗn hợp HCOOCH3 và ch3cooh phản ứng với dung dịch NaOH khối lượng NaOH cần dung là miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Cho 6g hỗn hợp HCOOCH3 và ch3cooh phản ứng với dung dịch NaOH khối lượng NaOH cần dung là miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho 6g hỗn hợp HCOOCH3 và ch3cooh phản ứng với dung dịch NaOH khối lượng NaOH cần dung là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho 6g hỗn hợp HCOOCH3 và ch3cooh phản ứng với dung dịch NaOH khối lượng NaOH cần dung là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hỗn #hợp #HCOOCH3 #và #ch3cooh #phản #ứng #với #dung #dịch #NaOH #khối #lượng #NaOH #cần #dung #là