Thủ Thuật về phương pháp tính phương sai bằng máy tính fx-570vn plus Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa phương pháp tính phương sai bằng máy tính fx-570vn plus được Update vào lúc : 2022-11-09 08:07:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

This entry is part 14 of 18 in the series Hướng dẫn sử dụng máy tính Casio fx-580VN X

Phương thức tính toán Statistics được cho phép toàn bộ chúng ta nhập số liệu thống kê vào máy tính. Tự động tính toán tìm ra những số đặc trưng như trung bình cộng, phương sai, độ lệch chuẩn,

Casio fx-580VN X tương hỗ 8 loại tính toán thống kê nhưng do thời hạn và kiến thức và kỹ năng hạn chế nên tôi chỉ trình diễn một loại duy nhất là 1 Variable

Công việc thứ nhất cần làm trước lúc nhập số liệu là xác lập xem có cột Freq Tần số hay là không

Công việc này tùy từng số liệu thống kê của bạn được trình diễn dưới dạng bảng thống kê thuần túy hay bảng phân loại tần số. Nếu là bảng thống kê thuần túy thì không, ngược lại thì có

  1 Nhập số liệu thống kê và hiển thị những số đặc trưng2 Màn hình soạn thảo thống kê và Màn hình tính toán thống kê3 Các thao tác với Màn hình soạn thảo thống kê

   3.1 Thay đổi số liệu3.2 Chèn thêm dòng3.3 Xóa số liệu

    3.3.1 Xóa một dòng3.3.2 Xóa toàn bộ

  4 Các loại tính toán thống kê5 Các số đặc trưng6 Lưu ý

1 Nhập số liệu thống kê và hiển thị những số đặc trưng

Cho bảng phân loại tần số Năng suất lúa hè thu năm 1996 của 24 tỉnh. Tìm trung bình cộng, phương sai và độ lệch chuẩn

Năng suất lúaTần số251301359405458Cộng24

Thiết lập hiển thị cộtFreq Tần số trước lúc thực thi

Bước 1 Nhấn phím MENU

Bước 2 Nhấn phím 6 để chọn phương thức Statistics

Bước 3 Chọn 1-Variable

Bước 4 Nhập những số liệu của cột Năng suất lúa

Nhập số liệu thứ nhất => nhấn phím = => => nhập số liệu ở đầu cuối => nhấn phím =

Bước 5 Nhập giá trị của cột Tần số

Bước 5.1 Sử dụng những phím , , , di tán con trỏ soạn thảo đến ô thứ nhất của cột Freq

Bước 5.2 Nhập giá trị thứ nhất => nhấn phím = => => nhập giá trị ở đầu cuối => nhấn phím =

Bước 6 Nhấn phím OPTN

Bước 7 Chọn 1-Variable Calc

2 Màn hình soạn thảo thống kê và Màn hình tính toán thống kê

Vậy trung bình cộng , phương sai và độ lệch chuẩn

Phương thức Statistics phục vụ cho toàn bộ chúng ta hai màn hình hiển thị thao tác là Màn hình soạn thảo thống kêMàn hình tính toán thống kê. Với mỗi màn hình hiển thị phím OPTN sẽ có được những tính năng tương ứng

Màn hình soạn thảo thống kêMàn hình tính toán thống kê

  Select Type thay đổi loại thống kêEditor sửa đổi số liệu1-Variable Calc hiển thị những số đặc trưngStatistics Calc chuyển đến Màn hình tính toán thống kê
  Select Type thay đổi loại thống kê1-Variable Calc hiển thị những số đặc trưngData chuyển đến Màn hình soạn thảo thống kêSummationVariableMin/ MaxNorm Dist

3 Các thao tác với Màn hình soạn thảo thống kê

3.1 Thay đổi số liệu

Bước 1 Sử dụng những phím , , , di tán con trỏ soạn thảo đến ô cần thay đổi

Bước 2 Nhập số liệu mới

Bước 3 Nhấn phím = để update

3.2 Chèn thêm dòng

Bước 1 Nhấn phím OPTN

Bước 2 Chọn Editor

Bước 3 Chọn Insert Row

Dòng được chèn sẽ nằm phía trên con trỏ soạn thảo

3.3 Xóa số liệu

3.3.1 Xóa một dòng

Bước 1 Sử dụng những phím , , , di tán con trỏ soạn thảo đến dòng cần xóa

Bước 2 Nhấn phím DEL

3.3.2 Xóa toàn bộ

Bước 1 Nhấn phím OPTN

Bước 2 Chọn Editor

Bước 3 Chọn Delete All

4 Các loại tính toán thống kê1-VariableBiến đơn Biến đôi hồi quy tuyến tínhBiến đôi hồi quy bậc haiBiến đôi hồi quy logaritBiến đôi hồi quy hàm số mũBiến đôi hồi quy hàm số mũBiến đôi hồi quy lũy thừaBiến đôi hồi quy nghịch đảo5 Các số đặc trưngTổng của dữ liệuTổng bình phương của dữ liệuGiá trị trung bìnhPhương sai (Đại số 10)Độ lệch chuẩn (Đại số 10)Phương saiĐộ lệch chuẩnSố mẫuGiá trị nhỏ nhấtTứ phân vị thứ nhấtSố trung vịTứ phân vị thứ baGiá trị lớn nhất6 Lưu ý

  Số dòng trong Màn hình soạn thảo thống kê tùy từng loại tính toán thống kê và thiết lập của cột Freq

Không có cột FreqCó cột FreqBiến đơn160 dòng80 dòngBiến đôi80 dòng53 dòng

  Số liệu thống kê sẽ bị xóa khi toàn bộ chúng ta thoát khỏi phương thức Statistics, thay đổi loại thống kê, thay đổi thiết lập của cột FreqBất cứ lúc nào miễn trong phương thức Statistics nếu toàn bộ chúng ta nhấn phím AC (1 hoặc 2lần) thì Màn hình tính toán thống kê sẽ xuất hiện

<< Tính toán véc-tơ bằng máy tính Casio fx-580VN XTạo bảng số bằng máy tính Casio fx-580VN X >>

4565

Review phương pháp tính phương sai bằng máy tính fx-570vn plus ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip phương pháp tính phương sai bằng máy tính fx-570vn plus tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải phương pháp tính phương sai bằng máy tính fx-570vn plus miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Download phương pháp tính phương sai bằng máy tính fx-570vn plus Free.

Giải đáp vướng mắc về phương pháp tính phương sai bằng máy tính fx-570vn plus

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết phương pháp tính phương sai bằng máy tính fx-570vn plus vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#cách #tính #phương #sai #bằng #máy #tính #fx570vn