Kinh Nghiệm về Câu 28 trang 112 sgk hình học 11 nâng cao Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Câu 28 trang 112 sgk hình học 11 nâng cao được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-20 19:07:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Câu 28 trang 112 sgk hình học 11 nâng cao Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Câu 28 trang 112 sgk hình học 11 nâng cao được Update vào lúc : 2022-01-20 19:07:06 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trường hợp cạnh BC của tam giác ABC tuy nhiên tuy nhiên với mp(P). Xét mp(Q..) chứa BC và tuy nhiên tuy nhiên với mp(P), gọi giao điểm của AA với mp(Q..) là A1. Khi đó ta có ΔA1BC = ΔABC ; góc giữa mp(ABC) và mp(Q..) bằng φ.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho tam giác ABC và mặt phẳng (P). Biết góc giữa mp(P) và mp(ABC) là φ (φ 90˚); hình chiếu của tam giác ABC trên mp(P) là tam giác ABC. Chứng minh rằng

(S_A’B’C’ = S_ABC.cos varphi )

Hướng dẫn. Xét hai trường hợp :

a) Tam giác ABC có một cạnh tuy nhiên tuy nhiên hoặc nằm trong mp(P).

b) Tam giác ABC không hề cạnh nào tuy nhiên tuy nhiên hay nằm trong mp(P).

LG a

Tam giác ABC có một cạnh tuy nhiên tuy nhiên hoặc nằm trong mp(P)

Lời giải rõ ràng:

Xét trường hợp tam giác ABC có một cạnh, ví dụ điển hình BC nằm trong mp(P). Gọi A là hình chiếu của A trên mp(P).

Kẻ đường cao AH của tam giác ABC (H ϵ BC) thì AH là đường cao của tam giác ABC và (widehat AHA’ = varphi ,A’H = AHcos varphi .)

Ta có: (S_A’BC = 1 over 2BC.A’H ) (= 1 over 2BC.AHcos varphi = S_ABC.cosvarphi )

Trường hợp cạnh BC của tam giác ABC tuy nhiên tuy nhiên với mp(P). Xét mp(Q..) chứa BC và tuy nhiên tuy nhiên với mp(P), gọi giao điểm của AA với mp(Q..) là A1. Khi đó ta có ΔA1BC = ΔABC ; góc giữa mp(ABC) và mp(Q..) bằng φ.

Do đó : (S_A’B’C’ = S_A_1BC = S_ABC .cos varphi)

LG b

Tam giác ABC không hề cạnh nào tuy nhiên tuy nhiên hay nằm trong mp(P).

Lời giải rõ ràng:

Xét trường hợp tam giác ABC không hề cạnh nào tuy nhiên tuy nhiên hay nằm trong mp(P).

Ta hoàn toàn hoàn toàn có thể giả sử mp(P) trải qua điểm A sao cho những đỉnh B, C ở về cùng một phía riêng với mp(P).

Gọi D là giao điểm của đường thẳng BC và mp(P); B, C lần lượt là hình chiếu của B, C trên (P) thì BC trải qua D.

Khi đó theo trường hợp a ta có :

(eqalign & S_ADC’ = S_ADC.cos varphi cr & S_ADB’ = S_ABD.cos varphi cr )

Trừ từng vế hai đẳng thức trên, ta có :

(S_AB’C’ = S_ABC.cos varphi )

Vậy mọi trường hợp ta đều phải có :

(S_A’B’C’ = S_ABC.cos varphi )

Reply

7

0

Chia sẻ

Share Link Cập nhật Câu 28 trang 112 sgk hình học 11 nâng cao miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Câu 28 trang 112 sgk hình học 11 nâng cao tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Câu 28 trang 112 sgk hình học 11 nâng cao miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Câu 28 trang 112 sgk hình học 11 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Câu 28 trang 112 sgk hình học 11 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Câu #trang #sgk #hình #học #nâng #cao

4078

Video Câu 28 trang 112 sgk hình học 11 nâng cao ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Câu 28 trang 112 sgk hình học 11 nâng cao tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Câu 28 trang 112 sgk hình học 11 nâng cao miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Câu 28 trang 112 sgk hình học 11 nâng cao Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Câu 28 trang 112 sgk hình học 11 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Câu 28 trang 112 sgk hình học 11 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Câu #trang #sgk #hình #học #nâng #cao