Thủ Thuật về Cảm hứng chủ yếu của bài thơ TO lòng Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cảm hứng chủ yếu của bài thơ TO lòng được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-18 15:36:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Cảm hứng hầu hết của bài thơ TO lòng Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cảm hứng hầu hết của bài thơ TO lòng được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-18 15:36:11 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

XÂY DỰNG BÀI HỌC MINH HỌA THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
BÀI: THUẬT HOÀI
Bước 1: xác lập yếu tố cần xử lý và xử lý trong bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề
Kĩ năng đọc hiểu một bài thơ trung đại của Việt Nam.
Bước 2: xây dựng nội dung chủ đề bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề
Văn bản thơ: Thuật hoài Phạm Ngũ Lão.
Bước 3: xác lập tiềm năng bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề
*Kiến thức:
+ Những rực rỡ về nội dung và nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp của bài thơ.
+ Đặc điểm cơ bản của thơ trữ tình trung đại Việt Nam.
* Kĩ năng:
+ Huy động những tri thức về tác giả, tình hình sáng tác của tác phẩm, ngôn từ để đọc hiểu văn bản.
Đọc hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại:
Nhận diện thể thơ và lý giải ý nghĩa của việc sử dụng thể thơ.
+ Nhận diện đề tài, chủ đề, cảm hứng hầu hết của bài thơ.
+ Nhận diện và phân tích ý nghĩa của hình tượng thơ.
+ Nhận diện và phân tích tâm trạng, tình cảm của nhân vật trữ tình trong bài thơ.
+ Nhận diện, phân tích và nhìn nhận những nét rực rỡ về nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp của bài thơ trong chủ đề (hình ảnh, rõ ràng, giải pháp tu từ, vần, nhịp).
Đọc diễn cảm, đọc sáng tạo những câu thơ hay.
Khái quát những điểm lưu ý của thơ trung đại qua bài đọc.
Vận dụng những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng và kĩ năng đã học để đọc những bài thơ trung đại khác của Việt Nam; nêu lên những kiến giải, tâm ý về những phương diện nội dung, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp của những bài thơ; viết đoạn văn hoặc bài văn nghị luận về những bài thơ; rút ra những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề về lí tưởng sống, cách sống từ những bài thơ đã đọc và liên hệ, vận dụng vào thực tiễn môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường của tớ mình.
* Thái độ:
Yêu con người, yêu Tổ quốc.
Có ý thức xác lập lẽ sống, lí tưởng sống cao đẹp.
Có ý thức trách nhiệm riêng với giang sơn trong tình hình hiện tại.
* Định hướng góp thêm phần hình thành những kĩ năng
Năng lực tiếp xúc (nghe, nói, đọc, viết)
Năng lực thẩm mĩ (cảm thụ và sáng tạo)
Năng lực hợp tác
Năng lực tự học

Bước 4: xác lập và mô tả mức độ yêu cầu của mỗi loại vướng mắc/bài tập cốt lõi hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng để kiểm tra, nhìn nhận kĩ năng và phẩm chất của học viên trong dạy học

Mức độ nhận raMức độ thông hiểuMức độ vận dụng và
vận dụng caoNêu những nét chính về tác giả.Chỉ ra những biểu lộ về con người tác giả được thể hiện trong tác phẩm.Nêu những hiểu biết thêm về tác giả qua việc đọc hiểu bài thơ.Nêu tình hình sáng tác bài thơ.Phân tích tác động của tình hình Ra đời đến việc thể hiện nội dung tư tưởng của bài thơ.Nêu những việc sẽ làm nếu ở vào tình hình tương tự của tác giả.Chỉ ra ngôn từ được sử dụng để sáng tác bài thơ.Cắt nghĩa một số trong những trong những từ ngữ, hình ảnh trong những câu thơ.Đánh giá việc sử dụng ngôn từ của tác giả trong bài thơ.Xác định thể thơ.Chỉ ra những điểm lưu ý về bố cục, vần, nhịp, niêm, đối của thể thơ trong bài thơ.Đánh giá tác dụng của thể thơ trong việc thể hiện nội dung bài thơ.Xác định nhân vật trữ tình. Nêu cảm xúc của nhân vật trữ tình trong từng câu/cặp câu thơ.
Khái quát bức tranh tâm trạng của nhân vật trữ tình trong bài thơ.Nhận xét về tâm trạng của nhân vật trữ tình trong câu/cặp câu/bài thơ.
Xác định hình tượng nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp được xây dựng trong bài thơ. Phân tích những điểm lưu ý của hình tượng nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp thơ.
Nêu tác dụng của hình tượng nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp trong việc giúp nhà thơ thể hiện cái nhìn về môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường và con người. Đánh giá cách xây dựng hình tượng nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp.
Nêu cảm nhận/ấn tượng riêng của tớ mình về hình tượng nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp.Chỉ ra câu/cặp câu thơ thể hiện rõ ràng nhất tư tưởng của nhà thơ. Lí giải tư tưởng của nhà thơ trong câu/cặp câu thơ đó. Nhận xét về tư tưởng của tác giả được thể hiện trong bài thơ.

Bước 5: biên soạn những vướng mắc/bài tập rõ ràng theo những mức độ yêu cầu đã mô tả:

Mức độ nhận raMức độ thông hiểuMức độ vận dụng
và vận dụng caoNêu những nét chính về tác giả Phạm Ngũ Lão.
Phạm Ngũ Lão là người ra làm thế nào? Người xưa nói thi dĩ ngôn chí điều này được thể hiện ra làm thế nào trong tác phẩm?Bài thơ giúp em hiểu thêm gì về tác giả?Bài thơ được viết trong tình hình nào? Em hiểu thế nào là hào khí Đông A? Điều này được thể hiện ra làm thế nào trong tác phẩm?Nếu ở vào tình hình tương tự của tác giả, em sẽ làm gì?Nhan đề của bài thơ là gì? Giải thích ý nghĩa của nhan đề đó. Tại sao là thơ tỏ chí, nói chí, tỏ lòng nhưng Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão không hề khô khan, cứng nhắc?Bài thơ được viết bằng ngôn từ nào?Cắt nghĩa một số trong những trong những từ ngữ, hình ảnh trong những câu thơ.Theo em, việc sử dụng ngôn từ đó có tác dụng gì?Đọc phiên âm chữ Hán để xác lập thể thơ.Dựa vào phiên âm chữ Hán, chỉ ra những điểm lưu ý về bố cục, vần, nhịp, niêm, đối của thể thơ trong bài thơ.Em thấy việc sử dụng thể thơ đó có hợp lý không? Vì sao?Nhân vật trữ tình trong bài thơ là ai? Những từ ngữ nào trong bài thơ giúp em xác lập được nhân vật trữ tình?
Cảm hứng hầu hết của nhân vật trữ tình trong bài thơ là gì?Em có nhận xét gì về tâm trạng của nhân vật trữ tình trong bài thơ?
Câu thơ đầu mở ra hình ảnh nào?
Em ấn tượng với từ ngữ nào trong câu thơ này? Hình ảnh ấy hiện lên ra làm thế nào?
Hãy cắt nghĩa, lí giải từ ngữ ấy.Nhan đề bài thơ là Tỏ lòng, vậy câu khai đã hướng tới, mở ra nhan đề bài thơ ra làm thế nào? Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu thơ thứ hai?
Biện pháp đó dùng để thể hiện hình tượng nào?
Nêu tác dụng của giải pháp tu từ đó và nêu cách hiểu của em về nội dung của câu thứ hai.
Nguyên nhân nào thôi thúc người tráng sĩ thời Trần có được vẻ đẹp.. hiên ngang (ở câu 1), quân đội nhà Trần có được sức mạnh vô địch ấy (ở câu 2)? Nhận xét quan hệ nội dung giữa câu khai và câu thừa? Câu thơ thứ ba gợi ý đến những câu da cao, câu thơ nào?
Thân nam nhi ở đấy là ai? Em hiểu chưa trả xong nợ công danh sự nghiệp sự nghiệp ở đấy là gì?
Câu thơ đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết tác giả tự ý thức về phần mình ra làm thế nào?Em nhìn nhận ra làm thế nào về yếu tố tự ý thức đó của tác giả? Câu thơ cuối bài khởi sắc rực rỡ nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp nào?
Phạm Ngũ Lão thẹn với ai? Vì sao Phạm Ngũ Lão thẹn với Vũ Hầu? Cái thẹn ấy có ý nghĩa ra làm thế nào?Tư tưởng của nhà thơ được thể hiện rõ ràng nhất trong câu/cặp câu thơ nào? Lí giải tư tưởng của nhà thơ trong câu/cặp câu thơ đó? Em có nhận xét gì về tư tưởng của tác giả được thể hiện trong bài thơ?
Tại sao nói Thuật hoài là chân dung tinh thần của tác giả đồng thời cũng là chân dung tinh thần của thời đại nhà Trần, rực ngời hào khí Đông A?

Bước 6: Thiết kế tiến trình dạy học:
Xác định những văn bản được sử dụng dạy học đọc hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại và yếu tố trọng tâm cần đọc hiểu văn bản:
+ Bài Tỏ lòng (Phạm Ngũ Lão): triệu tập tìm hiểu thể thơ và cấu trúc.
Hoạt động 1. Khởi động
GV cho học viên theo dõi một số trong những trong những bức tranh về thời đại nhà Trần, về Hưng Đạo Vương và yêu cầu vấn đáp những vướng mắc sau:
Bức tranh gợi cho anh/chị nhớ đến quy trình lịch sử nào của việt nam?
Những hiểu biết và cảm nhận của anh/chị về không khí thời đại ấy?
+ Cách thực thi: HS thao tác thành viên, vấn đáp vướng mắc trong mức chừng 5 phút. Sau đó GV khuynh hướng: Từ thời đại nhà Trần mang hào khí Đông A dẫn đến tác giả Phạm Ngũ Lão và tác phẩm Thuật hoài
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức và kỹ năng và kỹ năng
(1) Hướng dẫn học viên đọc hiểu văn bản Tỏ lòng (Thuật hoài Phạm Ngũ Lão)
* Trước khi đọc
GV yêu cầu HS thao tác thành viên, vấn đáp những vướng mắc sau:
Nêu những nét chính về tác giả Phạm Ngũ Lão.
Bài thơ được viết trong tình hình nào?
Em hiểu thế nào là hào khí Đông A?
* Trong khi đọc
Nhan đề của bài thơ là gì? Giải thích ý nghĩa của nhan đề đó.
Bài thơ được viết bằng ngôn từ nào? Việc sử dụng ngôn từ đó có tác dụng gì?
Đọc phiên âm chữ Hán để xác lập thể thơ. Dựa vào phiên âm chữ Hán, chỉ ra những điểm lưu ý về bố cục, vần, nhịp, niêm, đối của thể thơ trong bài thơ. Em thấy việc sử dụng thể thơ đó có hợp lý không? Vì sao?
Nhân vật trữ tình trong bài thơ là ai? Những từ ngữ nào trong bài thơ giúp em xác lập được nhân vật trữ tình? Cảm hứng hầu hết của nhân vật trữ tình trong bài thơ là gì?
Câu thơ đầu mở ra hình ảnh nào? Hình ảnh ấy hiện lên ra làm thế nào? Em ấn tượng với từ ngữ nào trong câu thơ này? Hãy cắt nghĩa, lí giải từ ngữ ấy. Nhan đề bài thơ là Tỏ lòng, vậy câu khai đã hướng tới, mở ra nhan đề bài thơ ra làm thế nào?
Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu thơ thứ hai? Biện pháp đó dùng để thể hiện hình tượng nào?
Nêu tác dụng của giải pháp tu từ đó và nêu cách hiểu của em về nội dung của câu thứ hai. Nguyên nhân nào thôi thúc người tráng sĩ thời Trần có được vẻ đẹp.. hiên ngang (ở câu 1), quân đội nhà Trần có được sức mạnh vô địch ấy (ở câu 2)? Nhận xét quan hệ nội dung giữa câu khai và câu thừa?
Câu thơ thứ ba gợi ý đến những câu da cao, câu thơ nào? Thân nam nhi ở đấy là ai? Em hiểu chưa trả xong nợ công danh sự nghiệp sự nghiệp ở đấy là gì? Câu thơ đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết tác giả tự ý thức về phần mình ra làm thế nào? Em nhìn nhận ra làm thế nào về yếu tố tự ý thức đó của tác giả?
Câu thơ cuối bài khởi sắc rực rỡ nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp nào? Phạm Ngũ Lão thẹn với ai? Vì sao Phạm Ngũ Lão thẹn với Vũ Hầu? Cái thẹn ấy có ý nghĩa ra làm thế nào?
Phạm Ngũ Lão là người ra làm thế nào? Người xưa nói thi dĩ ngôn chí điều này được thể hiện ra làm thế nào trong tác phẩm?
Tư tưởng của nhà thơ được thể hiện rõ ràng nhất trong câu/cặp câu thơ nào? Lí giải tư tưởng của nhà thơ trong câu/cặp câu thơ đó? Em có nhận xét gì về tư tưởng của tác giả được thể hiện trong bài thơ?
* Sau khi đọc
Hãy đọc diễn cảm bài thơ.
Bài thơ giúp em hiểu thêm gì về tác giả?
Nếu ở vào tình hình tương tự của tác giả, em sẽ làm gì?
Tại sao là thơ tỏ chí, nói chí, tỏ lòng nhưng Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão không hề khô khan, cứng nhắc?
Tại sao nói Thuật hoài là chân dung tinh thần của tác giả đồng thời cũng là chân dung tinh thần của thời đại nhà Trần, rực ngời hào khí Đông A?
Hoạt động 3: Luyện tập
HS thao tác thành viên, thực hành thực tiễn thực tiễn viết đoạn văn khoảng chừng chừng 5 dòng thể hiện cảm nhận vẻ đẹp nhân cách của tác giả
Hoạt động 4: Vận dụng và mở rộng (HS thực hành thực tiễn thực tiễn ở trong nhà)
Tìm hiểu một số trong những trong những văn bản thơ Chí làm trai Nguyễn Công Trứ, Cảm hoài Đặng Dung và viết đoạn văn bản khoảng chừng chừng 15 dòng trình diễn tâm ý của anh/chị về lí tưởng sống của những bậc nam tử thời phong kiến. Từ đó liên hệ với thế hệ trẻ lúc bấy giờ.
* Giáo án minh họa:
Tiết , Đọc hiểu văn bản:
TỎ LÒNG
Phạm Ngũ Lão
(Ngữ văn 10, kì 1, 1 tiết)
KẾT QUẢ CẦN ĐẠT/ MỤC TIÊU
Sau bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề, HS đạt được:
Kiến thức
Nhận diện được bố cục của văn bản Thuật hoài
Vẻ đẹp con người thời Trần với tầm vóc, khí thế, lý tưởng cao cả, vẻ đẹp của thời đại với khí thế hào hùng, tinh thần quyết chiến quyết thắng
Hình ảnh kì vĩ ; ngôn từ hàm súc, giàu tính biểu cảm
Kĩ năng :
Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu một bài thơ Đường luật.
III.Thái độ (giá trị):
Bồi dưỡng tình yêu con người, giang sơn
Bồi dưỡng nhân cách sống có lí tưởng, có ý chí, quyết tâm thực thi lí tưởng.
Định hướng hình thành kĩ năng :
Năng lực tiếp xúc: nghe, nói , đọc , viết.
Năng lực đọc hiểu nội dung cơ bản và Đọc hiểu cảm thụ văn học.
Năng lực thẩm mĩ
Năng lực hợp tác
Năng lực tự học.
CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
Chuẩn bị của giáo viên
Giáo án, thiết kế bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề
Thiết bị dạy học: Máy chiếu, bảng, phấn
Học liệu: Bài tập trường hợp.
Chuẩn bị của học viên
Đọc trước văn bản và vấn đáp vướng mắc trong phần hướng dẫn học bài.
Tìm hiểu thông tin về tác giả Phạm Ngũ Lão
Sưu tầm tranh vẽ, tư liệu,
TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Ổn định lớp
Kiểm tra bài cũ (Không)
Tiến trình bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HSNỘI DUNG CHÍNHI. Hoạt động 1: Khởi động
GV cho học viên theo dõi một số trong những trong những bức tranh về thời đại nhà Trần, về Hưng Đạo Vương và yêu cầu vấn đáp những vướng mắc sau:
Bức tượng đài khắc tạc hình tượng nhân vật lịch sử nào?
Bức tranh gợi cho anh/chị nhớ đến quy trình lịch sử nào của việt nam?
Những hiểu biết và cảm nhận của anh/chị về không khí thời đại ấy?
+ Cách thực thi: HS thao tác thành viên, vấn đáp vướng mắc trong mức chừng 5 phút. Sau đó GV khuynh hướng: Từ thời đại nhà Trần mang hào khí Đông , Hưng Đạo Vương là tướng tài dẫn đến tác giả Phạm Ngũ Lão (là môn khách của Hưng Đạo Vương) và tác phẩm Thuật hoài
II. Hoạt động2: Hình thành kiến thức và kỹ năng và kỹ năng (GV hướng dẫn HS đọc hiểu văn bản Tỏ lòng)

1. Hướng dẫn HS tìm hiểu chung về tác giả và tác phẩm
(1) Mục tiêu: Giúp HS nắm được
Vài nét về tác giả
Vài nét về tác phẩm: tình hình, nhan đề, ngôn từ, thể thơ, bố cục
(2) Phương pháp/Kĩ thuật: Chia nhóm, Thuyết trình, Vấn đáp.
(3) Hình thức tổ chức triển khai triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi: Trong lớp.
(4) Phương tiện dạy học: máy chiếu, bảng phụ, SGK
Bước 1: Giao trách nhiệm:
GV yêu cầu tât cả HS nhờ vào phần Tiểu dẫn, thao tác thành viên để thực thi những yêu cầu sau:
Nêu những nét chính về tác giả Phạm Ngũ Lão.
GV yêu cầu HS đọc diễn cảm phần phiên âm, dịch nghĩ, dịch thơ tiếp Từ đó thực thi những yêu cầu sau:
Bài thơ được viết trong tình hình nào?
Nhan đề của bài thơ là gì? Giải thích ý nghĩa của nhan đề đó.
Bài thơ được viết bằng ngôn từ nào? Theo em, việc sử dụng ngôn từ đó có tác dụng gì?
Đọc phiên âm chữ Hán để xác lập thể thơ.
Xác định bố cục, thể thơ. Em thấy việc sử dụng thể thơ đó có hợp lý không? Vì sao?
Nhân vật trữ tình trong bài thơ là ai? Cảm hứng hầu hết của nhân vật trữ tình trong bài thơ là gì?
Bước 2. Thực hiện trách nhiệm
HS: HS thao tác thành viên
GV: Trình chiếu vướng mắc trên những Slide.
Bước 3. Thảo luận, trao đổi, báo cáo
GV: Lắng nghe câu vấn đáp. Ghi câu vấn đáp của HS lên bảng phụ. Sau đó chốt lại nội dung của bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề.
HS: trình diễn. HS khác tương hỗ update ý kiến nếu thấy không thích hợp.
Bước 4. Phương án KTĐG1. Tìm hiểu chung:
a. Vài nét về tác giả Phạm Ngũ Lão:
Phạm Ngũ Lão (1255-1320), người làng Phù ủng, huyện Đường Hào (Ân Thi- Hưng Yên).
Có nhiều công lao trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên- Mông.
Là người văn võ toàn tài.
b. Vài nét về tác phẩm
Hoàn cảnh: không khí quyết chiến quyết thắng của nhà Trần trong công cuộc chống quân Nguyên Mông
Nhan đề: Thuật hoài là yếu tố bày tỏ ý chí
Ngôn ngữ: chữ Hán, thể hiện không khí trang trọng, thiêng liêng.
Thể thơ: thất ngôn tứ tuyệt Đường luật.
Bố cục: 2 phần.
+ Hai câu đầu: Hình tượng con người và quân đội thời Trần.
+ Hai câu sau: Chí làm trai- tâm tình của tác giả.
Nhân vật trữ tình: tác giả2. Hướng dẫn HS đọc hiểu văn bản
(1) Mục tiêu: Giúp HS nắm được
Vẻ đẹp hình tượng con người thời Trần kì vĩ, hiên ngang
Vẻ đẹp quân đội thời Trần mang hào khí Đông A
Vẻ đẹp nhân cách của tác giả, lí tưởng sống cao đẹp
(2) Phương pháp/Kĩ thuật: Chia nhóm, Thuyết trình, Vấn đáp.
(3) Hình thức tổ chức triển khai triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi: Trong lớp.
(4) Phương tiện dạy học: máy chiếu, bảng phụ, SGK
Bước 1: Giao trách nhiệm:HS thảo luận nhóm. Cử nhóm trưởng trình diễn, thư kí ghi chép nội dung:
*Nhóm 1:
Câu thơ đầu mở ra hình ảnh nào?
Hãy cắt nghĩa, lí giải từ ngữ ấy.
Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu thơ thứ hai? Biện pháp đó dùng để thể hiện hình tượng nào?
Nguyên nhân nào thôi thúc người tráng sĩ thời Trần có được vẻ đẹp.. hiên ngang (ở câu 1), quân đội nhà Trần có được sức mạnh vô địch ấy (ở câu 2)?
* Nhóm 2:
Câu thơ thứ ba gợi ý đến những câu da cao, câu thơ nào?
Thân nam nhi ở đấy là ai?
Em hiểu chưa trả xong nợ công danh sự nghiệp sự nghiệp ở đấy là gì?
Câu thơ đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết tác giả tự ý thức về phần mình ra làm thế nào? Em nhìn nhận ra làm thế nào về yếu tố tự ý thức đó của tác giả?
* Nhóm 3:
Câu thơ cuối bài khởi sắc rực rỡ nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp nào?
Phạm Ngũ Lão thẹn với ai?
Vì sao Phạm Ngũ Lão thẹn với Vũ Hầu? Cái thẹn ấy có ý nghĩa ra làm thế nào?
* Nhóm 4:
Tư tưởng của nhà thơ được thể hiện rõ ràng nhất trong câu/cặp câu thơ nào? Em có nhận xét gì về tư tưởng của tác giả được thể hiện trong bài thơ?
HS: HS đặt SGK, vở viết, vở soạn ra bàn
Bước 2. Thực hiện trách nhiệm
HS: Phân công nhóm trưởng trình diễn, thư kí ghi chép nội dung.
Thống nhất nội dung câu vấn đáp của nhóm sau khi cùng nghiên cứu và phân tích và phân tích nội dung
GV: Trình chiếu vướng mắc trên những Slide.
Bước 3. Thảo luận, trao đổi, báo cáo
GV: Lắng nghe câu vấn đáp. Ghi câu vấn đáp của từng nhóm lên bảng phụ. Sau đó chốt lại nội dung của bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề.
HS: Cử đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt từng nhóm trình diễn. Nhóm khác tương hỗ update ý kiến nếu thấy không thích hợp.
Bước 4. Phương án KTĐG: Vẽ sơ đồ tư duy nội dung theo bố cụ văn bản

3. Hướng dẫn HS tổng kết văn bản
(1) Mục tiêu:
HS tổng kết nội dung và nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp của tác phẩm
(2) Phương pháp/Kĩ thuật : Thảo luận , vấn đáp, thuyết trình.
(3) Hình thức tổ chức triển khai triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi : Trong lớp.
(4) Phương tiện dạy học: bảng phụ, SGK.
Bước 1. Giao trách nhiệm
GV: Hướng dẫn HS tổng kết nội dung bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề. HS thao tác thành viên, vấn đáp những vướng mắc:
Tại sao nói Thuật hoài là chân dung tinh thần của tác giả đồng thời cũng là chân dung tinh thần của thời đại nhà Trần, rực ngời hào khí Đông A?
Nêu những nét rực rỡ về nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp của tác phẩm?
HS: HS xem lại bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề
Bước 2. Thực hiện trách nhiệm
HS : tâm ý và thao tác thành viên
GV: Trình chiếu vướng mắc trên những Slide.
Bước 3. Thảo luận, trao đổi, báo cáo
GV :- Lắng nghe câu vấn đáp. Ghi câu vấn đáp của HS lên bảng phụ.
Nhận xét, giảng tương hỗ update.
HS: trình diễn.
Bước 4. Phương án KTĐG: Nêu nội dung và rực rỡ nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp của tác phẩm?

III. Hoạt động 3: Luyện tập
HS thao tác thành viên, thực hành thực tiễn thực tiễn viết đoạn văn khoảng chừng chừng 5 dòng thể hiện cảm nhận vẻ đẹp nhân cách của tác giả
Sau khi HS vấn đáp, GV chốt lại những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng cơ bản, nhận xét về kĩ năng tạo lập văn bản của HS2. Đọc- hiểu văn bản
a. Hai câu đầu:
Hình ảnh tráng sĩ thời Trần: kĩ vĩ
+ Từ ngữ Hoành sóc: cắp ngang ngọn giáo thế tĩnh tư thế dữ thế dữ thế chủ động, tự tin, tỉnh bơ của con người dân có sức mạnh, nội lực, sánh ngang vũ trụ
-> Vẻ đẹp của con người thời Trần chân dung tự họa của tác giả:
+ Tư thế: cầm ngang ngọn giáo dữ thế dữ thế chủ động, hiên ngang, oai hùng.
+ Tầm vóc: con người trái chiều với non sông giang sơn lớn lao, kì vĩ, mang tầm vóc vũ trụ, sánh ngang, thậm chí còn còn như át cả không khí bát ngát mở ra theo chiều rộng của núi sông trong thời hạn dằng dặc (mấy thu- số lượng tượng trưng chỉ thời hạn dài).

Hình ảnh so sánh phóng đại: Tam quân tì hổ khí thôn ngưu
-> Sức thỏa sức tự tin của quân đội Sức thỏa sức tự tin của hổ báo
nhà Trần (hoàn toàn hoàn toàn có thể nuốt trôi trâu)
Sức mạnh vật chất và tinh thần quyết chiến quyết thắng, khí thế hào hùngcủa quan đội nhà Trần- lực lượng mang hào khí Đông A.
=> Vẻ đẹp hiên ngang của tráng sĩ và quân đội thời Trần xuất phát từ tinh thần đoàn kết, bách chiến bách thắng và lòng yêu nước nồng nàn. Hai hình ảnh ấy hòa giải và hợp lý, thống nhất, tôn vinh sức mạnh dân tộc bản địa bản địa
b. Hai câu sau:
Thân nam nhi: tác giả
Công danh trái: món nợ công danh sự nghiệp sự nghiệp.
Công danh:
+ lập công (để lại sự nghiệp)
+ lập danh (để lại tiếng thơm)
Công danh biểu lộ chí làm trai của trang nam nhi thời phong kiến: phải làm ra sự nghiệp lớn, vì dân, vì nước, để lại tiếng thơm cho đời, được mọi người ngợi ca, tôn vinh. Công danh là lí tưởng sống nhưng cúng là món nợ phải trả của nam tử.
-> Đó là lí tưởng sống tích cực, tiến bộ Sự nghiệp công danh sự nghiệp sự nghiệp của thành viên thống nhất với việc nghiệp chung của giang sơn- sự nghiệp chống giặc ngoại xâm cứu dân, cứu nước, quyền lợi thành viên thống nhất với quyền lợi của hiệp hội.
Chí làm trai của Phạm Ngũ Lão có tác dụng cổ vũ con người từ bỏ lối sống tầm thường, ích kỉ, sẵn sàng chiến đấu hi sinh cho việc nghiệp cứu nước, cứu dân để cùng trời đất muôn đời bất hủ.
Điển tích: Vũ Hầu- Khổng Minh Gia Cát Lượng- bậc kì tài, vị đại quân sư nổi tiếng tài đức, bậc trung thần của Lưu Bị thời Tam Quốc.
Thẹn hổ thẹn Phạm Ngũ Lão thẹn chưa tồn tại được tài mưu lược lớn như Gia Cát Lượng đời Hán để trừ giặc, cứu nước.
Các nhà thơ trung đại mang tâm lí sùng cổ (lấy giá trị xưa làm chuẩn mực), thêm nữa từ thực sự về Khổng Minh Nỗi tự thẹn của Phạm Ngũ Lão là hiển nhiên.
Song xưa nay, những người dân dân dân có nhân cách lớn thường mang trong mình nỗi thẹn với những người dân tài hoa, có cốt cách thanh cao đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết sự yên cầu rất cao với bản thân.
Hoài bão lớn: ước muốn trở thành người dân có tài năng năng cao, chí lớn, đắc lực trong việc giúp vua, giúp nước.
Đó là nỗi thẹn tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn tác giả, thể hiện cái tâm vì nước, vì dân cao đẹp.
=> Hai câu cuối thể hiện rõ ràng nhất tư tưởng của nhà thơ. Đó là khát vọng đẹp, là biểu lộ của tư tưởng yêu nước, thương dân.
3. Tổng kết bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề:
a. Nội dung:
Bài thơ là bức chân dung tinh thần của tác giả đồng thời cũng là vẻ đẹp của con người thời Trần- có sức mạnh, lí tưởng, nhân cách cao đẹp, mang hào khí Đông A.
b. Nghệ thuật:
Thủ pháp gợi, thiên về ấn tượng bao quát, hàm súc.
Bút pháp nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp hoành tráng có tính sử thi với hình tượng thơ lớn lao, kì vĩ.

3. Luyện tập
IV. Hoạt động 4: Vận dụng và mở rộng (HS thực hành thực tiễn thực tiễn ở trong nhà)
Tìm hiểu một số trong những trong những văn bản thơ Chí làm trai Nguyễn Công Trứ, Cảm hoài Đặng Dung và viết đoạn văn bản khoảng chừng chừng 15 dòng trình diễn tâm ý của anh/chị về lí tưởng sống của những bậc nam tử thời phong kiến. Từ đó liên hệ với thế hệ trẻ lúc bấy giờ.4. Vận dụng và mở rộng

D. Rút kinh nghiệm tay nghề tay nghề sau tiết giảng:

Về nội dung:
Về phương pháp:
Về phương tiện đi lại đi lại:
Về thời hạn:
Về học viên

Bài viết gợi ý:1. Giáo án hội giảng cấp.. tỉnh bài Truyện Kiều của Nguyễn Du2. Đề thi Học kì 2 môn Ngữ văn lớp.. 103. Đề thi khảo sát chất lượng môn Văn lớp.. 104. Đề thi cuối năm Ngữ văn 10 _ Trao duyên5. Đề thi học kì môn văn lớp.. 10 Phân tích Chí khí anh hùng liên hệ lí tưởng sống của thanh niên6. Đề đọc hiểu về bài Chiến thắng Mtao MXây7. Đề đọc hiểu Truyện An Dương Vương và Mỵ Châu Trọng Thủy

Reply

1

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Cảm hứng hầu hết của bài thơ TO lòng miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cảm hứng hầu hết của bài thơ TO lòng tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Cảm hứng hầu hết của bài thơ TO lòng Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cảm hứng hầu hết của bài thơ TO lòng

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cảm hứng hầu hết của bài thơ TO lòng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Cảm #hứng #chủ #đạo #của #bài #thơ #lòng

4198

Clip Cảm hứng chủ yếu của bài thơ TO lòng ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cảm hứng chủ yếu của bài thơ TO lòng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Cảm hứng chủ yếu của bài thơ TO lòng miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Cảm hứng chủ yếu của bài thơ TO lòng miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cảm hứng chủ yếu của bài thơ TO lòng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cảm hứng chủ yếu của bài thơ TO lòng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cảm #hứng #chủ #đạo #của #bài #thơ #lòng