Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho 6 5g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCl 14 , 6 -Thủ Thuật Mới 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho 6 5g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCl 14 , 6 -Thủ Thuật Mới được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-30 19:27:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Cho 6 5g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCl 14 , 6 2022
Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho 6 5g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCl 14 , 6 được Update vào lúc : 2022-03-30 19:25:09 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Hãy tính độ tinh khiết của mẫu lưu huỳnh trên (Hóa học – Lớp 8)

2 vấn đáp

Nội dung chính

    cho 6,5g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCL 14,6% a) viết phương trình xẩy ra phản ứng ,b) Chất nào còn dư ? tính khối lượng chất còn dư c) tính thcho 6,5g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCL 14,6% a) viết phương trình xẩy ra phản ứng ,b) Chất nào còn dư ? tính khối lượng chất còn dư c) tính thcho 6,5g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCL 14,6% a) viết phương trình xẩy ra phản ứng ,b) Chất nào còn dư ? tính khối lượng chất còn dư c) tính thcho 6,5g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCL 14,6% a) viết phương trình xẩy ra phản ứng ,b) Chất nào còn dư ? tính khối lượng chất còn dư c) tính th

Viết phương trình hóa học xẩy ra (Hóa học – Lớp 8)

2 vấn đáp

Hỏi trong chất A có những nguyên tố nào (Hóa học – Lớp 9)

2 vấn đáp

Hỗn hợp X chứa a mol CO2, b mol H2, c mol SO2 (Hóa học – Lớp 8)

2 vấn đáp

Đơn chất chỉ có tính oxi hóa là: (Hóa học – Lớp 10)

2 vấn đáp

Hỗn hợp nào sau này là huyền phù? (Hóa học – Lớp 6)

1 vấn đáp

Top 1 ✅ Cho 6,5g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCL 14,6% a) viết phương trình xẩy ra phản ứng ,b) Chất nào còn dư ? tính khối lượng chất còn dư c) tính th được update tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất lúc 2022-11-23 14:40:49 cùng với những chủ đề liên quan khác

cho 6,5g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCL 14,6% a) viết phương trình xẩy ra phản ứng ,b) Chất nào còn dư ? tính khối lượng chất còn dư c) tính th

Hỏi:

cho 6,5g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCL 14,6% a) viết phương trình xẩy ra phản ứng ,b) Chất nào còn dư ? tính khối lượng chất còn dư c) tính th

cho 6,5g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCL 14,6%a) viết phương trình xẩy ra phản ứng ,b) Chất nào còn dư ? tính khối lượng chất còn dưc) tính thể tích khí hidro thoát ra ở đktc

d) tính C% c̠ủa̠ những chất trong dung dịch sau phản ứng

Đáp:

quynhnghi:

nZn=6,5/ 65= 0,1 mol

mHCl= 100.14,6%= 14,6 (g)

nHCl= 14,6/ 36,5= 0,4 (mol) 

a,                   Zn+ 2HCl—–> H2+ ZnCl2

Theo PT        1   :   2                                  (mol)

Theo đề        0,1:   0,4                                (mol)

b, Có 0,1/1 Zn hết; HCl dư

Theo PTHH: nHCl pứ= 2 nZn= 2.0,1= 0,2 mol

=> nHCl dư= 0,4- 0,2= 0,2 mol

=> mHCl dư= 0,2.36,5= 7,3 (g)

c, Theo PTHH nH2= nZn= 0,1 mol

=> VH2 (đktc)= 0,1.22,4= 2,24 (l)

d, Theo PTHH: nZnCl2= nZn= 0,1 mol

=> mZnCl2= 0,1.136= 13, 6 (g)

=> m chất sau pứ= mHCl dư+ mZnCl2= 7,3+ 13,6= 20,9 (g)

mH2= 0,1.2= 0,2  (g)

Áp dụng ĐLBTKL ta có

mdd ZnCl2= mZn+ mddHCl- mH2= 6,5+ 100- 0,2=106,3 (g)

C%ddZnCl2= 20,9/ 106,3.100%≈ 19,7%

quynhnghi:

nZn=6,5/ 65= 0,1 mol

mHCl= 100.14,6%= 14,6 (g)

nHCl= 14,6/ 36,5= 0,4 (mol) 

a,                   Zn+ 2HCl—–> H2+ ZnCl2

Theo PT        1   :   2                                  (mol)

Theo đề        0,1:   0,4                                (mol)

b, Có 0,1/1 Zn hết; HCl dư

Theo PTHH: nHCl pứ= 2 nZn= 2.0,1= 0,2 mol

=> nHCl dư= 0,4- 0,2= 0,2 mol

=> mHCl dư= 0,2.36,5= 7,3 (g)

c, Theo PTHH nH2= nZn= 0,1 mol

=> VH2 (đktc)= 0,1.22,4= 2,24 (l)

d, Theo PTHH: nZnCl2= nZn= 0,1 mol

=> mZnCl2= 0,1.136= 13, 6 (g)

=> m chất sau pứ= mHCl dư+ mZnCl2= 7,3+ 13,6= 20,9 (g)

mH2= 0,1.2= 0,2  (g)

Áp dụng ĐLBTKL ta có

mdd ZnCl2= mZn+ mddHCl- mH2= 6,5+ 100- 0,2=106,3 (g)

C%ddZnCl2= 20,9/ 106,3.100%≈ 19,7%

quynhnghi:

nZn=6,5/ 65= 0,1 mol

mHCl= 100.14,6%= 14,6 (g)

nHCl= 14,6/ 36,5= 0,4 (mol) 

a,                   Zn+ 2HCl—–> H2+ ZnCl2

Theo PT        1   :   2                                  (mol)

Theo đề        0,1:   0,4                                (mol)

b, Có 0,1/1 Zn hết; HCl dư

Theo PTHH: nHCl pứ= 2 nZn= 2.0,1= 0,2 mol

=> nHCl dư= 0,4- 0,2= 0,2 mol

=> mHCl dư= 0,2.36,5= 7,3 (g)

c, Theo PTHH nH2= nZn= 0,1 mol

=> VH2 (đktc)= 0,1.22,4= 2,24 (l)

d, Theo PTHH: nZnCl2= nZn= 0,1 mol

=> mZnCl2= 0,1.136= 13, 6 (g)

=> m chất sau pứ= mHCl dư+ mZnCl2= 7,3+ 13,6= 20,9 (g)

mH2= 0,1.2= 0,2  (g)

Áp dụng ĐLBTKL ta có

mdd ZnCl2= mZn+ mddHCl- mH2= 6,5+ 100- 0,2=106,3 (g)

C%ddZnCl2= 20,9/ 106,3.100%≈ 19,7%

cho 6,5g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCL 14,6% a) viết phương trình xẩy ra phản ứng ,b) Chất nào còn dư ? tính khối lượng chất còn dư c) tính th

Trích nguồn : …

Vừa rồi, hỏi đã gửi tới những bạn rõ ràng về chủ đề Cho 6,5g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCL 14,6% a) viết phương trình xẩy ra phản ứng ,b) Chất nào còn dư ? tính khối lượng chất còn dư c) tính th ❤️️, kỳ vọng với thông tin hữu ích mà nội dung nội dung bài viết “Cho 6,5g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCL 14,6% a) viết phương trình xẩy ra phản ứng ,b) Chất nào còn dư ? tính khối lượng chất còn dư c) tính th ” mang lại sẽ tương hỗ những bạn trẻ quan tâm hơn về Cho 6,5g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCL 14,6% a) viết phương trình xẩy ra phản ứng ,b) Chất nào còn dư ? tính khối lượng chất còn dư c) tính th [ ❤️️❤️️ ] lúc bấy giờ. Hãy cùng hỏi tăng trưởng thêm nhiều nội dung nội dung bài viết hay về Cho 6,5g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCL 14,6% a) viết phương trình xẩy ra phản ứng ,b) Chất nào còn dư ? tính khối lượng chất còn dư c) tính th bạn nhé.

Top 1 ✅ Cho 6,5g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCL 14,6% a) viết phương trình xẩy ra phản ứng ,b) Chất nào còn dư ? tính khối lượng chất còn dư c) tính th nam 2022 được update tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất lúc 2022-02-06 15:48:13 cùng với những chủ đề liên quan khác

cho 6,5g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCL 14,6% a) viết phương trình xẩy ra phản ứng ,b) Chất nào còn dư ? tính khối lượng chất còn dư c) tính th

Hỏi:

cho 6,5g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCL 14,6% a) viết phương trình xẩy ra phản ứng ,b) Chất nào còn dư ? tính khối lượng chất còn dư c) tính th

cho 6,5g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCL 14,6%a) viết phương trình xẩy ra phản ứng ,b) Chất nào còn dư ? tính khối lượng chất còn dưc) tính thể tích khí hidro thoát ra ở đktc

d) tính C% c̠ủa̠ những chất trong dung dịch sau phản ứng

Đáp:

quynhnghi:

nZn=6,5/ 65= 0,1 mol

mHCl= 100.14,6%= 14,6 (g)

nHCl= 14,6/ 36,5= 0,4 (mol) 

a,                   Zn+ 2HCl—–> H2+ ZnCl2

Theo PT        1   :   2                                  (mol)

Theo đề        0,1:   0,4                                (mol)

b, Có 0,1/1 Zn hết; HCl dư

Theo PTHH: nHCl pứ= 2 nZn= 2.0,1= 0,2 mol

=> nHCl dư= 0,4- 0,2= 0,2 mol

=> mHCl dư= 0,2.36,5= 7,3 (g)

c, Theo PTHH nH2= nZn= 0,1 mol

=> VH2 (đktc)= 0,1.22,4= 2,24 (l)

d, Theo PTHH: nZnCl2= nZn= 0,1 mol

=> mZnCl2= 0,1.136= 13, 6 (g)

=> m chất sau pứ= mHCl dư+ mZnCl2= 7,3+ 13,6= 20,9 (g)

mH2= 0,1.2= 0,2  (g)

Áp dụng ĐLBTKL ta có

mdd ZnCl2= mZn+ mddHCl- mH2= 6,5+ 100- 0,2=106,3 (g)

C%ddZnCl2= 20,9/ 106,3.100%≈ 19,7%

quynhnghi:

nZn=6,5/ 65= 0,1 mol

mHCl= 100.14,6%= 14,6 (g)

nHCl= 14,6/ 36,5= 0,4 (mol) 

a,                   Zn+ 2HCl—–> H2+ ZnCl2

Theo PT        1   :   2                                  (mol)

Theo đề        0,1:   0,4                                (mol)

b, Có 0,1/1 Zn hết; HCl dư

Theo PTHH: nHCl pứ= 2 nZn= 2.0,1= 0,2 mol

=> nHCl dư= 0,4- 0,2= 0,2 mol

=> mHCl dư= 0,2.36,5= 7,3 (g)

c, Theo PTHH nH2= nZn= 0,1 mol

=> VH2 (đktc)= 0,1.22,4= 2,24 (l)

d, Theo PTHH: nZnCl2= nZn= 0,1 mol

=> mZnCl2= 0,1.136= 13, 6 (g)

=> m chất sau pứ= mHCl dư+ mZnCl2= 7,3+ 13,6= 20,9 (g)

mH2= 0,1.2= 0,2  (g)

Áp dụng ĐLBTKL ta có

mdd ZnCl2= mZn+ mddHCl- mH2= 6,5+ 100- 0,2=106,3 (g)

C%ddZnCl2= 20,9/ 106,3.100%≈ 19,7%

quynhnghi:

nZn=6,5/ 65= 0,1 mol

mHCl= 100.14,6%= 14,6 (g)

nHCl= 14,6/ 36,5= 0,4 (mol) 

a,                   Zn+ 2HCl—–> H2+ ZnCl2

Theo PT        1   :   2                                  (mol)

Theo đề        0,1:   0,4                                (mol)

b, Có 0,1/1 Zn hết; HCl dư

Theo PTHH: nHCl pứ= 2 nZn= 2.0,1= 0,2 mol

=> nHCl dư= 0,4- 0,2= 0,2 mol

=> mHCl dư= 0,2.36,5= 7,3 (g)

c, Theo PTHH nH2= nZn= 0,1 mol

=> VH2 (đktc)= 0,1.22,4= 2,24 (l)

d, Theo PTHH: nZnCl2= nZn= 0,1 mol

=> mZnCl2= 0,1.136= 13, 6 (g)

=> m chất sau pứ= mHCl dư+ mZnCl2= 7,3+ 13,6= 20,9 (g)

mH2= 0,1.2= 0,2  (g)

Áp dụng ĐLBTKL ta có

mdd ZnCl2= mZn+ mddHCl- mH2= 6,5+ 100- 0,2=106,3 (g)

C%ddZnCl2= 20,9/ 106,3.100%≈ 19,7%

cho 6,5g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCL 14,6% a) viết phương trình xẩy ra phản ứng ,b) Chất nào còn dư ? tính khối lượng chất còn dư c) tính th

Xem thêm : …

Vừa rồi, baohongkong đã gửi tới những bạn rõ ràng về chủ đề Cho 6,5g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCL 14,6% a) viết phương trình xẩy ra phản ứng ,b) Chất nào còn dư ? tính khối lượng chất còn dư c) tính th nam 2022 ❤️️, kỳ vọng với thông tin hữu ích mà nội dung nội dung bài viết “Cho 6,5g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCL 14,6% a) viết phương trình xẩy ra phản ứng ,b) Chất nào còn dư ? tính khối lượng chất còn dư c) tính th nam 2022” mang lại sẽ tương hỗ những bạn trẻ quan tâm hơn về Cho 6,5g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCL 14,6% a) viết phương trình xẩy ra phản ứng ,b) Chất nào còn dư ? tính khối lượng chất còn dư c) tính th nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] lúc bấy giờ. Hãy cùng baohongkong tăng trưởng thêm nhiều nội dung nội dung bài viết hay về Cho 6,5g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCL 14,6% a) viết phương trình xẩy ra phản ứng ,b) Chất nào còn dư ? tính khối lượng chất còn dư c) tính th nam 2022 bạn nhé.

Chia Sẻ Link Tải Cho 6 5g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCl 14 , 6 miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho 6 5g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCl 14 , 6 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Cho 6 5g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCl 14 , 6 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cho 6 5g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCl 14 , 6
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho 6 5g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCl 14 , 6 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #tác #dụng #với #100g #dung #dịch #HCl

4044

Video Cho 6 5g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCl 14 , 6 -Thủ Thuật Mới ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho 6 5g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCl 14 , 6 -Thủ Thuật Mới tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Cho 6 5g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCl 14 , 6 -Thủ Thuật Mới miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Cho 6 5g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCl 14 , 6 -Thủ Thuật Mới Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho 6 5g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCl 14 , 6 -Thủ Thuật Mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho 6 5g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCl 14 , 6 -Thủ Thuật Mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #tác #dụng #với #100g #dung #dịch #HCl #Thủ #Thuật #Mới