Thủ Thuật về Chính sách nào dưới đây không nằm trong chủ trương đồng hoá về văn hoá Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Chính sách nào dưới đây không nằm trong chủ trương đồng hoá về văn hoá được Update vào lúc : 2022-03-14 06:38:19 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu 19. Sắp xếp những tổ chức triển khai cơ quan ban ngành thường trực của nhà Hán ở châu Giao theo thứ tự từ TW đến địa phương.

A. Châu, quận, huyện, làng, xã.

B. Quận, châu, huyện, làng, xã.

C. Quận, huyện, châu, làng, xã.

D. Làng, xã, huyện, quận, châu.

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâu 1DCâu 11CCâu 2ACâu 12ACâu 3ACâu 13ACâu 4ACâu 14ACâu 5CCâu 15DCâu 6CCâu 16DCâu 7DCâu 17BCâu 8CCâu 18CCâu 9ACâu 19ACâu 10CCâu 20A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các triều đại phong kiến phương Bắc đã truyền bá tôn giáo nào vào việt nam?

Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội việt nam thời kì Bắc thuộc là

Văn hóa ở việt nam dưới thời kì Bắc thuộc có điểm lưu ý gì nổi trội?

Ý nào không phản ánh đúng chuyển biến về kinh tế tài chính việt nam thời Bắc thuộc?

Nối nội dung ở cột bên trái với cột bên phải sao cho thích hợp:

Thời kì Bắc thuộc lần thứ ba ở việt nam bắt nguồn từ lúc nào?

Chọn đáp án: D

Giải thích:

– Đồng hóa về văn hóa truyền thống:

   + Thiêu hủy sách quý của ta, mang về Trung Quốc nhiều sách có mức giá trị.

   + Cưỡng bức dân ta phải bỏ phong tục tập quán của tớ.

– Đồng hóa về chính trị:

   + Xóa bỏ quốc hiệu của ta, đổi thành quận Giao Chỉ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 15 (có đáp án): Thời Bắc thuộc và những cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc bản địa (phần 1)

Với vướng mắc trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 15: Thời Bắc thuộc và những cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc bản địa có đáp án, tinh lọc sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện trắc nghiệm, củng cố kiến thức và kỹ năng để đạt điểm trên cao trong bài thi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 10.

Câu 1. Nước ta rơi vào ách thống trị của phong kiến phương Bắc từ thời điểm năm

Quảng cáo

A. 179 TCN      B. 208 TCN

C. 111 TCN      D. 179

Hiển thị đáp án

Câu 2. Sau khi chiếm hữu được Âu Lạc, nhà Triệu chia việt nam thành hai quận là

A. Giao Chỉ và Cửu Chân

B. Cửu Chân và Nhật Nam

C. Nhật Nam và Giao Chỉ

D. Giao Chỉ và Tỉ Ảnh

Hiển thị đáp án

Quảng cáo

Câu 3. Nhà Hán chia việt nam làm mấy quận và sáp nhập vào lãnh thổ nào?

A. Ba quận – bộ Giao Chỉ

B. Hai quận – nước Nam Việt

C. Ba quận – bộ Cửu Chân

D. Hai quận – bộ Nhật Nam

Hiển thị đáp án

Câu 4. Triều đại nào ở Trung Quốc đã thực thi chủ trương tăng cường trấn áp cử quan cai trị tới cấp huyện?

A. Nhà Triệu      B. Nhà Hán

C. Nhà Ngô      D. Nhà Đường

Hiển thị đáp án

Câu 5. Ý nào không phản ánh đúng về việc tổ chức triển khai cỗ máy cai trị của cơ quan ban ngành thường trực đô hộ phương Bắc ở việt nam?

A. Chia việt nam thành quận (hoặc châu)

B. Sáp nhập việt nam vào lãnh thổ của phong kiến Trung Quốc

C. Xóa bỏ toàn bộ những cty hành chính của người Việt

D. Tăng cường trấn áp, của quan lại cai trị tới cấp huyện

Hiển thị đáp án

Quảng cáo

Câu 6. Việc tổ chức triển khai cỗ máy cai trị của những triều đại phong kiến phương Bắc nhằm mục đích mục tiêu ở đầu cuối là gì?

A. Sáp nhập việt nam vào lãnh thổ của chúng

B. Thành lập vương quốc mới thần phục phong kiến Trung Quốc

C. Thành lập vương quốc riêng của người Hán

D. Phát triển kinh tế tài chính, ổn định đời sống nhân dân Âu Lạc

Hiển thị đáp án

Câu 7. Để bóc lột nhân dân ta, cơ quan ban ngành thường trực đô hộ phương Bắc đã thực thi chủ trương nhất quán nào?

A. Bóc lột, cống nạp nặng nề; cướp ruộng đất, lập đồn điền; nắm độc quyền về muối và sắt

B. Đầu tư tăng trưởng nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp để tận thu nguồn lợi

C. Đặt ra nhiều loại thuế phi lí hòng tận thu mọi thành phầm do nhân dân làm ra

D. Cải cách chính sách thuế, tăng thuế ruộng khiến người dân thêm khốn khổ

Hiển thị đáp án

Câu 8. Ý nào không phản ánh đúng mục tiêu của chủ trương độc quyền về sắt của cơ quan ban ngành thường trực đô hộ phương Bắc

A. ở việt nam không còn sẵn nguyên vật tư này

B. nhằm mục đích quản lí ngặt nghèo nguồn tài nguyên

C. nhằm mục đích duy trì tình trạng sản xuất lỗi thời

D. nhằm mục đích ngăn ngừa những cuộc nổi dậy vũ trang của nhân dân ta

Hiển thị đáp án

Câu 9. Ý nào không phản ánh đúng những chủ trương về văn hóa truyền thống – xã hội của cơ quan ban ngành thường trực đô hộ riêng với nhân dân ta

A. Đạo Phật sẽ là quốc giáo

B. Truyền bá Nho giáo vào việt nam

C. Bắt nhân dân ta theo phong tục của người Hán

D. Đưa người Hán vào việt nam ở lẫn với những người Việt

Hiển thị đáp án

Câu 10. Các triều đại phong kiến phương Bắc thực thi chủ trương đồng hóa về văn hóa truyền thống riêng với nhân dân ta nhằm mục đích mục tiêu

A. Bảo tồn và tăng trưởng tinh hoa văn hóa truyền thống phương Đông

B. Khai hóa văn minh cho nhân dân ta

C. Nô dịch, đồng hóa nhân dân ta về văn hóa truyền thống

D. Phát triển văn hóa truyền thống Hán trên đất việt nam

Hiển thị đáp án

Xem thêm vướng mắc trắc nghiệm Lịch Sử 10 có đáp án, hay khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

://.youtube/watch?v=rmkWBlazd-o

4045

Clip Chính sách nào dưới đây không nằm trong chủ trương đồng hoá về văn hoá ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Chính sách nào dưới đây không nằm trong chủ trương đồng hoá về văn hoá tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Chính sách nào dưới đây không nằm trong chủ trương đồng hoá về văn hoá miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Chính sách nào dưới đây không nằm trong chủ trương đồng hoá về văn hoá Free.

Thảo Luận vướng mắc về Chính sách nào dưới đây không nằm trong chủ trương đồng hoá về văn hoá

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Chính sách nào dưới đây không nằm trong chủ trương đồng hoá về văn hoá vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Chính #sách #nào #dưới #đây #không #nằm #trong #chính #sách #đồng #hoá #về #văn #hoá