Kinh Nghiệm về Cho 0,2 mol h3po 4 tác dụng với dung dịch có chứa 0,35 mol koh dung dịch thu được có chứa những chất Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho 0,2 mol h3po 4 tác dụng với dung dịch có chứa 0,35 mol koh dung dịch thu được có chứa những chất được Update vào lúc : 2022-03-07 20:57:15 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Cho 0,1 mol P2O5 vào dung dịch chứa 0,35 mol KOH. Dung dịch thu được có những chất:

A. K3PO4, K2HPO4. B. K2HPO4, KH2PO4.

C. K3PO4, KOH. D. H3PO4, KH2PO4­.

Cho 0,3 mol KOH vào dung dịch chứa 0,2 mol H3PO4 sau phản ứng thu được dung dịch có khối lượng những chất tan là bao nhiêu?

    lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

Cho 0,2 mol H3PO4 tác dụng với dung dịch chứa 0,5 mol NaOH, sau phản ứng thu được muối gì khối lượng bao nhiêu?

A.11,8g NaH2P04

B.14,2g Na2HPO4 và 16,4g Na3PO4

C.11,8g NaH2PO4 và 16,4g Na3PO4

D.11,8g NaH2PO4 và 14,2g Na2HPO4

Các vướng mắc tương tự

Bài 1/ Cho 8,715 gam hỗn hợp X chứa Al, Fe(có số mol bằng nhau), tác dụng với lượng dư khí clo, sáu phản ứng thu được m gam muối. Tính m?

Bài 2/ Hòa tan hỗn hợp X gồm 12,6 gam MgCO3, 10,44 gam FeCO3, và 2,4 gam MgO vào 400 gam dung dịch HCl 7,3% được dung dịch Y. Tính:

a, C%những chất tan có trong dung dịch Y.

b, Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y. Tính khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng?

Bài 1, Cho 6,1 gam hôn hợp X chứa Al và Fe tác dụng với 300 gam dung dịch HCl 10,22%, sau phản ứng thu được dung dịch có chứa m gam muối và 3,808 lít khí(đktc). Tính m?

Bài 2, Hòa tan hỗn hợp X gồm 8 gam MgO, 7,2 gam Fe2O3 và 8,7 gam FeCO3 vào 340gam dung dịch HCl 7,3% được dung dịch Y. Tính:

a, C% những chất tan có trong dung dịch Y?

b, Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y. Tính khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng?

Bài 3, Sục 8,064 lít khí clo(đktc) vào dung dịch có chứa 83 gam KI và 15,45 gam NaBrđược dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Tính m?

Bài 4, Cho 14,22 gam KMnO4 tác dụng hết với dung dịch HCl đặc, đun nóng. Toàn bộ khí clo sinh ra tác dụng với 500ml dung dịch NaOH 1,2M ở nhiệt độ thường. Tính khối lượng những chất tan thu được sau phản ứng?

Bài 1, Cho 6,1 gam hôn hợp X chứa Al và Fe tác dụng với 300 gam dung dịch HCl 10,22%, sau phản ứng thu được dung dịch có chứa m gam muối và 3,808 lít khí(đktc). Tính m?

Bài 2, Hòa tan hỗn hợp X gồm 8 gam MgO, 7,2 gam Fe2O3 và 8,7 gam FeCO3 vào 340gam dung dịch HCl 7,3% được dung dịch Y. Tính:

a, C% những chất tan có trong dung dịch Y?

b, Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y. Tính khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng?

Bài 3, Sục 8,064 lít khí clo(đktc) vào dung dịch có chứa 83 gam KI và 15,45 gam NaBrđược dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Tính m?

Bài 4, Cho 14,22 gam KMnO4 tác dụng hết với dung dịch HCl đặc, đun nóng. Toàn bộ khí clo sinh ra tác dụng với 500ml dung dịch NaOH 1,2M ở nhiệt độ thường. Tính khối lượng những chất tan thu được sau phản ứng?

Câu hỏi:

Cho dung dịch chứa 0,3 mol KOH vào dung dịch chứa 0,2 mol H3PO4 thu được dung dịch X. Các chất hòa tan có trong dung dịch X là:

    A K3PO4 và KOH             B KH2PO4 và K2HPO4 C K2HPO4 và K3PO4     D KH2PO4 và K3PO4

Phương pháp giải:

Xét tỉ lệ nKOH  : nH3PO4 = a

  KOH + H3PO4 →  KH2PO4 + H2O

2KOH + H3PO4 → K2HPO4 + 2H2O

3KOH + H3PO4 → K3PO4 + 3H2O

Nếu a ≤ 1 thì phản ứng chỉ tạo ra KH2PO4

Nếu 1 < a < 2 thì phản ứng tạo 2 muối KH2PO4 và K2HPO4

Nếu a = 2 thì phản ứng chỉ tạo K2HPO4

Nếu 2 < a < 3 thỉ phản ứng tạo 2 muối K2HPO4 và K3PO4

Nếu a ≥ 3 nên phản ứng tạo muối K3PO4

Lời giải rõ ràng:

Vì nKOH : nH3PO4 = 0,3 : 0,2 = 1,5 nên phản ứng tạo 2 muối KH2PO4 và K2HPO4

  KOH + H3PO4 →  KH2PO4 + H2O

2KOH + H3PO4 → K2HPO4 + 2H2O

Đáp án B

Quảng cáo

Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 – Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247. Cam kết giúp học viên lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu suất cao.

Đáp án:

$B$

Giải thích tiến trình giải:

 Nhận thấy:

$T = dfracn_NaOHn_H_3PO_4 = dfrac0,50,2 = 2,5 to $ tạo hai muối 

$Na_2HPO_4,,(a,,mol),,và,,Na_3PO_4,,(b,,mol)$

Bảo toàn nguyên tố $Na$:

$n_NaOH = 2n_Na_2HPO_4 + 3n_Na_3PO_4 to 2a + 3b = 0,5,,(1)$

Bảo toàn nguyên tố $P$:

$n_H_3PO_4 = n_Na_2HPO_4 + n_Na_3PO_4 to a + b = 0,2,,(2)$

Từ (1) và (2) suy ra: $a = b = 0,1$

$begingathered to m_Na_2HPO_4 = 0,1.142 = 14,2,,gam hfill \ to m_Na_3PO_4 = 0,1.164 = 16,4,,gam hfill \ endgathered $

Thêm 0,3 mol KOH vào dung dịch chứa 0,2 mol H3PO4 . Sau phản ứng thu được dung dịch có những muối

A. KH2PO4;K2HPO4;K3PO4

B.KH2PO4;K3PO4

C. KH2PO4,K2HPO4

Đáp án đúng chuẩn

D.K2HPO4;K3PO4

Xem lời giải

://.youtube/watch?v=Uhm43AsNlUA

4170

Review Cho 0,2 mol h3po 4 tác dụng với dung dịch có chứa 0,35 mol koh dung dịch thu được có chứa những chất ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho 0,2 mol h3po 4 tác dụng với dung dịch có chứa 0,35 mol koh dung dịch thu được có chứa những chất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Cho 0,2 mol h3po 4 tác dụng với dung dịch có chứa 0,35 mol koh dung dịch thu được có chứa những chất miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Cho 0,2 mol h3po 4 tác dụng với dung dịch có chứa 0,35 mol koh dung dịch thu được có chứa những chất miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho 0,2 mol h3po 4 tác dụng với dung dịch có chứa 0,35 mol koh dung dịch thu được có chứa những chất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho 0,2 mol h3po 4 tác dụng với dung dịch có chứa 0,35 mol koh dung dịch thu được có chứa những chất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #mol #h3po #tác #dụng #với #dung #dịch #có #chứa #mol #koh #dung #dịch #thu #được #có #chứa #những #chất